Fästingburna sjukdomar

En härlig skogspromenad eller en picknick i gröngräset kan lätt grumlas av oro för eventuella fästingbett och för risken att bli smittad av fästingburna sjukdomar. I vårt reportage om fästingar går vi igenom de fästingburna sjukdomarna, vanliga symtom, olika fästingpreparat och hur du minimerar och förebygger risk för bett. Dessutom tipsar vi om hur du tar bort en fästing som klamrat sig fast på ditt djur. Häng med och lär dig allt du behöver veta!

Sofia Wijkmark är legitimerad veterinär och arbetar på vårt djursjukhus i Göteborg. Hon träffar ofta djurägare som har frågor om fästingar och fästingbett. Tillsammans med henne reder vi ut vad som kan vara bra att tänka på under fästingsäsongen.

Jag möter upp Sofia i receptionen. Hon berättar att hon just avslutat ett återbesök med husse och hunden Ollie som tillfrisknat efter en besvärlig infektion i ena ögat. Synen är helt opåverkad och äntligen kunde vi ta av honom kragen säger hon och ler.

Vi vandrar i väg mot köket där det luktar nybryggt kaffe. Vi slår oss ner vid fönstret och inleder vårt samtal. 

Sofia, hur vet jag om det är fästingsäsong och att fästingarna är aktiva?

Man brukar säga att den svenska fästingsäsongen pågår mellan mars och oktober men Sverige är ett avlångt land med varierat klimat så säsongen skiljer sig en hel del mellan norr och söder. Den vanliga fästingen som vi har här i Sverige heter Ixodes ricinus och är aktiv redan från fem plusgrader och uppåt.

Finns det perioder när jag inte alls behöver vara uppmärksam på fästingar?

Egentligen inte, men det beror såklart var i landet du bor. Med milda vintrar så som i södra och mellersta Sverige är det inte säkert att vinterklimatet kommer ner i temperaturer under fem grader och då kan det mycket väl finns aktiva fästingar även i perioden mellan november och februari.

Om du trots allt hittar en fästing när det bör vara ”omöjligt” för dem att vara aktiva så ska du göra precis som vanligt och ta bort den så fort som möjligt. Sen rekommenderar vi att du kontaktar veterinär eller SVA (Statens Veterinärmedicinska Anstalt). De kan hjälpa dig att avgöra om det är vår vanliga fästing eller eventuellt en mer sällsynt och ny variant som kan behöva skickas på analys.

Ta gärna en bild på fästingen och lägg den i en liten behållare så att den kan skickas iväg om det blir aktuellt.

Stämmer det att fästingar mest lever i gräset eller finns de även i buskar och träd?

Man kan säga att det stämmer. Fästingar lever främst i gräs. Ofta i en höjd på ca 10-20 centimeter. De trivs allra bäst där det finns naturlig fukt och skugga. Där sitter de och väntar på ett lämpligt värddjur. De har inga ögon och är helt blinda så de förlitar sig istället på dofter och vibrationer i marken. När värddjuret passerar använder de sina ben för att gripa tag och få fäste.

Hur länge lever en fästing och hur ofta suger de blod?

En fästing lever normalt sett i cirka två till tre år men kan leva längre än så. Det beror på hur lång tid den lever i varje stadie. Fästingen går igenom tre olika stadier i sin utveckling från ägg till larv och nymf innan den går in i det fjärde och så kallade vuxna stadiet. För att kunna ta sig vidare mellan respektive stadie behöver den suga blod. Så när ägget kläcks måste larven alltså suga blod från ett värddjur innan den kan utvecklas vidare till nymf och så fortsätter det till dess att fästingen når vuxenstadiet.

När temperaturen sjunker under fem plusgrader och säsongen är över drar fästingarna sig tillbaka och övervintrar i marken oavsett vilket stadie de befinner sig i. Det finns alltså alltid ägg, larver, nymfer och vuxna i omlopp men de är bara aktiva om det är minst fem plusgrader utomhus.

Är fästingar och dess bett farliga i sig eller är det mest risken för eventuell smitta som är farlig?

Som regel är betten helt ofarliga men enstaka hundar och katter kan förstås vara överkänsliga och få en mindre reaktion av själva bettet. I dessa fall uppstår då oftast en lokal lindrig irritation så som hot spot eller fukteksem.

Om du som djurägare märker att det blir irriterat kring bettet så är det bra att tvätta med klorhexidinlösning. Gärna två gånger per dag i fem dagar. Blir det inte bättre uppsöker du veterinär som kan hjälpa.

Vilka sjukdomar kan fästingar bära på?

Den vanliga fästingen som vi har här i Sverige kan bära på Borrelia, Anaplasma samt överföra virussjukdomen TBE (fästingburen hjärninflammation). Vidare finns det förstås andra fästingarter som kan bära på andra sjukdomar så om du har varit utomlands med ditt djur och sen hittar en fästing så kan det vara bra att nämna det om du uppsöker veterinär.

Kan mitt djur bli allvarligt sjukt om det drabbas?

I det akuta skedet kan det bli allvarligt om ditt djur är kraftigt allmänpåverkat, har feber och kanske till och med är ömt i muskler och leder. Då behövs ofta veterinärvård och relevant behandling. Men man ska också komma ihåg att det är ovanligt att djuren insjuknar i de fästingburna sjukdomarna.

Om du plockat bort en fästing och sen märker att ditt djur insjuknar är det viktigt att du nämner det när du träffar veterinären.

Hur ställer man diagnos på en fästingburen sjukdom?

De kan vara svårt eftersom djuret kan bära på antikroppar sedan tidigare bara genom att ha varit i kontakt med någon av de fästingburna sjukdomarna utan att faktiskt ha insjuknat. Misstänker vi fästingburen smitta behandlar vi enligt rådande rekommendationer. Är det rätt diagnos och behandling ser man en klar förbättring hos djuret redan efter ett par dagar. Och skulle det visa sig vara fel tar man fler prover och fortsätter utredningen för att kunna ställa rätt diagnos.

Finns det behandling och bot för alla fästingburna sjukdomar?

Både borrelios och anaplasmos är bakteriella sjukdomar och där finns antibiotika som kan bota. För TBE som är ett virus kan vi bara sätta in understödjande behandling. Det betyder att vi understödjer alla viktiga funktioner i kroppen så djurets eget immunförsvar kan fokusera helt på att bekämpa sjukdomen i sig. I dessa fall blir djuret inlagt och får både dropp och smärtlindring.

För samtliga fästingburna sjukdomar är det mycket viktigt att poängtera att även om infektion är vanlig är klinisk sjukdom ovanlig. Särskilt avseende TBE däe ytterst få fall finns dokumenterade. Detta betyder att även om fästingen överfört smitta till din hund är det endast i ett fåtal fall smittan visar sig i kliniska symtom. Både vid anaplasmos och borrelios är sjukdomssymtomen plötsliga och akuta och snabbt övergående efter insatt behandling om diagnosen är rätt. Kronisk anaplasmos har inte dokumenterats och inte heller borrelios anses orsaka kronisk sjukdom. Borrelios hos hund har alltså inte kopplats till långvarig trötthet, eller återkommande hälta, eller återkommande feber. 

Vilka symtom ska jag som djurägare vara uppmärksam på när det gäller dessa sjukdomar?

Vid både borrelios och anaplasmos noteras symtom som trötthet, nedsatt allmäntillstånd, feber och stelhet i muskler och leder. Utöver det kan man också se vandrande hälta hos vissa borreliapatienter. De drabbas då av en hälta som börjar på ett ställe och som med tiden förflyttar sig till andra delar.

Vid anaplasmos förekommer ingen hälta men däremot besvär med mage och tarm vilket ofta ger nedsatt aptit och ovilja att äta.

Hur kan jag som djurägare förebygga och minska risken för fästingbett och fästingburna sjukdomar?

Först och främst är det viktigt att hålla koll på när fästingsäsongen är igång där du bor och att ha som vana att gå igenom pälsen efter varje utomhusvistelse. Då minimerar du risken för smitta eftersom fästingen inte hinner få fäste och börja suga blod. Använd gärna en borste och titta särskilt noga bakom öron, i ansikte och armhålor där huden är lite tunnare och där det finns mindre päls.

Sen finns det förstås en hel del fästingpreparat som också kan hjälpa till att minska risken för bett och smitta. Vi brukar prata om repellerande (till exempel vissa halsband) och icke-repellerande preparat (preparat i tablettform). De repellerande varianterna gör så att fästingen inte vill klamra sig fast och suga blod medan de icke-repellerande verkar och skyddar genom att fästingen bitit sig fast, sugit blod och därmed dör.

För att preparaten ska fungera och ge fullgott skydd måste du använda dem på rätt sätt. För halsband är det viktigt att de sitter tajt och för andra repellerande preparat som spot on-preparat är det helt avgörande att det stryks på noggrant på huden. Preparatet sprider sig då i djurets fettlager.

Väljer du icke-repellerande tabletter finns det olika varianter. Beroende av preparat medicinerar du var fjärde eller var tolfte vecka. Katter kan vara bra på att spotta ut tabletterna så håll lite extra koll på dem.

Sen vill jag också nämna att olika preparat kan vara farliga för hund respektive katt så du som har både katt och hund ska rådgöra med veterinär så att du bara använder preparat som är ofarliga för dem båda. Exempelvis tabletter som är helt ofarliga för omgivningen.

Hur är det med inkubationstid för fästingburna sjukdomar?

Det ser lite olika ut. För anaplasmos är det en till två veckor medan det för borrelios kan vara allt från två till sex månader. Oavsett vilken sjukdom som drabbar så dyker alla symtom upp på en och samma gång. Det blir akuta symtom direkt.

För TBE gäller fyra dagar upp till en månad och även här kommer alla symtom på en gång.

Vad gör jag om jag hittar en fästing på mitt djur?

Hittar du en fästing som bitit sig fast ska du alltid försöka ta bort den så fort som möjligt. Det gör du enklast med någon form av fästingborttagare. Har du ingen fästingborttagare hemma så kan du använda pincett eller dina egna fingrar. Det viktigaste är att fästingen tas bort så snart den upptäcks. Blir det rester kvar så stöts de ofta bort inom ett par dagar. Skulle de trots allt sitta kvar kan det vara bra att uppsöka veterinär. Likaså om området runt bettet blir irriterat eller till och med infekterat.

Finns det något vaccin mot fästingburna sjukdomar för djur?

I dagsläget finns inget vaccin mot TBE och Anaplasma men däremot mot Borrelia. Dock är symtom hos djur så pass ovanliga att Läkemedelsverket bedömer värdet av att vaccinera som begränsat.

Alltså:

  • Håll koll på när det är fästingsäsong i din närhet.
  • Använd passande fästingpreparat för att slippa oro, klåda, rodnad och eventuell reaktion på bett och för att minimera risken för fästingburen sjukdom. 
  • Borsta dagligen igenom pälsen och titta noga bakom öron, i armhålor och ansikte.
  • Var uppmärksam på symtom och berätta om utlandsvistelser och fästingbett för veterinären.
  • Kom ihåg att fästingburna sjukdomar är ovanliga hos våra djur.

Vår personal hjälper gärna till med receptförskrivning av fästingprofylax, fästingborttagning och kliniska undersökningar vid eventuell rodnad eller reaktion efter bett. Bokar du klinikbesök svarar de förstås också på dina frågor och visar hur du applicerar och använder fästingmedel för att de ska ha effekt. Tveka inte att höra av dig. Du hittar närmaste klinik här.

Vill du bara ha receptförnyelse eller har du kanske inte möjlighet att komma till någon av våra kliniker? Då är du välkommen att boka ett videosamtal med någon av våra veterinärer. Ladda ner appen och boka tid.

Vill du köpa receptfria fästingmedel, klorhexidinlösning eller fästingborttagare direkt online så gör du det enkelt i vår webbshop Vetapotek. Ett begränsat utbud finns förstås också på våra kliniker.

Vill du läsa mer om fästingar, fästingburna sjukdomar, fästingmedel och borttagare så kan du göra det i Djurvårdguiden.

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen