Undersökning av kattens munhåla

Undersökning av kattens munhåla

Avsnitt 7 i Evidensias tandskola för katt

I det här avsnittet berättar tandveterinär Hedvig Armerén varför det är så viktigt att ha koll på sin katts tänder, hur ett besök och en undersökning av mun och tänder kan gå till hos veterinär men även hur tandbehandling kan gå till. Hedvig delar med sig av tips och erfarenheter från sina femton år som tandveterinär. Häng med och hjälp din katt till god mun- och tandhygien.

Hedvig, Vi som har följt tandskolan vet att du rekommenderar minst ett förebyggande besök per år hos etablerad tandveterinär. I det här avsnittet ska vi gå igenom varför det är så viktigt.

Vid vilka symtom eller händelser bör man vända sig till veterinär?

Självklart alltid vid olycka, akut skada och allvarlig sjukdom men som vi nämnt i tidigare avsnitt bör man som kattägare alltid vara uppmärksam på nedan och uppsöka vård om symtomen blir långvariga.

 • Rött och blödande tandkött.
 • Beteendeförändringar som trötthet och/eller aggressivitet.
 • Förändrat ätbeteende som att kattensmular och tappar mat.
 • Tänder som lossnar.
 • Tandkött som växer upp på tandens krona.
 • Nedsatt aptit och förändrade ätbeteenden i någon form.
 • Ovilja att äta eller dricka kalla produkter.
 • Snabb och återkommande uppkomst av tandsten.

Varför anser du att man ska låta en veterinär undersöka kattens mun och tänder årligen?

Helt enkelt av den anledningen att det är oerhört svårt för en kattägare att själv se om en katt har ont i munnen. Dels på grund av okunskap kring vad man faktiskt letar efter och hur det ska se men även för att ett flertal smärtsamma tillstånd inte går att se med ögat utan enbart går att upptäcka genom röntgen.

Kan vilken veterinär som helst undersöka och behandla kattens mun och tänder?

För bästa möjliga vård så bör veterinären ha vidareutbildat sig inom tandvård för katt samt ha tillgång till en dental röntgen eftersom det krävs för en fullständig munundersökning.

Hur går en undersökning till och vilka moment bör ingå för att undersökningen ska fylla sitt syfte?

Det första man gör är att söva och intubera katten så att den är kopplad till ett så kallat slutet system för luftvägarna. Det betyder att man skyddar luftvägarna så att inga tandstensbitar från munhålan kan åka ner i lungorna när man arbetar med katten. Sedan rengör man alla tänder på in- och utsidan med en ultraljudsscaler. Alla onormala fynd journalförs. Det kan vara tandfickor, avslagna tänder, håligheter och så vidare.

Därefter röntgar man alla tänder för att titta på sådant som inte kan ses direkt med ögat. Baserat på vad som upptäcks vid undersökningen tar man fram en anpassad behandlingsplan tillsammans med kattägaren. Därefter åtgärdar man de tänder eller symtom som är besvärande eller farliga för katten att ha.

Vad är det värsta som kan hända om jag prioriterar bort den årliga undersökningen?

Det värsta för katten är förstås plågsam tandvärk och att den kan gå med en konstant inflammation i kroppen som på lång sikt belastar och skadar viktiga inre organ. Dessutom kan katten drabbas av infektioner i käken som kan vara svåra att läka av.

Hur klarar sig vilda kattdjur utan veterinärbesök med regelbunden undersökning av mun och tänder?

Så länge de inte drabbas av tandproblematik klarar de sig bra men för de katter som har oturen att skada sina tänder vid slagsmål eller jakt kan det bli allvarligt. Likaså om de utvecklar någon annan form av tandrelaterad sjukdom som gör det omöjligt för dem att hantera föda. Då svälter de helt enkelt ihjäl till slut. Just tandproblematik är en vanlig dödsorsak hos vilda katter.

Hur ska jag som ägare komma ihåg när det är dags för årligt veterinärbesök? Kan jag bli kallad automatiskt varje år?

Visst kan du det! Prata med din veterinär hos oss på Evidensia så lägger vi in en automatisk påminnelse via SMS.

Sammanfattning

 1. Uppsök alltid veterinär vid de symtom som anges i avsnittet.
 2. Prioritera tid och pengar till årlig tandundersökning hos veterinär som har vidareutbildning inom tand.
 3. Be din veterinär om årlig kallelse till undersökning av kattens tänder.

I det sista avsnittet, avsnitt 8, av Evidensias tandskola handlar det om traumatiska tandskador. Missa inte det!

Bra tandvård är viktigt

Läs mer om hur vi kan hjälpa dig med din katts tandvård. Hitta en klinik som du kan besöka för att få hjälp.
LÄS MER