Hosta - hund

Hundar hostar av flera olika anledningar. Hostan kan vara lindrig eller besvärlig, kort- eller långvarig, torr eller slemmig/produktiv. Hosta smittar inte mellan hund och människa eller mellan människa och hund.
Inte akut Inte akut

Inte akut

Avvakta 1-2 dagar. Ser du ingen förbättring, boka ett klinikbesök eller videosamtal med en av våra veterinärer.

Hundens andningsorgan

Andningsorganen delas in i övre och nedre luftvägar. De övre luftvägarna utgörs av nosen, näshålorna med bihålor, svalget, struphuvudet och luftstrupen. De nedre luftvägarna utgörs av luftrören och lungorna. Problem från svalg, struphuvud, luftstrupe, luftrör och lungor kan alla ge hosta.

Hunden hostar slem

Infektioner i luftvägarna brukar reta slemhinnorna som då producerar slem som hunden kan hosta upp.

Vad ska man göra när hunden hostar?

Hostan kan vara lindrig och läka ut av sig själv på några dagar. Du bör ändå alltid hålla koll på hundens allmäntillstånd. Mät kroppstemperaturen dagligen, den ligger normalt mellan 38-39 grader. Man bör inte medicinera utan att rådfråga veterinär. Låt din hund ta det lugnt och observera symtomen noga. 

När ska man söka veterinär?

Om hunden fortsätter hosta eller om hostan är så påfrestande för hunden att allmäntillståndet påverkas bör du uppsöka veterinär för att försöka reda ut orsaken till hostan. Andra symtom som påkallar kontakt med veterinär är feber i samband med hostan eller om hunden ändrar andningsfrekvens, andningsmönster eller får nedsatt kondition.

Boka tid hos din närmaste Evidensiaklinik här eller boka en videokonsultation med en av våra onlineveterinärer. 

Vad gör veterinären om hunden hostar?

  • När du kommer till veterinären undersöks hunden. Du som djurägare får svara på frågor om sjukdomsutvecklingen.
  • Utredningen innefattar ofta röntgen av övre och nedre luftvägar. Ibland även magnetröntgen eller datortomografi, speciellt om man misstänker problem från bihålor eller näshåla. Även ultraljud kan förekomma.
  • Har man inte fått en diagnos och tillståndet kräver ytterligare undersökning kan man göra en så kallad bronkoskopi där man undersöker hur svalget, luftstrupen och de stora luftrören (bronkerna) ser ut. Man kan samtidigt ta ett prov från bronkerna och eventuellt påvisa specifika infektioner eller inflammationer.
  • Provtagning från svalg tas i vissa fall.
  • Ofta tas även blodprover.
  • För att avslöja eventuella parasiter i luftvägarna kan avföringsprov analyseras.

Behandla hosta hos hund

Behandlingen varierar beroende på vilka grundproblem man upptäcker vid undersökningen.

Sjukdomar och andra åkommor som ger hosta

Föremål i halsen

Hunden kan ha något som fastnat i svalg eller luftvägar. Det brukar förstås lösa sig genom att hunden hostar och harklar loss föremålet. I vissa fall kan hunden dock behöva hjälp på kliniken med att avlägsna föremålet. Kontakta alltid veterinär akut om du misstänker att din hund har något som fastnat i svalg, näshåla eller övre luftvägar.

Här hittar du närmaste akutmottagning.
 

Kennelhosta

Kennelhosta är ett samlingsnamn på olika smittsamma luftvägsinfektioner som ger kraftig hosta. Dessa infektioner är relativt vanliga och orsakas av olika virus och bakterier, ibland i kombination, ibland enskilt.

Smittade hundar insjuknar snabbt och får ofta kraftiga hostattacker. Det brukar gå över på 7-10 dagar men vissa hundar kan hosta i upp till en månad. Hostan brukar förvärras vid motion. Ibland hostar hunden upp vitt, skummigt, segt slem och ibland får de även feber.

Det är viktigt med vila och god näringstillförsel. Håll hunden isolerad från andra hundar under utläkningen av infektionen. Kennelhosta smittar vid kontakt mellan hundar eller via matskålar och liknande.

I vissa fall kan kennelhosta utvecklas till en sekundär bakteriell lunginflammation.

Man bör alltid kontakta veterinär vid påverkat allmäntillstånd, hög feber eller andningssvårigheter. Använd inte slemlösande och/eller hostdämpande mediciner utan att dessa ordinerats av veterinär.

Du kan minska risken för kennelhosta genom att vaccinera hunden som valp och därefter årligen.

Kronisk bronkit hos hund

Kronisk bronkit, eller kronisk luftrörskatarr, ses oftast på äldre hundar av mindre raser. Det vanligaste symtomet är långvarig hosta med eller utan slem, vilken ofta blir värre vid ansträngning. Man brukar inte se någon påverkan på allmäntillståndet.

Behandlingen är oftast inriktad på att minska inflammationen vilket vanligtvis görs med kortison och/eller inhalationsbehandling med kortison och luftrörsvidgande läkemedel.

En hund med bronkit bör vaccineras mot kennelhosta eftersom den på grund av sin kroniska sjukdom är extra känslig för hosta.

Inflammation i svalget

Inflammation i struphuvudet och/eller kringliggande strukturer såsom tonsillerna, leder till hosta och harklingar samt svårigheter att svälja.

Problem med broskringar

Problem från luftstrupen kan bero på ofullständig utveckling av luftstrupens broskringar, successiv försvagning av broskringarna och infektioner. Dessa problem ger hosta.

Trakealkollaps (kollaps av luftstrupen)

Vid trakealkollaps är broskringarna i hundens luftrör försvagade. De faller delvis ihop och ger hosta, ofta en skrällande variant. Det drabbar oftast de riktigt små hundraserna.

Hjärtfel

Hjärtfel kan ge vätskeansamling i lungorna vilket, bland annat, ger hosta. Detta ses vanligen hos äldre hundar.

Tumörer

Tumörer i andningsorganen kan ge hosta.

Parasitinfektion

Det finns olika parasiter som orsakar hosta hos hund. Flera av dem ger symtom som långvarig hosta, slöhet och harklingar.

Spolmask kan ge hosta om angreppet är kraftigt och ses främst hos valpar. Vuxna hundar brukar inte visa symtom.

Lungmask/luftvägsparasiter som drabbar hund:

Capillaria aerophila och Crenosoma vulpis är två parasitarter som ofta infekterar räv, men ibland även hund. De lever i de små och stora luftrören. Capillaria aerophila ger hosta och näsflöde. Crenosoma vulpis orsakar torr hosta som kan bli kronisk. Ägg och larver hostas upp, sväljs ned och kommer ut med avföringen. Det är med hjälp av avföringsprov man brukar ställa diagnosen.

Oslerus osleri är en ovanlig parasit i Sverige, men den finns i många andra länder. Parasiten lever i hundens luftstrupe. Symtomen är vanligen en lindrig hosta, men vissa får inga symtom alls. Andra kan bli allmänpåverkade med trötthet och sämre aptit.

Fransk hjärtmask, Angiostrongylus vasorum, kan också ge hosta. Parasiten lever i hundens lungkärl. Den har påvisats i Sverige men är vanligare i Europa. Symtom kan vara hosta, viktnedgång, andningsbesvär, sämre ork, blödningar eller akut dåligt allmäntillstånd.

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen