Julens faror för hund och katt

Jul och nyår är högtider då många av våra fyrbenta familjemedlemmar riskerar att bli allvarligt sjuka. Varje år kommer hundar och katter in för vård efter att de fått i sig julmat, julblommor eller julpynt. I värsta fall kan de få livshotande skador.
Boka tid hos veterinär Boka tid hos veterinär

Boka tid hos veterinär

Är du osäker på hur ditt djur mår, boka ett klinikbesök eller videosamtal med en av våra veterinärer.

Det kan förstås vara frestande att julpynta och att låta djuren smaka på de godsaker som vi själva stoppar i oss, men såväl julmat som julblommor och julpynt kan vara livsfarliga för ditt husdjur så det gäller att se upp. Utöver de förebyggande insatserna uppmanar vi alla djurägare att vara extra uppmärksamma på djurens allmäntillstånd i advent- och juletider eftersom det händer att de får fatt på mat och julpynt även när du som djurägare inte ser. Nedan sammanställer vi de viktigaste sakerna du bör hålla djuren borta från under julhelgerna.

Här är listan över julens faror

  1. Fet och salt julmat: Fett och salt i små mängder är ingen fara men ofta blir det lite mycket av det goda och då är inte ens skinkspadet okej att ge djuren. Det är på tok för salt och för fett. Fettranden på julskinkan ska inte heller ges då speciellt hundar är extra känsliga för en så pass koncentrerad mängd fett vid ett och samma tillfälle. Deras bukspottkörtel kan överreagera vilket leder till bukspottkörtelinflammation som kan leda till livshotande tillstånd. Symtom är bland annat buksmärta, kräkningar och diarré. När det gäller salt behövs inga stora mängder julmat för att man ska komma upp i en skadlig dos i förhållande till hundens vikt. Saltförgiftning kan i värsta fall ge kramper, kräkningar och medvetslöshet.
  2. Deg från julbak: Jäsande deg är farlig eftersom den fortsätter att jäsa i en varm djurmage och ständigt producerar etanol. Etanol tas snabbt upp i blodet och djuret kan då bli svårt alkoholförgiftat. Förutom symtom på berusning sjunker blodsocker och blodtryck vilket i sin tur kan leda till chock, kramper och död. Gräddade bullar är dock inte farliga men tänk på att saffran i stora mängder kan vara det. Så även russin. Se längre ner i artikeln.
  3. Lök: Julens recept på Janssons frestelse, köttbullar och annat innehåller ofta mycket lök. All lök är giftig och kan ge blodbrist (anemi), i vissa fall så allvarlig att djuret behöver en blodtransfusion. Symtomen kan vara bleka slemhinnor, kräkningar, matvägran/aptitförlust och kramper.

4. Nötter: En nöt kan fastna både i halsen och i tarmen och ge ett livshotande tillstånd. Om djuret har satt i halsen är det förstås bråttom varpå första hjälpen redan i hemmet kan göra stor skillnad och rädda liv. Se leget avsnitt om detta längre ner. Om din hund börjar kräkas, mår illa eller inte vill äta så kan detta tyda på att något har fastnat i tarmen, till exempel en nöt. Tarmrörelserna stannar då av och djuret blir allmänpåverkat. I dessa fall är det bråttom att åka till veterinären för undersökning, diagnos och åtgärd. Macadamianöten är inte bara farlig för att den kan fastna utan den är dessutom giftig bara som den är. Undvik därför helst att ha dessa hemma. Om hunden får fatt på dem kan de ge problem med muskler och nervsystem samt biverkningar så som kräkningar, apati, svaghet, ökad kroppstemperatur och skakningar.
5. Bittermandel: Var extra försiktig med denna. Om den tuggas sönder finns risk för förgiftning eftersom det bildas cyanväte i magsäcken vid nedbrytning av bittermandel. I allvarliga fall kan det leda till förlamning av andningsvägarna med dödlig utgång som följd.
6. Choklad: Det är framförallt ämnet Teobromin i kakao som är farligt för hundar och katter. Ju högre kakaohalt desto farligare. Våra djur är mycket känsligare för teobrominet än vad vi människor är och därför kan även en ljus chokladkaka vara farlig. Vi rekommenderar därför att undvika all typ av choklad till hundar och katter. Om ditt djur ändå har fått i sig choklad så kontakta omedelbart veterinär och uppskatta hur mycket, vilken kakaohalt och sort det handlar om. Vanliga symtom på chokladförgiftning är kräkning, diarré, hjärtklappning och kramper. Det behövs inte så mycket choklad för att det sa bli farligt. Så lite som 30g mörk choklad kan innebära dödlig dos för en 5-kilos hund. Använd "chokladbarometern" i Djurvårdguiden för att självskatta hur mycket teobromin din hund fått i sig. 
7. Russin: Det är oklart exakt vad i russin och vindruvor som är farligt för våra hundar. Även mängden som behövs för förgiftning är oklar. Därför är det omöjligt att veta om hunden kommer att bli förgiftad eller inte. Vid förgiftning skadas njurarna så pass allvarligt att det kan leda till njursvikt. Vanliga symtom vid förgiftning är kräkning, diarré, vinglighet och buksmärta.

8. Glitter och paketsnören: Dessa är inte giftiga i sig men däremot roliga att leka med och att äta på. Särskilt för valpar och kattungar som gillar att tugga på nya, spännande saker. Om djuret får i sig glitter eller presentsnören så kan de orsaka stopp och svåra skador i svalg, mage och tarmar. Därför är det väldigt viktigt att hålla den här typen av material borta från djuren.

9. Elsladdar och julbelysning: Även dessa är givetvis lockande för djuren att leka med och bita i. Inget som leder till förgiftning men som ändå kan vara nog så allvarligt och livshotande om de får i sig elektrisk ström.
10. Julväxter: Alla liljeväxter är farliga och katter är extra känsliga. Om de äter av växterna så kan det leda till akuta njurskador. Julrosor är till och med så pass farliga att djuret kan avlida. Julstjärnor och julkaktusar kan ge kräkningar och irritation i luftvägarna medan amaryllis är lite mindre giftig. Glöm inte hyacinterna. Även de är farliga för djuren. Växternas lökar är extra farliga så håll växterna i en höjd som de inte kommer åt.
11. Revbensspjäll: Förstås frestande och goda men små benrester kan lätt fastna i mag- och tarmkanalen och leda till smärtsam förstoppning. I värsta fall kan den bli så kraftig att det krävs en buköppning. Benbitar kan även fastna i matstrupen på vägen ner och det kan ge allvarliga skador.
12. Talgbollar: Dessa bollar med fågelmat innehåller mycket fett och är farliga att äta i så koncentrerad form och mängd. För mycket fett kan, som nämnts ovan, leda till inflammation i bukspottkörteln. Se därför till att dessa hänger otillgängligt och högt upp. Även nätet som omger talgbollarna kan fastna i tarmarna och ställa till besvär.
13. Levande ljus: Tänk på att nyfikna hundar och katter som vill undersöka levande ljus kan råka välta omkull dem med svansen eller till och med fatta eld i pälsen. Undvik därför att ha tända ljus inom räckhåll för dina djur.

Är olyckan framme eller om du misstänker att ditt djur fått i sig något olämpligt så kontakta veterinär för rådgivning! Antingen på närmaste klinik eller direkt i ett videosamtal med någon av våra onlineveterinärer. 

Vid risk för akut kvävning – HEIMLICH MANÖVER

Om något har fastnat i halsen som djuret inte klarar av att hosta upp på egen hand så ska du omedelbart genomföra Heimlich manöver. Det gör du så här:

Stor hund:
Lägg hunden på sidan. Sträck på halsen. Tryck hastigt till över nedre halvan av hundens bröstkorg under revbensbågen. Var inte rädd för att ta i ordentligt. Upprepa 4-5 gånger och undersök sedan om föremålet har lossnat. Om inte så upprepa till dess att det som blockerar luftvägarna kommer ut.

Medelstor hund:
Ställ dig bakom hunden, lyft upp bakbenen och ta ett fast grepp om midjan. Tryck hastigt ner mot bröstkorgen och upprepa till dess att det som blockerar luftvägarna kommer ut. Var inte rädd för att ta i ordentligt men anpassa kraften efter hundens storlek.

Liten hund:
Lyft upp hunden i bakbenen med ena handen så att den hänger framför dig med sin ena sida mot din bröstkorg/mage. Tryck hastigt till med din fria underarm där hundens bröstkorg möter magen, precis under revbensbågen. Upprepa till dess att det som blockerar luftvägarna kommer ut.

Om föremålet inte lossnar så ge andningshjälp genom inblåsningar i nosen samtidigt som du tar dig till veterinär.
Om du inte lyckas få loss det som blockerar i halsen trots upprepade försök med Heimlich manöver så greppar du nosen, ser till att hundens mun är stängd och ger inblåsningar direkt in i nosen. Man brukar uppskatta ca 20 inblåsningar per minut och det är viktigt att fortsätta ända till dess att man är framme hos veterinären.

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen