Hjärtsvikt hund

Hjärtsvikt innebär att hjärtat inte orkar pumpa tillräckligt med blod ut i kroppen. Det är inte en egen sjukdom utan en komplikation av en annan befintlig hjärtsjukdom eller annat problem som påverkar hjärtat. Det finns flera olika typer av hjärtsvikt.

Hjärtsvikt hund symtom

Beroende på vad som utlöser hjärtsvikten varierar symtomen. Många symtom beror på vätskeansamling i lungorna.

 • Ökad andningsfrekvens.
 • Hosta.
 • Andnöd – andning med öppen mun, blå nyans på slemhinnor i munnen.
 • Försämrad fysisk förmåga. Trötthet vid ansträngning.
 • Slöhet. Bristande ork att promenera.
 • Svimningar.
 • Minskad aptit och till följd av det, viktnedgång.
 • Ökad puls.
 • Svullen buk.
 • Nattlig oro.

Dessa symtom kan ha många olika orsaker som inte behöver vara kopplade till hjärtsjukdom, därför kan det vara svårt att tänka på just hjärtsvikt och hjärtsjukdom.

Kontakta veterinär om din hund tar mer än 30 andetag per minut i vila eller visar andra symtom på hjärtsvikt. Det är bråttom om andningen och/eller allmäntillståndet är kraftigt påverkat.

Vad gör veterinären?

Hos veterinären finns flera undersökningsmetoder för att ställa rätt diagnos.

 • Veterinären lyssnar med stetoskop. Ibland kan man höra blåsljud eller hjärtrytmrubbningar/arytmier med stetoskop.
 • EKG-undersökning ger mer information om hjärtats rytm.
 • Ultraljud används för att se vilken typ av hjärtsjukdom det handlar om och hur påverkat hjärtats funktion är. Man ser om det finns vätska i hjärtsäck, bröstsäck eller bukhåla.
 • Med röntgen kan man se om hjärtat har en konstig form och storlek samt om det samlats vätska i lungor, bröstsäck eller bukhåla. Man kan också utesluta en del andra sjukdomar med liknande symtom som hjärtsvikt.
 • Det finns också blodanalyser att göra för att komma fram till vissa diagnoser.

Hjärtsvikt hund behandling

Vilken behandling hunden får beror på den bakomliggande orsaken till hjärtsvikten och hur grav hjärtsvikten är.

Vätskedrivande medicinering sätts ofta in. Medicinen gör att hunden kissar ut överskottsvätska och därmed blir blodet mer koncentrerat och vätska som ansamlats, till exempel i lungorna, kan återföras till blodet. Det är mycket viktigt att ge dessa mediciner till hunden enligt ordination.

Det finns även mediciner som vidgar blodkärlen, påverkar hjärtrytmen, förbättrar blodflödet i hjärtmuskeln eller ökar hjärtmuskelns aktivitet.

Hjärtsvikt hund prognos

Med rätt behandling kan många hundar med hjärtproblem för en tid ofta leva normala liv och må bra utan symtom på hjärtsvikt.

Det är oftast större chans till ett gott, långt liv ju tidigare en diagnos kan ställas och rätt behandling sättas in. Var uppmärksam på din hund och uppsök veterinär direkt om du misstänker hjärtsvikt.

Hundar med endokardos (läs mer nedan) kan ofta leva många år med vätskedrivande medicin och annan stödjande behandling.

Om du har en hund med konstaterad hjärtsjukdom är det extra viktigt att hålla koll efter symtom på hjärtsvikt.

Det är bra att göra en årlig ultraljudsundersökning på hundar med hjärtproblem för att ha koll på förloppet och eventuell risk för att svikt ska uppstå.

Hjärtsjuka hundar ska motioneras i lagom mängd. Hur mycket som är lagom är förstås individuellt. Försök förstå hur mycket just din hund orkar och vill.

Kan man förebygga hjärtsvikt hos hund?

Övervikt belastar hjärtat så håll din hund i god form.

Låt din veterinär med jämna mellanrum lyssna på hundens hjärta. På så sätt kan de flesta hjärtproblem upptäckas innan hunden mår dåligt. Hos Evidensia sker det per automatik när du kommer för att vaccinera din hund.

Så fungerar ett friskt hjärta

Ett däggdjurshjärta är uppbyggt av två kammare och två förmak. När ett hjärta fungerar som det ska tar höger hjärtsida emot syrefattigt blod från hela kroppen och pumpar det genom lungorna. Där lämnar det ifrån sig koldioxid och hämtar upp syre. Vänster sida tar sen emot det syrerika blodet från lungorna och pumpar det vidare ut till kroppens alla delar där syret används och koldioxid bildas.

Vad händer vid hjärtsvikt?

Det finns flera olika typer av hjärtsvikt. Vilken typ det är bror på vilken del av hjärtat det är som drabbas av försämrad funktion.

Vid vänstersidig hjärtsvikt, vilket är vanligast, fungerar hjärtats vänsterkammare sämre än högerkammaren. Hjärtats vänstra kammare pumpar inte ut blod i aorta, stora kroppspulsådern, som normalt. Vänster sida orkar då inte pumpa bort det blod som höger sida pumpar genom lungorna. Trycket i lungkärlen ökar och vätska pressas ut i lungorna. Vätskeansamling i lungorna kallas lungödem. Vätskan minskar den fungerande lungvolymen och ger syrebrist, som i värsta fall är livshotande.

Vid högersidig hjärtsvikt, vilket är mindre vanligt, försämras istället blodets passage genom stora kretsloppet (hela kroppen, förutom lungorna). Högersidig hjärtsvikt kan leda till vätskeansamling i bröstkorg (hydrothorax), hjärtsäck (hydroperikard) och bukhåla (ascites).

Hunden kan också drabbas av dubbelsidig hjärtsvikt. Hjärtats alla dela hänger intimt ihop och nedsatt funktion i ena kammaren påverkar även den andra.

Hjärtsvikt hund förlopp

Hjärtsvikt utvecklas vanligen långsamt och tydliga symtom syns sällan förrän hunden haft åkomman en tid. Kroppen försöker anpassa sig för att kompensera för hjärtats nedsatta funktion. Till exempel kan hjärtats kraft ökas genom att hjärtmuskeln töjs ut och förstoras. Kroppen kan också avge stresshormoner som ökar hjärtfrekvensen. Dessa kompensationsmekanismer fungerar dock inte i längden, så förr eller senar framträder olika symtom. Till en början är symtomen ofta lindriga och det kan vara svårt att förstå att hunden drabbats av hjärtsvikt. Vid dessa långsamma förlopp är hjärtsvikten kronisk.

Det finns också akut hjärtsvikt. Då hinner inte kroppen kompensera för hjärtfelen.

Hjärtsvikt hund orsaker

Det finns flera orsaker till hjärtsvikt. Ofta ligger någon typ av hjärtsjukdom eller hjärtmissbildning bakom. En del hjärtsjukdomar kan leda till att hundar får hjärtrytmrubbningar som i sin tur kan medverka till hjärtsvikt. Hjärtsjukdomar leder ofta till nedsatt pumpfunktion i hjärtat och hjärtsvikt uppstår då på grund av att hjärtat inte orka pumpa runt tillräckligt med blod i kroppen.

Hjärtsjukdomar hos hund

Man delar in hjärtsjukdomar i medfödda och förvärvade fel. Vid förvärvade fel utvecklas sjukdomen efter födelsen. Förvärvade fel förekommer oftare hos våra hundar än medfödda.

Vanligast bland de förvärvade hjärtsjukdomarna är:

Kronisk hjärtklaffsdegeneration, så kallad endokardos. Vid endokardos uppstår förändringar på de stora segelklaffarna som sitter mellan kammare och förmak. Klaffarna sluter då inte tätt och när hjärtat pumpar läcker en del av blodet åt fel håll. Endokardos drabbar vanligen små hundraser.

Dilaterad kardiomyopati (DCM) där hjärtmuskelns sammandragningsförmåga är starkt nedsatt. DCM drabbar vanligen stora hundraser.

Det finns bra behandlingar att sätta in mot många hjärtsjukdomar. Så om din hund drabbas kan den ofta trots det leva ett fullgott liv många år framåt.