Fästingrecept 95 kr direkt i mobilen, ladda ner Evidensia-appen.

Huggormsbett på hund – så gör du

Här får du veta mer om huggormsbett, vilka symptom det kan ge, vad du ska göra om det händer och vilken hjälp som finns för ormbiten hund.

Känner du till riskerna med huggormsbett för din hund? Varje år blir ett stort antal hundar i Sverige bitna av huggormar. Betten kan leda till allt från lokal svullnad till allvarlig sjukdom. Varje år dör ett antal hundar av huggormsbett men de allra flesta djur blir friska igen.

Avgörande för utgången är hur mycket ormgift som injiceras, vilket kan vara svårbedömt i akutskedet. Om din fyrfota vän blir ormbiten, uppsök veterinär omgående.

Här får du veta mer om huggormsbett, vilka symptom det kan ge, vad du ska göra om det händer och vilken hjälp som finns för ormbiten hund.

Symptom på huggormsbett

Hundar blir oftast ormbitna i nosen, kring huvudet eller i ett ben. Svullnad uppstår oftast inom två timmar och många gånger blir hunden tröttare än vanligt. Det bitna området är ömt. Allmäntillståndet kan förvärras under det kommande dygnet. Det är därför din hund behöver komma till en veterinär för undersökning.

Svullnad
Beroende på hur mycket ormgift som injicerats blir svullnaden lindrig, måttlig eller kraftig. Det bitna området är ömt. Ibland ser man två små prickar i huden efter ormens tänder. Svullnaden kan öka under de närmaste dagarna för att därefter avklinga.

Systemiska symtom
Blodcirkulation kan försämras efter ett huggormsbett. Kräkning och diarré är relativt vanliga symtom efter måttlig till kraftig giftöverföring. Ungefär var tionde hund drabbas även av hjärtrytmrubbning. Blödningsrubbningar och skador på inre organ är allvarliga symtom som tack och lov är ovanliga. Rapporterad dödlighet efter huggormsbett hos hund är upp till fyra procent.

Behandling

Om du vet att din hund har blivit biten av en huggorm gäller det att både bevara lugnet och handla snabbt. Uppsök veterinär omgående. Bär om möjligt din hund så sprids giftet långsammare i kroppen. Det viktigt att din hund inte rör sig efter bettet. Rörelse gör att giftet sprids snabbare ut i kroppen. Om du kan, lyft ditt djur. Lägg inte tryckförband, och försök inte suga ut giftet från bettet.

När söker jag hjälp?

Även om din hund verkar obesvärad, uppsök alltid veterinär om du misstänker att hunden blivit ormbiten.

Medicinering

Kortison ges inte längre rutinmässigt som behandling för ormbett. Tidigare var det vanligt att behandla svullnaden efter ormbett med kortison. Men nya studier visar på både positiva och negativa effekter av att ge kortison direkt efter huggormsbett. Prata alltid med veterinär innan du ger ditt djur kortison.


Om ormbettet har tagit i nosen eller i läpparna svullnar ansiktet upp.

Vad gör veterinären?

Så går behandlingen till

 1. Hur din hund behandlas beror på symtomen.
  – Vid endast lokal svullnad och gott allmäntillstånd, kan hunden ordineras vila hemma.
  – Om allmäntillståndet är påverkat och cirkulationen nedsatt rekommenderas ofta inskrivning för dropp, smärtlindring och observation.
  – Vid allvarliga symtom ges om möjligt antiserum.
 2. Vid måttliga till kraftiga symtom tas ofta blodprover för att till exempel undersöka röda och vita blodkroppar, blodplättar och lever- och njurvärden. Blodkoagulationen och tecken på hjärtmuskelskada kan undersökas med specifika tester vid behov.
 3. Intravenöst dropp ges ofta efter huggormsbett för att förebygga eller behandla nedsatt blodcirkulation.
 4. Smärtlindring ges i de allra flesta fall
 5. Den enda specifika behandlingen vid huggormsbett är antiserum. Det finns nu ofta tillgängligt vid många större kliniker och djursjukhus. För bäst effekt ska denna behandling sättas in under det första dygnet. Behandlingen är relativt dyr och det finns en viss risk för så kallad anafylaktisk chock. Därför ges inte antiserum till alla djur som blivit bitna.

Eftervård

Strikt vila i 10–14 dagar rekommenderas efter bettet. Långtidseffekter efter huggormsbett är ovanliga men några upplever nedsatt kondition under en tid.

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen