Huggormsbett - katt

Varje år blir ett stort antal katter i Sverige bitna av huggormar. Det kan leda till allt från lokal svullnad till allvarlig sjukdom men generellt tycks katter klara ett ormbett med lindrigare biverkningar än hundar.  Avgörande för utgången är hur mycket ormgift som injiceras, vilket kan vara svårbedömt i akutskedet.
Sök vård direkt Sök vård direkt

Sök vård direkt

Detta kan vara ett akutfall som behöver vård omgående – kontakta veterinär.

Hitta närmaste akutmottagning

Katterna blir oftast bitna i tassarna. Allmäntillståndet kan försämras under det kommande dygnet, därför behöver din katt komma till en veterinär för undersökning.


Katter blir oftast bitna i tassarna.

Symtom på ormbett hos katt

Svullnad

Vanligen ser man inte att katten blir ormbiten utan vård söks oftast då katten visar symtom som svullnad, hälta och ibland även allmänpåverkan. Beroende på hur mycket ormgift som injicerats blir svullnaden lindrig, måttlig eller kraftig. Svullnad uppstår oftast inom två timmar och har ormen bitit i tass eller ben uppstår hälta. Det bitna området är ömt. Ibland ser man två små prickar i huden efter ormens tänder. Svullnaden kan öka under de närmaste dagarna för att därefter avklinga.

Systemiska symtom

 • Blodcirkulationen kan försämras efter ett huggormsbett.
 • Kräkning och diarré är relativt vanliga symtom efter måttlig till kraftig giftöverföring.
 • Blödningsrubbningar och skador på inre organ är allvarliga symtom som tack och lov är ovanliga hos katt.

Vad kan jag göra själv?

 • Om du vet att din katt har blivit biten av en huggorm gäller det att både bevara lugnet och handla snabbt.
 • Det viktigt att din katt rör sig så lite som möjligt efter bettet. Rörelse gör att giftet sprids snabbare ut i kroppen. Bär om möjligt din katt så sprids giftet långsammare i kroppen.
 • Lägg inte tryckförband, och försök inte suga ut giftet från bettet.

När söker jag hjälp?

 • Kontakta veterinär omgående om din katt blir huggormsbiten.
 • Även om din katt verkar obesvärad, uppsök alltid veterinär om du misstänker att katten blivit ormbiten.

Vad gör veterinären vid ormbett på katt?

 • Vid måttliga till kraftiga symtom tas ofta blodprover för att till exempel undersöka röda och vita blodkroppar, blodplättar samt lever- och njurvärden. Blodkoagulationen och tecken på hjärtmuskelskada kan undersökas med specifika tester vid behov.
 • Om katten behöver stationärvård ges intravenöst dropp för att förebygga eller behandla nedsatt blodcirkulation.
 • Katten får smärtlindring.

Behandling

Hur din katt behandlas beror på symtomen. Vid endast lokal svullnad och gott allmäntillstånd, kan katten ordineras vila hemma.

Om allmäntillståndet är påverkat och cirkulationen nedsatt rekommenderas ofta inskrivning för dropp, smärtlindring och observation. Behandlingen är symtomatisk - syftet är att upprätthålla smärtfrihet, normalt blodtryck och normal blodcirkulation. Antibiotika ges inte vid huggormsbett. 

Vid allvarliga symtom ges om möjligt antiserum.

Tidigare var det vanligt att behandla svullnaden efter ormbett med kortison, något som numera inte anses vara regelmässig behandling. Läs mer här.

 

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen