Ny lag: ID-märkning och registrering av katt, läs mer.

90 matchande resultat i “Katt”

Läkemedelsförgiftning hos katt

Djurvårdguiden

Läkemedelsförgiftning hos katt

Läkemedelsförgiftning hos katt. Vanliga värktabletter för människor som innehåller tex Paracetamol, Ibuprofen eller Acetylsalisylsyra kan vara mycket farliga för djuren. Alvedon förstör röda blodkroppar hos katten och den kan dö inom ett dygn. Medicin kan ge inre blödningar i mage och tarm. Det finns också risk för njurskador, leverskador och dödsfall. Symtomen kommer först efter några dagar. En njurskada kan dröja flera veckor.Försök aldrig få din katt att kräkas. Ibland får djurägare rådet att försöka framkalla kräkning genom att ge katten salt eller annat. Ring alltid veterinär för att få råd, och ge absolut inte katten salt, den kan få saltförgiftning istället. Katten ska kräkas under kontrollerade former hos veterinär.Symtom på läkemedelsförgiftning hos kattMånga förgiftningar ser man inte på en gång. Symtomen kan komma efter en tid och dessutom vara diffusa. Det kan handla om att katten:Får feber.Är trött, hängig.Vill inte äta.Får bleka slemhinnor.Akuta symtom kan vara:Kräkningar.Diarré.Att din katt andas hastigt eller är ”speedad”.Vid veterinärbesök, ta om möjligt med det katten fått i sig, till exempel förpackningen. Här hittar du djursjukhus och djurkliniker som kan hjälpa dig om katten blivit förgiftad.Vad gör veterinären?Veterinären lyssnar och ställer en rad frågor. I sjukdomsbeskrivningen ingår bland annat: – Vad och hur mycket du misstänker att din katt fått i sig. – Hur länge symtomen pågått. – Om katten haft problem tidigare.Veterinären undersöker katten och dess hud.Utifrån vad veterinären misstänker att felet är, tas prover.En diagnos, eller preliminär diagnos, ställs.En eventuell behandlingsplan läggs upp, inklusive planering av återbesök för uppföljning.BehandlingBeroende på förgiftningens art och de skador förgiftningen orsakat sätts behandling in.Om din katt precis har fått i sig något farligt ämne kan vi hjälpa den att kräkas upp ämnet genom kräkningsframkallande injektioner. På så sätt kan man undvika att katten utvecklar några förgiftningssymtom.Ibland ges dropp för att spola rent.I vissa fall kan vi ge aktivt kol i tablettform eller genom vätska.Vid kraftig förgiftning kan din katt skrivas in.Om lång tid gått sedan förgiftningen behandlar man katten utifrån symtom och utifrån de organ som skadats, oftast med dropp ibland medicin.En del djur får motgift mot de ämnen som det fått i sig.Mer om förgiftningar hos katt »

Knölar på hund och katt

Djurvårdguiden

Knölar på hund och katt

Vi fick en pratstund med Majbritt gällande knölar på hund och katt. Majbritt Larsen är leg. veterinär, specialist i hundens och kattens sjukdomar samt resident ECVIM onkologi och arbetar sedan många år på vårt specialistdjursjukhus i Helsingborg. Hon träffar dagligen djurägare som upptäckt någon form av knöl på sin hund och därför söker sig till veterinär för undersökning. Tillsammans med henne reder vi ut det viktigaste om så kallade knölar på hund och katt.Majbritt, vilken typ av ”knölar” på hund och katt finns det? Det finns många olika typer av det man brukar uppfatta som knölar men långt ifrån alla är cancer. Ofta när vi pratar om knölar så tänker vi på cancer och tumörer men knölar kan vara så mycket annat. Till exempel cystor (vätskefyllde blåsor), granulom (inflammationshärdar), bölder, vårtor och skin tags.Kan du beskriva dessa knölar lite mer?En cysta är en vätskefylld blåsa, som uppstår i någon form av körtelvävnad. Det är vanligtvis helt ofarliga. Två av de mest förekommande varianterna är epidermoid cysta som är fylld med keratin (döda hudceller) eller sebakös cysta som är fylld med talg. De kallas ibland för aterom, och ger sällan obehag för djuret så länge de inte brister. Skulle det hända så kan bakterier komma in och orsaka infektion som i sin tur tvingar fram en operation. Därför är det viktigt att inte trycka eller klämma på cystorna.Andra cystor är spottkörtelcystor på halsen. De är fyllda med saliv på grund av att utförselgången har blivit skadad. Det leder till att saliven inte kan ta sig ut den vanliga vägen och istället samlas och bildar cystor. De här typen av spottcystor bör alltid opereras bort.Kikar vi lite närmare på granulom så betyder det en inflammatorisk svullnad. De kan uppstå efter insektsbett, fästingsbett eller främmande föremål. De kan göra ont och irritera men brukar ofta försvinna av sig själva inom några veckor. I de fall det finns bakterier i svullnaden även efter att den har lagt sig så kan det utvecklas en form av fylld böld som måste tömmas eller tas bort. Bölder innebär ofta en del obehag för djuret.Många äldre hundar och några katter utvecklar skin tags och vårtliknande strukturer. Detta är godartade förändringar som sällan ger anledning till problem men som kan tas bort om de sitter på ett obekvämt ställe. Vårtor hos unga djur uppstår endast efter smitta med papilloma virus och är väldigt ovanligt.Tack Majbritt. Jag tänkte att vi skulle prata lite om tumörer eftersom de kan skapa oroJa. Ordet tumör medför ofta rädsla hos oss människor men om vi fördjupar oss lite i just tumörer så behöver de inte innebära fara. De kan vara godartade eller elakartade. Får man diagnosen cancer så betyder det att tumören är elakartad och har potential till att växa till sig i vävnaden. Den kan också sprida sig lokalt och till andra delar av kroppen genom blodkärl eller lymfsystem.En godartad tumör innebär däremot inte cancer och den har inte heller potential att sprida sig på något vis i kroppen. Däremot kan den växa sig stor och leda till besvär om den sitter olyckligt till.Kan alla varianter av knölar drabba hund och katt?Tumörer kan uppstå i alla organ hos alla djur men det finns förstås tumörer som är väldigt vanliga och sen de som är mindre vanliga. Hur vanlig eller ovanlig en viss typ av tumör är skiljer sig mellan olika djurslag.  Som exempel ser man väldigt ofta elakartade tumörer invärtes hos iller och utvärtes hos möss, medan alla formar av tumörer är ovanliga hos kanin.Risken att drabbas av cellförändring eller tumörer ökar med åldern för alla djur. Det beror på att tumörcellerna måste genomgå flera cykler av utveckling för att uppnå det som gör dem till exempelvis cancer. Djurens kroppar reparerar eller avdödar hela tiden celler som utvecklar sig i fel riktning men med åren så försämras processen och tillsammans med djurets förbestämda genetiska uppsättning och yttre miljöfaktorer så ökar risken för att kroppen inte ska klara av att hand om eventuella cellförändringar och då ökar risken för tillväxt av tumörer och cancer.Vilken typ av tumör är den vanligaste?Hos hund och katt är det absolut vanligast att utveckla tumörer i huden och där får hundarna oftare godartade tumörer än katterna. Upp emot 70% av katters hudtumörer är elakartade.Den typ av tumör vi ser mest hos katt är basalcells tumör och hos hund är det fettknutor (lipom) och mastcell tumörer. Fettknutor är godartade tumörer och om inte de växer sig väldigt stora eller börjar störa djuret då brukar vi låta dem vara.  Mastcelltumörer är i regel en elakartad tumör men om man tar bort den i ett tidigt skede så har de flesta djur ett godartat förlopp och återhämtar sig bra.Förutom hudrelaterade tumörer så drabbas hundar ofta av juvertumörer. Det beror på att vi i Sverige inte har för vana att kastrera våra hundar i tidig ålder.Hur gör jag som djurägare för att hitta eventuella knölar?Det är en bra vana att känna igenom sin hund och katt för knölar ungefär en gång i månaden men det kan vara lättare sagt än gjort eftersom vissa djur inte alls tycker om att bli undersökta och hanterade. Likaså kan stor och yvig päls försvåra. Om man har en tik eller honkatt så är det viktigt att känna lite extra på juverraden eftersom det är så pass vanligt förekommande med knölar där. Hos katterna finns vanligen fyra juverdelar på var sida, och hos hundarna fem juverdelar på var sida.Om man hittar en knöl på sin hund eller katt ska man ha den under uppsikt i två till fyra veckor. Är den svår att se kan man klippa bort lite päls runtomkring eller markera med nagellack så att man är säker på att hitta rätt ställe varje gång. Om knölen inte försvinner eller minskar i storlek inom fyra veckor är det bäst att få den undersökt av veterinär. Likaså om man upptäcker en knöl som verkar göra ont, växer fort, blir sårig eller börjar blöda. Då ska man inte vänta för länge med att få den undersökt.För att genomgången ska bli så naturlig och regelbunden som möjligt rekommenderar vi att man känner igenom djuret i samband med annan hantering eller skötsel. Kan till exempel vara vid tandborstning och då kan man också passa på att titta efter eventuella knölar i munnen.Kan man som hund- och kattägare känna/se om knölen är god- eller en elakartad tumör?Även om vissa tumörer kan ha ett specifikt utseende och man därför tror sig veta vilken typ av tumör det är så är det helt omöjligt för både djurägare och veterinär att ställa diagnos och avgöra om en knöl är god- eller elakartad utan provtagning.Fram till dess att man får provsvar och säkert vet vad det är så kallar man alla utväxter för knölar eller knutor.  Ett bra exempel på hur svårt det är att fastställa vad det är för knöl utan provtagning är mastcelltumören (mastocytom) som är en väldig vanlig hudtumör hos både hund och katt. Den kallas till och med ”the great pretender” eftersom den kan se ut på många olika vis. Den kan se ut som en vanlig fettknöl eller vårta och den kan förhålla sig liten och lugn i flera år för att sen plötsligt börja växa och ge olika besvär för att sen nästan försvinna igen.Vad händer hos veterinären och vilka behandlingar finns för olika typer av knölar på hund och katt?För att ställa diagnos och därmed också veta vilken typ av behandling som blir bäst måste man ha ett prov på knölen. Oftast går det att ta prov på patienten i vaket tillstånd och då gör man en så kallad  finnålsbiopsi (ett cellprov) som sen sprutas ut på ett objektglas och analyseras under mikroskop. I vissa fall räcker detta för att man sa kunna ställa diagnos men i andra fall ger provet bara en lätt indikation eller kanske ingen ledtråd alls och då får man gå vidare med ytterligare provtagning.Näst på tur blir då en vävnadsbiopsi som sker under narkos och det provet måste sen skickas till patolog för en histopatologisk bedömning. Den typen av analys tar lite längre tid men är relativt exakt. Provet möjliggör också ytterligare analys för att bedöma hur aggressiv tumören är och ibland också vilken typ av cellgiftsbehandling som är mest lämplig.För tumörer som sitter i invärtes organ kan det bli nödvändigt att genomföra någon form av bilddiagnostik, exempelvis ultraljud, röntgen eller skiktröntgen (CT) för att sen ta prov vid operation eller endoskopi.I de fall djurets allmäntillstånd tillåter väljer man att avlägsna och operera bort de tumörer man hittar.Ibland kan tumören ha spridit sig eller vara för omfattande för att få ett bra resultat, och då kan välja att kombinera med strålbehandling, cellgift eller annan typ av medicinsk behandling för att försöka bota djuret. Om man redan vet att denna tumör inte går att ta bort, exempelvis lymfcancer eller långt gången cancer, kan man välja att enbart ge medicinsk behandling för att minska besvären och bevara en god livskvalitet i en kortare eller längre tid.Vid knölar på hund och katt tycker jag att det är viktigt att inte döma ut en patient för tidigt på grund av okunskap eller sin personliga överbevisning; det är viktigt att lyssna in vilka förväntan och möjligheter djurägaren har. Så länge man tänker att djuren ska leva och dö med värdighet så bör det finnas utrymme för diskussion av behandlingsmöjligheter.Alltså!Undersök din hund och katt en gång per månadUppsök alltid veterinär om en knöl inte minskar i storlek eller försvinner helt inom fyra veckorProvtagning av en knöl ökar inte risken för att den inte sprider sigSå gör du en knölkollLäs mer om knölar hos hund och kattKnölar hos hundKnölar hos katt

Skydda din katt och hund mot sommarens faror

Djurvårdguiden

Skydda din katt och hund mot sommarens faror

Sommaren är på många vis en underbar period men för våra hundar och katter innebär den också en hel del faror som kan vara bra för dig som djurägare att vara extra uppmärksam på. Du känner säkert till risken för värmeslag i bilen men kanske är det mer okänt hur du bör agera vid ormbett, vattensvans, insektsbett, algförgiftning eller fukteksem? Här går vi igenom de faror som är vanligast under sommarhalvåret som kan drabba din hund eller katt.Värmeslag – Lämna inte hunden i en varm bilVärmeslag drabbar oftast hundar som har fått sitta för länge i en varm bil men även hundar som lämnas i direkt solsken utan möjlighet till skydd i skugga eller hundar som överanstränger sig när det är varmt. Trubbnosiga hundar, äldre hundar, överviktiga hundar och de som fått diagnosen hypothyroidism har mycket svårare att reglera kroppstemperaturen och är därför extra känsliga för värmeslag. Det som händer vid värmeslag är att kroppens normala förmåga att reglera kroppstemperaturen sätts ur spel på grund av att den omgivande temperaturen är för hög eller att en process i kroppen producerar en stor mängd värme (till exempel muskelkramper).Detta skiljer värmeslag från vanlig feber där hjärnans temperaturreglerande organ är med och ställer in kroppstemperaturen på en högre nivå på grund av påverkan från inflammatoriska substanser i kroppen. Febernedsättande mediciner hjälper därför inte vid värmeslag.Det finns alltså ingen gräns för hur hög kroppstemperatur en hund med värmeslag kan få. Gränsen för vad organen i kroppen klarar av är 42,8 °C. Det som händer om temperaturen stiger över det är att cellernas yta och proteiner denatureras och cellerna dör.Tecken på värmeslag är hässjning, dregling, feber, torra (klibbiga) och röda slemhinnor, hög puls och i allvarliga fall andningssvårigheter, kräkningar och koma.Om du misstänker att din hund har fått värmeslag ska du kontakta en veterinär.Läs merOrmbett – Din hund eller katt kan bli ormbitenDe flesta bett på hund och katt sker mellan april och november. Det är mest unga djur (under 4 år) som råkar ut för ormbett och det verkar vara lite vanligare att hondjur blir bitna än hanar. Vanligast är att hundar och katter blir bitna i ansiktsregionen eller i tassarna. Det som händer efter ett huggormsbett är att man får en blödning i området, vätska sipprar ut i vävnaden, man får ödem och inflammation som ger en mycket kraftig svullnad. Ofta ser man även en missfärgning av huden.Behandlingen går ut på att minimera skadan som giftet orsakar. Man bör därför försöka begränsa spridningen av giftet i kroppen och det gör man genom att hålla den bitna kroppsdelen och hela djuret stilla så att blodtrycket inte höjs och att blodcirkulationen inte ökar.De flesta hundar och katter återhämtar sig bra efter ett huggormsbett men upp till 5% blir så sjuka att de avlider. Uppsök alltid veterinär vid misstanke om ormbett. Läs mer och se vår film Fästingar på hund och kattFästingen finner sina offer med hjälp av sitt lukt- och värmesinne. Den känner sig fram till det mest lämpliga stället att sticka och för sedan in sin stickapparat som är försedd med hullingar och börjar suga.För att undvika smittor (till exempel Borrelia eller Anaplasma) är det viktigt att avlägsna en eventuell fästing inom 24 timmar så sök alltid igenom din hund (och dig själv) efter en promenad i skog och mark under fästingsäsongen. Det kan förstås vara svårt att hitta fästingarna, särskilt på en hund med mörk päls så var noggrann.Använd gärna någon form av fästingmedel som du kan köpa på apotek. Om du upplever att den variant du har valt inte fungerar som den ska så beror det oftast på att man som djurägare inte har applicerat den på rätt sätt. Läs bipacksedeln noga eller fråga personalen som kan visa hur man gör. Läs merInsektsbett på hund och kattFör det mesta är insektsbett ingen fara och orsakar inte några större problem för din hund eller katt men om sticket träffar i munhåla eller svalg kan slemhinnorna i luftvägarna svullna med risk för kvävning som följd.Om djuret drabbas av många stick ökar förstås risken för allmänna reaktioner. Symptom kan då vara illamående, matthet, svullnad i ansiktet, klåda och andningsbesvär. I sällsynta fall får djuret en så kraftig allergisk chock att det avliderOm man upptäcker ett getingstick på sitt djur så bör man först och främst avlägsna gadden. Viktigt är dock att inte klämma på den eftersom det riskerar att injicera ytterligare gift i huden.  Försök istället att pilla eller stryka bort den.Uppsök veterinär om ditt djur:Blir allmänpåverkat.Tidigare har visat sig vara överkänsligt mot stick.Blir stunget i munnen.Drabbas av ett flertal stick.Är väldigt ungt eller gammalt.Fukteksem (Hot spots) är vanligt hos hundHot spot är en mycket vanlig form av akut hudinflammation hos hund. Den ses vanligen som små till handflatestora områden där pälsen är kladdig och hoptovad över smärtsam, vätskande och ilsket röd hud. Ofta blossar de till synes upp över en natt.Typiska platser för hot spots är kinderna (under öronlapparna), nacken/halsen, ryggen, låren och svansroten.Alla raser kan drabbas men det är vanligare på raser med lång och/eller tät päls som till exempel retrieverraserna, rottweiler och newfoundlandshund.Det finns alltid en underliggande orsak till en lokal hudinflammation som Hot spots men det kan vara svårt att hitta den utlösande faktorn. Tänk på att en päls som känns torr på ytan kan vara genomblöt närmast huden. I den fuktiga och varma miljön stortrivs de bakterier som normalt finns i hundens hud (oftast stafylokocker) och hittar de dessutom ett sår, så kan de växa till explosionsartat. Läs mer Giftalger och algförgiftning kan ge kräkningar som symptom hos hundHundar kan komma i kontakt med giftalger både genom att dricka vattnet och genom att bada i det (katter brukar inte gå i och dricka vatten med giftalger). Hundar som utsatts för alger brukar få symptom efter 15 till 60 minuter. Om hunden utsatts för en stor mängd giftiga alger så kan den dö redan inom 10-30 minuter efter att den har börjat visa symptom.Om hunden däremot kommit i kontakt med en mindre mängd får den oftast bara kräkningar. Den kan också drabbas av buksmärtor och diarré.Beroende på vilken typ av alger hunden fått i sig kan den också utveckla andra symptom som till exempel bleka slemhinnor, rest ragg, slöhet, svaghet, dålig koordination, smärta, andningssvårigheter och koma med mera.Uppsök alltid veterinär då kontakt med giftalger snabbt kan bli livshotande.Läs merGillar din hund att bada? Se upp för vattensvans (Wet tail)Vattensvans eller Wet Tail som det också kallas är något som enbart drabbar hundar. Det är något som hundar kan få om de badat i kallt vatten eller varit ute länge i kallt regn. De raser som drabbas mest är retrievers, spaniels och andra hundar som gillar att bada.Orsaken till sjukdomen är inte helt känd men man tror att det beror på en inflammation i nerverna i svansroten som uppstår när hunden blir kall om bakdelen. Det gör väldigt ont och man brukar se att svansen hänger rakt ner. Hunden brukar ömma kraftigt om man tar på svansen eller på bakre delen av ryggen. Den kan även visa ovilja att sätta sig ner och tikar kan ha problem när de ska kissa och inte kan hålla undan svansen.Symptomen brukar försvinna på några dagar om man håller hunden varm och torr och låter den vila. Man kan även hjälpa hunden med att ge någon form av smärtstillande och avsvällande medicin.Saltvatten – Om din hund badar i havet kan den drabbas av saltförgiftningAtt dricka saltvatten är något som framförallt hundar gör när de är ute och går längs havet eller när de badar. Saltet gör att de kan börja kräkas. Vid stort vattenintag kan de också drabbas av saltförgiftning.Om ens hund har druckit saltvatten och kräks bör man ta bort mat och vatten i några timmar så att magen får lugna ner sig. Börja sedan med att ge hunden små portioner vatten. Går det bra så kan man erbjuda fri tillgång till vatten och sen mat. Om hunden däremot fortsätter att kräkas eller visar andra symptom såsom trötthet, diarré, stelhet eller kramper kan man misstänka saltförgiftning och ska då kontakta veterinär.Paddförgiftning – Får din hund tag i en padda så se upp!Paddförgiftning är inte så vanligt men det förekommer och drabbar mest hundar. De är mer benägna att snabbt ta upp saker i munnen än vad katter är. Paddor är inte speciellt snabba och har därmed svårt att hinna undan om en hund eller katt kommer springande. Istället förlitar de sig på sitt giftiga hudsekret som bildas i en körtel bakom ögonen.Vanligast vid ett angrepp är att djuret börjar dregla kopiösa mängder. Slemhinnorna i munnen svullnar och blir illröda och smärtar. Ofta krafsar hunden mot munnen. I svårare fall förekommer kräkningar, andnöd och hjärtpåverkan. Det finns till och med enstaka dödsfall rapporterade framför allt på dvärghundar.Om man misstänker att ens husdjur tuggat på en padda bör man snarast försöka skölja rent munnen med vanligt vatten. Tänk dock på att inte spola så mycket att hunden får ner vatten i lungorna.Sår- och bitskador på din hund eller kattEtt sår kan orsakas på många sätt. Det vanligaste är skärskador framför allt i trampdynorna och bitskador orsakade av annan hund eller katt.Ett ytligt snitt som inte går igenom hela huden kan ofta lämnas utan annan åtgärd än rengöring med tvål och vatten och någon form av skydd för att hindra att djuret slickar eller kliar på skadan (krage).Djupare skador måste ofta sys för att läka fint och inte bli infekterade. Ett sår bör sys inom 6-8 timmar. Lämnas såret utan åtgärd längre tid räknas det automatiskt som infekterat och man kan behöva skära rent sårkanterna från skadad och infekterad vävnad för att få ett fräscht sår att sy ihop. Ofta behöver man även behandla med antibiotika.Skärsår i trampdynor måste alltid sys. Anledningen till detta är att trampdynor är täckta av läderhud och att såret spricker upp varje gång djuret belastar trampdynan.Bitsår räknas alltid som infekterade. Kattbett är speciellt lömska eftersom katter har så smala tänder. De sticker bara igenom huden och lämnar ett minimalt sår men desto fler bakterier under huden. Bakterierna börjar snabbt att föröka sig och kroppen försöker döda dem genom att skicka dit vita blodkroppar. Inom ett par dagar bildas en varansamling, en böld, under huden.Alla bitsår bör undersökas av veterinär.Låt inte hunden äta grill- och picknickresterHåll hunden under uppsikt när ni äter utomhus eller passerar en grillplats. Till synes harmlösa benrester, grillspett, persikokärnor, glödande kol, lök och majskolvar kan vara rent livsfarliga. Även glasbitar från krossade flaskor kan förekomma. Symptom på att hunden har fått i sig något olämpligt kan vara kväljningar, kräkningar och nedsatt allmäntillstånd. Det händer varje sommar att vi får operera ut flera olika främmande kroppar (majskolvar, benrester osv) från tarmen.Andra sommarfarorTrafiken – I samband med att vi är utomhus mer på sommaren så ökar trafikolyckorna. Det drabbar även våra djur så håll uppsikt och koppla dem i närheten av trafik.Höga höjder – Nu öppnar vi våra fönster och balkongdörrar. Det medför risk för att både katter och hundar kan falla ner. Katter är heller inte så smidiga som man kan tro. Vanliga fallskador är lungblödningar och bäcken-/käkfrakturer.Råttgift – tänk på att ta reda på vilken sorts råttgift som ditt djur har ätit innan du åker till en djurklinik då det är viktigt för veterinären att veta.Bollar kan sväljas hela och fastna eller tuggas i småbitar som lätt fastnar i tarmen.Öppna brunnar kan både hundar och katter falla ner i.Hästar och kor – undvik att gå igenom hagar med ditt djur då både hästar och kor kan sparka hundar och katter.Att tänka påHa ditt djur ID-märkt. Om det skulle springa bort så är det mycket lättare att hitta den rätta ägaren om djuret är ID-märkt.Ta reda på var närmaste jourveterinär finns om du åker på semester med ditt djur. Det kan vara svårt att hitta informationen när olyckan är framme. Kontakta Min veterinär.Ha alltid flytväst på hunden om ni färdas i en fritidsbåt.Ha gärna förbandsmaterial till hands så att du kan stoppa en blödning på väg till veterinären om ditt djur skulle skada sig allvarligt.Bind aldrig fast hunden i bilens dragkrok när ni tar en paus. Det är lätt att glömma och det händer varje sommar att vi får in hundar som av misstag släpats efter bilen.

Därför är fysisk aktivitet och rörelse viktigt för din hund eller katt

Djurvårdguiden

Därför är fysisk aktivitet och rörelse viktigt för din hund eller katt

Drabbar stillasittande ditt husdjur? I samband med att vi människor blir mer stillasittande och rör på oss mindre drabbas även våra hundar och katters möjligheter att få den fysiska aktivitet och stimulans som de behöver.Vi pratar med vår kollega Britta Johnsson, Legitimerad sjukgymnast med lång erfarenhet kring fysisk aktivitet, träning och rehabilitering för hund och katt. Tillsammans går vi igenom det som är viktigast för dig som djurägare att känna till om fysisk aktivitet.Britta Johnsson, Legitimerad sjukgymnast, godkänd av Jordbruksverket samt CCRT (certified canine rehabilitation therapist) med lång erfarenhet kring fysisk aktivitet, träning och rehabilitering för hund och katt.Britta, Varför är det viktigt att hundar och katter rör på sig?Det finns förstås många olika anledningar men i huvudsak handlar det om att djur, precis som vi människor, är anpassade för ett liv i rörelse och att det är ett naturligt grundbeteende hos oss. Det medför att för lite fysisk aktivitet riskerar att skapa oönskade beteenden som leder till allmän frustration och stress. Dessutom ökar risk för övervikt vilket i sin tur ökar risken för sjukdom och en kortare livslängd.Hur vet man om ens katt eller hund rör på sig tillräckligt mycket?Det är oerhört svårt att veta. Bäst är att utgå från allmäntillståndet hos just sitt djur. En harmonisk och normalviktig hund som får daglig motion i form av långa promenader rör förmodligen på sig tillräckligt mycket för att må bra. Både fysiskt och mentalt.På vilka vis skiljer sig kattens och hundens grundbeteende och behov av motion åt?Det är stor skillnad eftersom katter generellt sett är explosiva medan hundar är mer uthålliga. Man kan se det som att katten är en sprinter med långa perioder av vila som följs av korta, snabba och intensiva stunder av rörelse medan hunden generellt är en långdistanslöpare som behöver mindre vila och mer aktiv tid och längre sträckor i kroppen för att tillfredsställa sitt behov av fysisk aktivitet.Skiljer sig vilja och intresse för motion åt mellan olika katt- och hundraser åt?Visst är det så men det är en komplex fråga så här vill jag svara lite mer generellt för att inte krångla till det för mycket.Som regel kan man säga att raser som är avlade för att jaga eller valla (ex: Pointer, Vorsteh och Border Collie) har stor vilja och intresse av regelbunden fysisk aktivitet och även mental stimulans. De behöver ofta komplettera den fysiska aktiviteten med någon form av uppgift som ska lösas för att de ska få tillräckligt stimuli och fullt utlopp för sitt fysiska behov.Sen har vi de raser som är avlade för sällskap (ex: Bichon frisé, Pudel och Chihuahua) och de har inte samma behov av fysisk aktivitet som jakt- och vallhundar även om de givetvis också behöver regelbunden motion.När det gäller katter så kan man säga att avlade innekatter (vissa raskatter) har ett lite mindre behov än andra kattraser. Förstås skiljer sig intresse och behov också mellan olika individer. Oavsett inne- eller utekatt.Hur ser behov och förutsättningar för fysisk aktivitet ut baserat på djurets ålder?Generellt sett kan man säga att en frisk hund bör vara pigg på fysisk aktivitet och lek genom hela livet. Har man en hund som visar brist på intresse, eller som får minskat intresse för fysisk aktivitet, bör man uppsöka veterinär då orsaken kan vara skada eller sjukdom. En passiv hund är inte normalt.Då kikar vi lite på hur behov och förutsättningar kan skilja sig åt hos den friska hunden.För valpen är det viktigt att få leka och röra sig på sina egna premisser. Pressa aldrig din valp/unghund till aktivitet. Tänk på att hålla lekstunderna korta och låt om möjligt valpen leka med hundar i samma storlek. Bortsett från de effekter som valpens lek har på kondition och styrka så är den också viktig för att valpen ska lära känna sin egen kropp och för att dess muskler och leder ska utveckla sig som de ska.För hunden mitt i livet så handlar det mycket om att bibehålla den styrka och kondition som byggts upp tidigare i livet. Här är det viktigt att fortsätta vara fysiskt aktiv med långa promenader och/ eller jakt, tävlingar och annan aktivitet. Även smidighet och balans blir viktigare hos den lite äldre hunden.För senioren så är det extra viktigt att hålla igång och inte dra ner på fysisk aktivitet baserat på ålder utan i så fall enbart på grund av skada, sjukdom eller annat som förändrat hundens förutsättningar genom åren. En frisk hund kan vara aktiv hela sin livstid.Hur motiverar och aktiverar jag bäst min katt respektive hund?Som vi just har nämnt så ska man inte behöva motivera en hund. En frisk hund har naturlig vilja att röra på sig men visst kan hundar, precis som vi människor, tröttna lite om aktiviteten alltid är densamma och dessutom alltid äger rum på samma plats. Byt gärna miljö.När det gäller katter kan man däremot få ligga i lite för att uppmuntra till fysisk aktivitet. De spenderar betydligt mer tid i viloläge och kan lätt fastna där om man som djurägare inte skapar förutsättningar och tillfällen som bryter mönstret. Man kan till exempel sprida ut deras mat och låta dem leta runt efter den. Likaså kan man förse dem med klätterställning och andra leksaker som håller dem aktiva.Hur sammankopplat är övervikt med bristfällig fysisk aktivitet och allmän hälsa hos katter och hundar?Det är tätt sammankopplat. Många av de katter och hundar som kommer till oss med besvär och sjukdomar så som artros, diabetes, hälta och/eller korsbandsskador behöver även hjälp med sin övervikt för att minska belastning på leder och andra organ. Det kan vara övervikten som är grundorsaken till de symtom och sjukdomar som tillkommit. Kan vi som djurägare bli mer uppmärksamma på övervikt hos våra djur så kan vi också skona dem från onödiga sjukdomar och onödigt lidande.Hur vanligt är det med övervikt hos våra djur idag?Det är dessvärre väldigt vanligt. Vi har inte gjort några egna studier och kan inte säga exakt hur vanligt förekommande det är men det finns studier som visar att ca: 30-40 % av alla katter och hundar är överviktiga idag. Det är så pass allvarligt att vi måste uppmärksamma det och ta det på stort allvar. Är man som djurägare osäker på om ens hund eller katt är överviktig så kan man boka tid för viktkoll hos veterinär som också kan tipsa om lämplig kost, motion osv. En normalviktig hund/katt bör ha en tydlig midja där man kan känna revbenen precis under huden/pälsen.Kan det någonsin vara försent att börja motionera sin katt eller hund?Nej. Det är aldrig försent att börja med fysisk aktivitet men har djuret varit sjukt, skadat eller haft en lång period av passivitet så bör man såklart börja försiktigt. Ta gärna hjälp av utbildad rehabiliteringspersonal för att få ett individanpassat träningsprogram.Vilken är djurägarnas vanligaste missuppfattning om djurens fysiska aktivitet?Det kan vara att hundar klarar hög nivå av fysisk aktivitet och rörelse helt utan förberedelse, träning och regelbunden motion. Alltså att man som djurägare inte behöver vara med och träna sin hund för att den ska ha förutsättningar att klara av aktiv lek och rörelse i vardagen.Många djurägare känner inte till att djurens naturliga lekar är otroligt krävande med mycket tung belastning. Den innehåller ofta snabba rörelser, korta intervaller med snabba vändningar och mycket kroppskontakt. En otränad hund kan ha svårt att hänga med och till och med riskera skada.Hur minimerar djurägaren risken för skador på sin katt eller hund?Ett normalviktigt och vältränat djur skadar sig mer sällan än ett otränat och lite klumpigare djur så ett effektivt sätt att minimera risken för skador är att hålla koll på vikten, säkerställa att djuret är tränat för den aktuella uppgiften/aktiviteten och allra helst att den är uppvärmd innan ni sätter igång. För en hund kan det vara en kort promenad för en katt lite lugn lek.Kan man överträna en hund eller katt?Tveksamt när det gäller katt men en hund kan man absolut överträna. Är man aktiv och motionerar sitt djur ofta och länge så är det viktigt att man och lägger in vilodagar för uppbyggnad och återhämtning. Både muskler och leder behöver vila för att återhämta sig.Finns det motionsformer man helt bör undvika?Egentligen inte men väldigt intensiva övningar med tung belastning samt all träning som återkommande belastar samma muskler riskerar förstås att djuret drabbas av förslitningsskador. Vi rekommenderar därför att man försöker variera träningen så mycket som möjligt. Som djurägare kan man tänka att den fysiska aktiviteten bör varieras mellan övningar för styrka, kondition, smidighet och balans.Kan jag få hjälp med att motionera min katt eller hund om jag själv inte har möjlighet?Är man temporärt förhindrad på grund av skada eller sjukdom så kan man ta kontakt med en rehabiliteringsavdelning eller ett hunddagis för hjälp med aktivering av djuret. Man kan givetvis också få hjälp av grannbarn eller en dagmatte/husse men som regel är det viktigt att man som djurägare är intresserad av att vara aktiv tillsammans med sitt djur.Det är också viktigt att låta veterinär undersöka djuret om de ändrar beteende och går från lekfull och aktiv till passiv. Denna förändring kan bero på sjukdom eller skada som är viktigt att upptäcka i tid.Hos veterinären kan man bl a få hjälp med kostrådgivning, rehabilitering, behandling av skada/sjukdom och medicinering.Tusen tack Britta! Vi avslutar med några tips för ökad fysisk aktivitet för katter och hundarJag vill gärna tipsa alla djurägare om att utgå från det enkla. Att låta den fysiska aktiviteten bli en del av vardagen och att utforma den så att både djurägaren och djuret uppskattar den.Om vi börjar med maten så får man enkelt in lite fysisk aktivitet om maten serveras i en aktiveringsboll. Då får djuret både en uppgift att lösa och en rörelselek att delta i.Man kan också välja att dela upp måltiden och lägga ut små portioner på olika ställen. Antingen i olika rum inomhus eller i trädgården. Kanske till och med gömma maten längs med promenaden så att hunden får leta. Man kan samtidigt uppmuntra hunden att genomföra olika trix för att få sin mat.Om vi fortsätter med promenaderna så vill jag tipsa om att variera både distans och miljö. Varva gärna korta snabba pulshöjande promenader med längre sträckor som fokuserar på uthållighet. Även cykel- och skidturer där hunden springer med kan vara både skoj och effektivt. Jag rekommenderar dock att man börjar med kortare sträckor som sen kan förlängas när hunden har vant sig vid den här typen av aktivitet.Att avvika från väg eller stig kan också vara effektivt. Skogen erbjuder många olika hinder, ytor, material, växter och miljöer som tränar både fysik och sinne hos hunden.Man kan också lära hunden att ”köra” slalom mellan trädstammar, gå balansgång på nedfallna träd eller ta sig fram under låga grenar/stockar eller liknande. Det är både roligt, utmanande och effektivt.När det gäller katter vill jag dessutom betona att man som djurägare kan ha mycket hjälp av leksaker. Det kan vara enkla varianter så som en papperstuss men också klätterställningar, bollar, laserpekare och gosedjur. Katter tycker om jaktlekar och letar gärna efter mat. En rekommendationär att aktivt leka med katten 5-10 minuter några gånger om dagen. Kom ihåg!Fysisk aktivitet, träning och regelbunden motion är viktigt för alla djur.Tänk på uppvärmning och nedvarvning före och efter aktivitet.Behov, vilja och intresse av fysisk aktivitet skiljer sig åt mellan raser och individer. Skapa en vardag där fysisk aktivitet blir en rolig och självklar del.Variera aktiviteterna så att ni tränar uthållighet, styrka, balans och smidighet.Byt miljö för att hålla igång motivation och variation.Minimera skaderisk genom att undvika sådant som din hund inte är tränad för.Håll hunden normalviktig.Vi hjälper dig!Vi hjälper er gärna med inspiration och upplägg kring fysiska aktiviteter för just ditt djur. Regelbunden och individanpassad motion är viktigt för alla djur, inte minst för de som är avlade för mycket aktivitet eller de som lider av övervikt. Genom att följa ett individanpassat träningsupplägg så har du möjligheten att förbättra ditt djurs allmänna hälsa och välbefinnande, du kommer att få ett piggare, gladare och mer aktivt djur med högre livskvalitet. Ett individuellt träningsupplägg kan öka prestationsförmågan och hållbarheten hos tävlingshundar och hundar som används inom polis, militär och annan verksamhet.Kontakta närmsta klinik för mer information

Övervikt hos djur

Djurvårdguiden

Övervikt hos djur

Övervikt hos djur blir allt vanligare och kan innebära stora problem för djurets hälsa. Margot Thell är Legitimerad djursjukskötare och medicinsköterska med mycket lång erfarenhet kring övervikt och kostrådgivning för djur.Margot, Hur vanligt är det egentligen med övervikt hos våra husdjur? – Dessvärre säger man att 50% av alla våra husdjur är överviktiga idag och det ökar konstant precis som hos oss människor.Vad beror det på? – Det finns förstås olika skäl till att övervikten hos våra husdjur ökar men i huvudsak beror det på felaktig kost och för lite motion. Det positiva med det är att det relativt enkelt går att åtgärda bara man som djurägare är ihärdig och konsekvent.Hur vet man om djuret är överviktigt? – Oftast vet man inte det utan det upptäcks vid ett veterinärbesök som bokats in av en helt annan anledning. För djur har vi något som kallas BCI (body score index) och det är en skala från 1 till 9 där 1 motsvarar ”mager” och 9 ”kraftigt överviktig”. För hundar brukar man säga att 4-5 är perfekt. Man ska enkelt kunna se en klar markerad midja på sin hund. Både ovanifrån och från sidan. Likaså bör man kunna känna revbenen bara genom lätta fingertoppsrörelser över bröstkorgen. Gör man inte det räknas djuret som överviktigt även om det inte är mycket.Vilka är de vanligaste symptomen på övervikt hos djur? – Det är helt klart mindre ork och ledinflammationer. Även hältor, korsbandskador, stelhet och svårighet att resa sig på morgonen. Artros är mycket vanligt och blir förstås inte bättre av eventuell övervikt som både förvärrar smärta och obehag samt skyndar på förloppet.Vilka är de största farorna med övervikt? – Det allvarligaste är förstås en allmänt förkortad livslängd men ett överviktigt djur får också en ökad risk att drabbas av sjukdom. Sen ska man tänka på att vi ofta söver djur när vi behandlar dem. För ett överviktigt djur innebär det högre risk för komplikationer vid narkos. I värsta fall kan djuret avlida i samband med det.Vad kan/bör jag som djurägare göra om jag vet/misstänker att mitt djur är överviktigt? – Vi rekommenderar alltid att man tar kontakt med en djurklinik som har utbildade kostrådgivare. Det är jätteviktigt för en långsiktig lösning och omläggning av kost- och motionsvanor. En hund kan ju inte ta tag i detta på egen hand så vi som djurägare bär hela ansvaret för våra djurs välmående.Hur stor inverkan har foder respektive motion på övervikten? – Kosten är absolut det viktigaste och det man börjar titta på när man lägger en plan för ett överviktigt djur. Ett friskt djur ska förstås röra på sig i någon form. Kan vara promenader, lek eller liknande men först måste man komma tillrätta med kosten.Hur fel är det att dela med sig av sin egen mat till djuret? – Det är inte alls bra. Djurfoder är sammansatt för att innehålla rätt balans av allt ditt djur behöver. Det kan du aldrig uppnå när du delar med dig av din egen mat. Då blir det lätt så att den läggs ovanpå det foder som djuret redan äter och därmed får djuret i sig för mycket mat. Sen tappar du även kontrollen över hur mycket vitaminer och mineraler som djuret får i sig. Dessutom äter vi människor en hel del saker som djur inte tål. Exempel på det är lök, vindruvor, russin osv. Vill du vara snäll mot ditt djur så ser du till att utfodra med ett näringsrikt och välsmakande djurfoder och ingenting annat.Hur ska man tänka när man förändrar kosten? – När man ska ”banta” ett djur kan man inte enbart fördela mindre mängd samma mat som djuret ätit tidigare. Gör man det kommer djuret att gå miste om nödvändiga vitaminer och mineraler. Istället bör man sätta in speciellt viktminskningsfoder som är sammansatt på ett vis som gör att djuret får i sig allt det behöver trots att mängden kilokalorier eventuellt blir mindre.När det gäller hundar bör man också gå från 1-2 måltider per dygn till 3-4 lite mindre måltider. Då får man igång en mer aktiv fettförbränning. Man vill undvika en hungrig hund och känsla av ”svält” som gör så att förbränningen avstannar.Men hur vet jag vilket foder jag bör byta till? – Det spelar inte så stor roll så länge du håller dig till en foderserie som är anpassad till den ras och storlek ditt djur tillhör. Man kan med fördel följa samma foderserie genom djurets hela uppväxt. De har ofta välkomponerat foder för valp, ungdom och vuxen samt tydlig dosering angivet på förpackningarna.Vad gör om mitt djur inte gillar den foderserie jag har valt? – Då provar du ett annat märke som också har en serie som passar ras och storlek för ditt djur. För hundar är det dock mycket ovanligt att de inte äter den mat som serveras. I de fall det händer är de ofta mätt på annat som kanske inte skulle ha slunkit ner.Med katter är det annorlunda. De är petigare både vad gäller lukt, temperatur och konsistens. Välj kattfoder av högkvalitet med bra näringsinnehåll och prova dig fram till dess att du hittar ett som din katt tycker om.Hur var det nu med motionen? – Motion är viktigt men här beror det på hur djuret mår i övrigt. Ett överviktigt djur som är frisk i övrigt ordineras förstås ökad motion i form av längre/fler promenader eller aktiv lek flera gånger om dagen.Lider djuret däremot av smärta pga. ledinflammationer eller liknande så anpassar man motionen och ökar på allteftersom förutsättningarna tillåter.Precis som med kosten har du som djurägare ett stort ansvar här eftersom djuret är beroende av att du är ihärdig och ser till att motionstillfällena blir av.Kom ihåg!Du blir vad du äter. Det gäller även våra djur.Ett djur som blir överviktigt redan som liten får ofta problem genom hela livet.Överutfodra aldrig ett djur. Precis som vi klarar de svält bättre än övervikt. Foderdosering tillsammans med individuell rådgivning bör bli gällande för hur du utfodrar ditt djur.Katter tar längre tid än hundar att banta. Det beror på att de är rovdjur, jagar och småäter mer.Kastrerade katter/hundar har 25% lägre energiomsättning än tidigare. Det gäller livet ut vilket ofta kräver kontroll av kaloriintaget.Olika raser är olika benägna att gå upp i vikt. Cocker Spaniel, Labrador retriver, Rotweiler och Golden retriver är exempel på ras som lättare lägger på sig.Vi hjälper dig!Vi hjälper er gärna med att lägga upp ett viktminskningsprogram. Vi räknar ut ditt djurs idealvikt, ger råd om kost och motion och planerar in möten då ni väger ert djur. Regelbunden och individuellt anpassad motion är naturligtvis också viktigt för alla djur, inte minst för de överviktiga. Genom att strikt följa ett viktminskningsprogram kommer du att förbättra ditt djurs allmänna hälsa och välbefinnande. Du kommer få ett piggare, gladare och mer aktivt djur med högre livskvalitet.Kontakta närmsta klinik för mer information

Julens faror för hund och katt

Djurvårdguiden

Julens faror för hund och katt

Jul och nyår är högtider då många av våra fyrbenta familjemedlemmar riskerar att bli allvarligt sjuka. Varje år kommer hundar och katter in för vård efter att de fått i sig julmat, julblommor eller julpynt. I värsta fall kan de få livshotande skador.Det kan förstås vara frestande att julpynta och att låta djuren smaka på de godsaker som vi själva stoppar i oss men såväl julmat som julblommor och julpynt kan vara livsfarliga så det gäller att se upp. Utöver de förebyggande insatserna uppmanar vi alla djurägare att vara extra uppmärksamma på djurens allmäntillstånd i advent- och juletider eftersom det händer att de får fatt på mat och julpynt även när du som djurägare inte ser. Nedan sammanställer vi de viktigaste sakerna du bör hålla djuren borta från under julhelgerna.Här är listan över julens farorFet och salt julmat: Fett och salt i små mängder är ingen fara men ofta blir det lite mycket av det goda och då är inte ens skinkspadet okej att ge djuren. Det är på tok för salt och för fett. Fettranden på julskinkan ska inte heller ges då speciellt hundar är extra känsliga för en så pass koncentrerad mängd fett vid ett och samma tillfälle. Deras bukspottkörtel kan överreagera vilket leder till bukspottkörtelinflammation som är ett livshotande tillstånd. Symtom på det är bland annat kräkningar och diarré. När det gäller salt behövs inga stora mängder julmat för att man ska komma upp i en skadlig dos i förhållande till hundens vikt. Saltförgiftning kan i värsta fall ge kramper, kräkningar och medvetslöshet.Deg från julbak: Jäsande deg är farlig eftersom den fortsätter att jäsa i en varm djurmage och ständigt producerar etanol. Etanol tas snabbt upp i blodet och djuret kan då bli svårt alkoholförgiftat. Förutom symtom på berusning så sjunker blodsocker och blodtryck vilket i sin tur kan leda till chock, kramper och död. Gräddade bullar är dock inte farliga men tänk på att saffran i stora mängder kan vara det. Och även russin. Se längre ner i artikeln.Lök: Julens recept på Janssons frestelse, köttbullar och annat innehåller ofta mycket lök. All lök är giftig och kan ge blodbrist, i vissa fall så allvarlig att djuret behöver en blodtransfusion. Symtomen kan vara bleka slemhinnor, kräkningar, matvägran och kramper.Nötter: En nöt kan fastna både i halsen och i tarmen och ge ett livshotande tillstånd. Om djuret har satt i halsen är det förstås bråttom varpå första hjälpen redan i hemmet kan göra stor skillnad och rädda liv. Se leget avsnitt om detta längre ner. Om din hund börjar kräkas, mår illa eller inte vill äta så kan detta tyda på att något har fastnat i tarmen, till exempel en nöt, Tarmrörelserna stannar då av och djuret blir allmänpåverkat. I dessa fall är det bråttom att åka till veterinären för undersökning, diagnos och åtgärd. Macadamianöten är inte bara farlig för att den kan fastna utan den är dessutom giftig bara som den är. Undvik därför helst att ha dessa hemma. Om hunden får fatt på dem kan de ge problem med muskler och nervsystem samt biverkningar så som kräkningar, apati, svaghet, ökad kroppstemperatur och skakningar.Bittermandel: Var extra försiktig med denna. Om den tuggas sönder finns risk för förgiftning eftersom det bildas cyanväte i magsäcken vid nedbrytning av bittermandel. I allvarliga fall kan det leda till förlamning av andningsvägarna med dödlig utgång som följd.Choklad: Det är framförallt ämnet Teobromin i kakao som är farligt för hundar och katter. Ju högre kakaohalt desto farligare. Våra djur är mycket känsligare för teobrominet än vad vi människor är och därför kan även en ljus chokladkaka vara farlig. Vi rekommenderar därför att undvika all typ av choklad till hundar och katter. Om ditt djur ändå har fått i sig choklad så kontakta omedelbart veterinär och uppskatta hur mycket, vilken kakaohalt och sort det handlar om. Vanliga symtom på chokladförgiftning är kräkning, diarré, hjärtklappning och kramper. Det behövs inte så mycket choklad för att det sa bli farligt. Så lite som 30g mörk choklad kan innebära dödlig dos för en 5-kilos hund.Russin: Det är egentligen inte russinen i sig som är farliga utan det mögel som kan växa på vindruvorna. Därför är det omöjligt att veta om hunden kommer att bli förgiftad eller inte. Eventuellt mögel är inte synligt för dig som djurägare så farliga russin kan inte sorteras bort. Vid förgiftning skadas njurarna så pass allvarligt att det kan leda till njursvikt. Vanliga symtom vid förgiftning är kräkning, diarré, vinglighet och buksmärta.Glitter och paketsnören: Dessa är inte giftiga i sig men däremot roliga att leka med och att äta på. Särskilt för valpar och kattungar som gillar att tugga på nya, spännande saker. Om djuret får i sig glitter eller presentsnören så kan de orsaka stopp och svåra skador i svalg, mage och tarmar. Därför är det väldigt viktigt att hålla den här typen av material borta från djuren.Elsladdar och julbelysning: Även dessa är givetvis lockande för djuren att leka med och bita i. Inget som leder till förgiftning men som ändå kan vara nog så allvarligt och livshotande om de får i sig elektrisk ström.Julväxter: Alla liljeväxter är farliga och katter är extra känsliga. Om de äter av växterna så kan det leda till akuta njurskador. Julrosor är till och med så pass farliga att djuret kan avlida. Julstjärnor och julkaktusar kan ge kräkningar och irritation i luftvägarna medan Amaryllis är lite mindre giftig. Glöm inte Hyacinterna. Även de är farliga för djuren. Växternas lökar är extra farliga så håll växterna i en höjd som de inte kommer åt.Revbensspjäll: Förstås frestande och goda men små benrester kan lätt fastna i mag- och tarmkanalen och leda till smärtsam förstoppning. I värsta fall kan den bli så kraftig att det krävs en buköppning. Benbitar kan även fastna i matstrupen på vägen ner och det kan ge allvarliga skador.Talgbollar: Dessa bollar med fågelmat innehåller mycket fett och är farliga att äta i så koncentrerad form och mängd. För mycket fett kan, som nämnts ovan, leda till inflammation i bukspottkörteln. Se därför till att dessa hänger otillgängligt och högt upp. Även nätet som omger talgbollarna kan fastna i tarmarna och ställa till besvär.Levande ljus: Tänk på att nyfikna hundar och katter som vill undersöka levande ljus kan råka välta omkull dem med svansen eller till och med fatta eld i pälsen. Undvik därför att ha tända ljus inom räckhåll för dina djur.Är olyckan framme eller om du misstänker att ditt djur fått i sig något olämpligt så kontakta veterinär för rådgivning! Antingen på närmaste klinik eller direkt i ett videosamtal via vår egen app Evidensia-appen.

Att undvika förgiftning hos hund och katt

Djurvårdguiden

Att undvika förgiftning hos hund och katt

Har din hund eller katt fått i sig något olämpligt? Vet du vilka ämnen som är farliga? Förgiftningar hos hund och katt är ett mycket vanligt problem. Våra fyrfota vänner blir ofta förgiftade av ämnen och mat som är helt ofarliga för oss människor och som vi kanske inte tänker på att de inte alls är bra för djuret. Choklad, russin, lök och vissa blommor kan ibland vara dödligt för katter och hundar. Ofta är det bråttom när djuren kommer in till akuten och ofta sker det under jourtid eftersom flera förgiftningar inte märks förrän efter flera timmar och ibland önnu längre tid. Om du misstänker förgiftning, kontakta veterinär direkt så får du hjälp. Försök aldrig få ditt djur att kräkas själv.Vanliga typer av förgiftningarChokladInnehåller kakao som innehåller teobromin, vilket är gidtigt för hundar och katter. Symtom kommer efter 4-24 timmar och kan vara hjärtklappning, hyperaktivitet, rastlöshet, kräkningar, buksmärtor, törst, inkontinens och skakighet. Vid större mängder kan dödsfall inträffa. Kontakta veterinär om djuret ätit choklad. Försök bedöma hur mycket det ätit och hur hög kakaohalten är. Har hunden ätit mycket choklad, åk in akut.RåttgiftLuktar och smakar got för hundar och katter. Symtomen kommer efter några dagar eller någon vecka. Förstör förmågan att koagulera blod med risk för inre blödningar i buk, lungor och andra organ. Också en liten dos är farlig. Att äta möss som ätit råttgift kan också innebära problem. Symtom är att de blir slöa, hängiga, får bleka slemhinnor, andas häftigt och får blod i avföringen. Ser du att djuret får i sig råttgift, åk direkt till veterinär.LäkemedelLäkemedel för människor som vanliga värktabletter kan vara farliga för djuren. Alvedon förstör röda blodkroppar hos katten och den kan dö inom ett dygn. Medicin kan ge inre blödningar i mage och tarm. det finns också risk för njurskador, leverskador och dödsfall. Symtomen kommer först efter några dagar. En njurskada kan dröja flera veckor.Liljor och andra växterBlad och blommor kan vara farliga för främst katt. Krukväxten julstjärna är mycket giftig. Även julros, hyacint, amaryllis och flera andra växter är olämliga att ha hemma. Alla äkta liljor, av släktet Lillium spp, är kraftigt giftiga för katter och kan skada njurarna. Även påskliljor och pingstliljor kan vara giftiga till viss grad. Ser du katten tugga på en lilja, kontakta veterinär.LökAlla sorters lök, både rå och tillagad, innehåller ämnen som kan ge hundar och katter svår blodbrist och skador på inre organ. Symtom är aptitlöshet, diarré, kräkningar, snabb andning, hjärtklappning, bleka slemhinnor, rödfärgad urin och buksmärtor. En lökförgiftad hund måste kräkas upp maginnehållet och får också bland annat dropp, i svåra fall ges även blodtransfusion.Russin och vindruvorBåde russin och vindruvor kan vara giftigt för njurarna. Det är individuellt hur mycket djuret tål. Så lite som ett russin kan vara farligt. Symtom är kräkningar, diarré, buksmärtor och slöhet, kommer oftast inom sex timmar. Efter 1-3 dygn kan njurskador tillstöta som visar sig till exempel genom att hunden kissar dåligt. Dödsfall har inträffat vid intag av endast fyra vindruvor.GlykolFinns i kylarvätska, spolarvätska och läckande element, smakar gott men är mycket farligt. De första tecknen på förgiftning är ökad törst och urinering samt vinglighet. Njurfunktionen försämras och njurarna kan helt sluta fungera. Kontakta veterinär omedelbart om du misstänker att ditt djur fått i sig glykol.Vad kan du göra själv?För att förebygga problem med förgiftning är det viktigt att vara medveten om vad ditt djur inte tål. Lär dig så mycket som möjligt om olika ämnen och ha kontroll över vad ditt djur får i sig så långt det är möjligt.Har ditt djur ätit något giftigt eller fått i sig för stor dos av något som inte är bra för djuret? Ta noga reda på vad djuret har ätit, hur länge sedan det var och i vilken mängd. Kontakta sedan din närmsta klinik eller djursjukhus. Vid besök ta om möjligt med det djuret fått i sig, till exempel förpackningen med choklad, paketet med råttgift eller medicinburken. Ring och kom sedan in så snabbt som möjligt.Svårbedömda symtomMånga förgiftningar ser man inte på en gång. Symtomen kan komma efter en tid och dessutom vara diffusa. Det kan handla om att djuret får feber, är trött, hängigt, inte vill äta eller får bleka slemhinnor. Akuta symtom kan var att djuret kräks, får diarré, andas hastigt eller är ”speedat”.Vad gör veterinären?Veterinären lyssnar och ställer en rad frågor. I sjukdomsbeskrivningen ingår bland annat: Vad och hur mycket du misstänker att ditt djur fått i sig.Hur länge symtomen pågått.Om djuret haft problem tidigare.Finns råttgift där ditt djur vistas?Har ni haft gäster eller serverat något ovanligt?Veterinären undersöker hunden och dess hud.Utifrån vad veterinären misstänker att felet är, tas prover.En diagnos, eller preliminär diagnos, ställs.En eventuell behandlingsplan läggs upp, inklusive planering av återbesök för uppföljning.BehandlingBeroende på förgiftningens art och de skador förgiftningen orsakat sätts behandling in. Det kan handla om att försöka få ut ämnet genom kräkning, att ge djuret dropp för att spola rent. I vissa fall kan vi ge aktivt kol i tablettform eller genom vätska. Vid kraftig förgiftning kan ditt djur skrivas in.Om lång tid gått sedan förgiftningen behandlar man hunden eller katten utifrån symtom och utifrån de organ som skadats, oftast med dropp, ibland medicin. En del djur får motgift mot de ämnen som det fått i sig. Måt råttgift kan vi behandla med medicin. Kraftiga inre blödningar kan kräva blodtransfusioner.

Om katten eller hunden får fästningar

Djurvårdguiden

Om katten eller hunden får fästningar

Brukar din hund eller katt få fästingar? Är du orolig att ditt djur ska få en fästingburen sjukdom? De flesta känner till riskerna med fästingar men man ska också komma ihåg att det ska mycket till för att drabbas av en sjukdom. De flesta fästingar bär inte på smitta. Dessutom behöver ditt djur inte bli sjukt även om det blivit smittat. Hittar du en fästing på din hund eller katt är det ändå viktigt att ta bort den så fort som möjligt. Gör det till en vana att undersöka ditt djur regelbundet under fästingsäsongen.Fakta om fästingarNormalt pågår fästingperioden i Sverige mellan mars och slutet av oktober. Det är olika vanligt med fästingar i olika landsändar. Fästingarna är aktiva när det är 5-7 plusgrader eller varmare. Det innebär att fästingarna är aktiva nästan året om i vissa delar av södra Sverige.Fästingen är ett litet leddjur som är släkt med kvalster och spindeldjur. Den trivs bäst på skuggiga och fuktiga platser, gärna i lövskog.Fästingen går igenom fyra olika stadier i sin utveckling, från ägg, till larv till nymf och därefter till vuxen fästing. I de tre sistnämnda stadierna behöver fästingen suga blod för att utvecklas vidare.När fästingen är aktiv sitter den i vegetationen, kanske på ett grässtrå 10-20 cm från marken och väntar på att ett lämpligt djur eller en människa ska passera. Ofta är det möss eller sorkar som är värddjur, men fästingar kan också sätta sig på hundar och katter.Hur stor är risken?Olika hundar och katter drabbas olika mycket. Utekatter kan drabbas mer av fästingangrepp.En del hundar gillar att ”dyka in” i växtligheten medan andra hellre håller sig till vägar och stigar och inte drabbas lika mycket.Fästingen kryper runt en stund på djuret för att hitta ett bra ställe att sätta sig på innan den biter. Fästingen sitter i 3-11 dagar och suger blod, sedan släpper den taget.Fästingen sitter i 3-11 dagar och suger blod, sedan släpper den taget.Symptom och sjukdomarDe flesta fästingar bär inte på någon smitta och även om de gör det behöver smittan inte överföras till din hund, men självklart finns det en risk. De sjukdomar ditt djur kan få är främst Borrelios och en infektion som heter Anaplasmos. Både infektion med Borrelia och Anaplasma är vanligt hos hund, men det är ovanligt att det leder till symptom. Katter kan också bli infekterade Anaplasma men det är ovanligt att de blir sjuka. Kliniska symtom på Borrelia hos katt har inte verifierats i litteraturen.AnaplasmaEn bakteriell infektion som kan ge akuta symtom som feber, trötthet, hängighet, dålig aptit, mag- och tarmstörningar, tecken på smärta eller ömhet samt brist på blodplättar. För att överföra smittan måste fästingen ha sugit blod minst ett dygn. Även om din katt eller hund får smittan behöver den inte bli sjuk. Men djuret kan också bli dåligt. Det tar ungefär 1-2 veckor från att djuret blivit bitet tills det visar symtom. Djuret återhämtar sig oftast mycket fort när man behandlat anaplasma.BorreliaOrsakas av en bakterie som finns i fästingens tarmar. För att kunna infektera djuret måste fästingen suga blod i minst ett dygn. Det tar två till fem månader innan sjukdomen uppträder. De allra flesta hundar och katter blir inte sjuka även om en fästing överfört smitta på dem.Symtomen är nedsatt allmäntillstånd, feber, trötthet, ömma, stela leder och hälta som ibland förflyttar sig mellan olika ben, så kallad vandrande hälta.Det finns vaccin mot borrelia hos hund. Man grund vaccinerar två gånger med tre veckors mellanrum, därefter vaccinerar man årligen i god tid före fästingsäsongen.EksemFästingbett kan, precis som andra småsår i huden, utlösa fukteksem, som också kallas hotspots, och ger kladdig hud och päls, samt smärta.När du upptäcker en fästing, ta bort den på en gång. ju snabbare, desto bättre. Då minskar risken att ditt djur smittas av sjukdom.Vad kan du göra hemma?Fästingen sitter i 3-11 dagar för att suga blod och kan öka sin vikt flera hundra gånger. på vissa hundar och katter är fästingar svårare att upptäcka, som långhåriga katter eller djur som inte är så roade av att bli klappade eller undersökta för länge.När du upptäcker en fästing, ta bort den på en gång. ju snabbare, desto bättre. Då minskar risken att ditt djur smittas av sjukdom.Undersök din katt eller hund regelbundetFästingar kan sätta sig överallt på djuret. De gillar att sitta framme vid ansiktet, bakom öronen, på halsen eller vid armhålorna. Där djuret inte själv kommer åt dem sitter de förstås längre.Så tar du bort fästingarAnvänd helst fästingplockare. En del använder hellre fingrarna, och andra pincett. Med pincett finns risk att krossa fästingen om man är oförsiktig. Ta tag om fästingen nära huden och dra rakt ut. Det är bra att få med alla delar av fästingen men om huvudet eller mundelarna sitter kvar är det inte farligt. Det släpper inom något dygn. Fästingbettet kan ge en liten varig infektion, tvätta få med klorhexidin från vetapotek.se.FästingmedelDet finns olika former av både receptbelagda och receptfria fästingmedel för djur på apotek. Om du har katt, använd alltid bara fästingmedel godkända för katten, aldrig medel för hundar. Katten kan bli sjuk och vi värsta fall få kramper och dö av dessa.För alla djur är det viktigt att du tänker igenom de biverkningar som finns. Djuret kan till exempel slicka i sig fästingdropparna från pälsen om man har givit det för långt bak på kroppen, eller från andra djur som är ny behandlade och få i sig giftet. Om djuret blir dåligt, duscha och schamponera pälsen och skölj noga. Blir djuret mycket dåligt, kontakta veterinär.Fästingar på vintern?Om du hittar fästingar på ditt djur under vintern bör du spara och skicka in dessa för analys, fråga din veterinär om hjälp. Det finns fästingarter som vi normalt inte har i Sverige. Har du fått in utländska fästingar behöver det åtgärdas med sanering.Kontakta alltid veterinärvid minsta misstanke om att ditt djur inte mår bra.Vad gör veterinären?I regel är det inte för just fästingburna sjukdomar som djurägare söker veterinär när den kommer in. Eftersom inkubationstiden för borrelia är flera månader kanske man inte kopplar ihop symptomen med att hunden eller katten haft fästingar. Kontakta alltid veterinärvid minsta misstanke om att ditt djur inte mår bra.Veterinären lyssnar och ställer en rad frågor. I sjukdomsbeskrivningen ingår bland annat: Hur länge symtomen funnitsVilken del av kroppen det gällerOm den finns andra djur i familjen som har besvärOm besvären är säsongsberoendeHur djuret äter och drickerVeterinären undersöker hunden eller katten.Utifrån vad veterinären misstänker att felet är tas prover.En diagnos, eller preliminär diagnos, ställs.En behandlingsplan läggs upp, inklusive eventuella återbesök för uppföljning.BehandlingBehandlingen sker utifrån sjukdom. Vid anaplasmainfektion samt borrelia fungerar antibiotika som regel väl.När det gäller eksem orsakade av hudsåret efter en fästing rakar man bort den kladdiga pälsen och tvättar rent. Beroende på problemets storlek kan man också ge medicin.FästingreceptVill du ha ett fästingrecept och fästingmedel direkt hem kan du boka en videokonsultation med en veterinär direkt i mobilen här. Vill du komma i kontakt eller boka ett besök hos din närmsta Evidensiaklinik gör du det här.

Kronisk njursvikt hos katt

Djurvårdguiden

Kronisk njursvikt hos katt

Vad är orsakerna bakom kronisk njursvikt?Det är ofta svårt att hitta bakomliggande orsak till kronisk njursvikt eftersom det upptäcks sent och den utlösande faktorn kanske inte längre går att identifiera. Det kan bero på ärftliga faktorer, en tidigare akut njurskada, tumörer i njurarna eller infektion/inflammation i njurarna.Vad är symtomen vid kronisk njursvikt?Katten drabbas av urinförgiftning, uremi, vilket ger olika förgiftningssymtom. Det allra vanligaste är ökad törst, i kroppens försök att späda ut de skadliga urinämnena.  Katten får även ökad törst för att kompensera för njurarnas minskade förmåga att koncentrera urinen. När de skadliga ämnena stannar kvar i blodet blir katten trött och illamående. Urinämnena kan orsaka magkatarr och magsår, samt inflammation i munslemhinnan. Saltbalansen rubbas och produktionen av röda blodkroppar sjunker. Symtomen på kronisk njursvikt är bland annat:Katten kissar oftare och mängden urin ökarÖkad törstMinskad aptitAvmagringTrötthetDålig andedräktBleka och/eller såriga slemhinnorIllamåendeKräkningarDiarréHård i magenNär bör veterinär uppsökas?Om du upptäcker ett eller flera av symtomen ovan bör katten undersökas hos veterinär. Känner du dig osäker och behöver första rådgivning kan du prata med oss via videosamtal. Vad sker hos veterinären?Veterinären gör en undersökning av katten och samtal förs med djurägaren för fastställande av sjukdomshistoria. Det man kallar höga njurvärden kan orsakas av njurproblem men även av andra sjukdomar. Uttorkning av olika orsaker, urinsten och brusten urinblåsa är exempel på åkommor som kan orsaka förhöjda njurvärden utan att njurarna egentligen är skadade. Det är därför viktigt med en grundlig undersökning innan diagnosen njursvikt kan ställas.Blodprov tas för kontroll. Oftast analyseras mängden röda blodkroppar, proteiner samt urea och kreatinin, som är ämnen som normalt ska kissas ut.Urinprov tas för analys av bland annat proteiner och hur koncentrerad urinen är. Proteiner i urinen kan vara ett tecken på läckage från njurarna och urinen blir mer utspädd när njurarna fungerar sämre. Urinen undersöks även för att se om det förekommer bakterier.Vanligen utförs ultraljud eller röntgen av buken. Blodtrycket mäts då högt blodtryck både kan påverka njurfunktionen och vara en konsekvens av nedsatt njurfunktion. I en del fall tas njurbiopsier, men det är mycket ovanligt.Hur behandlar man kronisk njursvikt?Kronisk njursvikt kan inte botas men symtomen kan lindras. Det är svårt att ge någon prognos för hur fort njurarna kommer att försämras vid kronisk njursvikt då det är mycket individuellt. Många katter kan leva ett bra liv i flera år till med rätt vård. Katter med njursvikt ordineras specialfoder som är skonsamt för njurarna samt lindrar symtomen på uremi. Målet är att katten ska må bra och vara så besvärsfri det går. Det bästa är om katten kan stå på blötfoder, eller i annat fall uppmuntras att dricka mycket genom att den har tillgång till vattenskålar med friskt vatten i alla rum, eller kanske en vattenfontän. En del katter kan behöva blodtryckssänkande medicin.Mycket höga njurvärden tyder på att endast en mycket liten del av njurarna fortfarande fungerar. Katten mår då väldigt dåligt av alla de gifter som ansamlas i kroppen och prognosen är dålig. Om katten trots behandling inte mår bra är det tyvärr dags att låta den somna in för gott. Njursjukdom är en av de absolut vanligaste anledningarna till att katter behöver avlivas.

Vingelsjuka hos katt – Felin bornasjuka

Djurvårdguiden

Vingelsjuka hos katt – Felin bornasjuka

Vingelsjuka är en neurologisk virussjukdom som kan drabba våra katter. Den leder ofta till döden. Sjukdomar orsakade av virus kan oftast inte botas och det gäller tyvärr även vingelsjuka. Som sjukdomsnamnet antyder är vinglighet ett tydligt symtom. Vingelsjuka katt är detsamma som felin bornasjuka. Sjukdomen är tämligen ovanlig i Sverige.Vingelsjuka katt symtomTill en början är symtomen på vingelsjuka ofta lindriga/otydliga. Sjukdomsutvecklingen varierar från individ till individ. Katten kan bli mycket sjuk på bara en vecka. Vanligtvis förvärras symtomen efterhand som tiden går och de blir fler. Hur hårt katten drabbas och hur många av symtomen katten får varierar.Symtom på vingelsjuka hos katt:Slöhet.Minskad aptit.Katten slutar dricka.Feber.Katten blir mer social.Katten jamar mer.Aggressivitet, ganska ovanligt.Tillbakadragenhet.Nedstämdhet.Stirrande blick.Katten kan inte dra in klorna.Svårighet att samordna rörelserna i bakbenen.Vinglighet.Svårt att hoppa upp och ner.Stel gång.Stelhet i nacke.Försämrade reflexer.Ömhet på bakre delen av ryggen.Förlamning i bakkroppen.Krampanfall.Klåda.Blindhet.Symtomen tros uppkomma både av direktpåverkan från viruset samt vara effekter av kroppens immunförsvar som aktiveras.Uppsök veterinär vid misstanke om vingelsjuka!BornavirusetDet är bornaviruset som orsakar vingelsjuka hos katter. Bornaviruset infekterar celler i centrala nervsystemet, alltså hjärna och ryggmärg, och ger inflammation i hjärna, hjärnhinnor och ryggmärg. I Centraleuropa har bornasjukan varit känd länge då den sporadiskt drabbat hästar och får. Namnet bornavirus kommer från den tyska staden Borna där ett stort antal hästar drabbades i slutet av 1800-talet. Även i Sverige drabbas hästar. En liknande symtombild kan uppstå hos papegojor då man benämner sjukdomen arasjukan. Viruset som hittats hos fåglar är dock inte exakt likadant som bornaviruset. Det händer att andra däggdjur och fåglar drabbas, men det är mer sällsynt.Smittkällor och smittvägarVarken smittkälla eller smittvägar är säkert utredda men det finns teorier.Det är så gott som bara utekatter som drabbas så man tror att viruset kommer någonstans från naturen. Kanske från bytesdjur såsom fåglar och/eller gnagare. Bornaviruset har hittats i fågelavföring och i Finland har man hittat antikroppar mot viruset hos sorkar.Ett annat tecken på att det är bytesdjur som gör att katter smittas är att sjukdomen uppträder oftare på sommarhalvåret. Viruset skulle kunna komma via ett mindre djur, till exempel en insekt, som i sin tur jagas av fåglar eller gnagare.Viruset verkar inte smitta direkt mellan katt och katt.Man tror att det kommer in i katten via nerver i näs- och munhåla.Tiden från smittillfälle till sjukdomsutbrott varierar från dagar till månader.Vad gör veterinären?Om man misstänker vingelsjuka ska man uppsöka veterinär.Med utgångspunkt i synliga symtom och med blodprov kan man ge en sannolik diagnos, men inte en helt säker. Helt säker på att det är vingelsjuka katten drabbats av ser man bara vid en obduktion.Med blodprov kan man se om det finns antikroppar mot bornavirus i blodet. I en undersökning hade 81 % av katterna med vingelsjuka antikroppar i blodet, men även 16% av de friska katterna i samma region hade antikroppar. Man kan alltså hitta antikroppar både hos sjuka katter och friska katter.Med blodprover och andra undersökningar, till exempel magnetröntgen, kan man leta efter och eventuellt utesluta andra neurologiska problem hos katten.Vingelsjuka katt behandlingI dagsläget finns det tyvärr inget sätt att bota katter mot vingelsjuka. Sjukdomar orsakade av virus kan oftast inte botas. Kroppens eget immunförsvar måste ta hand om infektionen. Katter med ett starkt immunförsvar har något bättre chans att återhämta sig.Man kan eventuellt förbättra kattens tillstånd genom att använda medel som dämpar inflammationen i nervsystemet.En del katter kan bli bättre igen och kan eventuellt leva i några år, dock blir de aldrig helt återställda. De flesta katter avlivas efter cirka en månad. Det bedrivs forskning för att ta fram ett vaccin mot sjukdomen.Vem drabbas av vingelsjuka?Det är mestadels katter med möjlighet att vistas ute som får vingelsjuka.Katter på landet drabbas oftare än katter som lever inne i städer. Det kan bero på att katter på landet har bättre möjlighet att jaga möss och dylikt och att dessa skulle kunna vara en smittkälla.Sjukdomen är tämligen ovanlig och till största del begränsad till Mälardalen, Uppland och Bergslagen. Enstaka utbrott har dock hittats även på andra platser i Sverige.Prover har visat att också andra djurarter, även människor, kan bära på antikroppar mot bornaviruset.

Kattpest

Djurvårdguiden

Kattpest

Kattpest är en smittsam sjukdom som drabbar katter i alla åldrar. Sjukdomen orsakas av ett parvovirus och ger hög dödlighet, framförallt hos unga katter. Viruset sprids från infekterade katter framför allt via avföring. Det finns lyckligtvis bra vaccin mot kattpest och alla katter bör vaccineras.Viruset som orsakar kattpest heter felint panleukopenivirus. På svenska säger man istället kattens parvovirus. Sjukdomen kallas ibland parvo och viruset finns utbrett över hela världen.Kattpest symtomSymtom på kattpest varierar, främst beroende på hur gammal katten är. Unga katter drabbas hårdare än äldre. Vissa katter blir inte sjuka alls medan andra dör plötsligt av smittan. Vuxna katter kan komma undan med lite feber och trötthet och sedan bli friska. Från den dag katten smittas tar det runt 5 dagar för den att få symtom.Vanliga symtom:Diarré, som kan vara blodig.Uttorkning.Kräkningar.Trötthet.Matvägran.Feber.Buksmärta.Nedsatt allmäntillstånd.Hjärnskador (hos kattungar).Om en dräktig katt smittas kan hon få missfall utan att själv visa andra symtom på kattpest. Smittade dräktiga katter kan föda ungar som är infekterade. Kattungarna kan då födas med hjärnskador. Hjärnskadorna upptäcks oftast först efter 2-3 veckor när ungarna börjar gå. Skadorna kan till exempel göra att kattungarna rör sig ostadigt. Kattungar och unga katter drabbas ofta hårt. Hos dem är dödligheten hög.Kontakta veterinär vid misstanke om kattpest!Kattpest – smittvägarKattpest är en miljösmitta. Det innebär att en katt inte måste träffa en annan katt för att bli smittad. Den kan bli smittad bara genom att vistas i samma miljö som en smittad katt. Infekterade katter sprider virus till omgivningen via framför allt avföring. Tidigt efter smittillfället sprids det också via urin och saliv. Katten kan vara smittsam under flera månader, detta även utan att själv ha några symtom. Viruset klarar sig cirka ett år i miljön och kan alltså smitta nya djur under hela den tiden. Det sker via nos och mun, till exempel när en katt luktar på en smittad katts avföring eller urin, via gemensamma vattenskålar, leksaker och kattlådor.Vi människor kan sprida viruset med till exempel jordiga skor, kläder vi haft i trädgården och annat vi tar in från utemiljön. Därför kan även katter som aldrig är ute smittas.Kattungar är mer känsliga än vuxna katter. Särskilt om de inte fått skydd från modern. Kattungar till en korrekt vaccinerad katthona har ett skydd under sina första levnadsveckor. Vid 2-3 månaders ålder har det skyddet försvunnit.Smittrisken är naturligt större i områden där det finns många ovaccinerade katter.Man kan göra försök att minska smittspridning genom att sanera kontaminerade burar, kattlådor, matskålar, skor, kläder mm. Det är dock så gott som omöjligt att lyckas till 100 % eftersom viruset är motståndskraftigt mot de flesta desinfektionsmedel och även finns utomhus.Katter som vaccineras korrekt och därmed utvecklat ett skydd mot parvoviruset blir vanligtvis inte sjuka och sprider därmed inte viruset.Människor och hundar smittas inte av kattens parvovirus.Spridningen av kattpest är större i områden med många ovaccinerade katter.Undersökning hos veterinärVid misstanke om kattpest ska du uppsöka veterinär. Diagnosen ställs utifrån symtom och provtagning.Veterinären undersöker katten och frågar ägaren om symtom.Veterinären kollar om avföringen innehåller parvovirus, i så fall är man säker på diagnosen. Om man inte hittar virus i avföringen kan dock katten ändå ha en parvovirusinfektion.Med blodprov kan man se om antalet vita blodkroppar är lågt, vilket kan tyda på en parvovirusinfektion. Man kan också se om kattens immunförsvar har bildat antikroppar mot viruset, dock får man också antikroppar efter vaccinering. Därför är det bara meningsfullt att ta prov på ovaccinerade katter.Kattpest – behandlingVid en lindrig variant av sjukdomen kan det räcka med vila och skonkost i några dagar. Även vaccinerade katter kan drabbas lindrigt.I allvarliga behöver katten skrivas in på djursjukhus för att ha en chans att överleva. Eftersom kattpest orsakas av ett virus kan det inte behandlas med antibiotika. Katten måste hållas isolerad från andra patienter för att inte sprida smittan vidare. Den får understödjande behandling i form av dropp och eventuellt mediciner som illamående och kräkningar. Droppet används för att upprätthålla vätskebalansen och säkerställa korrekta nivåer av salter och socker i blodet.Kattpest – vaccination hur oftaKatter som vaccineras rätt får ett bra skydd mot smitta av kattpest.Kattungar ska grundvaccineras mot kattpest, vilket betyder 2 vaccinationer med 3-4 veckors intervall. Den första vaccinationen kan ges från 8-9 veckors ålder och den andra från 12 veckors ålder. Därefter ges ytterligare en spruta efter 1 år eller vid 1 års ålder.Vuxna katter behöver bara en vaccination för att grundvaccineras mot kattpest.För att upprätthålla skyddet behöver vaccinet fyllas på vart tredje år livet ut.Eftersom smittan lätt kommer in i hemmet ska även innekatter vaccineras.Ovaccinerad katter löper stor risk att drabbas, så vaccinera din katt!

Njursvikt katt

Djurvårdguiden

Njursvikt katt

Kattens njurar kan drabbas av olika problem och sjukdomar. Små nedsättningar i njurfunktionen ger sällan symtom. Vid kraftigare nedsättning kallas det njursvikt. Det finns två typer av njursvikt, akut och kronisk. Kronisk njursvikt är mycket vanligt hos äldre katter.Kraftigare nedsättning i njurfunktionen kallas njursvikt. Det finns två typer av njursvikt, akut och kronisk.SymtomAkut och kronisk njursvikt ger ungefär samma symtom. Symtomen varierar beroende på hur stor nedsättningen av njurarnas funktion är.Ökad urinmängd.Katten kissar oftare.Katten dricker mer.Minskad aptit.Avmagring.Trötthet.Dålig andedräkt.Bleka och/eller såriga slemhinnor.Illamående.Kräkningar.Diarré.Hård i magen.Blodig urin.Feber.Muskelsvaghet.Matt och tovig päls.Smärta i buk. Smärta från njurarna kan dock ibland uppfattas som ryggsmärta.Urinproduktionen kan gå ned och i riktigt allvarliga fall upphöra helt.I långt gångna fall kan även kramper och koma inträffa.Misstänker du att din katt har problem med njurarna ska du genast uppsöka veterinär!Ett symtom på njursvikt är att katten börjar dricka mer än den brukar.Undersökning vid njurproblem kattI blodprov där höga njurvärden iakttas kan orsaken vara njursvikt men även andra sjukdomar. Uttorkning, urinsten och brusten urinblåsa är exempel på åkommor som kan orsaka förhöjda njurvärden utan att njurarna egentligen är skadade. Det är viktigt med en grundlig undersökning innan diagnosen njursvikt eventuellt kan ställas.Veterinären gör en undersökning av katten och samtal förs med djurägaren för fastställande av sjukdomshistoria.Blodprov tas för kontroll. Oftast syra/basstatus, salt(elektrolyt)balans, mängd röda blodkroppar, proteiner, urea och kreatinin (urinämnen som normalt ska kissas ut).Urinprov tas för koll av bland annat förekomst av protein i urinen och hur koncentrerad urinen är. Proteiner i urinen kan vara ett tecken på läckage från njurarna och urinen blir mer utspädd när njurarna fungerar sämre. Även förekomst av bakterier i urinen kontrolleras.Vanligen utförs ultraljud eller röntgen av buken.Blodtrycket kollas då detta både kan påverka och påverkas av njurfunktionen.I en del fall tas njurbiopsier, men det är relativt ovanligt.Njurproblem/njursvikt katt behandlingBehandlingen katten får beror på vilken typ av njursvikt som fastställts och på vilka besvär katten har. Om grundorsaken inte kan fastställas, vilket i många gånger är fallet, ges behandling utifrån symtom. Akut njursvikt kan eventuellt hävas om katten kommer under vård snabbt. I många fall kvarstår kroniska njurskador efter ett genomgånget akut njurproblem. Kronisk njursvikt kan inte botas men behandlas. Det är svårt att ge någon prognos för hur snabbt njurarna kommer att försämras vid kronisk njursvikt då det är mycket individuellt. Många katter kan leva ett bra liv i flera år till med rätt vård.Behandling som kan bli aktuell är dropp för att hjälpa till att skölja ut restprodukter och stabilisera vätske-, salt- och syra/basbalansen.Urinproduktionen följs.Visar djuret tecken på blödningar från magtarmkanalen eller om magkatarr misstänks inleds behandling med magslemhinneskyddande mediciner.Antibiotikabehandling kan bli aktuell om infektion har konstaterats eller vid stark misstanke därom.Vid kraftigt nedsatt aptit måste näringsbehovet tillgodoses. Detta sker oftast genom en matningssond som placeras i matstrupen. Sonden opereras fast och man kan ta hem sin katt efter vårdvistelse för fortsatt sondmatning i hemmet.Vid behov ges smärtstillande.Det är viktigt att kattens tillstånd följs upp efter och under en behandling av njursvikt. Urinprov, blodtryck och blodprover bör kontrolleras med jämna mellanrum så att åtgärder sätts in tid för att korrigera eventuella obalanser.Kronisk njursvikt är mycket vanligt hos äldre katter.Njursvikt hos katt vård hemmaNär man är hemma igen är ett s.k. medicinskt foder anpassat för njursjuka katter det viktigaste.Ibland krävs mediciner till exempel för att hålla blodtrycket på rätt nivå.Det är viktigt att katten har god tillgång till vätska.Vill man upptäcka tidig njursjukdom kan man låta katten genomgå årliga undersökningar, speciellt när den börjar komma upp i medelåldern.En katt med njursvikt behöver gå på kontroller hos veterinär med jämna mellanrum.Katter med ärftliga typer av njursjukdom ska inte användas i avel.Njursvikt katt avlivningMycket höga njurvärden, indikerar att endast en mycket liten del av njurarna fortfarande fungerar. Katten mår då väldigt dåligt av alla de gifter som ansamlas i kroppen och prognosen är dålig. Om katten trots behandling inte mår bra är det tyvärr dags att låta den somna in för gott. Njursjukdom är en av de absolut vanligaste anledningarna till att katter behöver avlivas.Njurarnas funktionNjurarna har flera viktiga uppgifter i kroppen. De ska filtrera ut restprodukter från ämnesomsättningen. Det görs i nefroner som man kan säga är en sorts reningsfilter. Blodet passerar dessa nefroner som filtrerar bort restprodukter och skadliga ämnen, som därefter följer med urinen ut ur kroppen.Njurarna har även en viktig roll i reglering av blodtryck, kroppens syra-basbalans, antalet röda blodkroppar i blodet, samt vätske- och saltbalans. De gör så genom att till exempel tillverka urin av överflödig vätska för att kroppens vätskenivå inte ska bli för hög. Dessutom producerar de hormoner och aktiverar vitamin D.Njurproblem och njursvikt hos kattNär katten åldras försämras funktionen hos nefronerna. Nefronerna påverkas också av ärftliga faktorer, infektioner i njurarna och av om katten fått i sig något giftigt. Ju fler nefron som slutar fungera desto sämre blir reningsfunktionen i njuren.När reningen inte fungerar kvarstår urinämnen i blodet. Katten drabbas av urinförgiftning, uremi. Urinämnena kan också ge magsår. Skadliga ämnen stannar kvar i blodet, vilket leder till trötthet och illamående. Saltbalans rubbas och produktionen av röda blodkroppar brister. Det kan leda till urkalkning av skelett och blodbrist.Akut eller kronisk njursviktAkut njursvikt innebär att njurarna, oftast på kort tid, har drabbats av något som försämrar deras funktion, men att det fortfarande finns en möjlighet för njuren att tillfriskna igen. Det kan bland annat bero på en infektion i njurarna eller på att katten fått i sig något giftigt. Katten behöver då komma till veterinär så fort som möjligt.Vid kronisk njursvikt försämras njurarnas funktion, oftast under lång tid och vanligen flera år, på så sätt att det inte finns en möjlighet för nefronerna att tillfriskna igen. Det är vanligt hos äldre katter. Katten får sällan symtom förrän det gått långt. Det beror på att njurarna har en väldigt stor överkapacitet och först efter att cirka 75% av funktionen gått förlorad börjar problem att uppstå.Orsaker akut njursviktAkut njursvikt kan orsakas av allt som ger en minskad genomblödning i njurarna, exempelvis uttorkning på grund av diarré och kräkningar eller av chock. Akut njursvikt orsakas också av förgiftningar till exempel av kylarvätska, russin/vindruvor, liljeväxter och olika typer av mediciner.Infektioner kan också leda till akut njursvikt.Orsaker kronisk njursviktDet är ofta svårt att hitta bakomliggande orsak till kronisk njursvikt eftersom det upptäcks sent och den utlösande faktorn kanske inte längre finns kvar. Det kan bero på ärftliga faktorer, en tidigare akut njurskada, tumörer i njurarna, infektion/inflammation i njurarna.En katt med diagnosen kronisk njursvikt kan ofta leva ett bra liv i flera år med rätt vård.

Diabetes mellitus hos katt

Djurvårdguiden

Diabetes mellitus hos katt

Diabetes mellitus hos katt symtomÖkat drickande.Ökat kissande.Ökad aptit.Trötthet, håglöshet. Det beror på att det socker som hos en frisk katt tas upp i cellerna och används som energi istället blir kvar i blodbanorna och slutligen kissas ut.Viktminskning trots att katten äter mer. Kroppen börjar brytas ner för att få energi från annat håll än sockret, därför går katten ner i vikt.Nervsystem och muskler påverkas av högt blodsocker vilket leder till nedsatt känsel och svaghet.Sår och infektioner kan bli svårläkta.Illamående och kräkningar.Andedräkt som luktar aceton.Går det långt kan katten få nedsatt syn och även bli blind.Katter med diabetes får ofta urinvägsinfektioner.Uppsök veterinär vid dessa symtom. Ju tidigare behandling sätts in desto större chans att katten får ett bra liv utan komplikationer. Det finns också en chans att katten igen kan bli kvitt sitt insulinbehov om den får snabb och korrekt behandling. Obehandlad är diabetes en dödlig sjukdom.Diabetes katt undersökningVeterinären ställer frågor om kattens sjukdomshistoria och allmäntillstånd samt gör en undersökning.För att ställa diagnosen diabetes mellitus kontrolleras bland annat blodsocker och urinsocker.Katter får ofta högt blodsocker när de är stressade, vilket de lätt blir under ett veterinärbesök. För att inte missta en stressreaktion för diabetes är det därför viktigt att även kontrollera hur blodsockret legat under en längre tid. Det kan man göra genom att mäta koncentrationen av ett ämne som heter fruktosamin i blodet.Andra sjukdomar kan ge liknande symtom som diabetes och därför tas även kompletterande prover för att utesluta dessa. Vanligt att kontrollera är till exempel levern, njurarna, saltbalansen, sköldkörteln samt bukspottkörteln.Behandling av diabetes mellitus hos kattRegelbundna rutiner är mycket viktigt för en katt med diabetes. För att uppnå ett bra behandlingsresultat behövs stort engagemang från djurägaren.InsulinbehandlingFör att må bra behöver de flesta katter insulininjektioner under huden var 12:e timme under resten av sina liv. Insulinet ska ges på samma tider varje dag. Därför är det viktigt att man som djurägare är beredd på att lägga om sitt eget liv efter de rutiner som kattens sjukdom kräver. Som djurägare får man först träna injektionsteknik på kliniken.TablettbehandlingIbland räcker det att behandla katter med enbart tabletter med glipizid. Oftast har medicinen dock ingen effekt alls eller enbart effekt under några veckors tid. För de fall där medicineringen fungerar finns det ingen chans att den kan klara sig utan medicin igen. Om man däremot istället behandlar med insulin finns det en chans att katten åter kan klara sig utan medicin igen.Mat och dryckDen dagliga mängden mat bestäms efter kattens behov. Överviktiga katter behöver banta, medan magra katter behöver gå upp i vikt. Det finns särskilda foder som passar till katter med diabetes. Måltiderna bör vara regelbundna. Katten ska ha fri tillgång till vatten. Börjar den dricka mycket kan den ligga för högt i blodsocker och behandlingen behöva ändras.MotionMotion är bra för alla katter, men särskilt viktigt för diabeteskatter. Motionen gör att effekten av insulinet förbättras. Det brukar fungera bra att stimulera katten till att jaga något. Motion är viktigare än viktnedgång.Blodprover och urinproverDjurägare bör regelbundet kontrollera kattens urin med hjälp av urinsticka. Detta för att följa hur mycket socker den har i urinen och utesluta att den har ketoner i urinen. Ketoner uppstår om katten inte är korrekt behandlad och cellerna därmed inte kan komma åt sockret i blodet för att bilda energi. Det finns möjlighet att själv lära sig att mäta blodsockret på sin egen katt hemma med hjälp av en droppe blod och en blodsockermätare. Då ökar påtagligt möjligheten att hålla kattens blodsockernivåer på en bra nivå och man behöver inte gå på lika täta kontroller hos veterinären.Regelbundna återbesökKatten behöver komma regelbundet till veterinär för uppföljning av behandlingen. Ju bättre man som ägare är på att kontrollera katten hemma med hjälp av törst, vikt, urinsocker och blodsocker desto mer sällan behöver man åka in till veterinären för att få det gjort.För lågt blodsocker, insulinkänning, hypoglykemiOm katten får för mycket insulin i förhållande till vad den äter kan den få för lågt blodsocker, vilket kan vara livshotande. Symtomen på känning varierar från katt till katt och även från gång till gång. Vanliga symtom på lågt blodsocker är:Trötthet.Förvirring.Darrningar.Kramper.Svaghet.Svårt att få kontakt med katten.Medvetslöshet.Ge katten druvsocker upplöst i lite vatten vid känning. Om den inte kan svälja, stryk något sött som sirap eller honung på dess munslemhinnor. Ge inte mer insulin. Kontakta snarast din veterinär för rådgivning.För högt blodsocker kan leda till ketoacidos/diabeteskomaOm katten på grund av insulinbrist ligger för högt i blodsocker under en tid bildas ketoner. Det sker för att kroppens celler börjar bryta ner fett för att få energi från annat håll än sockret. Det kan uppträda antingen före diagnosen ställts och insulinbehandling har satts in eller under behandling om katten behöver mer insulin än vad den får. Om en diabeteskatt under en tid inte får tillräckligt med insulin hamnar den slutligen i koma. Även om man då kommer till veterinär med katten finns det en risk att den inte överlever. Detta är en anledning till att det är viktigt att gå på de återbesök veterinären rekommenderar och att regelbundet kontrollera kattens urin hemma för att se att inga ketoner bildas. Vid ketoacidos är vanliga symtom:Illamående.Kräkningar.Törst.Omtöckning.Andedräkt som luktar aceton.Uppsök veterinär om katten drabbas av ketoacidos.TillfrisknadHos en del katter kan behandlingen göra att sjukdomen går tillbaka tack vare att man sätter in insulin och kommer tillrätta med övervikt, för lite motion och en dålig kost.Diabetes katt orsakerDiabetes mellitus hos katt uppkommer när dess kropp har problem med hormonet insulin. Insulinet utsöndras normalt från betaceller i de langerhanska öarna i bukspottkörteln. När blodsockernivån (glukosnivån) stiger efter en måltid frisätts insulin. Insulinet ser till att glukos kan tas upp av kroppens celler. Glukos behövs som energi i cellerna. Diabetes mellitus uppkommer på grund av insulinbrist eller insulinresistens.Insulinbrist Om betacellerna i bukspottskörteln skadas fungerar inte insulinproduktionen som den ska. När det saknas insulin kan kroppens celler inte ta upp glukos från blodet. Då får kroppens celler brist på glukos trots att blodglukosnivån är förhöjd. Muskel- och fettvävnad bryts ned för att levern ska kunna nybilda glukos.Att betacellerna skadas har olika orsaker: Det kan bero på bukspottkörtelinflammation (pankreatit), eller andra sjukdomar i bukspottkörteln. Det händer också att kroppens immunförsvar angriper de insulinproducerande betacellerna så att dessa slutar fungera. Varför det sker vet man inte i dagsläget.Insulinresistens Vid insulinresistens svarar cellerna sämre på insulin och mer insulin behövs för att kroppen ska kunna hålla blodsockret normalt. Fetma och inaktivitet är de vanligaste orsakerna till insulinresistens. Det kan också bero på kortisonbehandling. P-piller och olika hormonrubbningar. Insulinresistens kan i sin tur leda till insulinbrist om man inte hittar och behandlar orsakerna.Vilka katter drabbas?Det är vanligast från medelåldern och uppåt. Risken är betydligt högre för överviktiga katter.Katt diabetes komplikationerOm blodsockerinställningen inte fungerar eller om kattens diabetes inte upptäcks kan komplikationer uppstå. Bland annat kan nervsystem och syn påverkas och sår kan bli svårläkta. De kan i svåra fall även drabbas av diabeteskoma diabeteskoma (ett resultat av endera grav hyper- eller hypoglykemi, d v s alltför högt respektive lågt blodsocker). Våra katter brukar dock slippa de allvarliga komplikationer (kraftigt försämrad njurfunktion, hjärt- och kärlsjukdomar och bestående nervskador) som ofta drabbar människor med diabetes. Det beror på att de har en kortare livslängd än människor så dessa komplikationer hinner inte utvecklas.Förebygg diabetes mellitus hos katt genom att aldrig låta dem bli överviktiga.

Borrelia katt

Djurvårdguiden

Borrelia katt

När en katt insjuknar med hög feber och smärta i kroppen oroar sig många djurägare för den fästingburna sjukdomen borrelios. Borrelia kan orsaka sjukdom hos både människor och djur. Hos hos våra husdjur är det dock ovanligt och katter blir mycket sällan sjuka av fästingar. Man har påvisat antikroppar mot borreliabakterien hos katter, men man har inte sett att katter blir sjuka av borreliainfektion. De kan alltså bli infekterade, men de blir inte sjuka.Borrelia katt symtomOm en katt skulle bli påverkad av borreliainfektion skulle den troligen uppvisa liknande symtom som hundar gör. Symtomen visar sig inte förrän månader efter smittillfället. Klinisk sjukdom till följd av infektionen är dock inte verifierat hos katt. Vanliga symptom på djur som insjuknar i borrelios är:Allmänt nedsatt välbefinnandeFeberTrötthetAvmagringÖmhet och stelhet i lederHälta. Hältan kan vandra från ben till benDjuren kan utveckla en rodnad i huden, precis som människor, men den är svårare att se på grund av behåringenI ovanliga fall kan även njurskador, oregelbunden hjärtrytm och neurologiska symtom uppståOm din katt har något eller några av dessa symtom ska du kontakta veterinär. Det gäller oavsett om du tror det beror på en fästingburen sjukdom eller inte.Hur får katter borrelia?Borrelios orsakas av bakterien Borrelia burgdorferi. Bakterierna överförs till människor och djur via fästingar.Fästingen är ett vanligt djur i vår natur. Att fästingarna man träffar på är så olika stora beror på att de genomgår tre utvecklingsstadier i livet; larv (ca 0,5 mm), nymf (ca 1 mm) och vuxen fästing (ca 2-3 mm). I varje stadie behöver fästingen ett mål blod för att kunna utvecklas vidare. Det är därför fästingar biter människor och djur. De trivs bäst i skuggiga och fuktiga miljöer där de sitter på toppen av grässtrån och på låga buskar varifrån de lätt kan komma åt sina värddjur.Förloppet för borrelia är att fästingen suger blod i en till två dagar innan sjukdomen överförs. Sen tar det cirka två till sex månader innan eventuella symtom uppstår.Om man hittar en fästing på sin katt, stor eller liten, kan man lugnt avvakta efter att man tagit bort den. Även om fästingen skulle bära på smitta som överförts till katten, så orsakar det oftast inga symptom. Om katten inte visar på några symptom är det inte farligt och det smittar inte vidare. Blir katten plötsligt dålig med feber och ledvärk är det däremot klokt att kontakta veterinär.Andra fästingburna sjukdomarFörutom borrelios finns även sjukdomarna anaplasmos och TBE (tick-borne encephalitis eller fästingburen hjärninflammation), som fästingar kan överföra till djur och människor. Till skillnad från borrelia och anaplasma smittar TBE direkt.Mot TBE finns inga läkemedel, det är kroppens eget försvar som måste bekämpa sjukdomen.Anaplasmos är den fästingburna sjukdom som oftast orsakar symtom på våra djur. Men även anaplasmos är mycket ovanligt på våra katter. Vid anaplasmos kommer symtomen en till två veckor efter bettet. Djuret blir sjukt, drabbas av feber, trötthet och ont i kropp och leder.Undersökning av djur med eventuell borreliaVid undersökningen ställer veterinären frågor till djurägaren och undersöker djuret.Veterinären tittar på klassiska symptom för borrelios och försöker utesluta att det är något annat som orsakat dem. Det kan till exempel vara en helt annan bakteriell infektion, med en helt annan behandlingsform.Man kan också ta blodprov för att se om djuret bildat antikroppar mot borreliabakterien. Dessa prover är dock mycket osäkra, dels eftersom alla inte utvecklar antikroppar och dels för att man kan ha kvar antikroppar i blodet från en tidigare borreliainfektion som är utläkt. Djuren kan alltså ha antikroppar i blodet trots att de inte är sjuka.Det är inte troligt att en katt drabbats av borrelios.Behandling katt borreliaKattens kropp verkar för det allra mesta klara av en infektion av borrelia själv och behöver således ingen behandling. Borrelios hos andra djur behandlas med antibiotika, vilket de allra flesta djur tillfrisknar helt efter.Förebygg smitta på människor och andra djurOm din katt vistas i miljöer där det finns fästingar rekommenderar vi daglig visitation av katten. Fästingarna kan sätta sig överallt på katten, men hittas ofta i ansiktet, bakom öronen, på halsen eller vid armhålorna. Om du hittar en fästing så ta bort den så snart som möjligt. Det lönar sig eftersom smitta av borrelia och anaplasma inte överförs förrän runt 1 dygn efter fästingens angrepp. Det är naturligtvis svårt på våra pälsbeklädda djur, men gör ditt bästa!På apoteket finns det flera olika preparat som har dokumenterad effekt mot fästingangrepp på våra djur. Inget av dem ger dock 100 % skydd. Trots att katter sällan drabbas av fästingburna sjukdomar kan man välja att behandla dem förebyggande. Då slipper de bli bitna och man undviker att de tar med sig fästingar in, som sedan kan sätta sig på andra djur eller människor.Var mycket noga med att bara använda fästingmedel godkända för katter. Katten kan bli sjuk och i värsta fall få kramper och dö om man använder fel fästingmedel.Har du fler frågor och vill komma i kontakt med en veterinär kan du boka en videokonsultation direkt i mobilen. Vill du komma i kontakt eller boka ett besök hos din närmsta Evidensiaklinik gör du det här.

Foder till katt

Djurvårdguiden

Foder till katt

Vad är ett bra foder till katt? Hur ofta ska man ge mat? Torrfoder eller våtfoder? Köpt eller hemlagat? Hur mycket ska man ge? Vilket foder din katt får spelar stor roll för hur den mår. Och det är viktigt att den får i sig rätt mängd. För att tillgodose kattens näringsbehov måste maten innehålla en balanserad mängd med olika näringsämnen och energi. Det är skillnad på katters och hundars behov. Katter behöver mer protein och fett än hundar. De behöver också aminosyran taurin som inte finns i hundmat. Du ska alltså inte ge din katt hundmat.Vilket foder din katt får spelar stor roll för hur den mår. Och det är viktigt att den får i sig rätt mängd.Forskning på kattfoderDet forskas mycket på våra katters foder. Forskning visar tydligt att näringsbehovet beror på var i livet katten är. Faktorer som ålder, storlek/ras, vikt, utekatt eller innekatt och hur aktiv den är spelar alla en stor roll för vilket foder du ska välja. Energibehovet skiljer sig mycket åt mellan utekatter och innekatter. Och så finns det förstås katter som är sjuka eller överkänsliga mot något som behöver särskild kost anpassad efter det.Olika typer av foder till kattEtt bra helfoder innehåller alla de näringsämnen katten behöver. Protein, fett, mineraler och vitaminer i rätt proportion. Om katten får ett bra helfoder i rätt mängd behöver den inga extra tillskott. Helfoder finns som torrfoder, konserv(blöt)foder och färskfoder. Vilken typ av foder är då bäst? Det går inte att säga. Det viktiga är att alla de näringsämnen katten behöver finns i det foder man ger den.TorrfoderDet finns varianter för alla behov och är lätt att hantera och förvara. Dessutom har torrfodren lång hållbarhet.Konservfoder (våtfoder)Blötmat är en viktig del i kattens kost och fungerar såväl tillsammans med torrfoder eller som enda mat. Generellt är katten dålig på att dricka och få i sig tillräckligt med vätska. Våtfoder hjälper till att fylla det vätskebehovet som kattens kropp har. Våtfoder liknar kattens naturliga föda på grund av matens höga proteinhalt och vätskehalt. Många katter tycker också att våtfoder är mer smakrikt än torrfoder.FärskfoderDet finns också olika sorters färskfoder som innehåller alla de näringsämnen katten behöver. Det finns dock risk för bakterietillväxt i färskfoder. Vissa av dem kan vara sjukdomsframkallande (till exempel Salmonella och Campylobakter) och andra kan bära gener som gör dem resistenta mot många antibiotikagrupper (multiresistenta). Katter som äter färskfoder kan vara bärare av sjukdomsframkallande och multiresistenta bakterier och därför kan färskfoder utgöra en risk, inte bara för djur utan även för människor som hanterar färskfoder och avföring från hundar med färskfoderdiet. Hemlagat foderDet är svårt att få fodret lika bra som det man kan köpa i djurbutiker eller på veterinärkliniker. Risken är stor att man inte hittar rätt balans av näringsämnen om man inte är mycket påläst om de olika näringsämnena och olika individers behov utifrån ålder, storlek, aktivitetsnivå, med mera.Middagsrester till katten?Det är svårt att hålla ordning på mängden foder katten får i sig om man ger den sina egna middagsrester. Det kan också göra katten kräsen. Vissa ingredienser i vår mat är direkt farlig för våra katter, till exempel lök, choklad, russin och vindruvor. De är ofta också känsliga för starkt kryddad mat. Matrester kan, om de ges i större mängder, också ge överskott eller brist på näringsämnen och förstås leda till övervikt om det ges utöver den vanliga foderransonen.Varierad kostSnabb viktminskning kan skada kattens lever. Man måste se till att de äter av sitt foder och inte svälter sig. Om de tröttnar på att äta samma kan man prova att växla mellan olika sorter och smaker på maten. Många katter tycker om att äta varierad kost.Mängden foder till kattDet är individuellt om man kan ha foder framme hela tiden eller inte. Hos vissa katter fungerar det utan att de äter för mycket. Hos andra leder fri tillgång till foder till att katten äter för mycket och blir överviktig. Då ska man förstås inte ha mat framme hela dagen utan ge en viss mängd foder på vissa tider under dygnet. Allmänt kan sägas att det optimala sättet att utfodra katten för att bibehålla hälsosam vikt, god matsmältning och intresse/aptit för maten är att dela upp varje dagsranson på styrda mattider.Den mängd foder som rekommenderas på förpackningen stämmer inte alltid till 100 % med vad olika katter behöver. Behovet är individuellt och beror förstås bland annat på hur mycket katten rör på sig Börja med att ge enligt rekommendation på förpackningen, men var beredd att öka eller minska mängden något om katten inte håller ett bra hull. Fråga i din butik om du är osäker.Olika foder till olika åldrarKattungarVälj ett foder som ger all näring din kattunge behöver. Det är viktigt för kattungens hälsa under resten av dess liv att den äter bra som liten. Kattungen behöver mer energi, protein och kalcium i fodret än den vuxna katten för att växa och utvecklas på ett bra sätt.Foder till vuxen kattNär din kattunge fyller 1 år räknas den som vuxen när det gäller vilket foder den bör få. Så är det även om katten fortfarande beter sig som en busig kattunge. Den växer inte längre och behöver inte så mycket energi som en kattunge. Det är alltså dags att byta foder.  Låt katten gå över till det nya fodret gradvis. Ungefär en veckas övergång brukar vara lagom. Det kan bli problem med matsmältningen vid hastig övergång.Foder till den seniora kattenVid cirka 7 års ålder räknas katten som äldre vuxen och då förändras näringsbehovet på nytt. Matsmältning, leder och ämnesomsättning förändras på äldre katter. Förändringarna kan i viss mån motverkas med rätt näring. Äldre katter rör sig också mindre och behöver ofta mindre energi i fodret.Kastrerade katterKastrerade katter riskerar att bli överviktiga. Det är därför bra att ge dem ett särskilt foder för kastrerade katter. Efter kastrering får katten oftast en ökad aptit och i kombination med att ämnesomsättningen minskar ökar risken för övervikt. För att förebygga övervikt är det därför ett bra val att direkt efter kastrationen gå över till ett kastrationsfoder. Olika fodermärkenDe olika märkena skiljer sig åt i både kvalitet och pris. De märken som utvecklar sitt foder utifrån evidensbaserad forskning och i samarbete med veterinärer samt använder högkvalitativa ingredienser med rätt balans av nödvändiga näringsämnen är förstås att föredra framför andra foder. Evidensias butiker rekommenderar Purina, Hill’s och Royal Canin.Placering av foderKatten vill inte ha fodret nära kattlådan.VattenMånga katter är dåliga på att dricka. Det är bra att ha flera vattenskålar tillgängliga på olika ställen i hemmet. Katter gillar inte när morrhåren går emot kanten på vattenskålen. Därför är det bra med låga, breda skålar. Katter är oftast mer intresserade av att dricka från rinnande vatten än det som står stilla i en skål. Många gånger kan en vattenfontän vara en god investering! För katter som dricker väldigt dåligt kan det vara en fördel med färskfoder eller konserv/blötfoder istället för torrfoder. Då får de i sig vätska med fodret.MjölkDet är ganska vanligt att katter ges mjölk. Vuxna katter kan dock inte bryta ner mjölksocker (laktos) och mår inte bra av mjölk. Kattungar ska inte heller ges mjölk, mer än från mamman.ÖverviktHåll koll på kattens vikt. Det finns flera sjukdomar och problem som följer med övervikt. Det ökar till exempel risken för diabetes och urinvägsproblem. En överviktig katt orkar mindre, får sämre rörlighet och skadar sig lättare. Den sämre rörligheten kan i sin tur leda till att katten tvättar sig sämre och får problem med huden.Om din katt är överviktig ska du välja ett foder för att på ett hälsosamt och effektivt sätt banta den. På Evidensias djursjukhus och djurkliniker får du hjälp med att räkna ut din katts idealvikt och vilken fodermängd just din katt ska ha. Det finns utmärkta bantningsfoder att köpa som när de används korrekt fungerar mycket bra.Problem med foder till kattVar uppmärksam på din katt. En blank och fin päls är ett bra tecken på att fodret fungerar. Är den inte det kan foderbyte hjälpa. Men matt och dålig päls kan också bero på sjukdom. Kontakta veterinär om du misstänker att något inte står rätt till.Om fodret inte skulle fungera kan det också märkas på avföringen. Den kan bli hård eller lös.Onormal avföring kan också vara tecken på sjukdom. Kontakta din veterinär!VeterinärfoderOm katten blir sjuk eller drabbas av allergi eller övervikt kan ett veterinärfoder vara hela eller en del av behandlingen. För att ge dessa foder är det viktigt att djuret har fått en diagnos då dessa foder är anpassade för just den diagnosen.Det finns massor medicinska foder från olika leverantörer på marknaden. Evidensia rekommenderar Purina. Vi har valt ut dessa för att de håller hög kvalitet, har en hög produktsäkerhet och tar fram sina recept genom noggrann forskning.Evidensias butikerI anslutning till Evidensias djursjukhus och kliniker har vi alltid en butik. De kan skilja sig åt i storlek och utbud men mycket är gemensamt. Vi väljer ut sortimentet genom noggranna kontroller av tillverkare och råvaror och bara sådant vi själva skulle ge till våra egna djur hamnar på våra hyllor.Vi har stor kompetens inom kost- och näringslära och vår personal är duktig på kostrådgivning. Hos oss kan du komma förbi för kostnadsfri rådgivning om vad just ditt djur behöver äta för att må bra.Att ge sitt djur ett bra foder är en investering i dess hälsa!

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen