Valpsjuka eller CDV-virus

Valpsjuka är en allvarlig sjukdom som i värsta fall kan leda till döden, särskilt hos hundvalpar och unga hundar men även hos äldre hundar, namnet till trots. Vanligast är att hundar i åldern 3-6 månader insjuknar, men viruset kan som sagt smitta hundar i alla åldrar. Vuxna får oftast bara milda symtom eller inga alls, trots att de är infekterade, och kan sprida viruset vidare.

I Sverige vaccinerar de flesta sin hundvalp mot valpsjuka (CDV – Canine Distemper Virus) vilket lett till att sjukdomen är relativt ovanlig. Sjukdomen ingår i den spruta de får som valp och sedan regelbundet vid besök hos veterinär.

Symptom på valpsjuka

 • Feber, ofta hög 39,5 ° – 41,5 °
 • Matthet
 • Nedsatt matlust
 • Gröngul trög flytning från ögon
 • Gröngul trög flytning från nos
 • Hosta
 • Kräkningar
 • Diarré
 • Lunginflammation
 • Tung andning
 • Dräktiga tikar får missfall eller föder svaga eller döda foster
 • Hjärnskador med stelhet och kramp som följd.
 • Ögonskador
 • Förtjockning av nosspegel och trampdynor

Virusinfektionen leder i typiska fall till lunginflammation med hosta och hög feber. Varflöde från ögon och nos är också vanligt. Symtom från mage och tarmar kan också förekomma. Några veckor efter att hunden verkat tillfriskna kan den börja visa symtom som kramper, okoordinerade rörelser, förlamning och ofrivilliga muskelryckningar på grund av att hjärnan också inflammerats.

När ska jag söka veterinär?

Om din hund har något av ovanstående symtom är det viktigt att du snabbt kontaktar veterinär.

Vad gör veterinären?

Det är svårt att ställa diagnosen valpsjuka. Veterinären kan ta prover för att leta efter själva viruset, men även om man inte hittar något virus kan hunden ha sjukdomen. Med blodprov kan man undersöka om hundens immunförsvar har bildat antikroppar mot viruset. Man brukar jämföra prover tagna med cirka två veckors mellanrum för att se om mängden antikroppar ökar, men då är det viktigt att proverna tas så tidigt som möjligt i sjukdomsförloppet. Diagnosen försvåras av att vaccinerade hundar, och hundar som tidigare varit infekterade också har antikroppar i blodet.

Behandling mot valpsjuka

Dessvärre finns det inget botemedel mot sjukdomen då den orsakas av ett virus. Djur som drabbats kan få behandling för sina symtom med smärtlindring, vätska, medel mot illamående och kräkningar mm. Det är viktigt att isolera djuret och iaktta god hygien för att minska smittspridning.

Vaccinera din hund mot valpsjuka

Som tur är kan du undvika valpsjuka genom vaccinering. Det finns effektiva vaccin mot CDV-virus och hundar som vaccineras på rätt sätt får ett mycket gott skydd mot valpsjuka. Det är svårare att skydda valpar under tre månaders ålder. Om en tik som får valpar är vaccinerad får valparna ett indirekt skydd under de första veckorna, men skyddet avtar efter hand.

Alla hundar bör vaccineras mot valpsjuka!

Hur smittar valpsjuka?

Valpsjuka smittar mycket lätt genom direktkontakt med en infekterad hund. Denna hund behöver inte själv ha några symtom. Viruset förekommer i alla kroppssekret till exempel från nos och ögon. Djuret är vanligen smittförande under några veckor, men kan ibland vara det upp till flera månader.

Virus kan även finnas i miljön där sjuka hundar vistats, till exempel på matskålar och händer. Viruset kan överleva  några veckor i omgivningen om det är kallt ute, i minusgrader ännu längre, men i inomhusvärme inaktiveras viruset på några timmar.

Valpsjukeviruset infekterar även andra djurslag och ovaccinerade hundar utgör därför en smittrisk även för dem. Illrar, sälar och stora kattdjur, till exempel lodjur, är exempel på djur som kan drabbas. CDV-orsakad sjukdom drabbar dock inte vanliga tamkatter.

Det är väldigt viktigt med mycket god hygien om det finns misstanke om sjukdomen. Håll smittad hund isolerad från andra djur.

Läs mer om vaccinering och andra råd så du får en fortsatt frisk och glad valp!

Om du vill boka en tid för vaccination kan du hitta närmsta Evidensia klinik här.

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen