Priser för videosamtal


Veterinärkonsultation

295 kr under dagtid*
495 kr under kvällar och helger

Fästingrecept

175 kr 

Få avdrag på klinikkostnaden 

Rekommenderar onlineveterinären ytterligare undersökning av klinikveterinär blir du remitterad till lämplig klinik. Är det en Evidensiaklinik dras avgiften för videosamtalet av på klinikens kostnad för veterinärundersökningen. Avdraget gäller vid följande omständigheter:

  • Kvitto från videosamtalet hos Evidensia ska uppvisas (avser kostnaden för 1 st. videosamtal)
  • Besöket på Evidensiakliniken sker inom två veckor från videosamtalet
  • Klinikbesöket gäller samma ärende och djur som vid videosamtalet 
  • Avdraget görs på klinikens debitering för veterinärundersökning, ej på diagnostik, behandlingar eller andra profylaktiska åtgärder.

*All konsultation sker via videosamtal. Dagtid avser helgfri måndag-fredag kl. 07.00-18.00.

Ditt djurs journal – din trygghet

Vi har samma journalsystem på alla våra kliniker. Det innebär att vi kan se ditt djurs samlade journal oavsett vilken Evidensiaklinik du väljer att besöka. Även när du träffar våra veterinärer via videosamtal direkt i mobilen.

Att ha all information samlad innebär en stor trygghet, både för dig och för vår personal som enkelt kan följa historiken och snabbt fatta beslut om bästa möjliga åtgärd framåt. Självklart i samråd med dig som djurägare.

Med ett gemensamt journalsystem får vi god kännedom om ditt djur även om besöken sker hos olika personer på våra kliniker. Tillsammans arbetar vi för trygg och kvalitativ vård för varje enskild patient.