Veckokoll för hund: ögon

Veckokoll för hund: ögon

Avsnitt 4 i Evidensias veckokoll

Varför är det viktigt att hålla koll på hundens ögon?

Hundars ögon är känsligare än till exempel människors eller katters ögon. Vid vissa sjukdomstillstånd kan synen bli kraftigt försämrad eller helt gå förlorad redan inom ett dygn om hunden inte får rätt hjälp och behandling.  Hundar är nyfikna djur och kan lätt skada sig i ögonen när de nosar runt i en buske eller kommer för nära en katt som inte vill bli hälsad på.

Vilken typ av åkommor och problematik kan uppstå?

Precis som människor kan hundar smittas av vanliga ögoninfektioner som kliar och varar men de kan också drabbas av lite allvarligare sjukdomar så som grå och grön starr. Det kan även uppstå fel i tårproduktionen. Något som torkar ut och skadar ögonen på sikt. Det vanligaste är ändå att de råkar ut för en akut skada på ögat som till exempel rivsår eller sticksår på hornhinnan eller får in något i ögat som skadar eller irriterar det.

Hur ska ett friskt öga se ut och ”bete” sig?

Friska ögon är ordentligt öppna med en vit ögonvita och ljust rosa ögonlockskant. De är pigga, fint glansiga och blinkar regelbundet utan problem. De följer också naturligt rörelser och är fria från tårflöde och sekret. Pupillen ska vara svart.

Vad ska man som hundägare vara uppmärksam på?

Det första tecknet på besvär eller sjukdom är oftast att hunden kniper med ögat och inte vill att man kommer nära och rör på ögonlocken. Andra tecken att vara uppmärksam på är ökat tårflöde eller ansamling av sekret i ögonlockskanten. Särskilt om det är grått, gult eller grönt. Röd ögonvita, röda ögonkanter eller en röd hinna över ögat är också tecken på sjukdom. Titta även på ögonens storlek. Både de och pupillerna ska vara lika stora. De sistnämnda ska också vara helt svarta och ändra storlek i ljus och mörker (små i starkt ljus och stora i mörker).

När bör man uppsöka veterinär?

När det gäller ögon ska man vara snabb och uppsöka veterinär så snart man upptäcker någon form av avvikelse från det normala. Som vi nämnt ovan kan synen gå helt förlorad utan rätt behandling.

Alltså:

  • Vänj din hund vid hantering och gör det till en vana att gå igenom din hund varje vecka.
  • Passa på när ni kelar och var uppmärksam på alla typer av förändringar.
  • Rådfråga alltid veterinär om du upptäcker något som är annorlunda eller verkar besvära din hund.

Så gör du en veckokoll

Vår veterinär visar hur du själv kan göra en veckokoll av ögon på din hund.

SE FILMEN