88 matchande resultat i “Katt”

Djurvårdguiden

Kortison eller inte vid huggormsbett?

Kortison eller inte vid huggormsbett? Tidigare var det vanligt att behandla ormbitna hundar efter ormbett med kortison. Det finns dock studier som visar på både positiva och negativa effekter av att ge kortison direkt efter huggormsbett.I en studie från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i samarbete med Evidensia Södra Djursjukhuset 2019 har man studerat effekten av kortisonbehandling hos huggormsbitna hundar.Hälften av hundarna fick kortison och resten gavs placebo.I studien sågs ingen skillnad mellan grupperna vad gäller allmäntillståndet. Inte heller i graden av svullnad från ormbettet. Läs mer här »Varje år blir ett stort antal hundar och katter i Sverige bitna av huggormar.

Djurvårdguiden

Så påverkar huggormens gift

Så påverkar huggormens gift. Huggormen är den enda giftorm som förekommer vilt i Skandinavien. Varje år blir cirka 2000 hundar bitna av huggorm i Sverige. 30 procent av betten är så kallade ”torra bett” utan giftinjektion. Då utvecklar hunden inga symtom.Huggormsbett är vanligt från vår till sen höst. Katterna brukar i allmänhet klara sig bättre än hundarna.Ormens gift är en blandning av enzymer och har två funktioner; att paralysera och döda bytet, som ofta är en sork, och att underlätta spjälkningen av maten. Bytesdjuret dör oftast antingen på grund av inre blödningar eller för att hjärtverksamheten eller andningen sätts ur spel.Så påverkar huggormens gift din hund:Liknande effekter som ovan, men mer lokala, uppstår efter huggormsbett hos hund.Blod- och lymfkärlen skadas så att blödningar och svullnad uppstår.Många gånger blir hunden tröttare och blodcirkulationen kan försvagas.Hjärtrytmrubbningar kan tillstöta och ibland även blödningsrubbningar.Om hunden är allvarligt sjukt på grund av huggormsbettet kan skador på inre organ uppstå.Här finns mer information om huggormsbett på hund »Här hittar du djursjukhus och djurkliniker som kan hjälpa dig om din hund blivit biten. Varje år blir ett stort antal hundar och katter i Sverige bitna av huggormar.

Djurvårdguiden

Vad är plack?

Vad är plack? Plack består av:Äggviteämnen.Levande och döda bakterier från munhålan.Restprodukter från bakterier och matrester.Ämnena bildar en beläggning på tänderna.Bakterierna finns naturligt i munhålan och är normalt ofarliga.Plack bildas redan inom några timmar efter tandborstning. Det måste därför regelbundet avlägsnas från tanden. Annars kan placket orsaka sjukdom i munhålan.Bildning av tandstenSalter från saliven kan inlagras i placket. Då bildas tandsten.Här hittar du information om olika tandproblem våra djur kan drabbas av:Hundars tandproblem »Katters tandproblem katt »Kaniners tandproblem »Gnagares tandproblem »Tandproblem hos iller »Hästars tandproblem »Här hittar du djursjukhus och djurkliniker som kan hjälpa dig om ditt djur behöver hjälp med sina tänder.Katt på tandkontroll.

Djurvårdguiden

Vad är en främmande kropp?

I veterinära sammanhang hör vi ofta uttrycket ”främmande kropp”. På latin heter det ”corpus alienum”. Ofta hör man även uttrycket ”främmande föremål”. Definitionen på främmande kropp är att något som inte hör till den egna kroppen trängt in i den. Det kan ske på olika sätt och det kan vara på olika ställen, till exempel i huden, ögonen, nosen, luftvägarna och mag-tarmkanalen.Mag-tarmkanalen Det är vanligt att våra hundar sväljer saker de inte bör svälja och det händer ibland även våra katter. Ibland passerar det svalda föremålet genom hela systemet utan problem, men det kan också fastna i matstrupe, magsäck eller tarm.Huden Våra djur kan precis som vi råka få in stickor eller något annat i huden, till exempel när de är ute i skogen bland pinnar och annat. Oftast går det bra att dra ut föremålet och sedan tvätta rent. Om den främmande kroppen trängt längre in kan veterinärhjälp behövas. Det kan uppstå en infektion till följd av skadan. Allt som kommer in genom huden riskerar att föra in bakterier som kan leda till infektioner. Vill det sig illa kan bakterierna tas upp av blodcirkulationen och sprida sig i resten av kroppen.Ögonen Djuren kan också råka få in främmande föremål i ögonen, till exempel gruskorn. Det kan räcka att badda och skölja ögonen med koksaltlösning eller tårersättning för att få bort irriterande partiklar, men om det rör sig om större främmande föremål bör man få hjälp av veterinär. Rådfråga alltid din veterinär först! Ögonen är känsliga.NosenDjuren kan också få in en främmande kropp i nosen, till exempel ett gräsfrö. Det brukar leda till nysningar. Om djuret inte får ut det som kommit in i näsan med hjälp av nysningar kan det orsaka reaktioner med var och blod från näshålan. Kontakta då veterinär.Luftvägarna När våra djur får in en främmande kropp via munnen hamnar den vanligtvis i mag-tarmkanalen. Det kan dock hända att föremålet istället hamnar i luftvägarna. Om detta inträffar brukar djuret vanligtvis drabbas av en plötslig kvävningsattack följd av kraftig, ihållande hosta. Tillståndet kan direkt eller senare snabbt försämras.Kontakta veterinär akut om detta inträffar.

Djurvårdguiden

Kräkningar hos katt

Oftast är det kattungar som gillar att tugga på nya, spännande saker. Hårsnoddar, öronproppar, nappar, tyg- och gummileksaker mm kan vara mycket lockande för en lekfull katt! Glitter och snören kan göra att tarmen träs upp och orsaka stopp. Om man vet att katten ätit något och åka direkt till veterinär om något verkar onormalt.Kräkningar kan också bero på att katten fått i sig olämplig mat, en infektion eller som reaktion på medicin eller kost. Akuta kräkningar kan också bero på hormonella sjukdomar eller sjukdomar i något annat organ än själva magtarmkanalen, t ex livmoder, lever, njurar, prostata.Vad kan jag göra själv?Tillfälliga problem med kräkningar hos katt kan du ta hand om själv om symtomen är lindriga, katten får i sig vätska och är pigg för övrigt.Vid tillfälliga och lindriga besvär kan du sätta in skonkost några dagar. Det finns speciella dietfoder att köpa hos veterinär, på vissa apotek, i välsorterade djurbutiker etc. Du kan också ge katten kokt ris och kokt fisk eller kokt kyckling i mindre, men fler portioner än vanligt. Börja alltid med en mindre totalgiva fördelad på flera små måltider. Öka sedan totalgivan sakta och successivt samtidigt som du fortsätter med att portionera ut maten på flera, mindre måltider. Håll koll på att din katt verkligen får i sig mat. Du kan behöva mata din katt om den inte självmant tar maten. Det kan vara negativt för tillfrisknandet och hälsan om katten inte får i sig mat även under så kort tid som ett dygn. Ta också tempen på katten och se till att den får i sig vätska. Det finns också medel för katter att köpa på apotek som lägger sig som en skyddande hinna i magtarmkanalen. Ge aldrig katten kosttillskott eller preparat för människor.Kontakta alltid veterinär om katten inte blir bättre eller om den får återfall.När söker jag hjälp?Kontakta veterinär om:Katten inte äter eller dricker samt har påverkat allmäntillstånd.Kräkningen är blodig.Kräkningarna inte upphör trots skonkost enligt dietråd.Katten kan ha fått i sig något olämpligt föremål som kan ha fastnat någonstans i tarmkanalen.Det finns en risk att katten fått i sig något som kan vara giftigt.Katten inte kan behålla vatten eller vätskeersättning.Om katten blir akut dålig med kräkning och/eller diarré, eller om den kräks blod är det bråttom. Vid frekventa kräkningar kan det finnas risk att vätskebalansen rubbas. Om din katt inte kan dricka vatten utan att kräkas, får feber eller blir mycket slö behöver du ta dig till veterinär.Du kan tryggt och enkelt besöka veterinären i mobilen här.Vad gör veterinären åt kräkningar hos katt?Veterinären lyssnar och ställer en rad frågor. Hos veterinären tas ofta prover för att få reda på mer om sjukdomen. I sjukdomsbeskrivningen ingår bland annat: – Hur länge har katten kräkts och hur ofta – Har du sett blod i kräkningar och/eller avföringen – Hur brukar magen och avföringen fungera – Har katten fått i sig något olämpligt/har något hänt som kan utlösa stress – Vad äter djuret normalt – Har katten gått ner i viktVeterinären undersöker din katt.Veterinären tar prover för att ta reda på mer om sjukdomen.Vid intensiva kräkningar kan buken röntgas.Man kan också göra ett ultraljud för att bedöma magtarmkanalen.Ibland används endoskopi för att gå ner i magsäcken och tarmkanalen för att upptäcka förändringar och ta vävnadsprov.Beroende på provsvar och hur kraftiga symtom din katt visar läggs en behandlings- eller utredningsplan upp, inklusive planering av återbesök för uppföljning.En diagnos, eller preliminär diagnos, ställs.Behandling vid kräkningar hos kattBehandlingen baseras på vilken sjukdom katten har.Vid akuta besvär är intravenös vätska det viktigaste.Vid svåra kräkningar ges ibland medel mot dessa, men först efter att till exempel förekomsten av ett främmande föremål i magtarmkanalen har uteslutits.Hittar man parasiter behandlas det utifrån vilken parasit det är.I vissa fall sätts antibiotika in.Katten kan också få tarmslemhinneskyddande medel.Vid misstanke om kroniska problem påbörjas en utredning. De flesta katter med kroniska magtarmproblem kan efter utredning leva ett bra liv med behandling.

Djurvårdguiden

Kronisk njursvikt hos katt

Vad är orsakerna bakom kronisk njursvikt?Det är ofta svårt att hitta bakomliggande orsak till kronisk njursvikt eftersom det upptäcks sent och den utlösande faktorn kanske inte längre går att identifiera. Det kan bero på ärftliga faktorer, en tidigare akut njurskada, tumörer i njurarna eller infektion/inflammation i njurarna.Vad är symtomen vid kronisk njursvikt?Katten drabbas av urinförgiftning, uremi, vilket ger olika förgiftningssymtom. Det allra vanligaste är ökad törst, i kroppens försök att späda ut de skadliga urinämnena.  Katten får även ökad törst för att kompensera för njurarnas minskade förmåga att koncentrera urinen. När de skadliga ämnena stannar kvar i blodet blir katten trött och illamående. Urinämnena kan orsaka magkatarr och magsår, samt inflammation i munslemhinnan. Saltbalansen rubbas och produktionen av röda blodkroppar sjunker. Symtomen på kronisk njursvikt är bland annat:Katten kissar oftare och mängden urin ökarÖkad törstMinskad aptitAvmagringTrötthetDålig andedräktBleka och/eller såriga slemhinnorIllamåendeKräkningarDiarréHård i magenNär bör veterinär uppsökas?Om du upptäcker ett eller flera av symtomen ovan bör katten undersökas hos veterinär. Känner du dig osäker och behöver första rådgivning kan du prata med oss via videosamtal. Vad sker hos veterinären?Veterinären gör en undersökning av katten och samtal förs med djurägaren för fastställande av sjukdomshistoria. Det man kallar höga njurvärden kan orsakas av njurproblem men även av andra sjukdomar. Uttorkning av olika orsaker, urinsten och brusten urinblåsa är exempel på åkommor som kan orsaka förhöjda njurvärden utan att njurarna egentligen är skadade. Det är därför viktigt med en grundlig undersökning innan diagnosen njursvikt kan ställas.Blodprov tas för kontroll. Oftast analyseras mängden röda blodkroppar, proteiner samt urea och kreatinin, som är ämnen som normalt ska kissas ut.Urinprov tas för analys av bland annat proteiner och hur koncentrerad urinen är. Proteiner i urinen kan vara ett tecken på läckage från njurarna och urinen blir mer utspädd när njurarna fungerar sämre. Urinen undersöks även för att se om det förekommer bakterier.Vanligen utförs ultraljud eller röntgen av buken. Blodtrycket mäts då högt blodtryck både kan påverka njurfunktionen och vara en konsekvens av nedsatt njurfunktion. I en del fall tas njurbiopsier, men det är mycket ovanligt.Hur behandlar man kronisk njursvikt?Kronisk njursvikt kan inte botas men symtomen kan lindras. Det är svårt att ge någon prognos för hur fort njurarna kommer att försämras vid kronisk njursvikt då det är mycket individuellt. Många katter kan leva ett bra liv i flera år till med rätt vård. Katter med njursvikt ordineras specialfoder som är skonsamt för njurarna samt lindrar symtomen på uremi. Målet är att katten ska må bra och vara så besvärsfri det går. Det bästa är om katten kan stå på blötfoder, eller i annat fall uppmuntras att dricka mycket genom att den har tillgång till vattenskålar med friskt vatten i alla rum, eller kanske en vattenfontän. En del katter kan behöva blodtryckssänkande medicin.Mycket höga njurvärden tyder på att endast en mycket liten del av njurarna fortfarande fungerar. Katten mår då väldigt dåligt av alla de gifter som ansamlas i kroppen och prognosen är dålig. Om katten trots behandling inte mår bra är det tyvärr dags att låta den somna in för gott. Njursjukdom är en av de absolut vanligaste anledningarna till att katter behöver avlivas.

Djurvårdguiden

Skotträdsla – Tips och råd för ditt djur

Skotträdsla är vanligt och många djur blir rädda och stressade av fyrverkerier och smällare. För många hundar, katter och hästar är smällare och raketer runt nyår, påsk och valborg de svåraste tiderna på året. Metoder som medicinering och ljudträning kräver god framförhållning.Vi hjälper dig gärna med förberedelserna. Under november och december månad kan du boka tid för ”Knallkoll” hos många av våra kliniker och sjukhus.I kollen ingår:Kontroll av hjärta och allmän hälsa.Tips & rådgivning inför nyår – individuella behov för just ditt djur.Information om tillgängliga tillskott.Eventuell rekommendation och förskrivning av läkemedel.Kontakta din närmsta klinik för att höra efter om de erbjuder knallkoll samt för att boka en tid. Hitta klinik.Allmänna tips & råd vid skotträdslaLjudträna hunden i tid genom att gradvis och försiktigt spela upp plötsliga ljud alternativt faktiska smällarljud som hunden kan vänja sig vid.Prova kosttillskott. Det finns naturligt lugnande kosttillskott som med fördel kan användas tillsammans med ljudträning.Prova lugnande och tryggande dofter – feromoner. Finns för både hundar, katter hos VetApotek. Finns även för hästar som en doft man smörjer på mulen. För hundar finns till exempel halsband som man sätter på en timme i förväg och för katter används doftavgivare.Stressreducerande medel. Läkemedel på recept ges endast vid behov om annan träning inte har önskad effekt. Vi hjälper gärna till med receptförskrivning om det behövs men detta kräver fysisk undersökning av hunden och kan inte göras utan besök på kliniken. Det gäller att börja dosera i tid för att se vad och hur mycket hunden behöver.Åk bort. Har du en mycket skotträdd hund kan fyrverkerifritt nyår på något hotell nära en flygplats vara en god idé. Men boka i tid! Konceptet har blivit en succé och vissa hotell har fullt redan i februari.Sista minuten tipsPjoska inte. Det gör saken värre. Var lugn, låtsas inte om smällarna eller lek med hunden. Kasta en boll och gör något roligt för att leda iväg tankarna på annat.Gå undan. Gå tillsammans med hunden till ett rum längst in i huset. Kanske badrummet, ett rum med fördragna fönster eller rentav hoppa in i bilen i garaget. Med lite bomull i öronen kan raketljuden dämpas ytterligare. Öva gärna att stoppa i bomullen i öronen innan då det kan vara lite obehagligt för hunden de första gångerna.Bygg en koja. Ett alternativ är att göra en lugn och trygg koja skapad av isolerande filtar. Kojan ska vara en positiv plats för avslappning. Vid nyår blir då kojan en frivillig plats att vistas i, isolerat från smällarnas ljus och i viss mån även ljuden.Distraherande ljud och ljus. Det är en fördel att ha på både tv och radio under hela nyårs-dygnet. Eller spela taktfast musik på hög volym runt tolvslaget.Hitta en lugn hundkompis. Det är vanligt att en lugn hund smittar av sig på en rädd.Glöm inte hästen och katten. Katter kan vara väldigt rädda men visar det genom att springa undan. Låt katten gömma sig. Hästar har också ett flyktbeteende och kan vara svåra att lugna ner, så kom ihåg att titta till dem. Tänk också på att även jakthundar kan vara rädda för fyrverkerier.

Djurvårdguiden

Knölar hos katt

Det behöver inte vara farligt, men en knöl bör alltid undersökas eftersom den i värsta fall kan vara en cancertumör.Allt fler katter behandlas idag för tumörsjukdomar. Våra sällskapsdjur ses alltmer som familjemedlemmar och djurägare vill att svåra sjukdomar ska behandlas. Djuren blir också allt äldre, vilket gör att risken ökar för att fler får cancer, som ofta är en ålderssjukdom. Dessutom har både kunskapen om hur man behandlar tumörer hos djur ökat och utrustningen blivit alltmer avancerad.Symtomen varierarEftersom tumörer kan utvecklas i organ i hela kroppen, kan symtomen vara väldigt olika. Gemensamt är att ju tidigare man ställer diagnos, desto bättre är ofta prognosen. Risken är då mindre att tumören spridit sig och sjukdomen är lättare att bota. Kom ihåg att knölar i huden kan bero på mycket annat än cancer, som infektioner eller helt ofarliga ansamlingar av fett.Här hittar du information om utredning av tumörsjukdomar.En knöl bör alltid undersökas eftersom den i värsta fall kan vara en cancertumör.

Djurvårdguiden

Vingelsjuka hos katt – Felin bornasjuka

Vingelsjuka är en neurologisk virussjukdom som kan drabba våra katter. Den leder ofta till döden. Sjukdomar orsakade av virus kan oftast inte botas och det gäller tyvärr även vingelsjuka. Som sjukdomsnamnet antyder är vinglighet ett tydligt symtom. Vingelsjuka katt är detsamma som felin bornasjuka. Sjukdomen är tämligen ovanlig i Sverige.Vingelsjuka katt symtomTill en början är symtomen på vingelsjuka ofta lindriga/otydliga. Sjukdomsutvecklingen varierar från individ till individ. Katten kan bli mycket sjuk på bara en vecka. Vanligtvis förvärras symtomen efterhand som tiden går och de blir fler. Hur hårt katten drabbas och hur många av symtomen katten får varierar.Symtom på vingelsjuka hos katt:Slöhet.Minskad aptit.Katten slutar dricka.Feber.Katten blir mer social.Katten jamar mer.Aggressivitet, ganska ovanligt.Tillbakadragenhet.Nedstämdhet.Stirrande blick.Katten kan inte dra in klorna.Svårighet att samordna rörelserna i bakbenen.Vinglighet.Svårt att hoppa upp och ner.Stel gång.Stelhet i nacke.Försämrade reflexer.Ömhet på bakre delen av ryggen.Förlamning i bakkroppen.Krampanfall.Klåda.Blindhet.Symtomen tros uppkomma både av direktpåverkan från viruset samt vara effekter av kroppens immunförsvar som aktiveras.Uppsök veterinär vid misstanke om vingelsjuka!BornavirusetDet är bornaviruset som orsakar vingelsjuka hos katter. Bornaviruset infekterar celler i centrala nervsystemet, alltså hjärna och ryggmärg, och ger inflammation i hjärna, hjärnhinnor och ryggmärg. I Centraleuropa har bornasjukan varit känd länge då den sporadiskt drabbat hästar och får. Namnet bornavirus kommer från den tyska staden Borna där ett stort antal hästar drabbades i slutet av 1800-talet. Även i Sverige drabbas hästar. En liknande symtombild kan uppstå hos papegojor då man benämner sjukdomen arasjukan. Viruset som hittats hos fåglar är dock inte exakt likadant som bornaviruset. Det händer att andra däggdjur och fåglar drabbas, men det är mer sällsynt.Smittkällor och smittvägarVarken smittkälla eller smittvägar är säkert utredda men det finns teorier.Det är så gott som bara utekatter som drabbas så man tror att viruset kommer någonstans från naturen. Kanske från bytesdjur såsom fåglar och/eller gnagare. Bornaviruset har hittats i fågelavföring och i Finland har man hittat antikroppar mot viruset hos sorkar.Ett annat tecken på att det är bytesdjur som gör att katter smittas är att sjukdomen uppträder oftare på sommarhalvåret. Viruset skulle kunna komma via ett mindre djur, till exempel en insekt, som i sin tur jagas av fåglar eller gnagare.Viruset verkar inte smitta direkt mellan katt och katt.Man tror att det kommer in i katten via nerver i näs- och munhåla.Tiden från smittillfälle till sjukdomsutbrott varierar från dagar till månader.Vad gör veterinären?Om man misstänker vingelsjuka ska man uppsöka veterinär.Med utgångspunkt i synliga symtom och med blodprov kan man ge en sannolik diagnos, men inte en helt säker. Helt säker på att det är vingelsjuka katten drabbats av ser man bara vid en obduktion.Med blodprov kan man se om det finns antikroppar mot bornavirus i blodet. I en undersökning hade 81 % av katterna med vingelsjuka antikroppar i blodet, men även 16% av de friska katterna i samma region hade antikroppar. Man kan alltså hitta antikroppar både hos sjuka katter och friska katter.Med blodprover och andra undersökningar, till exempel magnetröntgen, kan man leta efter och eventuellt utesluta andra neurologiska problem hos katten.Vingelsjuka katt behandlingI dagsläget finns det tyvärr inget sätt att bota katter mot vingelsjuka. Sjukdomar orsakade av virus kan oftast inte botas. Kroppens eget immunförsvar måste ta hand om infektionen. Katter med ett starkt immunförsvar har något bättre chans att återhämta sig.Man kan eventuellt förbättra kattens tillstånd genom att använda medel som dämpar inflammationen i nervsystemet.En del katter kan bli bättre igen och kan eventuellt leva i några år, dock blir de aldrig helt återställda. De flesta katter avlivas efter cirka en månad. Det bedrivs forskning för att ta fram ett vaccin mot sjukdomen.Vem drabbas av vingelsjuka?Det är mestadels katter med möjlighet att vistas ute som får vingelsjuka.Katter på landet drabbas oftare än katter som lever inne i städer. Det kan bero på att katter på landet har bättre möjlighet att jaga möss och dylikt och att dessa skulle kunna vara en smittkälla.Sjukdomen är tämligen ovanlig och till största del begränsad till Mälardalen, Uppland och Bergslagen. Enstaka utbrott har dock hittats även på andra platser i Sverige.Prover har visat att också andra djurarter, även människor, kan bära på antikroppar mot bornaviruset.

Djurvårdguiden

Kattsnuva – Vad är det och vad kan jag göra?

Kattsnuva – kan katter bli förkylda? Ja, förkylning är den vardagliga benämningen på övre luftvägsinfektion. Hos katter kallas detta tillstånd för kattsnuva. De övre luftvägarna utgörs av nos, bihålor, svalg, struphuvud och luftstrupe. I en del fall ger kattsnuva även symtom från ögonen. Vad är kattsnuva? Hur smittar det?Kattsnuva kan orsakas av olika smittämnen och tillsammans brukar man kalla dessa för kattsnuvekomplexet. Kattsnuva kan alltså orsakas av kattens herpesvirus typ-1, kattens calicivirus, kattens klamydia (Chlamydophila felis) och/eller Bordetella bronchiseptica.Kattsnuva uppträder ofta där många, framför allt ovaccinerade katter, vistas. Smitta överförs mellan individer genom direktkontakt mellan katter, droppsmitta som t ex när en katt nyser, eller indirekt kontakt då en frisk katt exponeras för sekretioner från en infekterad katt via ytor i omgivningen som exempelvis gemensamma mat- och vattenskålar. Även människor kan bidra till indirekt smittspridning, om de hanterar en frisk katt efter en smittad katt utan att ha vidtagit hygienåtgärder emellan.Vad är symtomen på kattsnuva? Symtom på kattsnuva debuterar oftast mellan 2 till 10 dagar efter infektionen överförts, men en del katter får en kronisk kattsnuveinfektion, med varierande grad av besvär som kan vara återkommande i perioder, t ex efter att katten har exponerats för stress.Ofta ses ett eller flera av följande symtom:Svullnad och rinnande nos (nostäppa)ÖgoninflammationNysningar och hostaKattsnuva kan också visa sig som sår och blåsor i munnen, nersatt aptit, feber och påverkat allmäntillstånd. Hos fåtalet individer (oftast kattungar) kan kattsnuvan utveckla sig vidare till en sekundär nedre luftvägsinfektion (lunginflammation).För rådgivning kan du tryggt och enkelt besöka veterinären i mobilen, läs mer här.Behandling av kattsnuvaOm det enbart är en virusinfektion är behandlingen främst en understödjande behandling genom att:Katten får i sig tillräckligt med näring och vätskaHålla ögon och nos renaLåta katten stanna inomhus och vilaKatters aptit är beroende av att de kan lukta. Vid kattsnuva försämras ofta luktsinnet varvid katterna ofta får en nedsatt aptit. Det kan hjälpa många katter att få serverat burkmat som gärna värms lite innan servering (ljummen burkmat luktar mer än torrfoder).Obs – katten ska ej ges läkemedel utan att det ordinerats av veterinär. Vissa läkemedel, särskilt sådana som är avsedda för människor, kan orsaka förgiftning hos katt. När söker jag hjälp för kattsnuva?Veterinär ska alltid kontaktas om katten är allmänpåverkad, får feber eller vid andningspåverkan (hosta, svårt att andas). Katter med långvariga problem med luftvägar eller ögon bör också undersökas av veterinär.Vad gör veterinären?Veterinären tar upp en sjukdomshistoria, anamnes, och gör en klinisk undersökning. Ofta kan diagnosen kattsnuva ställas utifrån kattens historia och symtom. Ibland vill man ta blodprover för att utesluta annan sjukdom eller för att ta reda på om katten har någon komplikation som behöver behandlas. Om man misstänker en sekundär bakterieinfektion i lungorna kan röntgenundersökning bli aktuell, och om katten har ögonbesvär kan en utökad ögonundersökning göras. Vill man ta reda på vilket smittämne som orsakar symtomen kan prov tas för analys på laboratorium, förutsatt att katten har akuta symtom vid provtagningstillfället. Går det att förebygga kattsnuva?Vaccination mot herpes- och calicivirus ingår som en del i det basvaccinationsprogram vi rekommenderar i Sverige. Vaccinerade katter kan dock fortfarande infekteras och få kliniska symtom, men då får de oftast mildare symtom än ovaccinerade individer. Katter i större grupper, som på katthem eller kattpensionat, bör vara vaccinerade och nya individer hållas isolerade (i ”karantän”) den första tiden (ca 2 veckor) för att undvika att föra in smitta i gruppen. Läs mer om vaccination för katt.

Djurvårdguiden

Vätskebalansen hos katt

Vatten är förutsättningen för allt liv på jorden, och alla kända livsformer är beroende av vatten. Precis som hos människan renar vatten kattens kropp och behövs för att optimera vätskebalansen hos katt och hålla alla organ vid full hälsa.Det dagliga vattenintaget hos din katt är reglerat av ett samspel mellan hjärna, hormoner och njurar. En obalans i detta system kan uppstå av olika anledningar, och kan då orsaka ett ökat behov av att dricka för att vätskebalans därigenom ska säkras i kroppen.Vätskebrist kan om den är allvarlig i sig själv ge symtom såsom trötthet, svaghet och förvirring.Kattens drickandeEn frisk katt dricker normalt väldigt lite, fysiologiskt är den ett ökendjur och koncentrerar sin urin istället för att dricka mer när den är törstig.Ett förändrat drickbeteende innebär nästan alltid att katten sakta börjar dricka mer än tidigare. Eftersom det kommer successivt händer det att du som ägare märker det först när katten dricker ganska mycket.Tycker du att din katt dricker mer än vanligt, vänta inte med att kontakta veterinär.Vätskebalansen hos katt är viktig. Katter dricker normalt ganska lite.

Djurvårdguiden

Kattsjukdomar – vi listar några av de vanligaste

Goda råd om kattsjukdomarHär har vi samlat nyttig information om vanliga kattsjukdomar, skador och andra bekymmer som din katt kan råka ut för. Vi beskriver symptom och orsaker, berättar vad du kan göra själv hemma och när det är dags att kontakta en veterinär.Du får också veta mer om vad veterinären kan göra, hur behandlingen går till, vilken medicin och annan hjälp som finns och om den viktiga eftervården.Några vanliga sjukdomar och andra problem hos kattMagtarmproblem »Bland dem som söker vård för magtarmproblem är akuta problem det vanligaste. Vanliga orsaker är att katten har fått i sig något olämpligt men det kan också bero på parasiter, olämpliga föremål eller andra sjukdomar i magtarmkanalen.Sårskador »Katter riskerar alltid att få sår och skador. För det mesta är såren mindre och du kan sköta om dem, och få dem att läka själv. Men ibland är oturen framme och du behöver kontakta veterinär.Tandproblem »Rena tänder ger fräsch andedräkt. Om din katt luktar illa i munnen kan det bero på en inflammation. Två andra vanliga tand- och munhålediagnoser hos katter är stomatit och tandresorption.Ökad urinering och törst »Att katten dricker och kissar mycket är vanliga symtom och kan bero på en rad olika sjukdomar. Några är urinvägsinfektion, diabetes, livmoderinflammation och problem med njurarna. Det finns också flera andra sjukdomar det kan bero på.Hypertyreos »Hypertyreos, eller giftstruma, är den vanligaste hormonella sjukdomen hos äldre katter. Avmagring, ökad aktivitet, aggressivitet och oro är vanliga symptom.Få hjälpOm du vill boka en tid för rådgivning eller en undersökning så hittar du din närmaste Evidensia klinik här.

Djurvårdguiden

Urinvägssjukdomar hos katt

Katter kan drabbas av olika urinvägssjukdomar som skapar obehag, frustration och även smärta hos djuret. Vanliga urinvägssjukdomar hos katt är inflammation i de nedre urinvägarna och urinstopp. Den senare kan bli livshotande för katten.FLUTDFLUTD eller Feline Lower Urinaty Tract Disease är ett samlingsnamn för olika besvär som kan drabba de nedre urinvägarna hos katter. Till de nedre urinvägarna räknas urinblåsan och urinröret. Den vanligaste orsaken till symtom från de nedre urinvägarna är så kallad idiopatisk cystit, d v s en inflammation i urinblåsan utan känd orsak och drabbar oftast unga till medelålders katter. Symtom från urinvägarna kan även ha andra orsaker som urinstenar eller urinrörspluggar, urinvägsinfektioner, tumörer, anatomiska defekter, beteendeproblem eller trauma. Urinvägsinfektioner och tumörer ses företrädelsevis hos den äldre katten. Det vanligaste symtomet djurägare uppfattar är besvär när katten ska kissa. Det kan vara svårt att skilja på om katten ”bara” har urinträngningar eller om det är totalt stopp i urinröret. Det senare scenariot är mycket allvarligt och kan bli livshotande för katten. Misstänker man ett urinstopp behöver katten undersökas omgående.Symtom på FLUTDSom djurägare kan du se att din katt:Kissar oftaHar blodig urinHar urinträngningar, dvs kissar länge men endast en liten mängd urin kommerHar ansträngd kroppsställning (kutryggig) när den försöker kissaSlickar sig mot urinöppningenVokaliserar (jamar klagande)Kissar utanför lådan eller på andra platser inomhusÄr oroligSlickar sig onormalt mycket över buken, kala fläckar kan uppståKan bli aggressivDet som skiljer inflammation eller infektion i blåsan från ett urinstopp är att det oftast kommer urin när katten försöker kissa i de första två fallen. Dock kan det komma en mycket sparsam mängd efter en stunds besvär på grund av att katten tömt sin blåsa, till följd av de frekventa urineringsförsöken.Ett vanligt symtom på FLUTD är att katten kissar utanför lådan.Möjliga orsaker till inflammation i de nedre urinvägarnaInflammation i de nedre urinvägarna hos katter kan orsakas av:Utfodring med enbart torrfoder eller suboptimal sammansättning av mineraler i fodretÖverviktBegränsad möjlighet till utomhusvistelseLåg vattenkonsumtionBakteriella urinvägsinfektionerOvilja att gå tillräckligt ofta på kattlådanStress, nervöst lagda katter som är väldigt beroende av sin ägareFelaktigt foder/Fodrets sammansättningFodrets sammansättning av mineraler, tillsammans med bland annat genetiska faktorer hos katten och mängden vatten katten får i sig, kan påverka riskerna för att det bildas kristaller i urinen. Fodrets sammansättning kan också påverka pH-värdet i urinen och det kan i sig påverka bildningen av olika kristaller i urinen. Din veterinär kan ge råd om vilket foder som kan vara lämpligt för just din katt.Övervikt och utevistelseInaktiva katter med övervikt drabbas lättare av urinstenar. Kastrerade katter löper ökad risk för övervikt, vilket bör undvikas med rätt typ av foder samt korrekt doserad fodermängd. Även strikta inomhuskatter, som oftast har en lägre aktivitetsnivå än katter med möjlighet till utevistelse, löper ökad risk att bli överviktiga. Både hon-, och hankatter kan drabbas av kristaller och stenar i urinen. Däremot brukar hankatterna oftare få svårare problem med stenar till följd av att de lättare fastnar i urinröret och orsakar ett totalt stopp. Detta beror på att deras urinrör är trängre än honkatternas. Har katten väl en gång drabbats av urinstensbesvär är risken mycket stor att problemet återkommer och förebyggande åtgärder blir oerhört viktiga.Låg vattenkonsumtionAtt katten dricker lite kan också vara en orsak. Det kan vara viktigt att tänka på var kattens vattenskål är placerad. Den ska vara placerad på en lugn plats och inte vara för liten. Det sägs att katter ogillar att morrhåren tar i skålskanterna. Vattenskålen bör inte heller stå för nära kattlådan. Vissa katter vill heller inte ha den bredvid sin matskål. Det är viktigt att byta vattnet minst en gång dagligen, ibland oftare. En del katter vill nämligen ha fräscht vatten för att dricka ordentligt, och en del föredrar rinnande vatten ur kranen eller från en vattenfontän.Urinvägsinfektion, kattlåda och stressBakteriella urinvägsinfektioner leder till inflammation i urinblåsan, samt ökar risken för bildning av urinrörspluggar och urinstenar och kan dessutom, om de går obehandlade, leda till att de sprids upp till de övre urinvägarna (njurarna och urinledarna). Kattlådan kan vara en orsak till nedre urinvägsproblem. En smutsig kattlåda kan resultera i att katten inte går på lådan lika ofta, vilket i sin tur ökar risken för både infektioner, urinstenar och urinrörspluggar. Även stress och oro är bidragande faktorer till nedre urinvägsproblem. Stressade katter kan välja att inte gå på lådan så ofta som de behöver, eller att de inte kissar klart. Stressreaktionen i sig kan ge upphov till inflammation i urinblåsans vägg.Att servera din katt vatten i en fontän kan uppmuntra din katt till ett ökat vattenintag.Symtom på urinstoppDet kan vara svårt att veta om en katt har ett totalt urinstopp, men några symptom du som djurägare kan hålla utkik efter är att katten:Försöker kissa ofta men det kommer ingen urin allsFörsöker kissa även utanför lådanHar smärta när den försöker kissaHar nedsatt allmäntillstånd och/eller är oroligKräksMatvägrar och/eller dricker inteÄr spänd och öm i bukenOm du misstänker att din katt har ett totalt urinstopp – tryck inte på buken! Kontakta din veterinär direkt för att få din katt undersökt. Det är livshotande att inte kunna kissa och kräver omedelbar behandlingNär ska man söka vård? Om katten har symtom på urinstopp ska man åka direkt till veterinär. Det är ett akut livshotande tillstånd. Försök att hantera katten lugnt och åk direkt in till närmaste klinik eller djursjukhus men ring om möjligt före och meddela er ankomst.Om katten visar symtom på urinvägsinflammation/infektion som ovan och har besvär med sin urinering bör man konsultera en veterinär snarast, bland annat för att utesluta att det inte rör sig om ett urinstopp. Vid dessa urinvägsbesvär är det bra om man kan ta med ett urinprov till veterinären. Det finns specialanpassad ”kattsand” för det ändamålet som är formade som små plastkulor. De placerar man i kattens låda, istället för den vanliga kattsanden. När katten sedan kissar rinner vätskan ner till botten och ett urinprov kan samlas upp. Det är viktigt att kattlådan är noggrant rengjord innan ett sådant prov utförs. Urinprovet ska vara så färskt som möjligt. Om man inte lyckas ta ett urinprov med sig kan veterinären ta ett prov vid besöket, antingen genom kateter eller genom ultraljudsguidad provtagning.Vad gör veterinären?  Vid urinstopp måste katten in till veterinär snabbt för att kunna lösa upp stoppet och tömma den sprängfyllda urinblåsan. Katten undersöks snabbt och får därefter smärtlindring och oftast lugnande medel. En kateter förs upp i urinröret, stoppet löses upp och blåsan töms på urin. Blodprover och urinprov brukar tas som komplement till behandlingen. Det görs för att bedöma allvarligheten i tillståndet samt för att veta hur man bäst behandlar katten efter att det akuta stoppet är löst. Ibland går katten hem med en fastsydd urinkateter tillsammans med smärtlindring i några dagar. I vissa fall kan en efterföljande operation krävas för att tömma urinblåsan stenar som inte kan lösas upp med hjälp av specialfoder.Om det inte föreligger ett akut urinstopp handlar utredningen om att hitta den bakomliggande orsaken till kattens symtom.  Veterinären börjar med att undersöka katten noggrant och ställer frågor angående kattens urineringsbeteende, hur den har betett sig i övrigt, hur långvariga problemen har varit samt hur katten mår, äter och dricker i övrigt. Även frågor om kattens tidigare sjukdomshistoria brukar efterfrågas. Det kan vara bra att fundera igenom dessa frågor innan besöket. Efter detta går veterinären vidare med lämplig utredning och provtagning.Urinprov analyseras med avseende på pH, koncentration, förekomst av blod, bakterier, inflammatoriska celler, socker och kristaller.  Därefter tar man beslut om man behöver gå vidare med fler utredningar eller kan sätta in en behandling direkt.BehandlingVilken behandling som sätts in beror på orsaken till symtomen. Ibland ingår ett foderbyte till ett specialanpassat foder för urinvägarna. Föreligger en inflammation (blåskatarr) bör denna behandlas med antiinflammatorisk medicin. Om man kommit fram till att det föreligger en bakteriell infektion behandlas den med lämplig antibiotika, vilket många gånger bestäms utifrån en bakterieodling av urinen. Ser man kristaller i kattens urin kommer veterinären att kategorisera vilken typ av kristaller det rör sig om och därefter rekommendera rätt typ av foder och övrig behandling. Rör det sig om något annat bakomliggande, såsom njurproblem eller diabetes, kan det bli aktuellt med andra behandlingar eller utredningar.

Djurvårdguiden

Kattpest

Kattpest är en smittsam sjukdom som drabbar katter i alla åldrar. Sjukdomen orsakas av ett parvovirus och ger hög dödlighet, framförallt hos unga katter. Viruset sprids från infekterade katter framför allt via avföring. Det finns lyckligtvis bra vaccin mot kattpest och alla katter bör vaccineras.Viruset som orsakar kattpest heter felint panleukopenivirus. På svenska säger man istället kattens parvovirus. Sjukdomen kallas ibland parvo och viruset finns utbrett över hela världen.Kattpest symtomSymtom på kattpest varierar, främst beroende på hur gammal katten är. Unga katter drabbas hårdare än äldre. Vissa katter blir inte sjuka alls medan andra dör plötsligt av smittan. Vuxna katter kan komma undan med lite feber och trötthet och sedan bli friska. Från den dag katten smittas tar det runt 5 dagar för den att få symtom.Vanliga symtom:Diarré, som kan vara blodig.Uttorkning.Kräkningar.Trötthet.Matvägran.Feber.Buksmärta.Nedsatt allmäntillstånd.Hjärnskador (hos kattungar).Om en dräktig katt smittas kan hon få missfall utan att själv visa andra symtom på kattpest. Smittade dräktiga katter kan föda ungar som är infekterade. Kattungarna kan då födas med hjärnskador. Hjärnskadorna upptäcks oftast först efter 2-3 veckor när ungarna börjar gå. Skadorna kan till exempel göra att kattungarna rör sig ostadigt. Kattungar och unga katter drabbas ofta hårt. Hos dem är dödligheten hög.Kontakta veterinär vid misstanke om kattpest!Kattpest – smittvägarKattpest är en miljösmitta. Det innebär att en katt inte måste träffa en annan katt för att bli smittad. Den kan bli smittad bara genom att vistas i samma miljö som en smittad katt. Infekterade katter sprider virus till omgivningen via framför allt avföring. Tidigt efter smittillfället sprids det också via urin och saliv. Katten kan vara smittsam under flera månader, detta även utan att själv ha några symtom. Viruset klarar sig cirka ett år i miljön och kan alltså smitta nya djur under hela den tiden. Det sker via nos och mun, till exempel när en katt luktar på en smittad katts avföring eller urin, via gemensamma vattenskålar, leksaker och kattlådor.Vi människor kan sprida viruset med till exempel jordiga skor, kläder vi haft i trädgården och annat vi tar in från utemiljön. Därför kan även katter som aldrig är ute smittas.Kattungar är mer känsliga än vuxna katter. Särskilt om de inte fått skydd från modern. Kattungar till en korrekt vaccinerad katthona har ett skydd under sina första levnadsveckor. Vid 2-3 månaders ålder har det skyddet försvunnit.Smittrisken är naturligt större i områden där det finns många ovaccinerade katter.Man kan göra försök att minska smittspridning genom att sanera kontaminerade burar, kattlådor, matskålar, skor, kläder mm. Det är dock så gott som omöjligt att lyckas till 100 % eftersom viruset är motståndskraftigt mot de flesta desinfektionsmedel och även finns utomhus.Katter som vaccineras korrekt och därmed utvecklat ett skydd mot parvoviruset blir vanligtvis inte sjuka och sprider därmed inte viruset.Människor och hundar smittas inte av kattens parvovirus.Spridningen av kattpest är större i områden med många ovaccinerade katter.Undersökning hos veterinärVid misstanke om kattpest ska du uppsöka veterinär. Diagnosen ställs utifrån symtom och provtagning.Veterinären undersöker katten och frågar ägaren om symtom.Veterinären kollar om avföringen innehåller parvovirus, i så fall är man säker på diagnosen. Om man inte hittar virus i avföringen kan dock katten ändå ha en parvovirusinfektion.Med blodprov kan man se om antalet vita blodkroppar är lågt, vilket kan tyda på en parvovirusinfektion. Man kan också se om kattens immunförsvar har bildat antikroppar mot viruset, dock får man också antikroppar efter vaccinering. Därför är det bara meningsfullt att ta prov på ovaccinerade katter.Kattpest – behandlingVid en lindrig variant av sjukdomen kan det räcka med vila och skonkost i några dagar. Även vaccinerade katter kan drabbas lindrigt.I allvarliga behöver katten skrivas in på djursjukhus för att ha en chans att överleva. Eftersom kattpest orsakas av ett virus kan det inte behandlas med antibiotika. Katten måste hållas isolerad från andra patienter för att inte sprida smittan vidare. Den får understödjande behandling i form av dropp och eventuellt mediciner som illamående och kräkningar. Droppet används för att upprätthålla vätskebalansen och säkerställa korrekta nivåer av salter och socker i blodet.Kattpest – vaccination hur oftaKatter som vaccineras rätt får ett bra skydd mot smitta av kattpest.Kattungar ska grundvaccineras mot kattpest, vilket betyder 2 vaccinationer med 3-4 veckors intervall. Den första vaccinationen kan ges från 8-9 veckors ålder och den andra från 12 veckors ålder. Därefter ges ytterligare en spruta efter 1 år eller vid 1 års ålder.Vuxna katter behöver bara en vaccination för att grundvaccineras mot kattpest.För att upprätthålla skyddet behöver vaccinet fyllas på vart tredje år livet ut.Eftersom smittan lätt kommer in i hemmet ska även innekatter vaccineras.Ovaccinerad katter löper stor risk att drabbas, så vaccinera din katt!

Djurvårdguiden

Kattens leukemivirus, FeLV

Kattens leukemivirus (felint leukemivirus, FeLV) är ett virus som endast drabbar kattdjur. De flesta vuxna katter tillfrisknar helt efter FeLV-infektion, men framför allt små kattungar kan få kronisk infektion. Viruset infekterar immunförsvarets celler i blodbildande organ, benmärg och så kallad lymfatisk vävnad. Hos katter som inte lyckas bli av med infektionen kan den med tiden leda till såväl nedsatt immunförsvar som till tumörsjukdom.Hur smittar FeLV?Viruset är mycket känsligt för miljön utanför kattens kropp. Den vanligaste smittvägen är därför direkt mellan katter. Smittspridning sker lättast i miljöer där många katter vistas. Virus finns i olika kroppsutsöndringar, såsom urin och avföring, men saliv och nossekret innehåller de största mängderna. En vanlig smittväg är via bett och slick, som t ex när kattmamman slickar kattungarna. Det förekommer också att virus överförs från mamma till foster i livmodern, så kallad intra-uterin smitta.Hur ser symtomen på FeLV-infektion ut?Symtom uppträder hos individer som inte lyckats göra sig av med infektionen, vanligtvis katter som infekterats tidigt i livet. Symtomen kan dels bero på att viruset medfört att immunförsvaret blivit nedsatt och dels på att det orsakat tumörutveckling.Katten kan bland annat få:Ökad infektionskänslighetViktnedgång, dålig aptitFörstorade lymfknutorMatt och glanslös pälsFeberÖgonproblemFörändringar i blodbildenFruktsamhetsproblem (fosterdöd, missfall)Symtom från tumöromvandlade organNär bör veterinär kontaktas?Om din katt har något eller flera av symtomen ovan bör den undersökas av veterinär. Man bör även kontakta veterinär om FeLV-smitta misstänks i ett katteri eller annan kattgrupp.Vad gör veterinären?Då FeLV är en ovanlig orsak till sjukdom hos svenska katter, och symtomen ofta kan vara ospecifika, kan olika diagnostiska tester bli aktuella. Veterinären börjar med att ta upp sjukdomshistoria och att göra en klinisk undersökning av katten. Vidare utredning kan exempelvis vara i form av blodprovsanalys,  bilddiagnostisk undersökning med t ex röntgen eller ultraljud, samt annan diagnostik (datortomografi, MR-undersökning mm). Det går att påvisa viruset i blodprov hos katter som är smittförande. I en del fall förekommer att katter har viruset vilande (latent) i benmärgen och då blir blodprovet negativt.Vad är prognosen vid FeLV-infektion?Ofta läker infektionen ut utan behandling, kanske utan att man som ägare ens har observerat några sjukdomssymtom. En del katter som inte lyckats bli fria från viruset kan vara bärare hela livet men utan att insjukna. Hos de katter som utvecklat symtom på kronisk FeLV-infektion är sjukdomen obotlig. Beroende på vilket uttryck sjukdomen tar sig kan det eventuellt gå att lindra symtomen med målet att katten ändå ska ha en god livskvalitet.Förebyggande åtgärderDet finns vaccin som ger skydd mot FeLV. Dessa kan i ovanliga fall ha allvarliga biverkningar i form av andra tumörsjukdomar, och de ger inte alltid fullgott skydd för små kattungar. För att minska/utrota FeLV-smitta i ett katteri eller en kattgrupp bör även andra åtgärder vidtas i samråd med veterinär.

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen