Kronisk njursvikt hos katt

Njurarna har till uppgift att rena blodet från restprodukter och skadliga ämnen. De reglerar också vätskebalansen genom att öka eller minska urinkoncentrationen för att vattenhalten i kroppen ska hållas konstant. Vidare styr njurarna över blodtryck och saltbalans samt stimulerar blodbildning. Hos en katt med kronisk njursvikt har njurfunktionen blivit permanent nedsatt.

Vad är orsakerna bakom kronisk njursvikt?

Det är ofta svårt att hitta bakomliggande orsak till kronisk njursvikt eftersom det upptäcks sent och den utlösande faktorn kanske inte längre går att identifiera. Det kan bero på ärftliga faktorer, en tidigare akut njurskada, tumörer i njurarna eller infektion/inflammation i njurarna.

Vad är symtomen vid kronisk njursvikt?

Katten drabbas av urinförgiftning, uremi, vilket ger olika förgiftningssymtom. Det allra vanligaste är ökad törst, i kroppens försök att späda ut de skadliga urinämnena.  Katten får även ökad törst för att kompensera för njurarnas minskade förmåga att koncentrera urinen. När de skadliga ämnena stannar kvar i blodet blir katten trött och illamående. Urinämnena kan orsaka magkatarr och magsår, samt inflammation i munslemhinnan. Saltbalansen rubbas och produktionen av röda blodkroppar sjunker. Symtomen på kronisk njursvikt är bland annat:

 • Katten kissar oftare och mängden urin ökar
 • Ökad törst
 • Minskad aptit
 • Avmagring
 • Trötthet
 • Dålig andedräkt
 • Bleka och/eller såriga slemhinnor
 • Illamående
 • Kräkningar
 • Diarré
 • Hård i magen

När bör veterinär uppsökas?

Om du upptäcker ett eller flera av symtomen ovan bör katten undersökas hos veterinär. Känner du dig osäker och behöver första rådgivning kan du prata med oss via videosamtal

Vad sker hos veterinären?

Veterinären gör en undersökning av katten och samtal förs med djurägaren för fastställande av sjukdomshistoria. Det man kallar höga njurvärden kan orsakas av njurproblem men även av andra sjukdomar. Uttorkning av olika orsaker, urinsten och brusten urinblåsa är exempel på åkommor som kan orsaka förhöjda njurvärden utan att njurarna egentligen är skadade. Det är därför viktigt med en grundlig undersökning innan diagnosen njursvikt kan ställas.

Blodprov tas för kontroll. Oftast analyseras mängden röda blodkroppar, proteiner samt urea och kreatinin, som är ämnen som normalt ska kissas ut.

Urinprov tas för analys av bland annat proteiner och hur koncentrerad urinen är. Proteiner i urinen kan vara ett tecken på läckage från njurarna och urinen blir mer utspädd när njurarna fungerar sämre. Urinen undersöks även för att se om det förekommer bakterier.

Vanligen utförs ultraljud eller röntgen av buken. Blodtrycket mäts då högt blodtryck både kan påverka njurfunktionen och vara en konsekvens av nedsatt njurfunktion. I en del fall tas njurbiopsier, men det är mycket ovanligt.

Hur behandlar man kronisk njursvikt?

Kronisk njursvikt kan inte botas men symtomen kan lindras. Det är svårt att ge någon prognos för hur fort njurarna kommer att försämras vid kronisk njursvikt då det är mycket individuellt. Många katter kan leva ett bra liv i flera år till med rätt vård. Katter med njursvikt ordineras specialfoder som är skonsamt för njurarna samt lindrar symtomen på uremi. Målet är att katten ska må bra och vara så besvärsfri det går. Det bästa är om katten kan stå på blötfoder, eller i annat fall uppmuntras att dricka mycket genom att den har tillgång till vattenskålar med friskt vatten i alla rum, eller kanske en vattenfontän. En del katter kan behöva blodtryckssänkande medicin.

Mycket höga njurvärden tyder på att endast en mycket liten del av njurarna fortfarande fungerar. Katten mår då väldigt dåligt av alla de gifter som ansamlas i kroppen och prognosen är dålig. Om katten trots behandling inte mår bra är det tyvärr dags att låta den somna in för gott. Njursjukdom är en av de absolut vanligaste anledningarna till att katter behöver avlivas.

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen