Symtom på bristfällig tandhälsa hos hund

Symtom på bristfällig tandhälsa hos hund

Avsnitt 4 i Evidensias tandskola för hund

Vi är framme vid avsnitt fyra i Evidensias tanvårdsskola. I detta avsnitt kommer tandveterinär Hedvig Armerén att svara på frågor om bland annat: Vilka är de absolut vanligaste symtomen på bristfällig tandhälsa? Hur undviker man att hunden drabbas av detta?


Hedvig Armerén är tandveterinär på Mälarhöjdens veterinärpraktik, en av Evidensias kliniker som specialiserat sig på tandvård för djur. I åtta avsnitt kommer hon att guida dig genom hundens mun och tänder. Vi kommer att beröra enkel hemskötsel, vanliga symtom och sjukdomar, förebyggande åtgärder och mycket mer. Hedvig delar med sig av tips och erfarenheter från sina femton år som tandveterinär. Häng med och hjälp din hund till god mun- och tandhälsa!

Vilka är de absolut vanligaste symtomen på bristfällig tandhälsa?

Eftersom de vanligaste problemen/åkommorna i hundens mun är tandlossning och/eller fysiska skador på tänderna så är det de tillhörande symtomen för dessa två som är vanligast och mest förekommande.

När det gäller tandlossning förekommer symtom som rött och blödande tandkött, men dålig andedräkt är absolut vanligast och det symtom som brukar dyka upp allra först. Den dåliga lukten kommer från anaeroba bakterier. De har en specifik förmåga att växa till i de syrefria tandfickor som bildas när hundens eget immunförsvar reagerar och ger sig på de bakterier som finns i plack. Attacken är så pass stark att den kan bryta ner tandens stödvävnad och därmed bidra till begynnande tandlossning. Därför är det oerhört viktigt att undvika plackbildning genom daglig tandborstning.

Vid fysiska tandskador och avbrutna tänder ser vi lite andra symtom. Där är det framför allt blottade pulpor och tandvärk. Hundar kan inte berätta om de har tandvärk. Symtomen som uppmärksamma djurägare noterar är beteendeförändringar som passivitet eller aggressivitet.  Därutöver noteras ibland förändrat tugg- och gnagbeteende. Dessa symtom är förstås mycket svårare att koppla till problematik i munnen, men de är viktiga att ha koll på och att ta upp med veterinär så att hen tar en titt i hundens mun.

En vanlig missuppfattning är att hundens munhälsa är god, symtom- och smärtfri så länge den äter precis som vanligt, men det stämmer inte alltid. Alla hundar fortsätter att äta trots problematik och eventuell smärta. Det är en överlevnadsinstinkt. Möjligtvis kan de kompensera och ändra ätbeteendet genom att svälja maten hel eller bara tugga på en sida, men det är svårt för dig som djurägare att upptäcka. Ofta nöjer man sig som djurägare med vetskapen om att hunden fått i sig maten och lägger ingen vikt vid hur det går till.

Andra symtom som lös mage och feber förekommer i stort sett aldrig kopplat till tandproblematik hos en hund. Kanske är det även en myt när det gäller oss människor?

Hur upptäcker man bäst dessa vanliga symtom?

Rött och blödande tandkött som tyder på begynnande tandlossning ser man tydligt om man tittar sin hund i munnen och dålig andedräkt är lätt att upptäcka. Den dåliga andedräkten känner man om inte annat när man kelar eller leker tillsammans. En vanlig missuppfattning är att dålig andedräkt hos hund är ett normaltillstånd men det stämmer inte. Dålig andedräkt är alltid ett symtom på någon form av problematik, vanligtvis i munnen. Eftersom orsaken kan vara tandlossning, ett besvärligt tillstånd som kan bli allvarligt för hunden, så bör man alltid uppsöka veterinär för en undersökning av munnen.

Som vi nämnt ovan kan det vara svårt att upptäcka tandvärk och skadade tänder. Bäst är förstås att titta i hundens mun med jämna mellanrum. Allra helst dagligen i samband med tandborstning.

Hur påverkar de olika symtomen hunden?

Dålig andedräkt i sig påverkar inte hunden men däremot orsaken bakom. Beroende på vad det är så påverkas hunden på lite olika vis. Ofta är det allmäntillståndet som ändras. Det gäller även vid tandvärk, tandskador samt rött och blödande tandkött. Håll koll på allmäntillståndet och var uppmärksam på att förändring kan vara kopplad till problematik i munnen.

Vad innebär dessa symtom för hundens tänder och tandkött?

Det varierar beroende på hur snabbt man agerar och börjar behandla. Känner man till, och är uppmärksam, på de vanligaste symtomen på bristfällig tandhälsa så ökar givetvis möjligheterna för hunden att bli helt problemfri.

En tandlossning som upptäcks i tidigt skede kan bromsas och avhjälpas helt genom daglig tandborstning och god munhygien. Hunden har goda chanser att bli helt frisk och slipper eventuella komplikationer och bestående men.

Väntar man däremot för länge med behandling så kan symtom som rött tandkött, tandvärk och dålig andedräkt förvärras så pass att hunden drabbas av ytterligare problematik och mycket smärtsamma följdsjukdomar så som nedbrytning av käkben och varbildning i detsamma.

Vad vet vi om smärta och lidande hos hundar?

Vi tror oss veta att hundar är väldigt bra på att dölja smärta och lidande. Det är slutsatser vi drar när vi undersöker och upptäcker sjukdomar och skador som uppenbarligen har pågått en längre tid och som med stor säkerhet har medfört smärta och någon form av lidande för hunden. Helt utan att ens den mest engagerade djurägaren har märkt något.

Hur förebygger och undviker jag på bästa vis för hunden?

Då kommer vi framför allt tillbaka till hemskötsel och den dagliga tandborstningen. Sköter man den och har för vana att titta sin hund i munnen med viss regelbundenhet så kan man undvika de flesta munrelaterade problem och dess symtom. Dock går det förstås inte att helt gardera sig mot fysiska skador på tänderna. De kan ju uppstå på grund av lek och olycka eller liknande. Viktigt är dock att åtgärda dessa på en gång så att skadorna inte leder till andra problem.

Kan man behandla/bota alla symtom?

I princip kan man det även om det man gör oftast är att behandla själva orsaken till symtomen snarare än symtomen själva. Genom att göra rent alla tänder och eventuellt ta bort just dem som gör ont så kan man både behandla och bota bakomliggande orsak. Då försvinner symtomen. Även fysiska tandskador som åtgärdas tar förstås bort eventuella symtom som tandvärk och beteendeförändringar.

Viktigast är förstås att reagera på symtomen samt undersöka och behandla orsaken så att hunden blir frisk på riktigt. Ju tidigare upptäckt desto enklare att behandla.

Finns det symtom som kan bli direkt livsfarliga?

Egentligen inte. Symtom är bara varningstecken som signalerar att något är fel. Däremot kan de bakomliggande problemen bli livshotande om de inte upptäcks och behandlas i tid. Farligast är kanske käkfrakturer som medför att hunden varken kan äta eller dricka.

Hur vet jag när jag bör ta hjälp av veterinär?

Gör man en årlig undersökning av munnen hos veterinär räcker det långt med att man utöver det känner till och är observant på vanliga symtom på problematik i munnen. Rött och blödande tandkött kan man försöka behandla hemma med god munhygien och daglig tandborstning men dålig andedräkt och fysiska tandskador bör alltid undersökas av veterinär.

Vilka följdsjukdomar kan hunden råka ut för?

Eftersom det är mycket nära mellan näshåla, mun, tandrötter och ögon så kan obehandlade problem i munnen spridas och leda till besvärande nästäppa, infektioner i näshålan, snorighet och bölder i ögonhålan. I allvarligare fall kan dessa bölder förstöra ögat och göra hunden blind.

Finns det något speciellt du vill skicka med till alla hundägare där ute?

Hemskt gärna. Vi möter så otroligt många hundägare som blir uppriktigt förvånade, och positivt överraskade, över hundens beteendeförändring efter en tandbehandling. Ofta har hundägaren vant sig vid hundens kanske lite passiva eller griniga tillstånd och inte alls kopplat det till problematik i munnen. När de sedan kommer tillbaka för uppföljning så uttrycker de ofta att hunden är som ny, livlig och sprallig igen. Det är underbart och ett kvitto på att vi gör skillnad för hunden.

Sammanfattning

  • Dålig andedräkt är inte ett normaltillstånd hos hundar utan alltid ett tecken på någon form av problematik i munnen.
  • Hundar slutar inte äta på grund av problem i munnen. Håll istället koll på allmäntillstånd och eventuell passivitet och grinighet.
  • Symtom till följd av tandlossning och fysiska skador på tänderna bör alltid undersökas och behandlas av veterinär.

I nästa avsnitt fördjupar vi oss i den absolut vanligaste sjukdomen – tandlossning. Ett tillstånd som kan bli mycket allvarligt för hunden om det inte upptäcks och behandlas i tid.

Hitta en klinik nära dig som erbjuder tandvård

Flera av våra kliniker runt om i Sverige erbjuder tandvård.
HITTA DIN KLINIK