Tandvård kanin

Tandbesvär hos kaninen är inget du som djurägare kan behandla själv. Om du märker att din kanin har slutat äta behöver du genast kontakta veterinär. En kanin som inte ätit på 24 timmar är ett akutfall. Ju tidigare du kontaktar veterinär efter att ha sett symtom som tyder på tandproblem, desto större chans har din kanin att överleva narkos och behandling.

Felaktigt bett

Om kaninen har ett felaktigt bett brukar veterinären i akutskedet slipa ner de långa framtänderna. Man bör aldrig klippa av tänder eftersom det lätt ger sprickbildningar i tand och tandrot, vilket kan leda till besvärliga infektioner. Tyvärr har en slipning kortvarig effekt eftersom tänderna växer 2–3 mm i veckan och efter 4–6 veckor måste man därför slipa tänderna igen. Det pågår sedan hela kaninens liv. Man kan också operera bort kaninens framtänder. Det kan låta drastiskt, men kaninen klarar sig utmärkt utan framtänder. Framtänderna har långa rötter så kaninen måste sövas när de ska opereras bort.

Problem med kindtänderna

Om din kanin i stället har problem med kindtänderna så måste det åtgärdas under narkos. Många gånger röntgar man käkarna först för att se om det redan föreligger förändringar i käkbenet som omger tandroten. Kaninen behöver sövas eller ges lugnande för att käkarna skall kunna röntgas. Om behandling är möjlig slipas tänderna ned.  Denna operation botar inte kaninen. Om du kan ändra kaninens kost så att den äter rikligt med hö så behöver problemet dock inte återkomma alltför ofta. En kanin som en gång har fått problem med kindtänderna fortsätter oftast att slita tänderna fel och behöver få hjälp av veterinär många gånger under sin livstid.

Eftervård

Efter åtgärden hos veterinären är det viktigt att kontrollera att kaninen kommer igång att äta igen. Den får smärtlindring eftersom den kan ha lite ont efter tandslipningen. Vill kaninen inte äta själv måste du stödmata tills den kommit igång att äta. På lång sikt är det också viktigt att försöka ändra kosten och få kaninen att äta mycket hö. Läs mer om utfodring av kanin och tandproblem hos kanin i Djurvårdguiden »

Kliniker som erbjuder den här behandlingen

Var snäll och vänta medan klinikerna listas