Tandvård kanin

Tandbesvär hos kaninen är inget du som djurägare kan behandla själv. Om du märker att din kanin har slutat äta behöver du genast kontakta veterinär. En kanin som inte ätit på 24 timmar är ett akutfall. Ju tidigare du kontaktar veterinär efter att ha sett symtom som tyder på tandfel, desto större chans har din kanin att orka med narkos och behandling.

Felaktigt bett

Om kaninen har ett felaktigt bett brukar veterinären i akutskedet slipa ner de långa framtänderna. Man bör aldrig klippa av dem eftersom det lätt ger sprickbildningar i tand och tandrot, vilket kan leda till besvärliga infektioner. Tyvärr har en slipning kortvarig effekt, eftersom tänderna växer 2–3 mm i veckan. Efter 4–6 veckor måste man slipa igen. Det pågår sedan hela kaninens liv. Man kan också operera bort kaninens framtänder. Det kan låta drastiskt, men kaninen klarar sig utmärkt efter det.

Problem med kindtänderna

Om din kanin i stället har problem med kindtänderna så måste det åtgärdas under narkos. Många gånger röntgar man käkarna först för att se svårighetsgraden. Sedan sövs kaninen och tänderna slipas ner. Denna operation botar inte kaninen. Kan du ändra kaninens kost så att den äter rikligt med hö så behöver problemet inte återkomma alltför ofta. Men en kanin som en gång har fått tandbesvär fortsätter oftast att tugga lite fel och behöver få hjälp av veterinär många gånger under sin livstid.

Eftervård

Efter åtgärden hos veterinären är det viktigt att kontrollera att kaninen kommer igång att äta igen. Den får smärtlindrande medel eftersom den kan ha lite ont efter tandslipningen. Vill kaninen inte äta själv måste du stödmata tills den kommit igång. På lång sikt är det också viktigt att försöka ändra kosten och få kaninen att äta mycket hö. Läs mer om utfodring av kanin och tandproblem hos kanin i Djurvårdguiden »

Priser kan variera mellan våra kliniker, hitta din kliniks generella prislista här:

Ta mig till prislistorna

Kliniker som erbjuder denna tjänst