Undersökning av hundens munhåla

Undersökning av hundens munhåla

Avsnitt 7 i Evidensias tandskola för hund

Hedvig Armerén är tandveterinär på Mälarhöjdens veterinärpraktik, en av Evidensias kliniker som specialiserat sig på tandvård för djur. I åtta avsnitt guidar hon dig genom hundens mun och tänder. Vi kommer att beröra enkel hemskötsel, vanliga symtom och sjukdomar, förebyggande åtgärder och mycket mer. Hedvig delar med sig av tips och erfarenheter från sina femton år som tandveterinär. Häng med och hjälp din hund till god mun- och tandhälsa!

Hedvig, vi som har följt tandskolan vet att du rekommenderar minst ett förebyggande besök per år hos etablerad tandveterinär. I det här avsnittet berättar Hedvig varför det är så viktigt att ha koll på sin hunds tänder, hur ett besök och en undersökning av mun och tänder kan gå till hos veterinär men även hur tandbehandling kan gå till.

Vid vilka symtom eller händelser bör jag vända mig till veterinär?

Dålig andedräkt, rött/blödande tandkött eller beläggningar på tänderna är tydliga tecken på att det är hög tid för ett besök hos veterinär. Likaså tandskador och frakturer orsakade av lek eller olycka är goda anledningar till veterinärbesök. Vid hundslagsmål är det inte heller ovanligt med skador på tänderna. Tänderna bör alltid kontrolleras om hunden varit inblandat i bråk med en annan hund. Vi rekommenderar även att du besöker veterinär om du misstänker att hunden biter på ett sätt som ger den skador på grund av sitt eget bett.

Varför anser du att man ska låta en veterinär undersöka hundens mun och tänder årligen?

För att det som hundägare kan vara väldigt svårt att på egen hand komma åt och få en överblick av hela munnen på sin hund. Det kan också vara svårt att förstå vad man ser, samt att dra riktiga slutsatser. En utbildad veterinär kan utveckla, visa och förklara samt rekommendera skötsel och eventuell behandling eller åtgärd.

Kan vilken veterinär som helst undersöka och behandla hundens mun och tänder?

Vilken veterinär som helst kan förstås titta i hundens mun, men för bästa möjliga resultat bör undersökningen genomföras av en veterinär som har vidareutbildat sig inom tandvård på djur. Grundutbildningen för veterinärer innehåller för lite fokus på tänderna för att räcka till. När du som hundägare ska boka tandundersökning hos veterinär bör minimikravet vara att veterinären har möjlighet att ta röntgenbilder med en specifik tandröntgenkamera. En vanlig röntgenkamera räcker inte till eftersom röntgenplåtarna är för stora för att få plats i munnen och därmed omöjliggör tillräckligt god kvalitet på bilderna.

Hur går en undersökning till och vilka moment bör ingå?

Man kan säga att en komplett undersökning är indelad i två olika delar. Först gör man en ”vaken” undersökning där man tittar på alla tänder, bedömer bettet, känner på lymfknutor och skallens muskulatur. Man gör även en bedömning av hela djurets hälsotillstånd eftersom man måste skapa sig en uppfattning kring möjligheterna att söva hunden vid eventuella behandlingar som kan tillkomma vid upptäckter av problematik som behöver åtgärdas.

Vad gör veterinären om man hittar problem som behöver åtgärdas?

I de fall man behöver åtgärda något söver man alltid hunden. Det finns flera olika anledningar till det. För att få en komplett bild av problematiken måste man ta röntgenbilder, det går inte att göra på en hund i vaket tillstånd. Sedan behöver man ofta intubera hunden och det är inte heller möjligt i vaket tillstånd. Intuberingen (alltså införseln av ett rör i luftstrupen) görs för att förhindra att tandflisor och tandstensklumpar och annat åker ner i lungorna under behandlingen. Utöver det måste hunden sövas även när man ska ta bort tandsten och operera bort tänder.

Vad är det värsta som kan hända om jag prioriterar bort den årliga undersökningen?

Det absolut värsta är att man som hundägare riskerar att inte upptäcka symtom och allvarliga sjukdomar så som tandlossning i tid, och därmed faktiskt blir tvungen att avliva hunden. Men framför allt riskerar du att utsätta hunden för onödigt lidande. Konstant smärta som plågar hunden påverkar allmäntillståndet och vardagen negativt.
(Läs gärna mer om tandlossning i avsnitt 5.)

Hur klarar sig vilda hundar utan veterinärbesök?

Först och främst kan man konstatera att de inte klarar sig så bra. Vilda hundar lever inte lika länge som våra tamhundar och det är inte ovanligt att de avlider på grund av tandrelaterad problematik. Det vet man baserat på obduktioner som görs på vilda hunddjur.

Hur ska jag som hundägare komma ihåg när det är dags? Kan jag bli kallad automatiskt varje år?

Visst kan du det. Hos oss på Evidensia kan du få påminnelse via SMS. Det är bara att prata med din veterinär. Din veterinär kan också ge tips och råd om teknik och utrustning för tandborstning och hemskötsel så som tandborstning så tveka inte att fråga. För din hunds skull.

Sammanfattning

1. Uppsök alltid veterinär vid dålig andedräkt, rött/blödande tandkött, beläggningar eller vid tandfrakturer.
2. Prioritera tid och pengar till årlig tandundersökning hos veterinär som har vidareutbildning inom tand.
3. Be din veterinär om årlig kallelse till undersökning av hundens tänder.

I det sista avsnittet, avsnitt 8, av Evidensias tandskola handlar det om traumatiska tandskador. Missa inte det!

Hitta en klinik nära dig som erbjuder tandvård

Flera av våra kliniker runt om i Sverige erbjuder tandvård.
HITTA DIN KLINIK