Bettfel hos hund och katt

Bettfel – undersökning och reglering (tandställning)

Bettfel kan uppstå på flera sätt. Många hundar och katter lever med smärtsam ocklusion (smärta när de stänger munnen) på grund av felställda tänder eller felaktiga längdförhållanden mellan över- och/eller underkäkar. Den vanligaste orsaken till bettfel att djuret har över-, eller underbett, eller mjölktänder som inte lossnar och hindrar de permanenta tänderna att växa ut korrekt.

Bettfel blir ofta smärtsamma då hundar och katter har långa och vassa permanenttänder. När dessa tänder biter upp i läpp eller gom kan hunden eller katten få allvarliga och smärtsamma bitskador.

Behandling

Smärtsamma bettfel kan ibland åtgärdas med tandställning, men de vanligaste åtgärderna är: tandextraktion eller nedkortning och rotfyllning/överkappning av tanden.
Vilken behandling som utförs avgörs utifrån hundens/kattens ålder, kostnad och hur mycket tid djurägaren har möjlighet att lägga på skötsel.

I Sverige är det inte tillåtet att utföra bettregleringar av kosmetiska skäl. Vi åtgärdar därför endast bettfel som är smärtsamma för djuret.

Kliniker som erbjuder den här behandlingen

Var snäll och vänta medan klinikerna listas