Förgiftning

Många substanser och födoämnen kan förgifta ett husdjur. Vissa är uppenbara som till exempel glykol och råttgift, men även till synes harmlösa saker som lök, russin och växter kan ställa till det och leda till förgiftning.
Sök vård direkt Sök vård direkt

Sök vård direkt

Detta kan vara ett akutfall som behöver vård omgående – kontakta veterinär.

Hitta närmaste akutmottagning

Förgiftningar hos hund och katt är ett mycket vanligt problem. Våra fyrfota vänner blir ofta förgiftade av ämnen och mat som är helt ofarliga för oss människor och som vi kanske inte tänker på är skadliga för djuret. Choklad, russin, lök och vissa blommor kan vara dödligt för katter och hundar. Ofta är det bråttom när djuren kommer till akuten, och ditt djur kan behöva intensivvårdas på djursjukhusets vårdavdelning. 

Följ länkarna så får du veta mer om vad som kan vara farligt för våra hundar och katter, vilka symtomen är och vad veterinären gör med mera.

Förgiftning hos hund »

Förgiftning hos katt »

Om du misstänker förgiftning, kontakta veterinär direkt så får du hjälp.

Försök aldrig framkalla kräkning hos ditt djur på egen hand!

Russin kan förgifta både katter och hundar.

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen