Glykolförgiftning hos katt

Etylenglykol finns bland annat i kylarvätska, spolarvätska, låsolja och läckande element. Det är mycket farligt att slicka i sig och symtomen kan komma mycket snabbt och leda till att katten avlider. I första hand är det njurarna som skadas allvarligt och katten behöver få vård och behandling snabbt. Numera används propylenglykol i kylarvätska i högre utsträckning vilket inte medför samma risk för svår förgiftning. 
Sök vård direkt Sök vård direkt

Sök vård direkt

Detta kan vara ett akutfall som behöver vård omgående – kontakta veterinär.

Hitta närmaste akutmottagning

De första tecknen på förgiftning är att din katt får ökad törst och ökad urinering samt blir vinglig. Njurfunktionen försämras och njurarna kan helt sluta att fungera.

Kontakta veterinär omedelbart om du sett eller misstänker att din katt kan ha slickat i sig glykol!

Symtom på glykolförgiftning hos katt

Redan efter 30 minuter kan symtom som kräkningar, illamående, vinglighet, flämtande andning, trötthet och ökad törst och urinering ses. Katten kan även visa kramper. 

Efter 24 timmar kan symtom på grav njursvikt iakttas. Katten är kraftigt allmänpåverkad, urinproduktionen upphör och den kan få kramper och hamna i koma och avlida. 

Kontakta veterinär omedelbart om du misstänker att ditt katt fått i sig glykol. 

Vad gör veterinären?

I ett tidigt skede kan diagnosen vara svår att ställa. Man ser ibland rester av glykol i päls och på trampdynor. Urinprov analsyeras då förekomst av kalciumoxalatkristaller är typiska för glykolförgiftning. Under det tidigaste skedet ses i regel inga förändringar i blodet avseende njurvärden men i takt med att förgiftningen fortskrider påverkas dessa kraftigt.

Behandling vid glykolförgiftning hos katt

I första hand behandlas katten med intravenöst dropp. Genom att även ge alkohol direkt i blodet hämmar man det enzym som bryter ned etylenglykolen i dess giftiga substanser. På så sätt utsöndras glykolen från kroppen i sin oförändrade form. Behandlingen är intensiv och kan behöva fortgå i flera dagar. Under denna tid är katten inskriven vid djursjukhusets vårdavdelning.

Prognosen är beroende av hur svår förgiftningen är och hur snabbt rätt behandling sätts in. Även om katten överlever den akuta njursvikten kan kroniska skador på njurarna uppstå.


Det finns flera olika ämnen som kan leda till förgiftning på katt, bland annat glykol som finns i spolarvätska.

Glykolförgiftning hos hund »

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen