Vi arbetar för att förhindra eventuell smittspridning på våra djurkliniker och djursjukhus. Du kan hjälpa oss genom att klicka här för våra hygien- och besöksinstruktioner. Tack för hjälpen!

Kattsnuva – Vad är det och vad kan jag göra?

Kan katter bli förkylda? Ja, förkylning är den vardagliga benämningen på övre luftvägsinfektion. Hos katter kallas detta tillstånd för kattsnuva. De övre luftvägarna utgörs av nos, bihålor, svalg, struphuvud och luftstrupe. I en del fall ger kattsnuva även symtom från ögonen.

Vad är kattsnuva? Hur smittar det?

Sjukdomen kan orsakas av olika smittämnen, varav de flesta är virus. De flesta fall av kattsnuva orsakas av kattens herpesvirus typ-1 eller kattens calicivirus. Bakterier såsom Bordetella bronchiseptica eller kattens klamydia (Chlamydophilia felis) kan också leda till övre luftvägsinfektion hos katt.

Kattsnuva uppträder ofta där många, framför allt ovaccinerade katter, vistas. Smitta överförs mellan individer genom direktkontakt mellan katter, droppsmitta som t ex när en katt nyser, eller indirekt kontakt då en frisk katt exponeras för sekretioner från en infekterad katt via ytor i omgivningen som exempelvis gemensamma mat- och vattenskålar. Även människor kan bidra till indirekt smittspridning, om de hanterar en frisk katt efter en smittad katt utan att ha vidtagit hygienåtgärder emellan.

Vad är symtomen på kattsnuva?

Symtom debuterar oftast mellan 2 till 6 (10) dagar efter infektionen överförts, men en del katter får kronisk kattsnuveinfektion, med varierande grad av besvär.

Ofta ses ett eller flera av följande symtom:

  • Svullnad i nos (nostäppa)
  • Rinnande nos och ögon
  • Nysningar och hosta.

Kattsnuva kan också visa sig som sår i munnen, nersatt aptit, feber och påverkat allmäntillstånd. Hos fåtalet individer kan kattsnuvan utveckla sig vidare till en sekundär nedre luftvägsinfektion (lunginflammation).

För rådgivning kan du tryggt och enkelt besöka veterinären i mobilen, läs mer här.

Behandling av kattsnuva

Om det enbart är en virusinfektion är behandlingen främst en understödjande behandling genom att:

  • Katten får i sig tillräckligt med näring.
  • Hålla ögon och nos rena.
  • Låt katten stanna inomhus och i vila.

Katters aptit är beroende av att de kan lukta. Vid kattsnuva försämras ofta luktsinnet varvid katterna ofta får en nedsatt aptit. Det kan hjälpa många katter att få serverat burkmat som gärna värms lite innan servering (ljummen burkmat luktar mer än torrfoder).

Obs – katten ska ej ges läkemedel utan att det ordinerats av veterinär. Vissa läkemedel, särskilt sådana som är avsedda för människor, kan orsaka förgiftning hos katt.

När söker jag hjälp för kattsnuva?

Veterinär ska alltid kontaktas om katten är allmänpåverkad, får feber eller andningspåverkan (hosta, svårt att andas). Katter med långvariga problem med luftvägar eller ögon bör också undersökas av veterinär.

Vad gör veterinären?

Veterinären tar upp en sjukdomshistoria, anamnes, och gör en klinisk undersökning. Ofta kan diagnosen kattsnuva ställas utifrån kattens historia och symtom. Ibland vill man ta blodprover för att utesluta annan sjukdom eller för att ta reda på om katten har någon komplikation som behöver behandlas. Om man misstänker en sekundär bakterieinfektion i lungorna kan röntgenundersökning bli aktuell, och om katten har ögonbesvär kan en utökad ögonundersökning göras. Vill man ta reda på vilket smittämne som orsakar symtomen kan prov tas för analys på laboratorium, förutsatt att katten har akuta symtom vid provtagningstillfället.

Går det att förebygga kattsnuva?

Vaccination mot herpes- och calicivirus ingår som en del i det basvaccinationsprogram vi rekommenderar i Sverige. Vaccinerade katter kan dock fortfarande infekteras och få kliniska symtom, men då får de oftast mildare symtom än ovaccinerade individer. Katter i större grupper, som på katthem eller kattpensionat, bör vara vaccinerade och nya individer hållas isolerade (i ”karantän”) den första tiden för att undvika att föra in smitta i gruppen.