Huggormsbett

Huggormsbett är vanligt på hundar och katter. Huggormen är den enda giftorm som förekommer vilt i Skandinavien. Varje år blir ett stort antal katter och hundar i Sverige bitna. 30 procent av betten är så kallade ”torra bett” utan giftinjektion. Då utvecklar djuret inga symtom.
Sök vård direkt Sök vård direkt

Sök vård direkt

Detta kan vara ett akutfall som behöver vård omgående – kontakta veterinär.

Hitta närmaste akutmottagning

Huggormsbett är vanligt från vår till sen höst. Att bli biten av en huggorm ska alltid betraktas allvarligt. Katterna brukar dock i allmänhet komma lindrigare undan än hundarna.

Läs mer

Huggormsbett på hund
Huggormsbett på katt

Så påverkar giftet

Ormens gift är en blandning av enzymer och har två funktioner; att paralysera och döda bytet, som ofta är en sork, och att underlätta spjälkningen av maten. Bytesdjuret dör oftast antingen på grund av inre blödningar eller för att hjärtverksamheten eller andningen sätts ur spel. 

Huggormsbett – symtom

  • Blod- och lymfkärlen skadas så att blödningar och svullnad uppstår.
  • Många gånger blir djuren påtagligt trötta och blodcirkulationen kan försämras.
  • Hjärtrytmrubbningar kan tillstöta och ibland även blödningsrubbningar.
  • I allvarliga fall kan skador på inre organ uppstå.

Uppsök alltid veterinär om du misstänker att din katt eller hund blivit biten!

Här hittar du djursjukhus och djurkliniker som kan hjälpa dig om ditt djur blivit bitet.

Varje år blir ett stort antal hundar och katter i Sverige bitna av huggormar.

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen