Urinvägssjukdomar hos katt

Katter kan drabbas av olika urinvägssjukdomar som skapar obehag, frustration och ibland även smärta hos djuret. Vanliga urinvägssjukdomar hos katt är inflammation i de nedre urinvägarna och urinstopp, som faktiskt är livshotande för katten.

Inflammation i de nedre urinvägarna/FLUTD

FLUTD eller Feline Lower Urinaty Tract Disease är en gemensam benämning på inflammation i de nedre urinvägarna hos katter. Till de nedre urinvägarna räknas urinblåsan och urinröret. Den här typen av inflammation kan till en början likna blåskatarr, men kan, om det inte behandlas på rätt sätt, orsaka kristaller eller stenar i urinvägarna. Det leder i sin tur till att katten får svårt att kissa. När den försöker kissa kommer endast små mängder urin, eller ingen urin alls. I vissa fall blir helt stopp i urinröret.  Det är mycket smärtsamt och kan bli livshotande för katten. Märker man att det kommer mycket lite urin eller inget alls när katten försöker kissa så är läget akut och man måste åka in till en veterinär direkt.

Möjliga orsaker till inflammation i de nedre urinvägarna

Inflammation i de nedre urinvägarna hos katter kan orsakas av:

 • felaktigt foder
 • övervikt
 • kön (hanar drabbas ofta värre)
 • låg vattenkonsumtion
 • vissa bakteriella urinvägsinfektioner
 • dålig rengöring av kattlådan
 • stress

Felaktigt foder

Det är känt att katter som får foder med höga halter av mineraler, såsom magnesium och fosfor, löper större risk att bilda kristaller i urinen. Foder som ger högt pH-värde i urinen kan göra att det lättare bildas kristaller, därför bör man se till att man utfodrar sina katter med högkvalitativt foder.

Övervikt och kön

Inaktiva katter med övervikt drabbas också lättare av urinstenar. Både hon- och hankatter kan drabbas av kristaller och stenar i urinen. Däremot brukar hankatterna oftare få svårare problem med stenar till följd av att stenen fastnar i urinröret och orsakar ett totalt stopp. Detta beror på att deras urinrör är trängre än honkattens. Har katten väl en gång drabbats av urinstensbesvär är risken mycket stor att problemet återkommer.

Låg vattenkonsumtion

Att katten dricker lite kan också vara en orsak. Här är det viktigt att man tänker på var kattens vattenskål är placerad. Den ska vara placerad på en lugn plats och inte vara för liten. Vattenskålen ska inte heller stå för nära kattlådan. Dessutom är det viktigt att byta vattnet minst en gång dagligen, ibland oftare. En del katter vill ha fräscht vatten för att dricka ordentligt, och en del dricker enbart rinnande vatten ur kranen.

Urinvägsinfektion, kattlåda och stress

Rena urinvägsinfektioner orsakas av bakterier och kan obehandlade leda till att de sprids upp till de nedre urinvägarna. Även kattlådan kan vara en orsak till en inflammation. Om kattlådan smutsig kan det resultera i att katten inte går på lådan lika ofta, vilket kan leda till urinvägsbesvär. Även stress är en bidragande miljöfaktor. Stressade katter kan välja att inte gå på lådan så ofta som de behöver, eller att de inte kissar klart.

Symtom på urinstopp

Det kan vara svårt att veta om en katt har urinstopp, men några symptom man som djurägare kan hålla utkik efter är att katten har:

 • svårt att kissa
 • smärta när den försöker kissa
 • kräkningar
 • nedsatt allmäntillstånd och oro
 • mat- och vattenvägran
 • katten försöker ofta kissa
 • spänd och öm buk

Om du uppmärksammar dessa symptom – tryck inte på buken! Åk direkt till veterinär för att få din katt undersökt.

Symtom på inflammation/infektion i blåsan

Symptomen på inflammation eller infektion i blåsan ser lite annorlunda ut. Som djurägare kan du se efter om din katt:

 • kissar ofta
 • har blodig urin
 • urinträngningar
 • kissar länge men lite urin
 • slickar sig mot urinöppningen
 • ansträng kroppställning (kutryggig) när katten försöker kissa
 • kissar utanför lådan eller på andra platser inomhus
 • oro
 • matvägran

Det som skiljer inflammation eller infektion i blåsan från ett urinstopp är att det kommer urin när katten försöker kissa. Dock kan det komma en mycket sparsam mängd mot slutet på grund av att katten tömt sin blåsa till följd av urinträngningarna.

När ska man söka vård?

Om katten har symtom på urinstopp ska man åka direkt till veterinär. Det är ett akut livshotande tillstånd. Försök att hantera katten lugnt och åk direkt in till närmaste klinik eller djursjukhus.

Om katten visar symtom på urinvägsinflammation/infektion som ovan och har besvär med sin urinering bör man utreda detta hos en veterinär. Vid dessa urinvägsbesvär är det bra om man kan ta med ett urinprov till veterinären. Det finns specialanpassad ”kattsand” för det ändamålet som är formade som små plastkulor. De placerar man som vanligt i  i kattens låda. När katten sedan urinerar rinner sanden ner till botten och ett urinprov kan samlas upp. Det är viktigt att kattlådan är noggrant rengjord innan ett sådant prov utförs. Urinprovet ska vara så färskt som möjligt. Om man inte lyckas ta ett urinprov med sig kan veterinären ta ett prov vid besöket, antingen genom kateter eller genom ultraljudsguidad provtagning.

Vad gör veterinären? 

Vid urinstopp måste katten in till veterinär snabbt för att kunna lösa upp stoppet och tömma den sprängfyllda urinblåsan. Katten undersöks snabbt och får därefter lugnande medel. Därefter förs en kateter upp i urinröret, stoppet löses upp eller spolas bak i blåsan, och blåsan töms på urin. Blodprover och urinprov brukar tas som komplement till behandlingen. Det görs för att utreda vad som ligger bakom stoppet.

Vid FLUTD handlar utredningen om att hitta den bakomliggande orsaken till kattens problem.  Veterinären börjar med att undersöka katten noggrant och ställer frågor angående kattens urinerings-beteende, hur den har betett sig i övrigt, hur långvariga problemen har varit samt hur katten mår, äter och dricker i övrigt. Även frågor om kattens tidigare sjukdomshistoria brukar efterfrågas. Det kan vara bra att fundera igenom dessa frågor innan besöket. Efter detta går veterinären vidare med lämplig utredning.

Urinprovet analyseras med fokus på bakterier, inflammatoriska celler, socker i urinen, kristaller och andra mineralämnen. Veterinären analyserar urinen i laboratorieutrustning, men brukar också studera urinen under mikroskop. Därefter tar man beslut om man behöver gå vidare med fler utredningar. Om inte kan man sätta in behandling direkt. Det beror på kattens bakomliggande problem/sjukdom.

Behandling

Bakomliggande orsaker till FLUTD gås igenom. Oftast börjar man med ett foderbyte till ett specialanpassat foder som är skonsamt för urinvägarna. Föreligger en inflammation (blåskatarr) bör denna behandlas med antiinflammatorisk medicin. Om man istället kommit fram till att det är en infektion med bakterier ska denna behandlas med lämplig antibiotikabehandling. Ofta tar man också en bakterieodling på urinen för att ta reda på exakt vilka bakterier som växer i urinen, men också för att få veta om den antibiotika man väljer är rätt. En bakterieodling med resistensbestämning ska alltid tas om katten har återkommande problem. Ser man kristaller i kattens urin kommer veterinären att kategorisera vilken typ av kristaller det rör sig om och därefter rekommendera rätt typ av foder och övrig behandling. Rör det sig om något annat bakomliggande, såsom njurproblem eller diabetes, kan det bli aktuellt med andra behandlingar eller utredningar.

Hur kan jag hjälpa min katt?

Det man som djurägare kan göra om man märker att katten har problem med urinvägarna är att se över listan ovan med orsaker. Övervikt, foder, hygien i kattlådan samt vattenkonsumtion kan man som djurägare se över och förbättra. Även åtgärder för att minska stress kan behövas. Det viktigaste är att om katten visar tecken på urinstopp bör man inte försöka med något hemma, utan åka direkt till veterinär.