Så påverkar huggormens gift

Så påverkar huggormens gift. Huggormen är den enda giftorm som förekommer vilt i Skandinavien. Varje år blir cirka 2000 hundar bitna av huggorm i Sverige. 30 procent av betten är så kallade ”torra bett” utan giftinjektion. Då utvecklar hunden inga symtom.

Huggormsbett är vanligt från vår till sen höst. Katterna brukar i allmänhet klara sig bättre än hundarna.

Ormens gift är en blandning av enzymer och har två funktioner; att paralysera och döda bytet, som ofta är en sork, och att underlätta spjälkningen av maten. Bytesdjuret dör oftast antingen på grund av inre blödningar eller för att hjärtverksamheten eller andningen sätts ur spel.

Så påverkar huggormens gift din hund:

  • Liknande effekter som ovan, men mer lokala, uppstår efter huggormsbett hos hund.
  • Blod- och lymfkärlen skadas så att blödningar och svullnad uppstår.
  • Många gånger blir hunden tröttare och blodcirkulationen kan försvagas.
  • Hjärtrytmrubbningar kan tillstöta och ibland även blödningsrubbningar.
  • Om hunden är allvarligt sjukt på grund av huggormsbettet kan skador på inre organ uppstå.

Här finns mer information om huggormsbett på hund »

Här hittar du djursjukhus och djurkliniker som kan hjälpa dig om din hund blivit biten.

Varje år blir ett stort antal hundar och katter i Sverige bitna av huggormar.

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen