Så påverkar huggormens gift

Huggormen är den enda giftorm som förekommer vilt i Skandinavien. Varje år blir cirka 2000 hundar bitna av huggorm i Sverige. 30 procent av betten är så kallade ”torra bett” utan giftinjektion. Då utvecklar hunden inga symtom.
Sök vård direkt Sök vård direkt

Sök vård direkt

Detta kan vara ett akutfall som behöver vård omgående – kontakta veterinär.

Hitta närmaste akutmottagning

Huggormsbett är vanligt från vår till sen höst. Katterna brukar i allmänhet komma lindrigare undan än hundarna.

Ormens gift är en blandning av enzymer och har två funktioner; att paralysera och döda bytet, som ofta är en sork, och att underlätta spjälkningen av maten. Bytesdjuret dör oftast antingen på grund av inre blödningar eller för att hjärtverksamheten eller andningen sätts ur spel.

Så påverkar huggormens gift din hund:

  • Liknande effekter som ovan, men som regel mer lokala, uppstår efter huggormsbett hos hund.
  • Blod- och lymfkärlen skadas så att blödningar och svullnad uppstår.
  • Många gånger blir hunden påtagligt trött och blodcirkulationen kan försämras.
  • Hjärtrytmrubbningar kan tillstöta och ibland även blödningsrubbningar.
  • I allvarliga fall kan skador på inre organ uppstå.

Här finns mer information om huggormsbett på hund »

Här hittar du djursjukhus och djurkliniker som kan hjälpa dig om din hund blivit biten.

Varje år blir ett stort antal hundar och katter i Sverige bitna av huggormar.

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen