Förgiftning hos hund

Många förgiftningar ser man inte på en gång. Symtomen kan komma efter en tid och dessutom vara diffusa. Det kan handla om att hunden får feber, är trött, hängig, inte vill äta eller får bleka slemhinnor. Akuta symtom kan vara att hunden kräks, får diarré, andas hastigt, får neurologiska symtom eller är orolig och rastlös.
Sök vård direkt Sök vård direkt

Sök vård direkt

Detta kan vara ett akutfall som behöver vård omgående – kontakta veterinär.

Hitta närmaste akutmottagning

Så vet du om din hund blivit förgiftad

Om man inte faktiskt själv sett att hunden ätit eller utsatts för giftiga och skadliga ämnen och substanser kan det vara svårt att avgöra om den är förgiftad eller ej. Uppträder din hund plötsligt annorlunda med tecken på oro, hastig andning, darrningar, svaghet, buksmärta, kräkningar, diaréer, kramper mm bör du alltid ha risken för förgiftning under beaktande. 

Om du misstänker att din hund är förgiftad - kontakta veterinär direkt. Försök aldrig framkalla kräkning hos din hund på egen hand!

Här får du veta mer om några ämnen som är farliga och vilka symtomen kan vara.

En del substanser, som råttgift och glykol, kan vara självklara medan andra kanske förvånar. Att matrester med lök, ett russin som fallit ned på köksgolvet eller en vanlig huvudvärkstablett för människor kan vara mycket farligt är inte alla medvetna om.

Några vanliga typer av förgiftning hos hund

Chokladförgiftning

Oftast ger choklad diarré och kräkningar men kan även leda till rastlöshet, kramper och hjärtstillestånd. Vid större mängder kan dödsfall inträffa. Som princip gäller att ju renare och mörkare chokladen är desto farligare är den för hunden. I Djurvårdguiden finns en kalkylator du kan använda som ett första steg i att uppskatta risken för din hund. 

Glykolförgiftning

En av de farligaste förgiftningarna är glykolförgiftning. Det behövs inte mycket för att dosen ska vara direkt dödlig. Symtom som illamående, trötthet, kräkning, kramper och vinglighet kan ses redan efter 30 minuter. Glykolförgiftning orsakar akut njursvikt och hunden behöver komma i vård utan dröjsmål. 

Råttgift

Också en liten dos råttgift är farlig. Symtom kan vara att hunden blir slö, hängig, får bleka slemhinnor, andas häftigt och får blod i avföringen.

Läkemedel

Läkemedel för människor, som vanliga värktabletter, kan vara farliga för djuren. Medicinerna kan ge blodförändringar eller inre blödningar i mage och tarm. Det finns risk för njurskador, leverskador och dödsfall. Ge aldrig medicin utan att först vara i kontakt med veterinär för korrekt dosering.

Lök

I alla sorters lök finns toxiner, gifter, som skadar de röda blodkropparna. Symtom kan vara bleka slemhinnor, blod i urinen eller matvägran.

Russin och vindruvor

Både russin och vindruvor kan vara giftiga för din hund. Det är individuellt hur mycket hunden tål - så lite som ett enda russin eller en vindruva kan vara farligt. Symtom kan vara kräkningar, diarré, buksmärtor och slöhet.

Alger

Algförgiftning är potentiellt dödligt för hundar. Symtom på algförgiftning är bland annat darrningar, kräkningar, problem med andningen och balansen och ökad törst och urinering. Följ rapportering kring algblomning noga och se till att din hund inte badar i eller dricker av vatten med algförekomst. 

Bulldeg

Deg jäser i hundens mage, vilket orsakar gasbildning och kan i värre fall resultera i magomvridning. Vid jäsningen bildas också etanol och stora mängder kan orsaka alkoholförgiftning.

Växter

Giftiga växter för hund är bland annat ett flertal krukväxter som är vanligt förekommande i våra hem och förgyller hemmiljön och ger ett vackert intryck. 

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen