Hund hosta

Hundar får hosta av flera olika anledningar och det varierar hurdant hostan ter sig. Den kan vara lindrig eller besvärlig, kort- eller långvarig, torrhosta eller slemhosta. Hundar kan inte smitta människor med hosta och människor kan inte smitta hundar.

Hundens andningsorgan

Andningsorganen delas in i de övre och de nedre luftvägarna. De övre luftvägarna utgörs av nosen, näshålorna med bihålor, svalget, struphuvudet och luftstrupen. De nedre luftvägarna utgörs av luftrören och lungorna. Problem från svalg, struphuvud, luftstrupe, luftrör och lungor kan alla ge hosta.

Hunden hostar slem

Infektioner i luftvägarna brukar reta slemhinnorna. Dessa producerar då slem och därför kommer det ofta upp slem med hostan när en hund drabbas av det.

Vad ska man göra när hunden hostar?

Hostan kan vara lindrig och läka ut av sig själv på några dagar. Du bör ändå hålla koll på hundens allmäntillstånd. Mät kroppstemperaturen dagligen, den ligger normalt mellan 38-39 grader. Man bör inte medicinera utan att rådfråga veterinär.

När ska man söka veterinär?

Om hunden fortsätter hosta eller om hostan är så påfrestande för hunden att allmäntillståndet blir påverkat bör du uppsöka veterinär för att försöka reda ut orsaken till hostan. Andra orsaker till att kontakta veterinär är feber i samband med hostan eller om hunden ändrar andningsfrekvens, andningsmönster eller får jobbigt att anstränga sig som den brukar.

Vad gör veterinären om hunden hostar?

  • När du kommer till veterinär undersöks hunden. Du som djurägare får svara på frågor om sjukdomsutvecklingen.
  • Utredningen innefattar ofta röntgen av luftstrupen och brösthålan. Ibland även magnetröntgen eller datortomografi, speciellt om man misstänker problem från bihålor eller näshåla. Även ultraljud kan förekomma.
  • Har man inte fått en diagnos därefter är det vanligt att man gör en så kallad bronkoskopi där man går ned med en kamera för att se hur svalget, luftstrupen och de stora luftrören (bronkerna) ser ut. Man kan samtidigt ta ett prov från bronkerna och eventuellt påvisa specifika infektioner eller inflammationer där.
  • Provtagning från svalg kan i vissa fall tas.
  • Ofta tas även blodprover, bland annat för att mäta graden av inflammation.
  • För att avslöja eventuella parasiter i luftvägarna tas vanligen avföringsprov.

Behandla hosta hos hund

Behandlingen varierar beroende på vilka grundproblem man upptäcker vid undersökningen.

Sjukdomar och andra åkommor som ger hosta

Föremål i halsen

Hunden kan ha något som fastnat i svalg eller luftvägar på samma sätt som du själv får ibland. Det brukar förstås lösa sig genom att hunden hostar och harklar loss föremålet .

Kennelhosta

Kennelhosta är ett samlingsnamn på olika smittsamma luftvägsinfektioner som ger kraftig hosta. Det är relativt vanligt och orsakas av olika virus och bakterier, ibland i kombination, ibland enskilt.

Smittade hundar insjuknar snabbt och får ofta kraftiga hostattacker. Det brukar gå över på 7-10 dagar men vissa hundar kan hosta i upp till en månad. Hostan brukar förvärras vid motion. Ibland hostar hunden upp vitt, skummigt, segt slem och ibland får de även feber.

Det är viktigt med vila och god näringstillförsel. Håll hunden isolerad från andra hundar under utläkningen av infektionen. Kennelhosta smittar vid kontakt mellan hundar eller via matskålar och liknande.

I vissa fall kan kennelhosta utvecklas till en sekundär bakteriell lunginflammation.

Man bör alltid kontakta veterinär vid påverkat allmäntillstånd, hög feber eller andningssvårigheter. Använd inte slemlösande och/eller hostdämpande mediciner utan att de ordinerats av veterinär.

Du kan minska risken för kennelhosta genom att vaccinera hunden som valp och sedan årligen.

Kronisk bronkit hos hund

Kronisk bronkit, eller kronisk luftrörskatarr, ses oftast på äldre hundar av mindre raser. Det vanligaste symtomet är långvarig, hosta med eller utan slem, vilken ofta blir värre vid ansträngning. Man brukar inte se någon påverkan på allmäntillståndet.

Behandlingen är oftast inriktad på att minska inflammationen vilket vanligtvis görs med kortison och/eller inhalationsbehandling med kortison och luftrörsvidgande.

En hund med bronkit bör vaccineras mot kennelhosta eftersom hostan är extra besvärlig för en hund med bronkit.

Inflammation i svalget

Inflammation i struphuvudet och/eller kringliggande strukturer såsom tonsillerna leder till hosta och harklingar samt svårigheter att svälja.

Problem med broskringar

Problem från luftstrupen kan bero på ofullständig utveckling av luftstrupens broskringar, successiv försämring av broskringarna och infektioner. Dessa problem ger hosta.

Trakealkollaps

Vid trakealkollaps är broskringarna i hundens luftrör försvagade. De faller delvis ihop och ger hosta, ofta en skrällande variant. Det drabbar oftast de riktigt små hundraserna.

Hjärtfel

Hjärtfel kan ge vätskeansamling i lungorna vilket, bland annat, ger hosta. Det är ganska vanligt hos äldre hundar.

Tumörer

Tumörer i andningsorganen kan ge hosta.

Maskinfektion

Det finns olika parasiter som orsakar hosta hos hund. Det är dock inte särskilt vanligt i Sverige. Flera av dem ger symtom som långvarig hosta, slöhet och harklingar.

Spolmask kan ge hosta om angreppet är kraftigt. Det händer främst hos valpar. Vuxna hundar brukar inte visa symtom.

Lungmask/luftvägsparasiter som drabbar hund:

Capillaria aerophila och Crenosoma vulpis är två maskarter som ofta infekterar räv, men ibland även hund. De lever i de små och stora luftrören. Capillaria aerophila ger hosta och näsflöde. Crenosoma vulpis ger torr hosta som kan bli kronisk. Ägg och larver hostas upp, sväljs ned och kommer ut med avföringen. Det är med hjälp av avföringsprov man brukar ställa diagnosen.

Oslerus osleri är en ovanlig mask i Sverige, men den finns i många andra länder. Den lever i hundens luftstrupe. Symtomen är vanligen en lindrig hosta, men vissa får inga symtom alls och några blir allmän påverkade med trötthet och sämre aptit.

Fransk hjärtmask, Angiostrongylus vasorum, kan också ge hosta. De lever i hundens lungkärl. Den har påvisats i Sverige men är vanligare i Europa. Symtom kan vara hosta, viktnedgång, andningsbesvär, sämre ork, blödningar eller akut dåligt allmäntillstånd.

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen