Gällande receptförskrivning av lugnande inför nyår

Ditt djur måste ha genomgått klinisk undersökning inklusive hjärtauskultation utan anmärkning vid Evidensiaklinik de senaste tre månaderna samt ej ha känd eller misstänkt njur- och/eller leversjukdom.

Min Veterinär
Vi har 99,5% nöjda kunder

99,5% svarar att de är nöjda med videobesöket hos Evidensia Min Veterinär och skulle rekommendera någon de känner att göra ett videobesök hos Evidensia Min Veterinär.

Kom igång med tre enkla steg

Ladda ner vår app eller koppla upp dig på webben och få hjälp och rådgivning för hund, katt och smådjur via video. Vi har samma journalsystem på alla våra kliniker. Det innebär att vi kan se ditt djurs samlade journal oavsett vilken Evidensiaklinik du väljer att besöka. Detsamma gäller när du träffar våra veterinärer via videosamtal.

 

Ditt djurs journal – din trygghet

Vi har samma journalsystem på alla våra kliniker. Det innebär att vi kan se ditt djurs samlade journal oavsett vilken Evidensiaklinik du väljer att besöka. Detsamma gäller när du träffar våra veterinärer via videosamtal.

Att ha all information samlad innebär en stor trygghet, både för dig och för vår personal som enkelt kan följa historiken och snabbt fatta beslut om bästa möjliga åtgärd framåt. Allt sker självklart i samråd med dig som djurägare.

Med ett gemensamt journalsystem får vi god kännedom om ditt djur även om besöken sker hos olika personer på våra kliniker. Tillsammans arbetar vi för trygg och kvalitativ vård för varje enskild patient.

Öppettider

Vi har öppet måndag – fredag kl. 07.00-21.00.
Lördag, söndag och helgdag kl. 09.00-21.00.

Vad kostar det?

Recept från 150 kr, konsultation från 295 kr.
Få pengarna tillbaka om du besöker en Evidensiaklinik*.

Priser

Detta kan vi hjälpa dig med

 • Katt

  Kräkning
  Det är inte normalt att en katt kräks ofta. Orsakerna till kräkningar kan variera allt från en reaktion mot sin kost till att den tuggat i sig ett föremål som stoppat upp tarmen. Kattungar förlorar snabbt sin vätskebalans och kräkning kan ge upphov till allvarlig uttorkning. Vi kan hjälpa till med en första bedömning och vägledning. Ta om möjligt tempen på din katt före besöket.

  Diarré
  Symptomen kan vara akuta eller mer långvariga. Vanliga orsaker är att katten fått i sig något den inte är van vid eller ett snabbt foderbyte. Även parasiter, foderallergi eller kroniska tarmsjukdomar kan ligga bakom symptomen. Är din katt en jägare kan den smittas med Salmonella av småfåglar. Kattungar förlorar snabbt sin vätskebalans och diarré kan ge upphov till allvarlig uttorkning. Vi på Evidensia Min Veterinär kan hjälpa till med en första bedömning och råd. Om möjligt tempen på din katt före besöket.

  Matvägran
  En katt som slutat äta eller äter mycket mindre ska undersökas av veterinär. Katter är nämligen mycket känsliga för svält. Ju snabbare din katt får hjälp desto bättre är dess chanser. Vi kan hjälpa till med en första bedömning och remiss till klinik.

  Parasiter
  Invärtes parasiter som ex spolmask, bandmask kan ge symptom från magen. Diagnos ställs i regel genom träckprov som analyseras på labratorium. Vi på Evidensia Min Veterinär kan hjälpa till med vägledning.

  Förstoppning
  Ibland kan katter få trög mage eller bli förstoppade. Bakomliggande orsaker kan variera. I många fall krävs veterinärvård. Vi kan hjälpa till med en första bedömning och råd. OBS säkerställ att din katt kan kissa så det inte istället rör sig om ett urinstopp.

  Ont i magen
  När katten uppvisar smärta från buken måste man uppsöka veterinär. Vi kan hjälpa till med en första bedömning men ett besök hos oss ska inte fördröja ett besök hos fysisk veterinär.

  Hund

  Kräkning
  Bakomliggande orsakerna till kräkning hos hund kan vara många, både av akut och kronisk karaktär. En akut episod av kräkning hos hund går ofta över inom 1–2 dygn. Vid intensiva kräkningar kan det röra sig om ett stopp i tarmen och din hund behöver åka till veterinärklinik. Små valpar förlorar snabbt sin vätskebalans. Vi kan hjälpa till med en första bedömning och råd. Remiss till veterinär kommer i många fall bli aktuellt. Ta gärna tempen på din hund före besöket.

  Diarré
  Diarréer hos hund kan vara akuta, mer långvariga och återkommande. Vanliga orsaker är att djuret få i sig något den inte är van vid, ett snabbt foderbyte eller mat från oss människor. Även parasiter, foderallergi eller kroniska tarmsjukdomar kan ligga bakom symptomen. Valpar förlorar snabbt sin vätskebalans och diarré kan ge upphov till allvarlig uttorkning. Vi på Evidensia Min Veterinär kan hjälpa till med en första bedömning och vägledning. Ta gärna tempen på din hund före besöket.

  Matvägran
  Ibland kan vissa hundar vara lite kräsna vid till exempel ett foderbyte. Fortsätter din hund att matvägra efter ett dygn eller om matvägran kommit samtidigt med andra sjukdomssymptom så kontakta veterinär. Vi kan hjälpa till med en första bedömning och råd.

  Parasiter
  Invärtes parasiter som ex spolmask, bandmask eller Giardia kan ge symptom från magen. Diagnos ställs i regel genom träckprov som analyseras på labratorium. Vi på Evidensia Min Veterinär kan hjälpa till med vägledning.

  Förstoppning
  Ibland kan hundar få trög mage eller bli förstoppade. Bakomliggande orsaker kan variera. Ibland krävs veterinärvård för att fastställa diagnos och för att din hund ska få korrekt behandling. Vi kan hjälpa till med en första bedömning och råd. OBS säkerställ att din hund kan kissa så det inte istället rör sig om ett urinstopp.

  Ont i magen
  Din hund kan tex ställa sig i böneställning eller inte komma till ro. Buken kan vara spänd och hård när du känner på den. Om din hund uppvisar smärta från buken behöver du uppsöka veterinär. Vi kan hjälpa till med en första bedömning men ett besök hos oss får inte fördröja den fysiska vården på klinik.

 • Vanliga ögonbesvär hos våra djur är rinnande ögon pga kyla och blåst, sår på hornhinnan, överkänslighet, hårstrån eller ögonfransar som ligger och skaver eller att något fastnat i ögat. Virusinfektion som ger ögonbesvär är inte ovanligt framförallt hos våra katter. Ögats sjukdomar är dock många och ibland utmanande och kan behöva en veterinär med specialinriktning för korrekt diagnos.

  Vi på Evidensia Min Veterinär kan hjälpa till med en första bedömning och vid behov remiss till veterinär. Vid mindre besvär kan vi rekommendera hur du på bästa sätt kan behandla djuret hemma eventuellt i väntan på en tid hos fysisk veterinär.

  Vid akut insatta besvär där ditt djur kniper med ögat och är besvärad kommer vi alltid hänvisa akut till fysisk veterinär då det kan röra sig om en skada på hornhinnan. Vi förskriver inte antibiotika via videosamtal.

 • Tandsten och tandköttsinflammation drabbar både hundar och katter i varierande utsträckning. Man brukar känna att ens djur luktar illa från munnen så kallad Halitosis. Tandköttet kan vara lättblödande.  

  Tandfrakturer kan uppkomma efter trauma. Beroende på skadan är det olika akut hur snabbt man behöver åtgärda skadan. Frakturer kan även uppkomma utan känt trauma, då rör det sig inte sällan om en dålig munstatus 

  Tandresorption TR (tidigare FORL) är en sjukdom som är vanligast hos våra vuxna katter. Katterna kan ändra tuggmönster och föredra mjukmat istället för torrfoder pga att de har ont i munnen. Ibland ser man att de dreglar.   

  Svullnader i ansiktet. Ibland kan en plötslig svullnad uppkomma under ett öga som kan bero på en böld vid en tandrot, en så kallad rotspetsabscess 

  Många diagnoser kan först säkerställas genom tandröntgen och grundlig munundersökning precis som för oss människor. Vi på Evidensia Min Veterinär kan hjälpa till med en första bedömning och råd. Vi kan hjälpa till att avgöra hur akut ert ärende är och vid behov remittera vidare till lämplig veterinärklinikVi kan även hjälpa till med rekommendationer hur man kan upprätthålla god munhygien  sitt djur. 

 • Sårskador. Vi kan hjälpa till med en första bedömningVid mindre skador och ytliga sår kan vi ge råd hur du kan behandla ditt djur i hemmet. Bedömer vi att ditt djur behöver uppsöka veterinär kan vi hjälpa till med remiss. Ta gärna tempen på ditt djur före besöket. Vid större sår eller blödning ska du direkt vända dig till närmsta öppna veterinärklinik. Ett besök hos oss får i dessa fall inte fördröja den akuta hjälpen.  

  Bitskador. Vi hjälper dig med en första bedömning. Är såret ytligt kan du rådgöra med oss hur du kan behandla i hemmet. Tänk på att ibland är bitskadan djupare än man kan se vid första anblickSitter såret illa till som över en led eller nära ögat kan vi remittera akut till veterinär. Vi förskriver inte antibiotika via videolänk. Ta gärna tempen på ditt djur före besöket. 

  Öroninflammation. Eftersom man behöver undersöka örat på djupet inklusive kontroll av trumhinnan och provtagning från örat lämpar sig videosamtal mindre bra för denna åkomma.  

  Vi kan vara till hjälp med en första bedömning och rekommendera vad du kan göra i väntan på veterinärvård. Bedömer vi att ditt djur behöver snabb vård hjälper vi till med en remiss. Vi förskriver inte antibiotika på Evidensia Min Veterinär. Har ditt djur nyligen behandlats för öroninflammation rekommenderar vi att du i första hand kontaktar behandlande klinik.  

  Knölar och utväxter. De flesta utväxterna kräver någon slags provtagning på klinik för diagnos. Vi kan hjälpa till med en första bedömning och hjälp med remiss.  

  Noskvalster. Vanliga symptom hos hunden är inåtvända nysningar, fnysningar och ibland försämrat luktsinne. Vissa djur kan klia mot nosen. Då det inte finns någon enkel eller helt tillförlitlig metod att diagnosticera sjukdomen inleder man inte sällan med en provbehandling. Fråga oss gärna om råd om ditt djur uppvisar symptom som liknar noskvalster. Vi kan i vissa fall förskriva antiparasitära läkemedel.  

  RävskabbAkut insatt klåda ofta mot has, ryggslut vid svansfästet samt vid öronkanterna. Dock kan klådan ses var som helst på kroppen och vara olika kraftig. Inte sällan blir klådan mer uttalad nattetid. Klådan kan även bana väg för hudinfektion. Vi på Evidensia Min Veterinär kan ibland förskriva antiparasitära läkemedel till en i övrigt frisk hund. Avklingar inte symptomen trots insatt behandling måste man vända sig till en fysisk veterinär.  

  Klåda. Bakomliggande orsaker kan vara många. Ibland kan utredningen vara utmanande och kräva hjälp av veterinär med specialinriktning. Vanliga orsaker är utvärtes parasiter, hudinfektioner, atopisk dermatit och andra allergier.    

  Vi på Evidensia Min Veterinär kan hjälpa till med en första bedömning och råd om vad du kan göra i hemmet. Vi kan i vissa fall förskriva antiparasitära medel. Oftast krävs fysisk undersökningvi kan då hjälpa till med en remiss.  

  Hudinfektioner. Bakteriell hudinfektion så kallad pyodermi kan man i lindriga fall behandla i hemmet med hjälp av schamponering och lokalbehandling. Om det är mer utbrett eller om den lokala behandlingen inte haft tillräcklig effekt måste man få hjälp på klinik. Man ska komma ihåg dermatitet eller pyodermin ibland triggas av en underliggande sjukdom som behöver utredas  besvären inte bara temporärt förbättras. Vi kan hjälpa till med en första bedömning, ge råd och hjälpa till med bedömning när det är dags att åka till veterinär. Vi förskriver inte antibiotika via videosamtal.  

  Fukteksem, hot spot. Akut fuktande eksem eller ”hot spot” drabbar ofta hundar men tät päls. Det är en ytlig form av bakterieinfektionUnderliggande orsak förblir ofta okänt men av någon anledning har djuret bitit, kliat eller slickat upp sår. Såren sitter ofta fläckvis på halsen, kinden, huvudet men kan drabba i princip alla delar av kroppenUtan korrekt behandling kan det på kort tid sprida sig över större områden och gå från ytlig till djupare infektion 

  Lokal behandling består av rakning av områdetnoga sårtvätt och hindra djuret från att slicka, klia och bita på området. Om ditt djur är väldigt öm vid beröring eller ni inte får bukt med besvären hemma med lokal behandling behöver du hjälp från en fysisk veterinär.  

  Vi på Evidensia Min Veterinär kan hjälpa till med en första konsultation, råd om behandling och hjälpa till med bedömning när det är dags att åka till veterinärLokal behandling av såret kan räcka, men ibland krävs allmän behandling med antibiotika. Vi förskriver inte antibiotika via videolänk.  

  Fästingar, loppor och löss. Vi förskriver antiparasitära läkemedel som ges förebyggande mot ektoparasiter De finns olika former. Tabletter som upprepas regelbundet under fästingssäsongen eller så kallade spot on preparat som appliceras på huden. Fråga oss gärna om råd. 

 • Lindriga skador med symtom som exempelvis smärta, sår och stelhet kan komma akut eller vara av mer kronisk karaktär. Vi kan hjälpa till med en första bedömning, avgöra om och när ni behöver besöka en veterinärklinik samt vad du kan göra fram till besöket. Ta gärna tempen på ditt djur före konsultationen då detta hjälper oss med bedömningen.

 • Om du behöver hjälp att avgöra om förlossningen fortlöper normalt eller behöver guidning hur du kan hjälpa ditt djur i hemmet, före, under eller efter förlossningen kan du vända dig till oss. Misstänker du däremot förlossningskomplikation ska du omgående kontakta närmsta öppna veterinärklinik.

 • Urinvägsinfektion eller onormalt kissbeteende
  Kissar ditt djur ofta, verkar besvärad när den kissar eller om det kommer blodblandad urin kan det röra sig om flera olika bakomliggande sjukdomar. Det flesta kräver i någon mån fysisk undersökning. Vi kan hjälpa till med en första bedömning för att avgöra hur brådskande tillståndet är samt ordna med remiss till veterinärklinik. Vanliga orsaker till onormalt kissbeteende är urinstenar, urinkristaller, inflammation eller infektion i blåsan m.m. De olika tillstånden behandlas olika och det är därför viktigt med en grundlig undersökning inklusive urinanalys. Tänk på att Evidensia Min Veterinär inte skriver ut antibiotika.

  Urinstopp
  Ett akut tillstånd. Om ditt djur inte kan kissa alls trots att djuret försöker eller om det bara kommer ut mycket liten mängd trots upprepade försök ska du omgående kontakta närmsta öppna veterinärklinik. Vi kan hjälpa till med var du kan vända dig för vård men ett besök hos oss ska aldrig försena den akuta hjälpen.

 • En hälta kan komma akut eller vara av mer kronisk karaktär. Vi kan hjälpa till med en första bedömning för att avgöra om och när ni behöver besöka en veterinärklinik. Vi kan i vissa fall hjälpa till med remiss till ortoped. Ta gärna tempen på ditt djur före konsultationen då detta hjälper oss med bedömningen.

 • En vanlig åkomma, hos framförallt hundar, är klokapselskador i olika utsträckning. Dessa skador uppkommer ofta akut och kan göra mycket ont. Hunden kan halta på drabbat ben och slicka på tassen. Behandlingen är att ta bort skadade delar av klon eller avlägsna hela klokapseln. Detta görs under sedering eller i narkos i kombination med lokalbedövning. Mindre skador kan ibland behandlas i hemmet. Att hålla den ev. blottade pulpan ren från smuts är av vikt för att minska risken för infektion.

  Andra orsaker till kloskada kan vara sk. klokapselavlossning där diagnos ställs efter utredning på klinik. När det gäller akuta klobrott beror dessa ofta på att hunden fastnat med klon eller vrickat den. Håller man klorna korta med regelbunden kloklippning minskar risken för dylika skador. Katter kan även de drabbas av kloskador och samma handhavande gäller dem. Håll koll på kattens klor och klipp ned dem vid behov. Det är den yttersta spetsen ”papegojnäbben” som ska klippas bort. Aktiva utekatter behöver inte kloklippning men håll regelbunden koll på tassarna.

  Vi på Evidensia Min Veterinär kan göra en första bedömning och ge råd om bästa handhavande samt vid behov remittera till klinik.

 • Tik med flytningar, oregelbundna löpintervall, utväxter, hanar med förhudskatarr eller misstanke om prostataproblem.

  Vi på Evidensia Min Veterinär kan hjälpa till med en första bedömning. Vi kan hjälpa till att avgöra hur brådskande behovet av vård är och remiss till veterinär. I de fall det bedöms lämpligt kan vi rekommendera hur du kan behandla vissa besvär i hemmet. Du kan även vända dig till oss om du har frågor gällande kastration både kirurgisk och på kemisk väg.

  Om ditt djur har feber, nedsatt allmäntillstånd, illlaluktande flytningar eller svårt att kissa kommer vi alltid hänvisa till fysisk veterinär. Ett besök hos oss ska inte försena akut vård.

 • Hosta, nysningar eller andra symptom från luftvägarna kan uppkomma akut eller vara av mer kronisk karaktär. För korrekt bedömning krävs i många fall en fysisk undersökning. Detta då bakomliggande orsaker kan vara många och ge snarlika symptom men med varierande allvarlighetsgrad och behandling.

  Du är alltid välkommen att kontakta oss för en första bedömning och rådgivning. Gör vi bedömningen att ditt djur inte behöver uppsöka veterinär akut ger vi råd om vård i hemmet. Bedömer vi istället att ditt djur behöver träffa en veterinär fysiskt kan vi hjälpa till med remiss eller guidning vidare. Evidensia Min Veterinär skriver inte ut antibiotika. Upplever du att ditt djur har svårt att få luft, bukandas, andas snabbare än normalt eller på annat sätt är kraftigt påverkad ska en tid hos oss inte försena ett akutbesök på klinik.

  Tänk på att vaccinera ditt djur årligen. Läs gärna mer om smittsamma sjukdomar som exempelvis kennelhosta och kattsnuva.

 • Feber är ingen sjukdom utan ett symptom på att ditt djurs immunsystem arbetar på högvarv.  Hundar och katters temperatur ligger normalt högre än hos människa.  

  Att känna på djuret är inte tillförlitligt utan det enda sättet att säkerställa eventuell feber är att ta tempen när djuret är i vila. Temperatur över 39 grader C räknas som förhöjd på hund och katt. Temperaturen kan höjas tillfälligt vid fysisk aktivitet och stress. Det kan vara klokt att ta tempen på ditt djur några gånger när det mår bra för att känna till ditt djurs normaltemp.  

  Vi på Evidensia Min Meterinär kan hjälpa till med en första bedömning och råd. Vid behov kan vi remittera vidare till klinik.   

  Om ditt djurs temperatur stiger närmare 40 grader eller högre alternativt har en förhöjd kroppstemp med samtidig allmänpåverkan kontaktar Ni omgående en jouröppen klinik utan fördröjning. 

  Ta tempen hemma 
  Du behöver en rektaltermometer (fråga efter en snabb variant på apoteket) vaselin, glidslem eller motsvarande att smörja spetsen med och gärna tempskydd.  

  Enklast är om man är två personer; en som håller djuret så den inte vandrar iväg eller sätter sig och en som sköter mätningen. Det kan underlätta att belöna djuret med godis medans tempen tas.  

  Sätt på tempskyddet, smörj in spetsen. Lyft svansen och för försiktigt in tempen i ändtarmsöppningen. Vänta på att termometerns slutat mäta eller piper till beroende på termometer. 

Vad våra kunder tycker

4,8 av 5 på App Store
Kunnig och trevlig veterinär tillgänglig på telefon på kvällstid! Dessutom hade de koll på min journal!

 

4,0 av 5 på Google Play 
Min hund ogillar verkligen att gå till veterinären så det är en stor vinst att han slipper det. Efteråt fick jag  journalanteckningar vilket är mer än vad jag får när vi går till vanliga veterinären. Mycket bra!

Ladda ner vår app eller koppla upp dig på webben och få hjälp och rådgivning för hund, katt och smådjur via video. Vi har öppet varje dag, även kvällar och helger.

Boka konsultation

*Rabatt ges på klinikkostnad för fysisk veterinärundersökning.
Gäller ej på diagnostik, behandlingar eller andra profylaktiska åtgärder.