Förgiftning hos hund

Många förgiftningar ser man inte på en gång. Symtomen kan komma efter en tid och dessutom vara diffusa vid förgiftning hos hund. Det kan handla om att hunden får feber, är trött, hängig, inte vill äta eller får bleka slemhinnor. Akuta symtom kan vara att hunden kräks, får diarré, andas hastigt, får neurologiska symtom eller är ”speedat”.

Så vet du om din hund blivit förgiftad

Ofta är det bråttom när djuren kommer till akuten, och ofta sker det under jourtid eftersom flera förgiftningar inte märks förrän efter flera timmar, och ibland ännu längre tid.

Om du misstänker att din hund är förgiftad, kontakta veterinär direkt så får du hjälp. Försök aldrig få ditt djur att kräkas själv.

Här får du veta mer om ämnen som är farliga och vilka symtomen är.

En del saker, som råttgift och glykol är självklara medan andra kanske förvånar. Att matrester med lök, ett russin som fallit ned på köksgolvet eller en vanlig huvudvärkstablett för människor kan vara mycket farligt är inte alla medvetna om.

Några vanliga typer av förgiftning hos hund

Chokladförgiftning

Oftast ger choklad diarré och kräkningar men kan även leda till rastlöshet, kramper och hjärtstillestånd. Vid större mängder kan dödsfall inträffa.

Glykolförgiftning

En av de farligaste förgiftningarna är glykolförgiftning. Det behövs inte mycket för att dosen ska vara direkt dödlig. Symptom som illamående, trötthet, kräkning, kramper och vinglighet kan ses redan efter 30 minuter. Orsakar akut njursvikt.

Råttgift

Också en liten dos råttgift är farlig. Symtom är att hunden blir slö, hängig, får bleka slemhinnor, andas häftigt och får blod i avföringen.

Läkemedel

Läkemedel för människor, som vanliga värktabletter, kan vara farliga för djuren. Medicinerna kan ge blodförändringar eller inre blödningar i mage och tarm. Det finns också risk för njurskador, leverskador och dödsfall. Sätt aldrig in medicin utan att först vara i kontakt med veterinär för korrekt dosering.

Lök

I alla sorters lök finns toxiner, gifter, som skadar de röda blodkropparna. Symptom kan vara bleka slemhinnor, blod i urinen eller matvägran.

Russin och vindruvor

Både russin och vindruvor kan vara giftigt för njurarna. Det är individuellt hur mycket hunden tål, så lite som ett russin kan vara farligt. Symtom är kräkningar, diarré, buksmärtor och slöhet.

Alger

Algförgiftning är potentiellt dödligt för hundar. Symtom på algförgiftning är bland annat darrningar, kräkningar, problem med andningen och balansen och ökad törst och urinering.

Bulldeg

Deg jäser i magen, vilket orsakar gasbildning och kan i värre fall resultera i magomvridning. Vid jäsningen bildas också etanol och stora mängder kan orsaka alkoholförgiftning.

Växter

Giftiga växter för hund är bland annat ett flertal krukväxter, som är vanligt förekommande i våra hem och förgyller hemmiljön och ger ett vackert intryck. Dock är flera av våra vanliga växter giftiga för hund och kan utgöra en risk för barn och hundar som kan få för sig att ta en smakbit eller två.

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen