God tandhälsa hos katt

God tandhälsa hos katt

Avsnitt 1 i Evidensias tandskola för katt

Vad är god mun- och tandhälsa och varför är den viktig för din katt?

Det absolut viktigaste är att munnen är smärtfri och utan inflammation i tandkött eller andra delar. Katten bör inte heller ha blödande sår eller skador på tänderna som blottar pulpan.

Är det vanligt att katter får/har problem med mun och tänder?

Visst är det så. Parodontit (tandlossning) är vanligt förekommande men allra vanligast är tandsjukdomen TR (tidigare kallad FORL). TR står för tandresorption och innebär att det bildas hål som blottar pulpan i tanden. Ett tillstånd som är mycket smärtsamt för katten.

Varför får katter problem med tänderna?

Förutom att tamkatter har stor benägenhet att utveckla TR (tandresorption) så är deras tänder också utformade på ett sätt som gör att de relativt lätt skadas i samband med jakt eller bråk med andra katter. Alla kattänder är smala och vassa. Även kindtänderna.

Vilka faktorer är det som ligger bakom bristfällig mun- och tandhälsa?

Det är framförallt bristfällig kunskap hos djurägaren. Känner man inte till de vanligaste tandsjukdomarna och dess symtom så kan man förstås inte vara uppmärksam på dem. Många djurägare tror att katten är smärtfri så länge den äter och jagar som vanligt, men djur är väldigt bra på att dölja smärta och att anpassa sitt ätbeteende efter rådande omständigheter.

Många djurägare känner inte heller till att man bör kontrollera kattens mun med jämna mellanrum och att daglig tandborstning är ett effektivt sätt att förebygga tandlossning.

Kan bristfällig mun- och tandhälsa påverka djurets allmänna hälsotillstånd och i så fall hur?

Om katten har problematik och smärta i munnen så kan det bland annat yttra sig genom ökad aggressivitet och därmed större risk att hamna i bråk med andra katter. Är katten drabbad av tandlossning så påverkas allmäntillståndet eftersom kroppen tvingas hantera en allmän inflammation vilken belastar flera av dess inre organ. I studier har man till exempel sett direkta samband mellan tandlossning och kronisk njursjukdom hos katt.

Hur påverkas mun- och tandhälsa av ålder eller hänger det snarare ihop med medfödd tandkvalitet?

Vi har alla en medfödd och individuell tandkvalitet som påverkar hur benägna vi är att utveckla problematik i munnen. Det gäller även katter, men oavsett det så ökar risken för tandproblem alltid med stigande ålder.

Påverkas olika raser olika mycket av tandrelaterade problem?

Visst är det så. Framförallt när det gäller de inflammatoriska tandsjukdomarna tandlossning och tandköttsinflammation. Där är till exempel Orientaler överrepresenterade. Man vet dock inte varför men för dessa blir det såklart extra viktigt att hålla koll på munnen. Andra raser såsom, brittisk korthår och main coon, har ofta problem med smärtsamma bettfel. Detta beror framförallt på huvudformen och relationen mellan över- och underkäke som inte är optimal. Tandsjukdomen TR verkar dock drabba alla kattraser lika ofta.

Hur vet man att katter upplever problem eller smärta i munnen?

Det kan vara svårt att upptäcka men nedan punktar vi upp de symtom man som djurägare bör vara uppmärksam på.

 • Rött och blödande tandkött.
 • Beteendeförändringar som trötthet och/eller aggressivitet
 • Förändrat ätbeteende som att kattensmular och tappar mat
 • Tänder som lossnar.
 • Tandkött som växer upp på tandens krona.
 • Nedsatt aptit och förändrade ätbeteenden i någon form.
 • Ovilja att äta eller dricka kalla produkter.
 • Snabb och återkommande uppkomst av tandsten.

Kan katter få karies (hål i tänderna)?

Katter drabbas inte av karies och det beror helt enkelt på att de inte har några tandytor där det kan bildas. För det behövs platta tuggytor på kindtänder samt trånga mellanrum mellan tänderna vilket katter inte har. Dessutom har de en basisk miljö i munnen och kariesbakterier trivs bäst i sur miljö.

Kan det vara farligt för katten att ha problem med mun och tänder?

Självklart! Tar man inte hand om mun och tänder så kan de kan få infektioner som tar sig hela vägen in i käkbenet och en obehandlad käkbensinflammation kan leda till ett livshotande tillstånd.

Kan TR, dålig andedräkt och tandköttsproblem läka av sig själv? Vilda kattdjur sköter ju inte sina tänder?

Dålig andedräkt och tandköttsproblem, som alltid beror på plackbildning, kan inte läka sig själva. De försvinner endast om man tar bort placken. Helst genom daglig tandborstning.

Det finns studier som visar att vilda kattdjur också utvecklar tandsjukdomen TR men inte alls i samma omfattning som tamkatter.

Vilda kattdjur lever normalt sett inte lika länge som tama katter och drabbas därför inte av tandsjukdomar på samma vis, men trots det så är det ofta just tandsjukdomar som blir orsak till att den vilda katten avlider. Ett vilt kattdjur dör av svält eller av sårskador om det inte kan jaga och försvara sig på det vis som är nödvändigt.

Vad händer om man inte sköter kattens mun och tänder?

Med stor sannolikhet kommer den så småningom att drabbas av tandvärk och inflammationer som innebär både smärta och onödigt lidande. Dessutom ökar förstås risken för att katten ska få tandsjukdomar som påverkar allmäntillståndet och slutligen utvecklar kroniska problem med andra organ så som njurar, hjärta och lever.

Alltså:

 1. God mun- och tandhälsa gör din katt gladare och friskare!
 2. Lukta och titta din katt i munnen regelbundet!
 3. Låt veterinär göra en fullständig munhåleundersökning i narkos en gång per år!

I nästa avsnitt får du lära dig allt du behöver veta om kattens mun & tänder. Håll utkik!

Bra tandvård är viktigt

Läs mer om hur vi kan hjälpa dig med din katts tandvård. Hitta en klinik som du kan besöka för att få hjälp.
LÄS MER