Tandskador på katt

Tandskador på katt

Avsnitt 8 i Evidensias tandskola för katt

I det sista avsnittet av tandskolan fokuserar vi på traumatiska tandskador. Tandveterinär Hedvig Armerén svarar bland annat på vilka skador på tänder som är de vanligaste och hur man undviker dem.

Vad gör man om olyckan är framme?

Är olyckan framme kontaktar man veterinär. I allvarliga fall, om det blöder från kattens mun eller om katten inte kan öppna/stänga munnen är det akut och viktigt att åka in direkt eller att boka en akut tid. Gäller det däremot avslagna tänder eller andra, mindre allvarliga, symtom så är det inte lika bråttom och man kan känna sig trygg med att veterinären erbjuder en tid inom lämpligt tidsspann.

Är det vanligt att katter skadar mun och tänder på grund av olycka?

Ja. Det är mycket vanligt. Katter både jagar, slåss, klättrar och leker gärna vilket självklart medför att de gör sig illa ibland.

Vilken är den vanligaste typen av mun– eller tandskada?

Tandfrakturer och bitskador i tungan är den vanligaste orsaken till att kattägare kommer in till oss med sin katt men även lite större käkfrakturer är relativt vanligt förekommande.

Finns det tandskador som är så allvarliga att de kan leda till avlivning?

Det är väldigt ovanligt men vissa käkfrakturer kan vara så pass komplicerade att de inte går att stabilisera och då blir avlivning dessvärre det enda alternativet.

Kan man ersätta/bygga upp en skadad tand eller får katten klara sig utan framöver?

Det är väldigt svårt att ersätta och bygga upp kattänder. De är så pass små redan från början och för att det ska vara möjligt bör man ha kvar en del av den gamla tandkronan som bas. Det måste helt enkelt finnas något att bygga vidare på. I de fall vi får in skador där pulpan exponeras så måste tanden alltid dras ut eller rotfyllas. Det beror på att tandens pulpa har mycket dåligt immunförsvar. Om pulpan exponeras blir tanden infekterad och den infektionen kommer inte att läka. Antibiotika hjälper inte vid tandinfektioner.

Kan det alltså bli aktuellt med rotfyllning eller en ny krona?

Precis. Rotfyllning av hörntänder på utekatter är vanligt eftersom dessa tänder är helt nödvändiga för dem i deras vardag där de används till att jaga, slåss och hantera sitt byte.

Man vill också ogärna dra ut en hörntand i kattens överkäke eftersom det innebär att kattens läpp kommer att sjunka in där hålet efter tanden uppstår. Det lämnar utrymme för underkäkens hörntand att skava mot överläppen och att skapa smärtsamma sår som i värsta fall kan bli infekterade.

Däremot brukar det inte gå att sätta nya kronor på avslagna tänder.

Finns det tänder som innekatten inte klarar sig utan trots att den är innekatt och får mat av sin ägare?

Nej. Innekatter kan äta kattmat utan tänder. Det gäller även torrfoder. Det viktiga är att katten får i sig näring och allra helst via den typ av foder som den föredrar.

Bör jag anmäla tandskador på grund av olycksfall till försäkringsbolaget?

Absolut! De flesta försäkringsbolag brukar ersätta tandskador som är orsakade av olycksfall.

Sammanfattning

  1. Kontakta alltid veterinär om olyckan är framme.
  2. Oroa dig inte för att din innekatts hälsa blir sämre om skadade tänder dras ut.
  3. Var noga med vilken försäkring du tecknar och håll koll på vad som gäller för tandrelaterad problematik.

Detta var det sista avsnittet av Evidensias tandskola. Tack för att ni hängde med!

Bra tandvård är viktigt

Läs mer om hur vi kan hjälpa dig med din katts tandvård. Hitta en klinik som du kan besöka för att få hjälp.
LÄS MER