Borrelia katt

När en katt insjuknar med hög feber och smärta i kroppen oroar sig många djurägare för den fästingburna sjukdomen borrelios. Borrelia kan orsaka sjukdom hos både människor och djur. Hos hos våra husdjur är det dock ovanligt och katter blir mycket sällan sjuka av fästingar. Man har påvisat antikroppar mot borreliabakterien hos katter, men man har inte sett att katter blir sjuka av borreliainfektion. De kan alltså bli infekterade, men de blir inte sjuka.
Boka tid hos veterinär Boka tid hos veterinär

Boka tid hos veterinär

Är du osäker på hur ditt djur mår, boka ett klinikbesök eller videosamtal med en av våra veterinärer.

Borrelia - symtom

Om en katt skulle bli påverkad av borreliainfektion skulle den troligen uppvisa liknande symtom som hundar gör. Symtomen visar sig inte förrän månader efter smittillfället. Klinisk sjukdom till följd av infektionen är dock inte verifierat hos katt. Vanliga symtom på djur som insjuknar i borrelios är:

 • Allmänt nedsatt välbefinnande
 • Feber
 • Trötthet
 • Avmagring
 • Ömhet och stelhet i leder
 • Hälta. Hältan kan vandra från ben till ben
 • Djuren kan utveckla en rodnad i huden, precis som människor, men den är svårare att se på grund av behåringen
 • I ovanliga fall kan även njurskador, oregelbunden hjärtrytm och neurologiska symtom uppstå

Om din katt har något eller några av dessa symtom ska du kontakta veterinär. Det gäller oavsett om du tror det beror på en fästingburen sjukdom eller inte.

Hur får djuret borrelios?

Borrelios orsakas av bakterien Borrelia burgdorferi. Bakterierna överförs till människor och djur via fästingar.

Fästingen är ett vanligt djur i vår natur. Att fästingarna man träffar på är så olika stora beror på att de genomgår tre utvecklingsstadier i livet; larv (ca 0,5 mm), nymf (ca 1 mm) och vuxen fästing (ca 2-3 mm). I varje stadie behöver fästingen ett mål blod för att kunna utvecklas vidare. Det är därför fästingar biter människor och djur. De trivs bäst i skuggiga och fuktiga miljöer där de sitter på toppen av grässtrån och på låga buskar varifrån de lätt kan komma åt sina värddjur.

Förloppet för borrelios är att fästingen suger blod i en till två dagar innan sjukdomen överförs. Därefter tar det cirka två till sex månader innan eventuella symtom uppstår.

Om man hittar en fästing på sin katt, stor eller liten, kan man lugnt avvakta efter att man tagit bort den. Även om fästingen skulle bära på smitta som överförts till katten, så orsakar det oftast inga symtom. Om katten inte visar på några symtom är det inte farligt och det smittar inte vidare. Blir katten plötsligt dålig med feber och ledvärk ska du kontakta veterinär oavsett om det orsakas av fästingburen smitta eller annan sjukdom.

Andra fästingburna sjukdomar

Förutom borrelios finns även de fästingburna sjukdomarna anaplasmos och TBE (tick-borne encephalitis eller fästingburen hjärninflammation), som fästingar kan överföra till djur och människor. Till skillnad från Borrelia och Anaplasma smittar TBE direkt.

Mot TBE finns inga läkemedel, det är kroppens eget försvar som måste bekämpa sjukdomen.

Anaplasmos är den fästingburna sjukdom som oftast orsakar symtom på våra djur. Men även anaplasmos är mycket ovanligt hos våra katter. Vid anaplasmos kommer symtomen en till två veckor efter bettet. Djuret blir sjukt, drabbas av feber, trötthet och får ibland ont i kropp och leder.

Undersökning av djur med eventuell borrelios

 • Vid undersökningen ställer veterinären frågor till djurägaren och undersöker djuret.
 • Veterinären letar efter klassiska symtom för borrelios och försöker utesluta att det är något annat som orsakat dem. Det kan till exempel vara en helt annan bakteriell infektion, med en helt annan behandlingsform.
 • Man kan också ta blodprov för att se om djuret bildat antikroppar mot borreliabakterien. Dessa prover är dock mycket osäkra, dels eftersom alla inte utvecklar antikroppar och dels för att man kan ha kvar antikroppar i blodet från en tidigare borreliainfektion som är utläkt. Djuren kan alltså ha antikroppar i blodet trots att de inte är sjuka.
 • Det är inte troligt att en katt drabbats av borrelios.

Behandling katt borrelios

Kattens kropp verkar för det allra mesta klara av en infektion med Borrelia själv och behöver således ingen behandling. Borrelios med kliniska symtom hos andra djur behandlas med antibiotika.

Förebygg smitta 

Om din katt vistas i miljöer där det finns fästingar rekommenderar vi daglig visitation av katten. Fästingarna kan sätta sig överallt på katten, men hittas ofta i ansiktet, bakom öronen, på halsen eller vid armhålorna. Om du hittar en fästing så ta bort den så snart som möjligt. Det lönar sig eftersom smitta av Borrelia och Anaplasma inte överförs förrän runt ett dygn efter fästingens angrepp. Det är naturligtvis svårt på våra pälsbeklädda djur, men gör ditt bästa!

På apoteket finns det flera olika receptfria preparat som verkar repellerande på fästingarna - d v s fästingarna undviker att bita sig fast på det behandlade djuret. Inget av dem ger dock 100 % skydd. Trots att katter sällan drabbas av fästingburna sjukdomar kan man välja att behandla dem förebyggande. Då slipper de bli bitna och man undviker att de tar med sig fästingar in, som sedan kan sätta sig på andra djur eller människor. De receptbelagda läkemedlen fungerar ofta bättre. De finns i tablettform men även som spot on-lösning. Här behöver fästingen bita sig fast och suga blod men dör då och faller av djuret. 

Var mycket noga med att bara använda fästingmedel godkända för katter. Katten kan bli sjuk och i värsta fall få kramper och dö om man använder fel fästingmedel.

Har du fler frågor och vill komma i kontakt med en veterinär kan du boka en videokonsultation direkt i mobilen. Vill du komma i kontakt eller boka ett besök hos din närmsta Evidensiaklinik gör du det här.

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen