Huggormsbett – så gör du

Känner du till riskerna om din hund blir huggormsbiten? Varje år blir ett stort antal hundar i Sverige bitna av huggormar. Betten kan leda till allt från lokal svullnad vid bettstället till allvarlig sjukdom. Varje år dör ett antal hundar av huggormsbett men de allra flesta tillfrisknar. Ett huggormsbett är alltid att betrakta som mycket allvarligt och du ska skyndsamt söka hjälp hos veterinär. Här får du veta mer om huggormsbett, vilka symtom det kan ge, vad du ska göra om det händer och vilken hjälp som finns för ormbiten hund.
Sök vård direkt Sök vård direkt

Sök vård direkt

Detta kan vara ett akutfall som behöver vård omgående – kontakta veterinär.

Hitta närmaste akutmottagning

Avgörande för utgången är hur mycket ormgift som injiceras via bettet, något som är svårbedömt i akutskedet. Om din fyrfota vän blir ormbiten, uppsök veterinär omgående.

Symtom på huggormsbett

Hundar blir oftast ormbitna i nosen, kring huvudet eller i ett ben. Svullnad uppstår oftast inom två timmar och många gånger blir hunden påtagligt trött. Det bitna området är ömt och smärtar. Allmäntillståndet kan förvärras under det kommande dygnet. Det är därför det är mycket viktigt att din hund skyndsamt behöver komma till en veterinär för undersökning.

Svullnad
Beroende på hur mycket ormgift som injicerats blir svullnaden lindrig, måttlig eller kraftig. Det bitna området är ömt. Ibland ser man två små prickar i huden efter ormens tänder. Svullnaden kan öka avsevärt under de närmaste dagarna för att därefter avklinga.

Systemiska symtom
Blodcirkulationen kan påverkas efter ett huggormsbett. Kräkning och diarré är relativt vanliga symtom efter måttlig till kraftig giftöverföring. Ungefär var tionde hund drabbas även av hjärtrytmrubbning. Blödningsrubbningar och skador på inre organ är allvarliga symtom som tack och lov är ovanliga. Rapporterad dödlighet efter huggormsbett hos hund är upp till fyra procent.

Behandling

Om du vet att din hund har blivit biten av en huggorm gäller det att både bevara lugnet och handla snabbt. Uppsök veterinär omgående. Bär om möjligt din hund så sprids giftet långsammare i kroppen. Det viktigt att din hund rör sig minimalt efter bettet. Rörelse gör att giftet sprids snabbare ut i kroppen. Lägg inte tryckförband, och försök inte suga ut giftet från bettet.

När söker jag hjälp?

Även om din hund verkar obesvärad, uppsök alltid veterinär om du misstänker att hunden blivit ormbiten.

Medicinering

Kortison ges inte längre rutinmässigt som behandling för ormbett. Tidigare var det vanligt att behandla svullnaden efter ormbett med kortison. På senare tid har man i studier visat negativa effekter av att ge kortison direkt efter huggormsbett. Ge inte din hund kortison utan att först ha rådgjort med veterinär. 


Om ormbettet har tagit i nosen eller i läpparna svullnar ansiktet upp.

Vad gör veterinären?

Så går behandlingen till

 1. Hur din hund behandlas beror på symtomen.
  – Vid endast lokal svullnad och gott allmäntillstånd, kan hunden eventuellt ordineras vila hemma.
  – Om allmäntillståndet är påverkat och cirkulationen nedsatt rekommenderas som regel inskrivning vid vårdavdelning för dropp, smärtlindring och noggrann övervakning.
  – Vid allvarliga symtom ges antiserum.
 2.  Ofta tas blodprover för att till exempel undersöka röda och vita blodkroppar, blodplättar (trombocyter) samt lever- och njurvärden. Blodkoagulationen och tecken på hjärtmuskelskada kan undersökas med specifika tester vid behov.
 3. Intravenöst dropp ges efter huggormsbett för att förebygga eller behandla nedsatt blodcirkulation.
 4. Hunden får ordentlig smärtlindring och ofta även medicin mot illamående.
 5. Den enda specifika behandlingen vid huggormsbett är antiserum. Det finns tillgängligt vid djursjukhus och på många större kliniker. För bästa effekt ska denna behandling sättas in under det första dygnet. Behandlingen är relativt dyr och det finns en viss risk för så kallad anafylaktisk chock. Därför ges inte antiserum till alla djur som blivit bitna.

Eftervård

Strikt vila i 10–14 dagar rekommenderas efter bettet. Långtidseffekter efter huggormsbett är ovanliga men några upplever att hunden har nedsatt kondition under en tid. Vanligen återser man hunden efter denna period på ett återbesök för noggrann uppföljning och provtagning. 

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen