Kennelhosta hund

Kennelhosta är ett samlingsnamn för flera olika smittsamma luftvägsinfektioner som ger kraftig hosta. Man skulle kunna kalla kennelhosta för hundsläktets förkylning. Det är relativt vanligt. Orsaken är olika virus och bakterier, ibland i kombination, ibland enskilt.
Inte akut Inte akut

Inte akut

Avvakta 1-2 dagar. Ser du ingen förbättring, boka ett klinikbesök eller videosamtal med en av våra veterinärer.

Kennelhosta hund - symtom

Hundar brukar få kikhosteliknande symtom. En hund som smittas brukar insjukna inom en vecka.

 • Hostan brukar vara kraftig och skrällande med akut insättande hostattacker. Hundarna hostar ofta tills de klöks/får kväljningar. Attackerna avslutas då av att hunden får upp slem eller kräks.
 • Hostan förvärras vanligen vid motion.
 • Vissa hundar hostar i flera veckor men oftast går symtomen över fortare.
 • Feber förekommer.
 • I vissa fall kan kennelhosta utvecklas till sekundär bakteriell lunginflammation.

Kennelhosta läker oftast ut av sig själv. Vid påverkat allmäntillstånd, hög feber eller andningssvårigheter ska veterinär kontaktas.

Kennelhosta hund - undersökning

Om du behöver komma till veterinär så får du som djurägare svara på frågor om sjukdomsutvecklingen och hunden undersöks.

Provtagning från näshåla, luftstrupe eller svalg kan tas. Eventuellt kan man då få svar på vilka bakterier och/eller virus det rör sig om.

Hosta hos hund kan bero på mycket annat än kennelhosta så ibland behövs större utredningar. Till exempel med hjälp av röntgen, ultraljuddatortomografi, MRT (magnetröntgen) och bronkoskopi.

Kennelhosta smittar framför allt genom direktkontakt nos-nos eller via hosta och nysningar. Smittan kan även överföras genom gemensamma mat-/vattenskålar eller andra föremål.

Kennelhosta hund - behandling

 • Infektionen läker oftast ut av sig själv utan medicinsk behandling.
 • Behandlingen består främst av vila och god näringstillförsel. Hunden ska inte ansträngas under eller precis efter infektion.
 • Hundens temperatur bör kontrolleras dagligen. Normal temperatur för hund är runt 38,5 grader.
 • Symtomen klingar oftast av efter 7-10 dagar. Det händer dock att hundar hostar i upp till en månad.
 • Håll hunden isolerad från andra hundar under utläkningen av infektionen.
 • Ibland rekommenderar veterinären slemlösande och/eller hostdämpande mediciner - behandla aldrig med hostmedicin utan ordination från din veterinär.

Kennelhosta hund - smittvägar

Kennelhosta smittar framför allt genom direktkontakt nos-nos eller via hosta och nysningar. Smittan kan även överföras genom gemensamma mat-/vattenskålar eller andra föremål. Smitta sprids snabbt på tävlingar, utställningar, hunddagis, pensionat eller i områden där många hundar vistas tillsammans.

Det är en mycket smittsam sjukdom där flera olika smittämnen är inblandade, antingen ensamma eller i kombination. Det flesta fallen med kennelhosta är primärt orsakade av virus.

De vanligaste smittämnena vid kennelhosta är hundens parainfluensavirus typ-2, hundens respiratoriska coronavirus och bakterien Bordetella bronchiseptica. Andra smittämnen som kan ge hosta är hundens adenovirus typ-2 och hundens herpesvirus typ-1.

Hundar kan inte smitta människor med hosta.

Att förebygga kennelhosta

Det finns vaccin mot tre av de smittämnen som kan orsaka kennelhosta – parainfluensa, adenovirus och Bordetella bronchiseptica. Vaccinen skyddar inte helt mot infektion men vaccinerade individer får oftast mildare symtom än ovaccinerade.
Förebygg kennelhosta genom att vaccinera hunden som valp och därefter årligen.

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen