Katten dricker och kissar mycket

Har din katt svårt att hålla tätt? Har den börjat kissa inomhus? Kissar den oftare och mer än vanligt? Eller har den börjat dricka mer än vanligt? Att katten dricker och kissar mycket är vanliga symtom hos våra katter och kan bero på en rad olika sjukdomar. Några är urinvägsinfektion, diabetes, livmoderinflammation och problem med njurarna. 

Om du misstänker att din katt dricker eller kissar på ett onormalt sätt, vänta inte med att kontakta veterinär. Ju tidigare du kommer desto bättre är chansen att ditt djur får bästa behandling i rätt tid.

Att katter dricker eller kissar mycket är vanliga symtom på t ex njursjukdomar och diabetes, men symtomen kan även uppstå vid andra sjukdomstillstånd. Vissa cancersjukdomar kan manifesteras med symtom som ökad törst och urinering, samt minskad aptit, trötthet och förstoppning.

Var observant på om din katt kissar mer eller oftare än vanligt, ”läcker urin”/visar inkontinens, kissar inomhus eller dricker mer än vanligt. Dessa symtom kan också vara tecken på en störning i beteendet.

Vad kan jag göra?

Om du misstänker att din katt dricker eller kissar mer än normalt är det viktigt att den alltid har fri tillgång till vatten. Annars finns risk att katten drabbas av vätskebrist.

När söker jag hjälp?

Boka alltid tid för undersökning hos veterinär om katten dricker eller kissar onormalt. Det kan vara symtom på en allvarlig sjukdom, även för ett i övrigt friskt djur.

Här hittar du djursjukhus och djurkliniker som kan hjälpa dig om din katt blir sjuk.

Inför veterinärbesök

 • Ibland vill veterinären veta hur mycket katten dricker på ett dygn. Häll upp en liter vatten i en skål. Mät och anteckna hur mycket vatten som går åt på ett dygn.
 • Ta gärna med ett urinprov. Det brukar gå bra om man använder icke-absorberbar kattsand. Det finns även urinprovtagningskit att köpa hos din veterinär/veterinärklinik.

Vad gör veterinären om katten dricker och kissar mycket?

Ofta kan veterinären utifrån undersökning av din katt och genomgång av dess historik, hitta möjliga diagnoser till varför ditt djur kissar eller dricker mycket.

I samband med undersökningen tas och analyseras det urinprov du tagit med, eller urinprov som tas vid besöket. På kliniken tas ofta provet direkt från urinblåsan med spruta och kanyl. Man tittar bland annat på hur koncentrerad urinen är, om den innehåller socker, om det finns tecken på urinsten eller infektion. För diagnosställande behöver oftast urinprovet analyseras parallellt med blodprover.  Ofta undersöks katten även med röntgen och/eller ultraljud.

Behandling

Behandling planeras utifrån vilken sjukdom det gäller. Det kan till exempel innebära specialkost och medicinering vid njursjukdom, antibiotika vid urinvägsinfektion, operation vid livmoderinflammation och insulinbehandling vid diabetes. Du kan också behöva göra uppföljande besök hos veterinär med din katt. I de ytterst få fall det rör sig om cancer innebär behandlingen medicin, strålning och operation beroende på cancerform.

Sjukdomar som gör att katten dricker och kissar mycket:

 • Njursjukdomar hos katt
  Vanligt hos äldre katter. Kan ibland vara medfött och diagnostiseras vid unga år. Andra symtom är minskad aptit, avmagring och kräkning.
 • Diabetes hos katt
  Gäller oftast medelålders till äldre katter. Andra symtom kan vara viktförlust trots ökad aptit.
 • Urinvägsinfektion hos katt
  Ökad risk vid vissa sjukdomar, som njursjukdom, diabetes och Cushing’s sjukdom (se nedan).
 • Livmoderinflammation hos katt
  Inte så vanligt hos katt eftersom de flesta katterna kastreras. Symtom på livmoderinflammation är framförallt flytningar från vulva och bukighet.
 • Leversjukdom hos katt
  Är ibland medfött. Andra symtom kan vara avmagring/minskad växt, magtarmsymptom och neurologiska symtom.
 • Cushing’s sjukdom
  Orsakas av för hög produktion av kroppens stresshormon cortison och ses sällan hos katt. Andra symtom är ökad aptit, håravfall, motionsintolerans och muskelsvaghet.
 • Hypertyreos
  Hypertyreos, eller giftstruma, är den mest förekommande hormonella sjukdomen hos äldre katter. Mer än 9 % av äldre katter har sjukdomen som innebär för hög produktion av sköldkörtelhormon.

Vätskebalansen hos katten är viktig.

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen