Giftiga växter för hund

Giftiga växter för hund är bland annat ett flertal krukväxter, som är vanligt förekommande i våra hem och förgyller hemmiljön och ger ett vackert intryck. Dock är flera av våra vanliga växter giftiga för hund och kan utgöra en risk för barn och hundar som kan få för sig att ta en smakbit eller två.
Sök vård direkt Sök vård direkt

Sök vård direkt

Detta kan vara ett akutfall som behöver vård omgående – kontakta veterinär.

Hitta närmaste akutmottagning
Om din hund är mycket nyfiken och visar tecken på att vilja äta på växterna kan det vara klokt att rensa bort de växter som kan utgöra risk för förgiftning och sjukdomssymtom. 

Om du misstänker att din hund ätit på krukväxter/växter bör du kontakta veterinär för omedelbar rådgivning. 

De vanligaste förgiftningssymtomen oavsett vad din hund fått i sig är kräkningar, illamående, diarré, aptitförlust, svaghet, buksmärta, dreglingar och skakningar. Vissa ämnen kan även allvarligt skada inre organ som njurar, lever och hjärta. För vissa substanser räcker mycket små mängder för att symtom ska uppstå medan andra kan intas i större mängd utan att något onormalt iakttas. Läs mer om förgiftning.
 
Påskliljans lök är giftig för din hund


Växter som förknippas med förgiftning hos hund:

 

Azalea

Azaleans giftiga komponent är ett neurotoxin – grayantoxin – som kan ge symtom redan efter mycket små intagna mängder. Giftet påverkar muskelvävnad i hjärta och skelett. Symtom som kräkningar, diarré, svaghet och dreglande kan iakttas.


Amaryllis

Intag kan ge symtom som kräkningar, diarré, ökad salivering mm. Växtens lök anses vara mer giftig än blommorna och stjälken.


Akleja


Alokasiaväxter

Innehåller olösliga oxalatkristaller som kan vara irriterande för mun, svalg och magtarmkanalen men även irritera och orsaka svullnad i övre luftvägar.
 

Björnloka

Växtsaften i stjälkar och blad anses vara mycket giftiga för både människor och djur.
 

Blågröna alger

Vid algblomning i sjöar och vattendrag är det viktigt att se till att hunden inte badar eller dricker av vattnet. Symtom inträder snabbt, vanligen inom en timme, och visar sig oftast som oro, darrningar, kräkning och diarré.
 

Cyklamen

Det giftiga ämnet kan orsaka symtom från magtarmkanalen.
 

Ekollon

Intag av ekollon kan ge allvarliga lever- och njurproblem och intag kräver snabb behandling.
 

Fredskalla

Garderobsblomma
 

Gladiolus

Ffa växtens knölar kan orsaka förgiftningssymtom.


Gullranka

Både stam och blad innehåller irritterande ämnen som kan orsaka symtom som sveda i mun och symtom från magtarmkanalen.
 

Gullregn


High chaparral

 

Hyacint

Alla delar av växten är giftiga men gifterna är mest koncentrerade till växtens lökar.
 

Hästkastanj

Hästkastanjen kan ge symtom som magsmärta, kräkningar och diarré. Det finns även en risk att kastanjen och dess hölje kan fastna i tarmkanalen och orsaka främmande kropps-symtom som tarmobstruktion.
 

Idegran

Idegran anses mycket giftigt för djur och giftet bärs i såväl frön som barr och bär. Symtom kan uppträda efter mycket kort tid och det potenta toxinet kan påverka hundens hjärtfunktion och orsaka hjärtstillestånd.
 

Julstjärna

Innehåller ämnen som kan orsaka dreglande, hudirritation – ffa i ansikte, nos och läppar, kliande ögon, diarré och kräkningar.
 

Kottepalm

Växtensfrön är mycket giftiga och kan leda till allvarlig förgiftning med kramper, koma och leversvikt.


Kristi törnekrona

Växtsaften är irriterande och kan exempelvis orsaka blåsor och irritation i mun och svalg.


Kroton


Lagerhägg

Lagerhägg är en vanlig häckväxt vars blad och frön kan orsaka allvarliga förgiftningssymtom med bl a andningspåverkan.
 

Liguster


Lilja

Bladen, blomman och roten är giftiga och kan ge allvarliga symtom med hjärtpåverkan och kramper.


Liljekonvalj

Även liljekonvaljens gift är hjärttoxiskt. I allvarliga fall kan det leda till kramper, oregelbunden hjärtrytm och t o m hjärtstopp.
 

Lyckoklöver/Oxalis


Mistel

Bären från misteln kan ge symtom från magtarmkanalen.


Monstera

Innehåller olösliga kalciumoxalater som anses giftiga.


Murgröna


Porslinsblomma


Påsklilja

Blomman lök är den giftigaste delen.
 

Rhododendron

Framför allt blommorna är giftiga men även intag av bladen kan ge förgiftningssymtom. I svåra fall kan andningsfunktionen påverkas.
 

Spikklubba

Spikklubban anses mycket giftig och den allvarligaste följden är påverkan på det centrala nervsystemet. 
 

Skvätt iväg

 

Svärmorstunga

 

Tuja


Tulpan

Kan ge magtarmsymtom samt slöhet. Giftet är starkast i löken.
 

Änglatrumpet

Alla delar av växten är giftiga och innehåller s k alkaloider som kan orsaka oro, förvirring, hjärtrubbning mm.
 

 

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen