Vi arbetar för att förhindra eventuell smittspridning på våra djurkliniker och djursjukhus. Du kan hjälpa oss genom att klicka här för våra hygien- och besöksinstruktioner. Tack för hjälpen!

Min Veterinär
Vi har 99,5% nöjda kunder

99,5% svarar att de är nöjda med videobesöket hos Evidensia Min Veterinär och skulle rekommendera någon de känner att göra ett videobesök hos Evidensia Min Veterinär.

Kom igång med tre enkla steg

Ladda ner vår app eller koppla upp dig på webben och få hjälp och rådgivning för hund, katt, smådjur och häst via video. Vi har samma journalsystem på alla våra kliniker. Det innebär att vi kan se ditt djurs samlade journal oavsett vilken Evidensiaklinik du väljer att besöka. Detsamma gäller när du träffar våra veterinärer via videosamtal.

 

Ditt djurs journal – din trygghet

Vi har samma journalsystem på alla våra kliniker. Det innebär att vi kan se ditt djurs samlade journal oavsett vilken Evidensiaklinik du väljer att besöka. Detsamma gäller när du träffar våra veterinärer via videosamtal.

Att ha all information samlad innebär en stor trygghet, både för dig och för vår personal som enkelt kan följa historiken och snabbt fatta beslut om bästa möjliga åtgärd framåt. Allt sker självklart i samråd med dig som djurägare.

Med ett gemensamt journalsystem får vi god kännedom om ditt djur även om besöken sker hos olika personer på våra kliniker. Tillsammans arbetar vi för trygg och kvalitativ vård för varje enskild patient.

Öppettider

Vi har öppet måndag – fredag kl. 07.00-21.00.
Lördag, söndag och helgdag kl. 09.00-21.00.

Vad kostar det?

Recept från 150 kr, konsultation från 295 kr.
Få pengarna tillbaka om du besöker en Evidensiaklinik*.

Priser

Vad våra kunder tycker

4,8 av 5 på App Store
Kunnig och trevlig veterinär tillgänglig på telefon på kvällstid! Dessutom hade de koll på min journal!

 

4,0 av 5 på Google Play 
Min hund ogillar verkligen att gå till veterinären så det är en stor vinst att han slipper det. Efteråt fick jag  journalanteckningar vilket är mer än vad jag får när vi går till vanliga veterinären. Mycket bra!

Detta kan vi hjälpa dig med

 • • Diarré/kräkningar

  • Dålig aptit

  • Förstoppning

  • Ätit något olämpligt

  • Ont i magen

  • Mask eller andra parasiter

  • Förgiftning

 • Vanliga ögonbesvär hos våra djur är rinnande ögon pga kyla och blåst, sår på hornhinnan, överkänslighet, hårstrån eller ögonfransar som ligger och skaver eller att något fastnat i ögat. Virusinfektion som ger ögonbesvär är inte ovanligt ffa hos våra katter. Ögats sjukdomar är dock många och ibland utmanande och kan behöva en veterinär med specialinriktning för korrekt diagnos.

  Vi på Evidensia Min Veterinär kan hjälpa till med en första bedömning och vid behov remiss till veterinär. Vid mindre besvär kan vi rekommendera hur Ni på bästa sätt kan behandla djuret hemma eventuellt i väntan på en tid hos fysisk veterinär.

  Vid akut insatta besvär där ditt djur kniper med ögat och är besvärad kommer vi alltid hänvisa akut till fysisk veterinär då det kan röra sig om en skada på hornhinnan. Vi förskriver inte antibiotika via videosamtal.

 • • Problem med tänderna

 • • Öroninflammation (kräver fysisk undersökning, vi kan dock rådge hur man kan behandla fram till besöket)

  • Klåda (kan även i vissa fall skriva ut antiparasitära preparat)

  • Eksem och utslag

  • Sår

  • Knölar / Utväxter i huden

  • Fästingar, loppor, löss

 • Lindriga skador med symtom som exempelvis smärta, sår och stelhet kan komma akut eller vara av mer kronisk karaktär. Vi kan hjälpa till med en första bedömning, avgöra om och när ni behöver besöka en veterinärklinik samt vad du kan göra fram till besöket. Ta gärna tempen på ditt djur före konsultationen då detta hjälper oss med bedömningen.

 • Om du behöver hjälp att avgöra om förlossningen fortlöper normalt eller behöver guidning hur du kan hjälpa ditt djur i hemmet, före, under eller efter förlossningen kan du vända dig till oss. Misstänker du däremot förlossningskomplikation ska du omgående kontakta närmsta öppna veterinärklinik.

 • Urinvägsinfektion eller onormalt kissbeteende
  Kissar ditt djur ofta, verkar besvärad när den kissar eller om det kommer blodblandad urin kan det röra sig om flera olika bakomliggande sjukdomar. Det flesta kräver i någon mån fysisk undersökning. Vi kan hjälpa till med en första bedömning för att avgöra hur brådskande tillståndet är samt ordna med remiss till veterinärklinik. Vanliga orsaker till onormalt kissbeteende är urinstenar, urinkristaller, inflammation eller infektion i blåsan m.m. De olika tillstånden behandlas olika och det är därför viktigt med en grundlig undersökning inklusive urinanalys. Tänk på att Evidensia Min Veterinär inte skriver ut antibiotika.

  Urinstopp
  Ett akut tillstånd. Om ditt djur inte kan kissa alls trots att djuret försöker eller om det bara kommer ut mycket liten mängd trots upprepade försök ska du omgående kontakta närmsta öppna veterinärklinik. Vi kan hjälpa till med vart du kan vända dig för vård men ett besök hos oss ska aldrig försena den akuta hjälpen.

 • En hälta kan komma akut eller vara av mer kronisk karaktär. Vi kan hjälpa till med en första bedömning för att avgöra om och när ni behöver besöka en veterinärklinik. Vi kan i vissa fall hjälpa till med remiss till ortoped. Ta gärna tempen på ditt djur före konsultationen då detta hjälper oss med bedömningen.

 • En vanlig åkomma, hos framförallt hundar, är klokapselskador i olika utsträckning. Dessa skador uppkommer ofta akut och kan göra mycket ont. Hunden kan halta på drabbat ben och slicka på tassen. Behandlingen är att ta bort skadade delar av klon eller avlägsna hela klokapseln. Detta görs under sedering eller i narkos i kombination med lokalbedövning. Mindre skador kan ibland behandlas i hemmet. Att hålla den ev. blottade pulpan ren från smuts är av vikt för att minska risken för infektion.

  Andra orsaker till kloskada kan vara sk. klokapselavlossning där diagnos ställs efter utredning på klinik. När det gäller akuta klobrott beror dessa ofta på att hunden fastnat med klon eller vrickat den. Håller man klorna korta med regelbunden kloklippning minskar risken för dylika skador. Katter kan även de drabbas av kloskador och samma handhavande gäller dem. Håll koll på kattens klor och klipp ned dem vid behov. Det är den yttersta spetsen ”papegojnäbben” som ska klippas bort. Aktiva utekatter behöver inte kloklippning men håll regelbunden koll på tassarna.

  Vi på Evidensia Min Veterinär kan göra en första bedömning och ge råd om bästa handhavande samt vid behov remittera till klinik.

 • Förhudskatarr
  Det flesta könsmogna hanhundarna har då och då sekret som droppar från snoppen. Det beror på en inflammation i förhuden. Blir denna inflammation mer omfattande och hunden verkar besvärad och slickar mer kan man behöva göra rent förhuden med speciella preparat som finns att köpa på apoteket. 
   

  Paraphimos är ett tillstånd när snoppen fastnat utanför förhuden. Om inte besväret går över snabbt måste veterinär uppsökas då tillståndet kan bli akut med minskad blodförsörjningen till penis.  

  Flytningar hos tik
  Har din tik variga, illaluktande flytningar beror det i regel på inflammation i livmodern 
  sk pyometra. Denna inflammation kommer oftast ca 1 till 2 månader efter löp men kan uppkomma närsomhelst i löpcykeln. Din hund kan bli mycket dålig med feber, buksmärta, ökad törst, ökad urinering, nedsatt aptit och dämpat allmäntillstånd mm.  

  Man ska även känna till att tiken inte alltid har flytningar trots sjukdom, det beror då på att livmoderhalsen är stängd och den variga vätskan inte kan komma ut. Pyometra är vanligast hos medelåders till äldre tikar men kan förekomma alla åldrar. Har man en hund med misstänkt pyometra måste man direkt kontakta veterinär.  

  Andra orsaker till flytningar hos tik kan bero på en inflammation i vaginan sk vaginit (slidkatarr). Ibland kan besvären härledas till en samtidig urinvägsinfektion.  

  En ung hona som ännu inte haft sitt första löp kan ibland få sk juvenil vaginit. Dessa flytningar går över av sig själv när tiken får sitt första löp. Oftast behövs ingen behandling om inte tiken är besvärad.  

  Tumörer i vagina
  Hos medelålders till äldre tikar händer det att djurägaren ser att ”något hänger ut från vulva”. Då rör det sig i regel om tumörer som växer i vagina, ibland är de
  stjälkande och trillar då utanför vaginan. Ibland kan dessa även blöda lite 

  Övriga problem
  Efter valpning är det normalt att tiken har en lindrig flytning i ett par veckor 
  sk avslag. Blir dessa flytningar illaluktande, variga eller kraftiga kan det tyda på en infektion.   

  Om tiken löper med avvikande löpcykel, dvs kortare eller längre mellan löp än tidigare gör man klokt i att kontakta veterinär då det ibland kan vara sjukdom som ligger bakom.  

  Katter har inte lika ofta besvär med flytningar eller livmoderinflammation men står de på p-piller eller tidigare stått på p-piller är risken betydligt högre.  

  Precis som för hunden är lindriga flytningar normalt efter förlossning men om kraftiga eller illaluktande så kan det tyda på infektion. 

  Vad vi kan hjälpa till med
  Vi kan hjälpa med en första bedömning, råd och remiss till veterinär vid behov. Har ditt djur feber eller är allmänpåverkat råder vi Er att direkt kontakta närmsta öppna veterinärklinik utan fördröjning.  

 • Hosta, nysningar eller andra symptom från luftvägarna kan uppkomma akut eller vara av mer kronisk karaktär. För korrekt bedömning krävs i många fall en fysisk undersökning. Detta då bakomliggande orsaker kan vara många och ge snarlika symptom men med varierande allvarlighetsgrad och behandling.

  Ni är alltid välkomna att kontakta oss för en första bedömning och rådgivning. Gör vi bedömningen att ert djur inte behöver uppsöka veterinär akut ger vi råd om vård i hemmet. Bedömer vi istället att ert djur behöver träffa en veterinär fysiskt kan vi hjälpa till med remiss eller guidning vidare. Evidensia Min Veterinär skriver inte ut antibiotika. Upplever du att ditt djur har svårt att få luft, bukandas, andas snabbare än normalt eller på annat sätt är kraftigt påverkad ska en tid hos oss inte försena ett akutbesök på klinik.

  Tänk på att vaccinera ditt djur årligen. Läs gärna mer om smittsamma sjukdomar som exempelvis kennelhosta och kattsnuva.

 • Feber är ingen sjukdom utan ett symptom på att ditt djurs immunsystem arbetar på högvarv.  Hundar och katters temperatur ligger normalt högre än hos människa.  

  Att känna på djuret är inte tillförlitligt utan det enda sättet att säkerställa eventuell feber är att ta tempen när djuret är i vila. Temperatur över 39 grader C räknas som förhöjd på hund och katt. Temperaturen kan höjas tillfälligt vid fysisk aktivitet och stress. Det kan vara klokt att ta tempen på ditt djur några gånger när det mår bra för att känna till ditt djurs normaltemp.  

  Vi på Evidensia Min Meterinär kan hjälpa till med en första bedömning och råd. Vid behov kan vi remittera vidare till klinik.   

  Om ditt djurs temperatur stiger närmare 40 grader eller högre alternativt har en förhöjd kroppstemp med samtidig allmänpåverkan kontaktar Ni omgående en jouröppen klinik utan fördröjning. 

  Ta tempen hemma 
  Du behöver en rektaltermometer (fråga efter en snabb variant på apoteket) vaselin, glidslem eller motsvarande att smörja spetsen med och gärna tempskydd.  

  Enklast är om man är två personer; en som håller djuret så den inte vandrar iväg eller sätter sig och en som sköter mätningen. Det kan underlätta att belöna djuret med godis medans tempen tas.  

  Sätt på tempskyddet, smörj in spetsen. Lyft svansen och för försiktigt in tempen i ändtarmsöppningen. Vänta på att termometerns slutat mäta eller piper till beroende på termometer. 

Ladda ner vår app eller koppla upp dig på webben och få hjälp och rådgivning för hund, katt, smådjur och häst via video. Vi har öppet varje dag, även kvällar och helger.

Boka konsultation