Glykolförgiftning hos hund

Etylenglykol finns framför allt i kylarvätska men kan förekomma i spolarvätska, låsolja och läckande element. Det är mycket farligt att slicka i sig och symtomen kan komma mycket snabbt och leda till att hunden avlider. I första hand är det njurarna som skadas allvarligt och hunden behöver få vård och behandling snabbt. Numera används propylenglykol i kylarvätska i högre utsträckning vilket inte medför samma risk för svår förgiftning. 
Sök vård direkt Sök vård direkt

Sök vård direkt

Detta kan vara ett akutfall som behöver vård omgående – kontakta veterinär.

Hitta närmaste akutmottagning

Glykol är mycket giftigt för våra husdjur då dess nedbrytningsprodukter är skadliga för njurarna och även för hjärtat och nervsystemet. Så lite som 4-7 ml etylenglykol per kilo kroppsvikt kan leda till döden. 

Symtom på glykolförgiftning hos hund

Förloppet sker vanligen i tre faser:

Efter 30 minuter och upp till 12 timmar efter förtäring av glykol ses kräkning, illamående, vinglighet, krampet och ökad törst och urinering.

Efter 12 timmar kan ibland dhunden upplevas må bättre för att sedan försämras med tung andning, tydlig och hård hjärtstöt och den kan krampa häftigt. Kramperna kan övergå i att hunden hamnar i koma. 

Den tredje fasen infaller mellan 24 och 72 timmar med tilltagande trötthet, nedsatt allmäntillstånd och aptitförlust. Urinproduktionen minskar drastiskt eller upphör helt då njurarna skadas allvarligt.
 

Förebygg glykolförgiftning

  • Hantera glykol mycket försiktigt och var vaksam. Välj kylarvätska med propylenglykol istället för etylenglykol. 
  • Var uppmärksam om du spiller glykol. Tänk på att alltid skölja och torka upp.
  • Var uppmärksam på pölar vid garage och parkeringar.
  • Låt inte hunden äta eller slicka i sig saker när ni vistas utomhus.

När söker jag hjälp?

Har du den allra minsta misstanke om att din hund slickat i sig glykol ska du omedelbart kontakta veterinär, även om du inte ser några symtom.

Här hittar du djursjukhus och djurkliniker som kan hjälpa dig om din hund blir förgiftad.

Vad gör veterinären?

Det kan vara svårt att veta om djuret fått i sig glykol, eftersom symtomen liknar vilken förgiftning och njurskada som helst.

  • Blodprover ser initialt oftast normala ut men senare iakttas förändringar framför allt avseende njurvärden och elektrolytnivåer.
  • Ett urinprov kan påvisa en viss typ av specifika kristaller som bara syns vid glykolförgiftning. Dessa kristaller syns dock inte i det helt akuta skedet. 

Tyvärr gillar våra hundar glykol som har en söt smak. Var uppmärksam på din hund!

Läs om glykolförgiftning hos katt »

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen