Vaccination av hund och katt

Vaccination av hund och katt kan vara skillnaden mellan liv och död. Likaså mellan enstaka sjukdomsfall och bred smittspridning som, i värsta fall, kan påverka stora delar av samhället. I vårt reportage om vaccination för hundar och katter går vi igenom de viktigaste vaccinationerna, svarar på varför man bör vaccinera, berättar om hur det går till och vid vilken ålder de bör göras. Häng med och lär dig allt du behöver veta!

Jacob Mortensen är legitimerad veterinär och arbetar sedan många år på vårt djursjukhus i Göteborg. Han vaccinerar flera katter och hundar varje vecka och brinner för att sprida kunskap om hur viktigt det är. Både för ditt djurs individuella skydd och för den minskade risken för smittspridning av allvarliga sjukdomar.

 

Jacob, varför ska jag vaccinera min hund eller katt?

Det handlar först och främst om att bidra till minskad risk för smittspridning av allvarliga sjukdomar som kan drabba djuren. Ett vaccinerat djur är förstås också skyddat mot att självt bli smittat om en smittspridning skulle få fart. Man kan säga att det är en win-win. Både för ditt eget djur och för alla andra djur. Ju fler djurägare som vaccinerar sina djur desto lägre risk för smitta!

Vilka sjukdomar behöver min hund och katt vaccineras mot?

I Sverige har vi ett så kallat grundvaccin för både hundar och katter. Där ingår de vaccin som rekommenderas av SVA (Statens Veterinärmedicinska Anstalt). För hundar är det valpsjuka, hepatit och parvovirus. Ofta rekommenderar veterinär också vaccination mot kennelhosta. För katter är det kattpest och kattsnuva som är aktuella. Nedan beskriver vi lite kort några av de berörda sjukdomarna.

Valpsjuka (CDV, Canine Distemper Virus):

Detta är en relativt ovanlig sjukdom eftersom i stort sett alla svenska hundar vaccineras mot den. Sjukdomen drabbar oftast hundar när de är mellan tre och sex månader gamla. Vanliga symtom är varig ögoninflammation, lunginflammation, diarré och hudförändringar.

Parvo

Detta är en virusinfektion som kan orsaka kraftig tarminfektion hos hund. Vanliga symtom är hög feber, kräkningar och diarré. Sjukdomen kan särskilt hos mycket unga valpar få ett akut och dramatiskt förlopp.  

Hepatit

Även detta är en virusinfektion och den orsakar akut leverinfektion hos hund. Symtomen är ofta hög feber, ökad törst, sekretflöde från ögon och nos, blödningar från slemhinnor och gulsot.

Kennelhosta

Detta är ett samlingsnamn för övre luftvägsinfektion orsakad av bakterie eller virus. Symtomen är framförallt kraftig hosta och ibland även feber och nedstämdhet.

Vill du läsa mer om kattsnuva, kattpest, valpsjuka och kennelhosta, så kan du göra det på djurvardguiden.se Sök efter den specifika sjukdomen i sökfältet så hittar du informationen.

Finns det vaccin för hund och katt som är tvingande enligt lag i Sverige?

Ja. Om du vill importera en hund eller katt till Sverige måste den enligt svensk lag ha en giltig rabiesvaccination. Kan du inte visa intyg på det så nekas helt enkelt importen. Var också noga med ursprung och allmän dokumentation så att du inte riskerar att främja smuggling rashundar. Det tar vi på Evidensia starkt avstånd ifrån och vi rapporterar alla misstänkta fall som kommer till oss för vård. Vill du ta med ditt djur på utlandsresan gäller även här att det ska ha en giltig rabiesvaccination.

Vid vilken ålder bör man vaccinera sitt hund och katt?

Det sker tidigt i djurets liv. Den så kallade grundvaccinationen för hund och katt bör ges vid 8 respektive 12 veckors ålder och sen fyllas på med en årlig dos för tillräckligt skydd. Den första dosen vid 8 veckors ålder ges ofta medan djuret fortfarande bor kvar hos uppfödaren medan den andra faller på dig som ny djurägare. Se till att boka tid för den så att det inte glöms bort. Vill du läsa mer om den första tiden som valpägare kan du göra det på djurvardguiden.se

Finns det andra typer av vaccin än injektioner med spruta?

Ja. De flesta vaccin ges med spruta under huden men det finns ett vaccin mot kennelhosta som man droppar i nosen. Det vaccinet ger ett lite bredare skydd än den motsvarighet som ges i form av en spruta under huden. Droppvaccinet kan vara lämplig om din hund ska vistas i miljöer där det förekommer många andra hundar -  till exempel utställningar, hunddagis, hundhotell eller liknande.

Hur går en vaccination för hund och katt till?

Det är ett smidigt besök som oftast inleds med en vanlig klinisk undersökning och sedan följs av en injektion som ges under huden. Det går snabbt och brukar inte generera något obehag för djuret.

Ger vaccin 100% skydd eller kvarstår alltid en liten risk för smitta?

De vaccinationer som vi ger här i Sverige är i grunden mycket säkra och välbeprövade med en begränsad risk för otillräckligt skydd. När det gäller vaccin mot kennelhosta har det inte 100%-igt skydd men i de allra flesta fall ger det ett gott skydd som resulterar i lindrigare symtom om hunden smittas.

Finns det några risker med att vaccinera sitt djur?

Vissa djur kan få en lätt, övergående temperaturhöjning, men de flesta får inga symtom alls. Enstaka djur kan få en allergisk reaktion av själva vaccinationen men den kan oftast lindras och behandlas effektivt av veterinär.

Vilka är de största riskerna med att inte vaccinera?

Det är förstås bred smittspridning av allvarliga sjukdomar inklusive rabies som även kan överföras till dig som människa. Sen är det också en ökad individuell risk för ditt djur som utan vaccination inte har något skydd alls mot allvarliga sjukdomar.

Får en ovaccinerad hund/katt gå på hunddagis, bo på hundhotell, ställas ut eller liknande?

Oftast är det krav på att dessa djur ska vara vaccinerade. Framförallt med grundvaccin. Det kan innebära en onödig risk att tillåta ovaccinerade i den typen av miljöer där många djur ska vistas samtidigt.

Varför behöver vissa vaccin tas varje år medan andra räcker livet ut?

Man skulle kunna tro att det är kopplat till kvaliteten hos vaccinet men så fungerar det inte. Det har helt enkelt att göra med immunförsvarets förmåga att känna igen och komma ihåg den sjukdom som vaccinet ska skydda mot. Därför behöver en del vaccinationer upprepas efter en viss tid.

Skiljer sig behovet av vaccin åt mellan olika djur och raser?

Mellan hund och katt har vi nämnt några skillnader men det finns inget som skiljer mellan olika raser inom de olika djurslagen. Där är det samma regler och rekommendationer som gäller oavsett ras, kön och storlek. Alla katter och hundar behöver skydd i form av vaccin.

Vad gäller kring vaccinationer om jag ska ta med mig mitt djur utomlands?

Det skiljer sig lite åt beroende på destination. Reser du inom EU finns det krav på giltig rabiesvaccination och reser du utanför EU så kan andra specifika regelverk gälla.  Du kan läsa mer om resor och vaccinationer i vår artikel om Att resa utomlands med hund.

Täcks vaccination av en vanlig djurförsäkring?

Nej. Vaccinationer täcks inte utan står utanför försäkringsskyddet.

Är det några nya viktiga vaccin på gång inom forskningen?

Forskning pågår ständigt så visst är det troligt att nya vaccin kommer att finnas tillgängliga framöver men inom vilka områden och när i tiden de kan bli tillgängliga får vi se.

Vad är det viktigaste jag som djurägare bör känna till och tänka på när det gäller mitt djurs vaccination?

Det är att alltid ha uppdaterade vaccinationer, att följa vaccinationsprogrammet och din veterinärs rekommendationer. Gör du det har ditt djur ett fullgott skydd och bidrar därmed till minskad risk för bred smittspridning.

Tack Jacob! Då är det dags att summera det viktigaste punkterna .

Jacob summerar:

Vaccination är ett av våra viktigaste verktyg för att undvika och minimera smittspridning.

Följ din veterinärs rekommendationer och aktuella vaccinationsprogram.

Komplettera med nödvändiga vaccin om du ska åka utomlands.

Importera aldrig en hund utan rabies- och andra nödvändiga vaccinationer.

Vill du boka tid för vaccination gör du det enkelt online men du kan också ringa din närmaste klinik.

Känner du osäkerhet kring vaccinationer och vill rådfråga veterinär kan du också göra det i ett videosamtal. Bara att ladda ner vår app och boka tid direkt. 

 

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen