Idiopatisk cystit hos katt

Cystit är det medicinska namnet för inflammation i urinblåsan. Idiopatisk betyder att man inte har kunnat påvisa orsaken till en viss sjukdoms uppkomst. Idiopatisk cystit är således en inflammation i urinblåsan, som vi inte kan förklara uppkomsten till. Icke desto mindre är det ett ganska frekvent förekommande problem hos många av våra sällskapskatter.

Idiopatisk cystit står sannolikt för mer än 50 % av sjukdomstillstånden som går under den gemensamma beteckningen FLUTD – feline lower urinary tract disease. Andra påvisbara orsaker till FLUTD kan vara till exempel urinvägsinfektion, urinstenar, tumörer i urinvägarna, traumatiska skador i urinvägarna eller akut urinstopp.

Symtom

 • Inflammation i urinblåsan ger upphov till en känsla att vilja tömma blåsan, varför upprepade försök att kissa är det vanligaste symtomet på idiopatisk cystit. Katten kanske springer på lådan oftare eller gör till och med försök att kissa på golvet eller i sängen. Vanligtvis kommer det bara en liten mängd urin och den kan även vara blodtillblandad.
 • Katten kan ha besvärande och smärtsamma urinträngningar, vilket lätt kan misstolkas som att katten är förstoppad eller har urinstopp.
 • Många katter kan upplevas stressade, oroliga eller en del till och med aggressiva och de kan gny i sina försök att kissa.
 • En katt som börjar urinmarkera kan göra det till följd av en inflammation i urinblåsan.
 • Överdrivet putsande, framför allt i området av bakre delen av buken, till den grad att pälslösa området uppträder, kan även det vara tecken på smärta från en inflammerad urinblåsa.

Om en katt börjar kissa på fel ställen, kan det vara orsakat av en smärtsam inflammation i urinblåsan.

Vem drabbas och varför?

Man har inte lyckats fastställa exakt vad som orsakar idiopatisk cystit hos katt. Det går däremot att se vissa gemensamma faktorer hos de katter som drabbas. Det drabbar vanligare unga till medelålders katter och är lika vanligt hos hankatter som honkatter. Däremot ses den mycket allvarliga konsekvensen totalt stopp i urinröret vanligare hos hankatter än honkatter, på grund av att urinröret är smalare hos hankatten.

Riskfaktorer för att utveckla idiopatisk cystit:

 • Övervikt
 • Strikt innekatt
 • Endast intag av torrfoder
 • Stress

Innekatter rör sig generellt mindre än katter som har tillgång till utevistelse. Det medför ökad risk för övervikt men kan även bidra till stress. Det finns risk för att innekatter som lever tillsammans inte tolererar varandra helt väl och blir stressade av att behöva umgås nära på relativt liten yta. Även understimulans kan bidra till stress.

Stress är en utlösande faktor till idiopatisk cystit.

Vad gör veterinären?

Det som först och främst behöver säkerställas vid en fysisk undersökning är huruvida urinblåsan är liten eller stor, eftersom det ger en indikation på om det är totalt stopp i urinröret eller inte. Sedan gäller det för veterinären att försöka hitta orsaken till symtomen. Idiopatisk cystit är en så kallad ”uteslutningsdiagnos”, vilket innebär att man först letar efter andra förklaringar till symtomen, som går att påvisa, t ex urinvägsinfektion, urinsten eller urinrörspluggar, skadad eller missbildad urinblåsa eller tumör. Urinprov undersöks, bland annat för att leta efter infektion. Ett ultraljud görs om möjligt, för att undersöka urinblåsans utseende. Även röntgenundersökning kan vara aktuellt.

Behandling

Det finns för närvarande ingen behandling som botar katten från idiopatisk cystit utan behandlingen blir symtomatisk. Om det är stopp i urinröret behöver det självklart behandlas akut, men de flesta fallen av idiopatisk cystit är urinvägen öppen. Smärtlindring är en viktig del i behandlingen.

Att sänka urinkoncentrationen (späda urinen) är en annan viktig del i behandlingen. Det görs genom att ge blötfoder i stället för torrfoder. Det finns även ett fodertillskott; Purina Pro Plan Hydra Care, som kan ges utöver blötfoder, för att ytterligare öka vattenintaget. Det är också viktigt att stimulera katten till att dricka mer.

Tips på sätt att få din katt att dricka mer

 • Placera ut fler vattenskålar
 • Prova vattenskålar av olika dimensionen och i olika material.
 • Byt vattnet i skålarna ofta.
 • Smaksätt vattnet, ex med någon droppe fisk/kycklingbuljong eller Fortiflora för katt.
 • Vattenfontän.

Katter kan föredra att dricka vatten som är i rörelse.

Minska stressen

Stress är en faktor som spelar stor roll i utvecklingen av idiopatisk cystit. Stressfaktorer kan se olika ut för olika katter. Det kan röra sig om bland annat:

 • Bo tillsammans med katt/katter som inte tycker om varandra.
 • Plötslig förändring av livssituation, t ex flytt, nytt husdjur eller ny familjemedlem.
 • Stress eller sjukdom hos djurägaren.
 • Oro kring kattlådan, t ex ”fel” kattsand, ”fel” utformning av lådan eller för få lådor.
 • Understimulering

Saker du kan göra för att minska stress för din katt:

 • Förse katten/katterna med tillräckligt med kattlådor, en mer än antalet katter rekommenderas.
 • Prova om katten föredrar en sorts kattsand framför en annan (kanske utan parfym?)
 • Tillse att det finns en plats för katten att ”dra sig undan” och vila. Katter föredrar ofta högt belägna liggplatser.
 • Tillgång till utevistelse.
 • Aktivering och positiv interaktion tillsammans, ex kel, pälsvård, lek, godis.
 • Använda syntetiska kattferomoner som har rogivande inverkan, ex Feliway spray eller ”plug in diffuser”.
 • Kosttillskott med rogivande effekt, ex Zylkène.
 • Om stress orsakas av osämja i en flock, kan det bli nödvändigt att omplacera någon katt.

 

Tecken på besvär i urinvägarna ska alltid föranleda kontakt med veterinär omgående. Samma symtom kan ha orsaker som behöver behandlas på olika sätt. Framför allt behöver en veterinär säkerställa att det inte föreligger ett stopp i urinvägarna. Här kan du komma i kontakt med veterinär.

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen