Ny lag: ID-märkning och registrering av katt, läs mer.

90 matchande resultat i “Katt”

Kastrera din hund och katt eller inte?

Djurvårdguiden

Kastrera din hund och katt eller inte?

Kastration är ett vanligt ingrepp som kan utföras av såväl medicinska som beteendestyrda orsaker och sedan 1988, när det blev lagligt att kastrera helt friska djur, så pågår en ständig debatt om kastrationens syfte och inverkan på djuren.För att reda lite i detta har vi pratat med Leg. Veterinär Christophe Bujon som är specialist i hundens och kattens sjukdomar och som arbetar här på Evidensia Djursjukvård.Christophe, vad är egentligen en kastration?Enkelt uttryckt innebär den att man opererar bort de körtlar som producerar könshormon och könsceller. Det vill säga testiklar på handjur och äggstockar på hondjur. Hos hondjuren tas även delar av livmodern bort i många fall.Varför kastrerar man ett djur?Det finns flera olika anledningar till det. Innan 1988, då kastration på friska djur var förbjudet, så utfördes kastrationer enbart som en del i behandlingen av vissa allvarligare sjukdomar. Framförallt vid olika typer av könsrelaterade tumörsjukdomar, prostatabekymmer och besvärande ändtarmsbråck.Numera kastrerar vi även av andra orsaker där den mest uppenbara förstås är att eliminera förekomsten av oönskade valpar och kattungar. Vi skiljer också på rent veterinärmedicinska och beteendestyrda orsaker. Att kastrera ett friskt djur för att undvika eventuell sjukdom har givetvis sina fördelar men det finns också en baksida som är viktig för dig som djurägare att känna till.Vilka är de veterinärmedicinska för- och nackdelarna med kastration?Den mest uppenbara fördelen för alla djur är förstås att kastration kan förebygga och lindra/bota allvarliga sjukdomar och därmed förlänga livet men utöver det så ser det lite olika ut för han- och hondjur. Dessutom skiljer det sig också mellan katt och hund så här väljer vi att dela in de veterinärmedicinska för- och nackdelarna per djur och kön där olikheterna kräver det.Vi börjar med hanhund: Som vi nämnt ovan utför man ofta kastration som en del i behandlingen av könsrelaterade sjukdomar och det betyder förstås att en uppenbar veterinärmedicinsk fördel med förebyggande kastration är att risken för insjuknande i sjukdomar som till exempel prostatabekymmer, perinealbråck (ändtarmsbråck), testikeltumör, testikelomvridning och vissa tumörsjukdomar minskar eller elimineras efter en kastration. Likaså slipper man helt problem med förhudskatarr, något som är både vanligt och besvärligt för hunden. En annan fördel är såklart att oönskade valpar inte blir till.Om vi fortsätter med tik och honkatt så är det framförallt eliminering av risken att drabbas av juvertumör, tumör på äggstockarna och livmoderinflammation som är de största veterinärmedicinska fördelarna. Det är allvarliga sjukdomar som i stort sett helt kan undvikas med kastration om den sker före första löpet.Vi avslutar med hankatten där det inte finns några säkerställda veterinärmedicinska fördelar med kastration. Anledningen till det är att könsrelaterade sjukdomar och testikelproblematik är mycket ovanligt hos dem. Däremot kan man se en del beteendestyrda fördelar eller förändringar men mer om det längre ner i reportaget.Ok. Vad gäller då för eventuella nackdelar?Det finns en del nackdelar men alla är inte vetenskapligt säkerställda utan kräver mer forskning men det man faktiskt vet, och det gäller alla djur, är att den mest förekommande nackdelen med kastration är ökad risk för övervikt och fetma. Anledningen till det är att en kastration minskar mängden könshormon vilket i sin tur ger lägre ämnesomsättning och energibehov. Motsägelsefullt nog brukar dock djurets aptit och intresse för foder öka efter kastrationen och den kombinationen är förstås inte gynnsam då övervikt och höga blodfetter kan leda till flera olika typer av vällevnadssjukdomar så som problem med leder, och diabetes. Kraftiga hankatter har också lättare att få problem med urinstenar.Om vi kikar lite extra på hundar så finns det en annan mer ovanlig nackdel och det är att både tik och hanhund kan drabbas av urininkontinens efter kastration. Urininkontinens går inte att bota men det är inget livshotande tillstånd och det går att behandla med mediciner.I sällsynta fall kan också tikar drabbas av försämrad pälskvalitet. En tidigare blank och fin päls kan bli både yvig och frissig. Detta drabbar mest långhåriga hundar som till exempel irländsk setter och cavalier king charles spaniel. Eftersom pälsen ska skydda huden så kan den försämrade pälskvaliteten öka risk och sårbarhet för hudrelaterade problem framåt.Vad finns det för beteendestyrda för- och nackdelar?I dagsläget har man egentligen inte kunnat definiera några beteendestyrda nackdelar med kastration. Det vi menar med beteendestyrd förändring är helt enkelt instinktiva och biologiska beteenden som ändras när man utför en kastration och tar bort de körtlar som producerar könshormon och könsceller. Alltså de mekanismer som styr djurens sexualdrift och könsbundna beteenden. Den grundläggande könsdriften kan vara väldigt stressande för djuren. I sin frustration kan hanhundar till och med sluta äta, sova sämre, kissa blod och rymma från sin ägare för att få fatt på lämplig löptik. Det har vid flera tillfällen lett till olyckor och skador som måste tas om hand hos veterinär.I det vilda är en stark sexualdrift förstås avgörande men i samband med att både hundar och katter har blivit tama husdjur, där vi människor i stor utsträckning kontrollerar och säkerställer fortplantning, så minskar förstås vikten av att låta den vara så pass stark att den medför stor stress och besvärande beteenden.De mest förekommande beteendeförändringarna efter kastrationHanhund och hankatt:Hos en kastrerad hanhund/hankatt minskar ofta behovet av att markera och försvara sitt revir. Likaså minskar aggression och behov av att bevisa sig i slagsmål med andra handjur. Även stress i kontakt med löpande honor minskar. Sammantaget får man ofta en hund/katt som är mer tillgiven och jämnare i humöret och färre besök till veterinären på grund av bitsår. Kastrerade handjur uppfattas inte lika mycket som hot av andra handjur vilket också minskar risken för slagsmål.Tik och honkatt: För hondjuren är det framförallt uteblivet löp och eventuell skendräktighet samt minskning av generell stress som blir en tydlig beteendestyrd fördel. För en del tikar innebär varje skendräktighet besvärande beteenden i form av gnällighet, okoncentration och stark drift att bygga bo och bära runt på kuddar och annat i brist på riktiga ungar. För tiken kan också besvär vid skendräktighet öka med åldern och varje skendräktighet kan i värsta fall leda till juverinflammation. Det är dock mycket ovanligt. Efter en kastration försvinner detta helt.Hur går en kastration till?Hanhund och hankatt: Det finns två sätt att kastrera handjur. Kirurgiskt och kemiskt. Den kemiska kastrationen innebär att man sätter in ett chip som hämmar testosteronet vilket minskar sexualdriften och gör sperman oduglig för reproduktion. Effekten håller i sig 6-12 månader beroende på dosering i chippet. En del djurägare gör detta innan de bestämmer sig för ett kirurgiskt ingrepp.Det kirurgiska ingreppet innebär helt enkelt att man opererar bort båda testiklarna. Detta är ett oåterkalleligt ingrepp som inte går att ångra eller återställa.Tik och honkatt: För honorna sker kastration genom att man tar bort äggstockar eller äggstockar och livmoder. Det kan göras genom traditionell kirurgi eller titthålskirurgi.Vad händer efter kastrationen?Efter ingreppet så vilar djuret på uppvaket under uppsikt av djursjukskötare till dess att det är piggt och alert. Sen sker utskrivning och hemgång samma dag.På hemmaplan är det vila som gäller i ca: 2 veckor. De första dagarna medicinerar man hemma och använder krage för att undvika bakterier från djurets mun i operationssåret eller risk att djuret slickar/biter på såret.Rastning och promenader sker försiktigt i koppel och lek, bus och annat bör helt uteslutas till dess att såret har läkt fullt ut.Vi rekommenderar att man som djurägare kikar på såret dagligen och man kontaktar veterinär om man misstänker eller upptäcker svullnad, rodnad, blödningen eller annat som inte känns bra.Vi vill också betona att veterinärer alltid är skyldiga att informera djurägaren om för- och nackdelar med medicinska ingrepp och det gäller förstås även kastration. För ett så välunderbyggt beslut som möjligt rekommenderar vi en gemensam diskussion kring djurets ålder, ras och temperament i kombination med djurägarens förväntningar och orsak till vilja att kastrera.Alltså:Kastration är ett rutiningrepp och utförs som del i behandling på sjuka djur eller i förebyggande medicinskt eller beteendestyrt syfte på friska djur.Kastration på friska djur bör alltid föregås av samråd med legitimerad veterinär.Kastration på friska djur bör helst ske när djuret är ca: 6 månader gammalt.Kastration innebär alltid ökad risk för övervikt och bör därför kompletteras med rådgivning kring lämplig vikt och anpassat foder för djuret framåt.Vill du läsa mer om kastration så kan du göra det i Djurvårdguiden Vill du boka videosamtal med våra onlineveterinärer så gör du det enkelt genom att ladda ner vår appVill du kontakta din närmaste klinik för bokning av kastration kan du göra det här.

Vad är en främmande kropp?

Djurvårdguiden

Vad är en främmande kropp?

I veterinära sammanhang hör vi ofta uttrycket ”främmande kropp”. På latin heter det ”corpus alienum”. Ofta hör man även uttrycket ”främmande föremål”. Definitionen på främmande kropp är att något som inte hör till den egna kroppen trängt in i den. Det kan ske på olika sätt och det kan vara på olika ställen, till exempel i huden, ögonen, nosen, luftvägarna och mag-tarmkanalen.Mag-tarmkanalen Det är vanligt att våra hundar sväljer saker de inte bör svälja och det händer ibland även våra katter. Ibland passerar det svalda föremålet genom hela systemet utan problem, men det kan också fastna i matstrupe, magsäck eller tarm.Huden Våra djur kan precis som vi råka få in stickor eller något annat i huden, till exempel när de är ute i skogen bland pinnar och annat. Oftast går det bra att dra ut föremålet och sedan tvätta rent. Om den främmande kroppen trängt längre in kan veterinärhjälp behövas. Det kan uppstå en infektion till följd av skadan. Allt som kommer in genom huden riskerar att föra in bakterier som kan leda till infektioner. Vill det sig illa kan bakterierna tas upp av blodcirkulationen och sprida sig i resten av kroppen.Ögonen Djuren kan också råka få in främmande föremål i ögonen, till exempel gruskorn. Det kan räcka att badda och skölja ögonen med koksaltlösning eller tårersättning för att få bort irriterande partiklar, men om det rör sig om större främmande föremål bör man få hjälp av veterinär. Rådfråga alltid din veterinär först! Ögonen är känsliga.NosenDjuren kan också få in en främmande kropp i nosen, till exempel ett gräsfrö. Det brukar leda till nysningar. Om djuret inte får ut det som kommit in i näsan med hjälp av nysningar kan det orsaka reaktioner med var och blod från näshålan. Kontakta då veterinär.Luftvägarna När våra djur får in en främmande kropp via munnen hamnar den vanligtvis i mag-tarmkanalen. Det kan dock hända att föremålet istället hamnar i luftvägarna. Om detta inträffar brukar djuret vanligtvis drabbas av en plötslig kvävningsattack följd av kraftig, ihållande hosta. Tillståndet kan direkt eller senare snabbt försämras.Kontakta veterinär akut om detta inträffar.

Kastration

Djurvårdguiden

Kastration

Varför ska man kastrera?Hondjur hos många av våra sällskapsdjur, till exempel hundar, katter och råttor kan få problem med juvertumörer. Den risken minskar väsentligt om djuren kastreras. Särskilt om kastrationen sker tidigt.Kastrering av tikar och honkatter eliminerar risken för livmoderinflammation och tumörer i och på äggstockarna. Även för hanhundar och hankatter finns fördelar med att välja kastration. Urinmarkerandet brukar minska hos båda. Hanhundar blir mindre stressade i umgänget med löpande tikar. Och både hanhundar och hankatter brukar bli lugnare.Det finns fördelar med kastration hos båda könen även när det gäller kaniner. Hankaniner kan inte få testikelcancer efter kastrering. Honkaniner slipper risk för livmodercancer.Vuxna honmarsvin får så gott som alltid cystor på äggstockarna. Vid kastrering opereras äggstockarna bort och sjukdomsproblem på grund av äggstockscystor försvinner.Nedan finner du artiklar med mer information kring kastration av respektive djur.Hund – tik » Hund – hane »Katt – hona »Katt – hane »Kanin »Marsvin »Tamråtta »Även andra små gnagare och illrar kan ha fördelar av att kastreras.Här hittar du veterinär som kan hjälpa dig med kastration av ditt djur.Att låta kastrera sitt sällskapsdjur kan ge goda hälsoeffekter.

Fästingmedel och preparat för hund och katt

Djurvårdguiden

Fästingmedel och preparat för hund och katt

Att hålla fästingarna bortaTa för vana att undersöka djuret efter varje utevistelse. Borsta ur pälsen ordentligt så att eventuella fästingar inte följer med in i bostaden och riskerar att sätta sig på övriga familjemedlemmar.Du kan också ta hjälp av diverse beprövade preparat för att minska risken för djuret att bli fästingbiten och/eller sjukt. Det finns fästingmedel i form av tabletter som tas med olika intervall, förpreparerade halsband och spot-on medel som droppas direkt på huden. I huvudsak pratar man och sjukdomsförebyggande respektive repellerande preparat. De förstnämnda dödar fästingen först efter att den har bitit sig fast. Medan de repellerande gör så att fästingarna skyr djuret helt och hållet. Vissa fästingpreparat är receptfria och för andra behöver du få ett fästingrecept av din veterinär.Risk för biverkningarSom med alla substanser finns risken för biverkningar, vi rekommenderar att du kontaktar en veterinär och får hjälp med att välja fästingmedel för just ditt djur. Vilket preparat som passar bäst kan vara högst individuellt. Det som fungerar för en individ behöver inte gör det för en annan. Faktorer som sjukdomstillstånd, ras, pälskvalitet samt barn och/eller hundvalpar i hushållet bör tas i beaktning vid val av preparat.Om du upplever att ett preparat fungerar undermåligt så prova ett annat och rådfråga en veterinär. Biverkningar är dock relativt sällsynta och nyttan med preparaten överväger i de flesta fall riskerna. Är man mycket orolig för systemiska biverkningar kan halsband eller spot on-preparat vara lämpliga. Effekten av dessa minskar snabbt vid avslutad användning och schamponering av djuret.Har man småbarn eller hundvalpar hemma kan det vara olämpligt med halsband som dessa kommer åt.Tänk också på att vissa halsband och spot on-preparat för hundar är livsfarliga för katter. Dessutom är en del halsband giftiga för vattenlevande organismer och måste därför tas bort innan bad.Har ditt djur någon form av medicinska problem bör du alltid diskutera valet av fästingmedel/preparat med din veterinär.Har du hittat en fästing som bitit sig fast på din hund eller katt så tipsar vi om hur du tar bort den här.Läs merDu kan läsa mer om bland annat fästingburna sjukdomar i vårt reportage med veterinär Sofia Wijkmark här på Djurvårdguiden.Vill du ha ett fästingrecept och fästingmedel direkt hem kan du boka en videokonsultation med en veterinär direkt i mobilen här. Vill du komma i kontakt eller boka ett besök hos din närmsta Evidensiaklinik gör du det här.

Åksjuka eller bilrädsla hos din hund eller katt

Djurvårdguiden

Åksjuka eller bilrädsla hos din hund eller katt

Symtom på att din hund/katt lider av åksjuka är till exempel:• Intensivt flåsande • Dreglar mycket • Kräkningar • Katter kan göra ett “gurglande” läte • Trötthet och slöhetVad kan jag göra om mitt djur blir åksjuk?Om du misstänker att din hund eller katt lider av åksjuka går det att få hjälp. Det finns både kosttillskott och receptbelagda läkemedel som kan hjälpa mot åksjuka. Kontakta gärna din klinik eller veterinär online för att få råd om kosttillskott. Vid svårare fall finns det receptbelagd mediciner som veterinären kan skriva ut. Men då måste djuret först komma in till veterinären för en klinisk undersökning.Symtom på att din hund/katt är bilrädd är till exempel:• intensivt flåsande • kräkningar/diarré • nervositet och oro • jamande/ylande • hyperaktivitet (hunden/katten hoppar och far runt i bilen/buren)Det är viktigt att hunden eller katten får träna att åka bil redan som liten och att man tränar en bilrädd hund eller katt regelbundet. Handlar det däremot om åksjuka är det onödigt att utsätta ditt djur för detta.Har du en bilrädd hund eller katt?Först kan man träna hunden i några dagar genom att bara sitta en stund i bilen när den står stilla så att hunden vänjer sig vid själva fordonet. Låt gärna hunden ha med en “snuttefilt” eller favoritleksak. Fortsätt träningen genom att åka korta turer 50 – 100 meter eller runt kvarteret. Därefter förlängs sträckan gradvis till ett mål som hunden tycker är roligt, till en skogspromenad, en hundkurs eller besök hos en hundkompis etc. Hunden ska förknippa bilresandet med något roligt.Undvik att ge hunden mat 2-3 timmar innan och rasta hunden väl före resan. Se till att det är god ventilation i bilen. Det får inte vara för varmt för hunden. Rasta ofta om ni ska åka långt. Se till att hunden har tillgång till friskt vatten.Hitta till en av våra kliniker HÄR!

Huggormsbett

Djurvårdguiden

Huggormsbett

Huggormsbett är vanligt på hundar och katter. Huggormen är den enda giftorm som förekommer vilt i Skandinavien. Varje år blir ett stort antal katter och hundar i Sverige bitna. 30 procent av betten är så kallade ”torra bett” utan giftinjektion. Då utvecklar djuret inga symtom.Huggormsbett är vanligt från vår till sen höst. Att bli biten av huggorm kan vara allvarligt. Katterna brukar i allmänhet klara sig bättre än hundarna.Läs merHuggormsbett på hundHuggormsbett på kattSå påverkar giftetOrmens gift är en blandning av enzymer och har två funktioner; att paralysera och döda bytet, som ofta är en sork, och att underlätta spjälkningen av maten. Bytesdjuret dör oftast antingen på grund av inre blödningar eller för att hjärtverksamheten eller andningen sätts ur spel. Liknande, men mer lokala effekter, uppstår efter huggormsbett.Huggormsbett – symtomBlod- och lymfkärlen skadas så att blödningar och svullnad uppstår.Många gånger blir djuren tröttare och blodcirkulationen kan försämras.Hjärtrytmrubbningar kan tillstöta och ibland även blödningsrubbningar.Om djuret är allvarligt sjukt på grund av huggormsbettet kan skador på inre organ uppstå.Uppsök alltid veterinär om du misstänker att din katt eller hund blivit biten!Här hittar du djursjukhus och djurkliniker som kan hjälpa dig om ditt djur blivit bitet.Varje år blir ett stort antal hundar och katter i Sverige bitna av huggormar.

Vad är plack?

Djurvårdguiden

Vad är plack?

Vad är plack? Plack består av:Äggviteämnen.Levande och döda bakterier från munhålan.Restprodukter från bakterier och matrester.Ämnena bildar en beläggning på tänderna.Bakterierna finns naturligt i munhålan och är normalt ofarliga.Plack bildas redan inom några timmar efter tandborstning. Det måste därför regelbundet avlägsnas från tanden. Annars kan placket orsaka sjukdom i munhålan.Bildning av tandstenSalter från saliven kan inlagras i placket. Då bildas tandsten.Här hittar du information om olika tandproblem våra djur kan drabbas av:Hundars tandproblem »Katters tandproblem katt »Kaniners tandproblem »Gnagares tandproblem »Tandproblem hos iller »Hästars tandproblem »Här hittar du djursjukhus och djurkliniker som kan hjälpa dig om ditt djur behöver hjälp med sina tänder.Katt på tandkontroll.

Kortison eller inte vid huggormsbett?

Djurvårdguiden

Kortison eller inte vid huggormsbett?

Kortison eller inte vid huggormsbett? Tidigare var det vanligt att behandla ormbitna hundar efter ormbett med kortison. Det finns dock studier som visar på både positiva och negativa effekter av att ge kortison direkt efter huggormsbett.I en studie från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i samarbete med Evidensia Södra Djursjukhuset 2019 har man studerat effekten av kortisonbehandling hos huggormsbitna hundar.Hälften av hundarna fick kortison och resten gavs placebo.I studien sågs ingen skillnad mellan grupperna vad gäller allmäntillståndet. Inte heller i graden av svullnad från ormbettet. Läs mer här »Varje år blir ett stort antal hundar och katter i Sverige bitna av huggormar.

Så påverkar huggormens gift

Djurvårdguiden

Så påverkar huggormens gift

Så påverkar huggormens gift. Huggormen är den enda giftorm som förekommer vilt i Skandinavien. Varje år blir cirka 2000 hundar bitna av huggorm i Sverige. 30 procent av betten är så kallade ”torra bett” utan giftinjektion. Då utvecklar hunden inga symtom.Huggormsbett är vanligt från vår till sen höst. Katterna brukar i allmänhet klara sig bättre än hundarna.Ormens gift är en blandning av enzymer och har två funktioner; att paralysera och döda bytet, som ofta är en sork, och att underlätta spjälkningen av maten. Bytesdjuret dör oftast antingen på grund av inre blödningar eller för att hjärtverksamheten eller andningen sätts ur spel.Så påverkar huggormens gift din hund:Liknande effekter som ovan, men mer lokala, uppstår efter huggormsbett hos hund.Blod- och lymfkärlen skadas så att blödningar och svullnad uppstår.Många gånger blir hunden tröttare och blodcirkulationen kan försvagas.Hjärtrytmrubbningar kan tillstöta och ibland även blödningsrubbningar.Om hunden är allvarligt sjukt på grund av huggormsbettet kan skador på inre organ uppstå.Här finns mer information om huggormsbett på hund »Här hittar du djursjukhus och djurkliniker som kan hjälpa dig om din hund blivit biten. Varje år blir ett stort antal hundar och katter i Sverige bitna av huggormar.

Skotträdsla – Tips och råd för ditt djur

Djurvårdguiden

Skotträdsla – Tips och råd för ditt djur

Skotträdsla är vanligt och många djur blir rädda och stressade av fyrverkerier och smällare. För många hundar, katter och hästar är smällare och raketer runt nyår, påsk och valborg de svåraste tiderna på året. Metoder som medicinering och ljudträning kräver god framförhållning.Vi hjälper dig gärna med förberedelserna. Under november och december månad kan du boka tid för ”Knallkoll” hos många av våra kliniker och sjukhus.I kollen ingår:Kontroll av hjärta och allmän hälsa.Tips & rådgivning inför nyår – individuella behov för just ditt djur.Information om tillgängliga tillskott.Eventuell rekommendation och förskrivning av läkemedel.Kontakta din närmsta klinik för att höra efter om de erbjuder knallkoll samt för att boka en tid. Hitta klinik.Allmänna tips & råd vid skotträdslaLjudträna hunden i tid genom att gradvis och försiktigt spela upp plötsliga ljud alternativt faktiska smällarljud som hunden kan vänja sig vid.Prova kosttillskott. Det finns naturligt lugnande kosttillskott som med fördel kan användas tillsammans med ljudträning.Prova lugnande och tryggande dofter – feromoner. Finns för både hundar, katter hos VetApotek. Finns även för hästar som en doft man smörjer på mulen. För hundar finns till exempel halsband som man sätter på en timme i förväg och för katter används doftavgivare.Stressreducerande medel. Läkemedel på recept ges endast vid behov om annan träning inte har önskad effekt. Vi hjälper gärna till med receptförskrivning om det behövs men detta kräver fysisk undersökning av hunden och kan inte göras utan besök på kliniken. Det gäller att börja dosera i tid för att se vad och hur mycket hunden behöver.Åk bort. Har du en mycket skotträdd hund kan fyrverkerifritt nyår på något hotell nära en flygplats vara en god idé. Men boka i tid! Konceptet har blivit en succé och vissa hotell har fullt redan i februari.Sista minuten tipsPjoska inte. Det gör saken värre. Var lugn, låtsas inte om smällarna eller lek med hunden. Kasta en boll och gör något roligt för att leda iväg tankarna på annat.Gå undan. Gå tillsammans med hunden till ett rum längst in i huset. Kanske badrummet, ett rum med fördragna fönster eller rentav hoppa in i bilen i garaget. Med lite bomull i öronen kan raketljuden dämpas ytterligare. Öva gärna att stoppa i bomullen i öronen innan då det kan vara lite obehagligt för hunden de första gångerna.Bygg en koja. Ett alternativ är att göra en lugn och trygg koja skapad av isolerande filtar. Kojan ska vara en positiv plats för avslappning. Vid nyår blir då kojan en frivillig plats att vistas i, isolerat från smällarnas ljus och i viss mån även ljuden.Distraherande ljud och ljus. Det är en fördel att ha på både tv och radio under hela nyårs-dygnet. Eller spela taktfast musik på hög volym runt tolvslaget.Hitta en lugn hundkompis. Det är vanligt att en lugn hund smittar av sig på en rädd.Glöm inte hästen och katten. Katter kan vara väldigt rädda men visar det genom att springa undan. Låt katten gömma sig. Hästar har också ett flyktbeteende och kan vara svåra att lugna ner, så kom ihåg att titta till dem. Tänk också på att även jakthundar kan vara rädda för fyrverkerier.

Vaccination för hund och katt

Djurvårdguiden

Vaccination för hund och katt

Vaccination för hund och katt kan vara skillnaden mellan liv och död. Likaså mellan enstaka sjukdomsfall och bred smittspridning som, i värsta fall, kan påverka stora delar av samhället. I vårt reportage om vaccination för hundar och katter går vi igenom de viktigaste vaccinationerna, svarar på varför man bör vaccinera, berättar om hur det går till och vid vilken ålder de bör göras. Häng med och lär dig allt du behöver veta!Jacob Mortensen är Leg. veterinär och arbetar sedan många år på vårt djursjukhus i Göteborg. Han vaccinerar flera katter och hundar varje vecka och brinner för att sprida kunskap om hur viktigt det är. Både för ditt djurs individuella skydd och för den minskade risken för smittspridning av allvarliga sjukdomar.Jag träffar Jacob på vårt djursjukhus i Göteborg. Han rör sig vant i lokalerna och hejar på alla kollegor som passerar. Någon har en fråga och Jacob slänger ett snabbt öga i journalen och ger sin rekommendation. Vi går vidare och sätter oss på det lite lugnare kontoret. Jacob lägger ifrån sig stetoskopet och tittar på klockan. Han har en ny patient om en stund så vi kör igång med den mest uppenbara frågan.  Jacob, varför ska jag vaccinera min hund eller katt? De handlar först och främst om att bidra till minskad risk för smittspridning av allvarliga sjukdomar som kan drabba djuren. Och ett vaccinerat djur är förstås också skyddat mot att själv bli smittat om en smittspridning skulle få fart. Så man kan säga att det är en win-win. Både för ditt eget djur och för alla andra djur. Ju fler djurägare som vaccinerar sina djur desto lägre risk för smitta säger Jacob och ler.Ok. Det låter rimligt. Vilka sjukdomar behöver min hund och katt vaccineras mot? I Sverige har vi ett så kallat grundvaccin för både hundar och katter. Där ingår de vaccin som rekommenderas av SVA (Statens Veterinärmedicinska Anstalt). För hundar är det valpsjuka, hepatit och parvovirus. Ofta rekommenderar veterinär också vaccination mot kennelhosta. För katter är det kattpest och kattsnuva som är aktuellt. Nedan beskriver vi lite kort några av de berörda sjukdomarna.Valpsjuka (CDV, Canine Distemper Virus):Detta är en relativt ovanlig sjukdom eftersom i stort sett alla svenska hundar vaccineras mot den. Sjukdomen drabbar oftast hundar när de är mellan tre och sex månader gamla. Vanliga symtom är varig ögoninflammation, lunginflammation, diarré och hudförändringar.Parvo:Detta är en virusinfektion som kan orsaka kraftig tarminfektion hos hund. Vanliga symtom är  hög feber, kräkningar och diarré.Hepatit:Även detta är en virusinfektion och den orsakar akut leverinfektion hos hund. Symtomen är ofta hög feber, ökad törst, sekretflöde från ögon och nos, blödningar från slemhinnor och gulsot.Kennelhosta:Detta är ett samlingsnamn för övre luftvägsinfektion orsakad av bakterie eller virus. Symtomen är framförallt kraftig hosta och ibland även feber och nedstämdhet.Vill du läsa mer om kattsnuva, kattpest, valpsjuka och kennelhosta, så kan du göra det på djurvardguiden.se Sök efter den specifika sjukdomen i sökfältet så hittar du informationen.Finns det vaccin för hund och katt som är tvingande enligt lag i Sverige?Ja. Om du vill importera en hund till Sverige så måste den enligt svensk lag ha en giltig rabiesvaccination. Kan du inte visa intyg på det så nekas helt enkelt importen. Var också noga med ursprung och allmän dokumentation så att du inte riskerar att främja smuggling rashundar. Det tar vi på Evidensia starkt avstånd ifrån och vi rapporterar alla misstänkta fall som kommer till oss för vård.Vid vilken ålder bör man vaccinera sitt hund och katt?Det sker tidigt i djurets liv. Den så kallade grundvaccinationen för hund och katt bör ges vid 8 respektive 12 veckors ålder och sen fyllas på med en årlig dos för tillräckligt skydd. Den första dosen vid 8 veckors ålder ges ofta medan djuret fortfarande bor kvar hos uppfödaren medan den andra faller på dig som ny valpägare. Se till att boka tid för den så att det inte glöms bort. Vill du läsa mer om den första tiden som valpägare kan du göra det på djurvardguiden.seFinns det andra typer av vaccin än injektioner med spruta?Ja. De flesta vaccin ges med spruta under huden men det finns ett vaccin mot kennelhosta som man droppar i nosen. Det vaccinet ger ett lite bredare skydd än den motsvarighet som ges i form av en spruta under huden. Droppvaccinet kan vara lämplig om din hund ska vistas i miljöer där det förekommer många andra hundar. Kan till exempel vara utställningar, hunddagis, hundhotell eller liknande.Hur går en vaccination för hund och katt till?Det är ett smidigt besök som oftast inleds med en vanlig klinisk undersökning och sedan följs av en injektion som ges under huden. Det går snabbt och brukar inte generera något obehag för djuret.Ger vaccin 100% skydd eller kvarstår alltid en liten risk för smitta?De vaccinationer som vi ger här i Sverige är i grunden mycket säkra och välbeprövade med en väldigt begränsad risk för otillräckligt skydd. När det gäller vaccin mot kennelhosta så har det inte ett 100% skydd men i de allra flesta fall ger det ett gott skydd som motverkar både symtom och sjukdom.Finns det några risker med att vaccinera sitt djur? Vissa djur kan få en lätt, övergående temperaturhöjning, men de flesta får inga symtom alls. Enstaka djur kan få en allergisk reaktion av själva vaccinationen men den kan oftast lindras och behandlas effektivt av veterinär.Vilka är de största riskerna med att inte vaccinera? Det är förstås bred smittspridning av allvarliga sjukdomar inklusive rabies som även kan överföras till dig som människa. Sen är det också en ökad individuell risk för ditt djur som utan vaccination inte har något skydd alls mot allvarliga sjukdomar.Får en ovaccinerad hund/katt gå på hunddagis, bo på hundhotell, ställas ut eller liknande?Oftast är det krav på att dessa djur ska vara vaccinerade. Framförallt med grundvaccin. Det kan innebära en onödig risk att tillåta ovaccinerade i den typen av miljöer där många djur ska vistas samtidigt.Varför behöver vissa vaccin tas varje år medan andra räcker livet ut?Man skulle kunna tro att det är kopplat till kvaliteten hos vaccinet men så fungerar det inte. Det har helt enkelt att göra med immunförsvarets förmåga att känna igen och komma ihåg den sjukdom som vaccinet ska skydda mot. Därför behöver en del vaccinationer upprepas efter en viss tid.Skiljer sig behovet av vaccin åt mellan olika djur och raser?Mellan hund och katt har vi nämnt några skillnader men det finns inget som skiljer mellan olika raser inom de olika djurslagen. Där är det samma regler och rekommendationer som gäller oavsett ras, kön och storlek. Alla katter och hundar behöver skydd i form av vaccin.Vad gäller kring vaccinationer om jag ska ta med mig mitt djur utomlands?Det skiljer sig lite åt beroende på destination. Reser du inom EU finns det krav på giltig rabiesvaccination och reser du utanför EU så kan andra specifika regelverk gälla.  Du kan läsa mer om resor och vaccinationer i vår artikel om ”Att resa utomlands med hund”.Täcks vaccination av en vanlig djurförsäkring?Nej. Vaccinationer täcks inte utan står utanför försäkringsskyddet.Är det några nya viktiga vaccin på gång inom forskningen?Forskning pågår ständigt så visst är det troligt att nya vaccin kommer att finnas tillgängliga framöver men inom vilka områden och när i tiden de kan bli tillgängliga får vi se.Vad är det viktigaste jag som djurägare bör känna till och tänka på när det gäller mitt djurs vaccination?Det är att alltid ha uppdaterade vaccinationer, att följa vaccinationsprogrammet och din veterinärs rekommendationer. Gör du det så har ditt djur ett fullgott skydd och bidrar därmed till minskad risk för bred smittspridning.Tack Jacob! Då är det dags att summera det viktigaste punkterna .Alltså:Vaccination är ett var våra viktigaste verktyg för att undvika och minimera smittspridning.Följ din veterinärs rekommendationer och vaccinationsprogramKomplettera med nödvändiga vaccin om du ska åka utomlandsImportera aldrig en hund utan rabies- och andra nödvändiga vaccinationerVill du boka tid för vaccination gör du det enkelt online men du kan också ringa din närmaste klinik.Känner du osäkerhet kring vaccinationer och vill rådfråga veterinär kan du också göra det i ett videosamtal. Bara att ladda ner vår app och boka tid direkt. 

Så här tar du bort fästingar

Djurvårdguiden

Så här tar du bort fästingar

Så här tar du bort fästingar från ditt djurAnvänd helst en fästingplockare.En del använder hellre fingrarna, och andra pincett. Med pincett finns en risk att krossa fästingen om man är oförsiktig. Ta tag om fästingen nära huden och dra rakt ut.Det är bra att få med alla delar av fästingen men om huvudet eller mundelarna sitter kvar är det inte farligt.Det släpper inom något dygn.Fästingbettet kan ge en liten varig infektion, tvätta då med Klorhexidin som du kan köpa på VetApotek eller närmsta Evidensiaklinik/sjukhus.Det finns olika fästingmedel att använda för att undvika fästingar.Här hittar du djursjukhus och djurkliniker som kan hjälpa dig om din hund skulle drabbas av någon fästingburen sjukdom.Vill du ha ett fästingrecept och fästingmedel direkt hem kan du boka en videokonsultation med en veterinär direkt i mobilen.Håll undan pälsen så att du bara tar tag i fästingen du ska dra loss.

Fakta om fästingar

Djurvårdguiden

Fakta om fästingar

Fästingar är normalt aktiva mellan mars och slutet av oktober i Sverige. Det är olika vanligt med fästingar i olika landsändar. Fästingarna är aktiva när det är 5 – 7 plusgrader eller varmare. Det innebär att fästingarna är aktiva nästan året om i vissa delar av södra Sverige.Här hittar du fler fakta om fästingar och sjukdomar de kan sprida:Fästing på hund »Fästing på katt »Fästingmedel för hund och katt »Borrelia hos hästAnaplasma hos hästFästingar trivs på skuggiga och fuktiga platser. De kan sitta i gräs och buskar och invänta att något djur att fästa på passerar.Mer om fästingenFästingen är ett litet leddjur, som är släkt med kvalster och spindeldjur. Den trivs bäst på skuggiga och fuktiga platser, gärna i lövskog.Fästingen går igenom fyra olika stadier i sin utveckling. Från ägg, till larv, till nymf och därefter till vuxen fästing. I de tre sistnämnda stadierna behöver fästingen suga blod för att utvecklas vidare.När fästingen är aktiv sitter den i vegetationen, kanske på ett grässtrå 10 – 20 cm från marken och väntar på att ett lämpligt djur eller en människa ska passera. Ofta är det möss eller sorkar som är värddjur, men fästingar kan också sätta sig på hundar och katter.Fästingen sitter i 3 – 11 dagar för att suga blod och kan öka sin vikt flera hundra gånger.På vissa hundar är fästingar svårare att upptäcka, som långhåriga hundar eller hundar som inte är så roade av att bli klappade eller undersökta för länge. När du upptäcker en fästing, ta bort den på en gång. Ju snabbare, desto bättre. Då minskar risken att ditt djur smittas av sjukdom.Läs merDu kan läsa mer om bland annat fästingburna sjukdomar i vårt reportage med veterinär Sofia Wijkmark här på Djurvårdguiden.Vill du ha ett fästingrecept och fästingmedel direkt hem kan du boka en videokonsultation med en veterinär direkt i mobilen här. Vill du komma i kontakt eller boka ett besök hos din närmsta Evidensiaklinik gör du det här.

Djurvårdguiden

Det här är onkologi

Onkos betyder massa eller svulst och logi betyder lära. Därav ordet onkologi.Ordet cancer betyder kräfta och härrör från cancerns växtsätt. Den sprider i vissa fall ut sig i den omgivande vävnaden med armliknande utskott.Ordet cancer används ofta men inte alltid helt korrekt. Begreppet cancer bör egentligen reserveras för när det är bevisat att det är en elakartad, så kallad malign, tumör.En godartad tumör kallas för en benign tumör. Det krävs noggrannhet, kunskap, engagemang och erfarenhet för att ställa rätt diagnos.Cancer hos katt »Cancer hos hund »Här kan du läsa om utredning av tumörsjukdomar »Det krävs noggrannhet, kunskap, engagemang och erfarenhet för att ställa rätt diagnos vid tumörsjukdomar.

Hur mycket medicin ska jag ge?

Djurvårdguiden

Hur mycket medicin ska jag ge?

Olika spruttyper till olika mängd medicinDet finns olika typer av sprutor som används beroende på hur stor mängd medicin som ska ges. Om det endast är en liten mängd som ska ges så använder man oftast en spruta som rymmer 1 ml totalt.Sprutan är graderad med 10 ganska stora streck vid enheterna 0,1 ml, 0,2 ml , 0,3 ml och så vidare upp till 1 ml. Mellan de stora strecken finns små streck för varje hundradels ml. Man kan alltså med ganska stor noggrannhet mäta upp och ge till exempel 0,17 ml med hjälp av denna spruta.Om mängden som ska ges är mellan 1-2 ml så används oftast en spruta som är graderad i upp till 2 eller 3 ml.I en 3 ml spruta anger de stora strecken 1 ml, 2 ml respektive 3 ml. Mellan dessa finns mindre streck för varje tiondels ml vilket gör det lätt att till exempel dra upp och ge 1,7 ml.Det är ganska sällan man ger större doser av flytande medicin än vad som ryms i en 3 ml-spruta. I de fallen använder man sig snarare av tabletter. Men i enstaka fall kan man behöva använda sig av en 10 ml-spruta. Här anger de stora strecken varje milliliter, dvs 1 ml, 2 ml, 3 ml osv. De mindre strecken mellan de stora anger 0,5 ml. En spruta av denna storlek ska alltså aldrig användas för att ge doser som är angivna annat än i hela eller halva millilitrar.Kontrollera noga att du förstår vilken storlek av spruta du har fått och hur mycket medicin som ska ges. Fråga hellre en gång för mycket än en gång för lite.Det vanligaste felet är att man missuppfattar 0,1 ml och 1 ml, vilket kan innebära att djuret antingen får 10 gånger för mycket eller 10 gånger för lite medicin i sig.Det finns många olika typer av doseringssprutor. Var noga med att dosera rätt när du ger ditt djur medicin!

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen