Evidensias onlineveterinärer

Hos oss jobbar några av Sveriges mest erfarna och kunniga veterinärer. Alla våra veterinärer jobbar både på våra kliniker runt om i Sverige och digitalt. Beroende på ditt djur och ditt djurs besvär ser vi till att du träffar rätt person hos oss.

Evidensia Djursjukvård

Marlene Areskog

VETERINÄRMEDICINSK CHEF PÅ EVIDENSIA DJURSJUKVÅRD

Marlene har lång och gedigen erfarenhet från smådjursverksamhet och är chef inom veterinärmedicinska frågor på Evidensia Sverige.

Marlene är utbildad veterinär samt veterinärmedicinsk doktor och kommer närmast från Statens Veterinärmedicinska Anstalt, där hon har arbetat på avdelningen för djurhälsa och antibiotikafrågor samt sektionen för fisk (DOA). Hon är även Sveriges representant i det nordiska koncernövergripande Evidensia Veterinary Medical Board, EVMB.

Evidensia Djursjukvård

Malin Mattson

LEG. VETERINÄR, EVIDENSIA SÖDRA DJURSJUKHUSET KUNGENS KURVA

Veterinärexamen 1997. Forskat i klinisk immunologi, arbetat som distriktsveterinär stordjur och som smådjursveterinär med intresse internmedicin sedan 2005.

Evidensia Djursjukvård

Håkan Ekesbo

LEG. VETERINÄR, SPECIALISTKOMPETENS HUNDENS OCH KATTENS SJUKDOMAR, EVIDENSIA VETERINÄRHUSET LIDKÖPING

Håkan tog veterinärexamen i Uppsala 1985. Efter 5 år som huvudsakligen distriktsveterinär började han 1990 på smådjursavdelningen på Skara Djursjukhus, som då var en del av SLU. Under de 21 år han var kvar där blev det en del föreläsande för/handledande av olika studenter samt togs examen för ”Specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar”,  utomlands vidareutbildning i ortopedi/AO-teknik bland annat.


Efter djursjukhustiden startade Håkan 2011 ”Veterinärhuset Lidköping” som hösten 2018 blev en  Evidensiaklinik och där han fortfarande arbetar kliniskt. Håkan brinner för att klinikveterinärer ska bibehålla bredden i yrket och helhetssynen på patienten, där kontakt och kommunikation med djurägarna är en viktig del.


Veterinärmedicinskt är Håkan extra intresserad av kirurgi och tänder men även hud och allmän medicin.

Evidensia Djursjukvård

Matilda Carlsson

LEG. VETERINÄR, VETERINÄRHUSET SUNDSVALL EVIDENSIA

Tog veterinärexamen vid Sveriges Lantbruksuniversitet år 2010. Har sedan dess jobbat på Veterinärhuset i Sundsvall. Intresseområden är dermatologi (hudsjukdomar) och internmedicin och merparten av patienterna hon träffar dagligen är hudpatienter.

Evidensia Djursjukvård

Tanja Monina

LEG. VETERINÄR, EVIDENSIA SÖDRA DJURSJUKHUSET KUNGENS KURVA

Tanja tog sin veterinärexamen 1998 i Ryssland och 2008 i Sverige och går för närvarande en specialistutbildning  i hundens och kattens sjukdomar.

Tanja har tidigare arbetat på Djursjukhuset Albano och Regiondjursjukhuset Bagarmossen och nu jobbar hon på Evidensia Södra Djursjukuset i Kungens Kurva.

Hennes främsta intresse är tandsjukdomar, allmän medicin och allmän kirurgi.

Evidensia Djursjukvård

Frida Crafoord

LEG. VETERINÄR, EVIDENSIA DJURLKLINIKEN ESKILSTUNA

Frida tog examen 2014 och har arbetat som Distriktsveterinär och tagit hand om stora och små djur, dag som natt. Nu arbetar hon på Evidensia i Eskilstuna och som onlineveterinär. På fritiden ägnar hon sig åt familjeliv och går viltspår med sin dansk-svenska gårdshund.

Evidensia Djursjukvård

Kerstin Bergvall

LEG. VETERINÄR, SPECIALISTKOMPETENS I HUNDENS OCH KATTENS SJUKDOMAR, SPECIALIST I DERMATOLOGI, DIPLOMATE ECVD, EVIDENSIA SÖDRA DJURSJUKHUSET KUNGENS KURVAEvidensia Djursjukvård

Anna Schischke

LEG. VETERINÄR, EVIDENSIA DJURKLINIKEN KRISTANSTAD

Tog veterinärexamen 2015. Har innan dess arbetat som sköterska sedan 2006 på olika djursjukhus. Jobbar i Kristianstad sedan 2017. Särskilt intresserad av mjukdelskirurgi och ultraljud. Tycker om att arbeta med katter. Fritidsintressen: Familj, vänner, naturen och träning.

Evidensia Djursjukvård

Ann-Charlotte Palmgren

LEG. VETERINÄR

Arbetat som smådjursveterinär sedan examen 1995 varav de sista 22 åren i Kalmarsund. Specialintressen är dermatologi (hudsjukdomar) och internmedicin. På min lediga tid tycker jag om att resa och gör gärna en långresa per år. Hemma finns en Västgötaspets och en Dansk Svensk Gårdshund.

Ditt djurs journal – din trygghet

Vi har samma journalsystem på alla våra kliniker. Det innebär att vi kan se ditt djurs samlade journal oavsett vilken Evidensiaklinik du väljer att besöka. Även när du träffar våra veterinärer via videosamtal direkt i mobilen.

Att ha all information samlad innebär en stor trygghet, både för dig och för vår personal som enkelt kan följa historiken och snabbt fatta beslut om bästa möjliga åtgärd framåt. Självklart i samråd med dig som djurägare.

Med ett gemensamt journalsystem får vi god kännedom om ditt djur även om besöken sker hos olika personer på våra kliniker. Tillsammans arbetar vi för trygg och kvalitativ vård för varje enskild patient.

Har du en fråga till oss?

Vår kundtjänst finns tillgänglig måndag-fredag
kl. 08.00-17.00, du når oss på online@evidensia.se