Tandresorption TR (FORL) hos katt

Tandresorption TR (FORL) hos katt

Avsnitt 5 i Evidensias tandskola för katt

I avsnitt fem svarar tandveterinär Hedvig Armerén bland annat på vilka som är de vanligaste symtomen på munhåleproblem, om det finns följdsjukdomar, om munhåleproblem kan botas och mycket mer. Hedvig delar med sig av tips och erfarenheter från sina femton år som tandveterinär. Häng med och hjälp din katt till god mun- och tandhälsa!

Hedvig, Vi har redan nämnt TR och Tandresorption (tidigare FORL) i tidigare avsnitt av Evidensias tandskola men eftersom det är den absolut mest förekommande tandrelaterade sjukdomen hos katter så ska vi ägna ett helt eget avsnitt åt den.

Vad är egentligen Tandresorption, TR

Det är en sjukdom där tanden resorberas, det vill säga, bryts ner. Man vet dessvärre inte varför sjukdomen uppstår men däremot vet man att den orsakas av en obalans i tandens cellbildning. I en frisk tand pågår ständigt uppbyggnad och nedbrytning av tandben parallellt. Vid TR uppstår en obalans där mer ben bryts ned än vad som byggs upp. Så länge sjukdomen endast angriper tandroten är den inte smärtsam men det finns alltid risk för att den sprider sig till kronan och då bildas hål. Ofta i övergången mellan rot och krona.

Hos de flesta katter drabbas bara enstaka tänder men vissa får mycket stora problem och blir i princip helt tandlösa på grund av TR.

Varför är det den vanligaste tandrelaterade sjukdomen hos katter?

Vi vet egentligen inte varför den är så pass vanlig men däremot känner vi till att vilda katter inte alls drabbas av sjukdomen i samma omfattning som tamkatter. En orsak skulle förstås kunna vara kost och foder eftersom den skiljer sig en hel del mellan vilda och tama katter men det är ingen vedertagen eller evidensbaserad teori.

Hur vanlig är den? Hur många katter drabbas årligen?

Det är svårt att veta exakt men olika studier uppskattar att ca: 10-30% av alla katter drabbas någon gång i livet. En innekatt kan dock både äta och leva ett gott liv helt utan tänder. Det fungerar dock inte för utekatter som behöver åtminstone sina hörntänder för att kunna jaga, försvara sig och hantera sitt byte.

Skulle tandresorption kunna vara ärftligt på något vis?

När det gäller så pass vanliga sjukdomar som TR är det alltid komplicerat att bedöma ärftlighet. Man har än så länge inte kunnat hitta några genetiska markörer och kan därför inte ta några prover som skulle kunna visa på ärftlighet.

Vad är det som händer i munnen när katten drabbas av tandresorption? Hur ser förloppet ut?

När katten drabbas av TR så bryts tanden ner och håligheter bildas. Dessa håligheter innebär ofta att pulpan exponeras vilket leder till smärtsam tandvärk. Uppstår det ett hål i kronan måste tanden opereras bort. Man använder tandröntgen för att bedöma hur tanden skall opereras.

Hela förloppet kan dock se väldigt olika ut och också ta olika lång tid hos olika individer.

Vad är det som gör att tänder bokstavligen lossnar?

När TR har gått väldigt långt och det har blivit ett stort hål i tanden så bryts den ofta av helt och hållet. Då kan man uppfatta det som att tanden lossnat men egentligen är det bara kronan som lossnat. Roten är alltså fortfarande kvar nere i käkben och tandkött och pulpan är helt exponerad.

Så småningom, efter att tanden har lossnat, växer tandköttet sakta upp över hålet med den exponerade pulpan och täcker över den. Då slutar det att göra ont såvida det inte ligger kvar någon infektion under överväxten. I dessa fall behövs ingen operation men man behöver röntga tanden för att utesluta en rotinfektion.

Hur upptäcker man tandresorption? Vilka symtom ska man hålla utkik efter?

Det är alltid svårt att upptäcka tillstånd i kattens mun eftersom det är svårt att se alla tänder från alla håll, men som vi nämnt i tidigare avsnitt bör man som djurägare alltid vara uppmärksam på nedan:

 • Rött och blödande tandkött.
 • Beteendeförändringar som trötthet och/eller aggressivitet.
 • Förändrat ätbeteende som att katten smular och tappar mat.
 • Tänder som lossnar.
 • Tandkött som växer upp på tandens krona.
 • Nedsatt aptit och förändrade ätbeteenden i någon form.
 • Ovilja att äta eller dricka kalla produkter.
 • Snabb och återkommande uppkomst av tandsten.

Finns det något specifikt jag som kattägare kan göra för att förebygga TR?

Nej, men det är viktigt att man är uppmärksam på de vanliga symtomen som vi nämner ovan. Har man koll på dem så kan man minimera risken för att katten är påverkad av smärta eller annan tandproblematik i onödan. Dessvärre verkar det vara så att ambitiös hemskötsel och tandborstning inte hjälper mot TR.

Hur behandlar man tandresorption och går det att bota helt och hållet?

TR går dessvärre inte att bota helt och hållet men man kan behandla katten så att den blir fri från smärta. Det gör man genom att röntga och undersöka kattens mun i narkos. Då ser man tydligt vilka tänder som det finns hål i. I vissa fall opererar man bort hela tanden inklusive roten medan man i andra fall enbart tar bort tandens krona och syr ihop tandköttet över hålet.

När behöver man besöka veterinär?

Det bästa sättet är förstås att man låter veterinär genomföra en tandundersökning med röntgen i narkos varje år, men om man väljer att inte göra det så är det absolut dags i samband med att man upptäcker något av symtomen som vi nämnt tidigare.

Kan tandresorption orsaka följdsjukdomar som sprider sig till andra delar av kroppen?

Lokalt i munnen kan man få allvarliga infektioner i käkbenet, men normalt sett inga andra sjukdomar som sprider sig till övriga delar av kroppen.

Vid vilken ålder är det vanligast med tandlossning?

Det finns ingen dokumentation kring specifik ålder men precis som med många sjukdomar ökar risken för insjuknande ju äldre katten blir.

Uttrycker sig tandresorption på olika vis hos olika raser?

Nej. Den ser likadan ut oavsett ras.

Sammanfattning:

 1. Tandresorption orsakas av en obalans i tandens cellbildning och kan inte förebyggas av hemskötsel.
 2. Håll koll på dålig andedräkt, rött/blödande tandkött samt eventuella beläggningar.
 3. Besök tandkunnig veterinär för undersökning en gång om året.

Läs mer om tandresorption här

I nästa avsnitt:

I avsnitt nummer sex av Evidensias tandvårdsskola handlar det om katters ätbeteende. Tandveterinär Hedvig Armerén svarar bland annat påföljande frågor: Hur använder katter mun, tunga och tänder när de äter? Vad äter katter allra helst om de själva får välja och mycket mer.

Bra tandvård är viktigt

Läs mer om hur vi kan hjälpa dig med din katts tandvård. Hitta en klinik som du kan besöka för att få hjälp.
LÄS MER