Vaccination hund

Vaccination av hunden är en självklarhet för den ansvarsfulle hundägaren. Vaccinationsrutinerna för våra djur kan ändras beroende på hur smittsituationen i landet ser ut. Vi håller oss uppdaterade med de senaste rönen och anpassar våra vaccinationsrutiner utifrån de rekommendationer som respektive läkemedelsföretag anger i sin information på fass.se samt gör även individuella riskbedömningar.

Grundvaccination

Grundvaccinering mot parvo, valpsjuka och hepatit ges vid åtta veckors ålder (det sker oftast innan valpen lämnar uppfödaren). Andra vaccinationen ges vid tolv veckors ålder. Revaccination vid 1 års ålder. Därefter vaccination mot parvo, valpsjuka och hepatit vart tredje år. Vaccination mot kennelhosta rekommenderas till hundar som lever i hundrika miljöer, tävlar eller vistas på hundpensionat. Vaccination årligen. Vaccination mot leptospiros rekommenderas till hundar som ska åka utomlands. En vaccinering var 6-12 månad vid regelbundet resande. Revaccinering bör helst göras strax före resan.

Hundägare som ställer ut sina hundar är skyldiga att ta reda på vilka rekommendationer de olika klubbarna har och anpassa sig efter dessa.

Vaccination hund – rabies

Vaccination mot rabies ges till hundar som ska med på resor och sedan återkomma till Sverige. Första vaccination kan ges tidigast vid tre månaders ålder. Djuret får resa utomlands först 21 dagar efter att grundvaccineringen är klar. Beroende på vaccintillverkare kan grundvaccineringen ibland bestå av två vaccinationer med 3-4 veckors mellanrum. I så fall räknas de tre veckorna efter andra vaccinationen.

Inom EU krävs att hunden är grundvaccinerad med rabies och har en giltig vaccination, men inom EU krävs inte längre att man ska ta ett blodprov för att kontrollera antikroppsmängden.

För att resa till vissa länder utanför EU krävs det att man tar ett blodprov minst 30 dagar efter grundvaccinationen för att kontrollera så djuret har tillräckligt med antikroppar för att få åka. När du sedan får svaret på blodprovet hemskickat till dig (det tar ca två veckor), så tar du med det till oss tillsammans med ditt djurs pass så ordnar vi resten. Alla rabiesvaccinationer måste föras in i giltigt pass direkt vid vaccinationstillfället. Ovanstående procedur gör att det är väldigt viktigt att du ger grundvaccinationen i god tid före avresan! Vi brukar rekommendera cirka ett halvårs framförhållning. Då har man gott om tid på sig.

Efter grundvaccinationen måste djuret återvaccineras regelbundet. Hur ofta är lite olika beroende på vilket märke av rabiesvaccin man använder sig av. Denna påfyllnad är något du måste komma ihåg själv, ett tips är att skriva in det i almanackan direkt. Giltighetstiderna är olika beroende på typ av vaccination. Du får information om detta från din veterinär.

För mer information, besök Jordbruksverkets hemsida.

Vaccinera din hund så hjälper du den att slippa vissa sjukdomar.

Kliniker som erbjuder den här behandlingen

Var snäll och vänta medan klinikerna listas