Tandresorption TR/FORL hos katt

Tandsjukdomen FORL heter numera TandResorption, TR. Sjukdomen utgörs av en successiv nedbrytning av tänderna, som efterhand orsakar stor smärta hos den drabbade. Sjukdomen drabbar cirka en tredjedel av våra katter och tyvärr kan det då resultera i en hög kostnad för djurägaren eftersom många försäkringsbolag inte ersätter tandsjukdomar som FORL/tandresorption.

FORL är en förkortning av Feline Odontoclastic Resorbtive Lesions, vilket betyder nedbrytning av tandvävnad hos katt orsakad av celltypen odontoklaster. Benämningen på sjukdomen har ändrats till tandresorption eftersom det förekommer även på andra djurslag. Problemet är dock ovanligt hos andra arter än katt och därför är denna text inriktad på just katter, men sjukdomen och förloppet är liknande vem som än drabbas.

FORL katt – tandresorption – symtom

Symtomen är ofta väldigt diffusa eftersom de flesta inte har för vana att titta sin katt i munnen och katter med kronisk smärta är dåliga på att visa sitt lidande. Sammantaget gör detta att sjukdomen är mycket svår att upptäcka. Här är några tecken att vara uppmärksam på, men vanligtvis har det gått långt när dessa symtom väl uppträder:

 • Katten äter mindre än vanligt
 • Den undviker hård mat
 • Undviker kall mat
 • Katten tappar mat
 • Den dreglar
 • Katten gnisslar och/eller klapprar med tänderna
 • Katten drar sig undan
 • Den uppträder irriterat
 • Tandsten vid drabbad tand
 • Inflammation vid drabbad tand
 • Blödande tandkött
 • Tandköttet växer upp över tanden
 • Tovig päls
 • Ibland kan katter kräkas vid tandsmärta

Vid minsta misstanke att katten är drabbad ska en tandkunnig veterinär undersöka den.

Eftersom tandresorption till en början är mycket svår att upptäcka är det vanligt att det upptäcks när en katt är inlämnad för tandrengöring.

Vad är tandresorption?

FORL/TR är en onormal nedbrytning av tandens yta som utförs av celltypen odontoklaster. Normalt är det endast när mjölktänderna ska trilla ut och deras rötter därför ska resorberas som odontoklaster bryter ned tandens hårdvävnad.

Det finns flera olika teorier om vad som sätter igång den sjukliga tandnedbrytningen vid FORL/TR, men ingen/inga som säkert har kunnat bekräftas. Olika teorier som finns är till exempel tandsten, tandköttsinflammation, tandlossning, höga nivåer av D-vitamin och mekanisk överbelastning av att tugga torrfoder. Kanske finns det flera olika anledningar som var för sig eller tillsammans bidrar till att FORL/TR uppstår. Det är dock troligt att inflammation både underhåller och förvärrar problemen, även om det inte helt säkert löser ut dem.

Sjukdomen börjar oftast på den del av tanden som ligger under tandköttskanten och är då svår att upptäcka vid en undersökning med blotta ögat. Därför är tandröntgen så viktig vid undersökning av kattens munhåla. Så länge tanden endast är angripen i roten brukar den dock heller inte smärta.

Skadan tilltar efterhand och om eller när det går hål på tanden gör det mycket ont eftersom levande vävnad inne i tanden då kommer i kontakt med luft, kyla, värme, mat & bakterier inne i munhålan.

Tandköttet försöker reparera skadan och ibland kan man se att tandköttet växer upp på själva tanden i ett försök att reparera hålet i kronan. I slutskedet försvinner den normala tandstrukturen. Ibland blir hålet i tanden så stort att hela kronan lossnar och parallellt med nedbrytningen av tandens rot växer ofta tandrot och käkben samman och man kan inte längre skilja dem åt.

FORL/TR ses oftast på kindtänderna, men alla tänder kan drabbas. Flera tänder kan vara angripna och skadornas svårighetsgrad kan variera mellan olika tänder hos samma individ. Det är vanligt att katten börjar få problem på bara enstaka tänder, vanligen de första kindtänderna i underkäken. Ibland stannar det därvid, men för andra individer fortsätter fler och fler tänder att drabbas. Därför är det viktigt att om man en gång konstaterat att katten drabbats av FORL/TR att man därefter går på regelbundna kontroller för att kunna upptäcka om fler tänder drabbas.

Tandresorption FORL undersökning och behandling hos veterinär krävs

Efter en tid blir FORL/TR en mycket smärtsam sjukdom för den drabbade. Vid minsta misstanke att katten är drabbad ska en tandkunnig veterinär undersöka den.

 • Alla tänder ska röntgas eftersom det är enda sättet att säkert fastställa vilka tänder som är drabbade och i vilken utsträckning. Utan denna information går det inte att avgöra vilken behandling som krävs.
 • Tänder som ännu inte gör ont men som har rotförändringar kan eventuellt lämnas kvar för en tid, men de behöver undersökas av veterinär och röntgas regelbundet så att de kan åtgärdas innan de börjar göra ont.
 • De tänder som gör ont måste åtgärdas. Målet med all behandling av FORL/TR är att hålla katten smärtfri.
 • Smärtfrihet uppnås genom att förbindelsen mellan pulpa och munhåla tas bort. Oftast sker detta genom att tanden opereras bort, men i enstaka specifika fall kan tandens krona amputeras. Kronamputation innebär att man tar bort kronan men lämnar roten kvar i käkbenet.

Katterna klarar sig lyckligtvis utmärkt även utan en full uppsättning tänder. Katten har oftast ändå inte använt de smärtande tänderna på ett tag och får därför inte svårare att äta efter operationen än vad den hade innan den utfördes. De flesta katter fortsätter att äta torrfoder även om de till och med helt saknar kindtänder.

Svårt att förebygga tandresorption

Eftersom man inte säkert vet orsaken eller orsakerna till sjukdomen vet man inte heller hur man ska förebygga den.

Tandborstning förhindrar inte att katten drabbas av tandresorption men du bör ändå borsta kattens tänder och kontrollera dess tandkött dagligen. Det minskar risken för plackbildning och inflammationer, samtidigt som du får bra koll på hur kattens tänder och tandkött förändras över tid.

Vem drabbas av tandresorption?

TR är kattens näst vanligaste tandsjukdom och ju äldre katten är desto troligare är det att den drabbats. Förutom tamkatten kan även till exempel vilda kattdjur, hundar, illrar och människor drabbas.

Tandresorption FORL katt kostnad

Många djurförsäkringar täcker inte behandling av tandsjukdomar och därför kan det bli en hög egenkostnad för djurägaren om dess katt drabbas. Innan behandling kan du kontrollera med ditt försäkringsbolag om och i vilken utsträckning de ersätter FORL/TR och även fråga din veterinär om vilken kostnad det rör sig om för att åtgärda din katts tänder.

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen