Kortison eller inte vid huggormsbett?

Kortison eller inte vid huggormsbett? Tidigare var det vanligt att behandla ormbitna hundar efter ormbett med kortison. Det finns dock studier som visar på både positiva och negativa effekter av att ge kortison direkt efter huggormsbett.

I en studie från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i samarbete med Evidensia Södra Djursjukhuset 2019 har man studerat effekten av kortisonbehandling hos huggormsbitna hundar.

Hälften av hundarna fick kortison och resten gavs placebo.

I studien sågs ingen skillnad mellan grupperna vad gäller allmäntillståndet. Inte heller i graden av svullnad från ormbettet. Läs mer här »

Varje år blir ett stort antal hundar och katter i Sverige bitna av huggormar.

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen