Ormbett på katt

Ormbett på katt och hund är ganska vanligt. Varje år blir ett stort antal katter i Sverige bitna av huggormar. Det kan leda till allt från lokal svullnad till allvarlig sjukdom. De allra flesta katter blir friska igen. Avgörande för utgången är hur mycket ormgift som injiceras, vilket kan vara svårbedömt i akutskedet.

Om din fyrfota vän blir ormbiten, uppsök veterinär omgående.

Katterna blir oftast bitna i tassarna. Allmäntillståndet kan förvärras under det kommande dygnet, därför behöver din katt komma till en veterinär för undersökning.


Katter blir oftast bitna i tassarna.

Symtom på ormbett hos katt

Svullnad

Beroende på hur mycket ormgift som injicerats blir svullnaden lindrig, måttlig eller kraftig. Svullnad uppstår oftast inom två timmar och många gånger blir katten tröttare än vanligt. Det bitna området är ömt. Ibland ser man två små prickar i huden efter ormens tänder. Svullnaden kan öka under de närmaste dagarna för att därefter avklinga.

Systemiska symtom

 • Blodcirkulationen kan försämras efter ett huggormsbett.
 • Kräkning och diarré är relativt vanliga symtom efter måttlig till kraftig giftöverföring.
 • Blödningsrubbningar och skador på inre organ är allvarliga symtom som tack och lov är ovanliga.

Vad kan jag göra själv?

 • Om du vet att din katt har blivit biten av en huggorm gäller det att både bevara lugnet och handla snabbt.
 • Det viktigt att din katt inte rör sig efter bettet. Rörelse gör att giftet sprids snabbare ut i kroppen. Bär om möjligt din katt så sprids giftet långsammare i kroppen.
 • Lägg inte tryckförband, och försök inte suga ut giftet från bettet.

När söker jag hjälp?

 • Kontakta veterinär omgående om din katt blir huggormsbiten.
 • Även om din katt verkar obesvärad, uppsök alltid veterinär om du misstänker att katten blivit ormbiten.

Vad gör veterinären vid ormbett på katt?

 • Vid måttliga till kraftiga symtom tas ofta blodprover för att till exempel undersöka röda och vita blodkroppar, blodplättar och lever- och njurvärden. Blodkoagulationen och tecken på hjärtmuskelskada kan undersökas med specifika tester vid behov.
 • Intravenöst dropp ges ofta efter huggormsbett för att förebygga eller behandla nedsatt blodcirkulation.
 • Smärtlindring och antiinflammatorisk behandling.

Behandling

Hur din katt behandlas beror på symtomen. Vid endast lokal svullnad och gott allmäntillstånd, kan katten ordineras vila hemma.

Om allmäntillståndet är påverkat och cirkulationen nedsatt rekommenderas ofta inskrivning för dropp, smärtlindring och observation.

Vid allvarliga symtom ges om möjligt antiserum.

Tidigare var det vanligt att behandla svullnaden efter ormbett med kortison. Nya studier visar på både positiva och negativa effekter av att ge kortison direkt efter huggormsbett. Prata alltid med veterinär innan du ger din katt kortison.

 

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen