Kattsnuva – vad är det och vad kan jag göra?

Kattsnuva – kan katter bli förkylda? Ja, förkylning är den vardagliga benämningen på övre luftvägsinfektion. Hos katter kallas detta tillstånd för kattsnuva. De övre luftvägarna utgörs av nos, bihålor, svalg, struphuvud och luftstrupe. I en del fall ger kattsnuva även symtom från ögonen.
Boka tid hos veterinär Boka tid hos veterinär

Boka tid hos veterinär

Är du osäker på hur ditt djur mår, boka ett klinikbesök eller videosamtal med en av våra veterinärer.

Vad är kattsnuva? Hur smittar det?

Kattsnuva kan orsakas av olika smittämnen och tillsammans brukar man kalla dessa för kattsnuvekomplexet. Kattsnuva kan alltså orsakas av kattens herpesvirus typ-1, kattens calicivirus, kattens klamydia (Chlamydophila felis) och/eller Bordetella bronchiseptica.

Kattsnuva uppträder ofta där många, framför allt ovaccinerade katter, vistas. Smitta överförs mellan individer genom direktkontakt, droppsmitta som t ex när en katt nyser, eller indirekt kontakt då en frisk katt exponeras för viruspartiklar från en infekterad katt via ytor i omgivningen som exempelvis gemensamma mat- och vattenskålar. Även människor kan bidra till indirekt smittspridning om de hanterar en frisk katt efter en smittad katt utan att ha vidtagit hygienåtgärder däremellan.

Vilka är symtomen vid kattsnuva?

Symtom vid kattsnuva debuterar oftast mellan 2 till 10 dagar efter att infektionen överförts. En del katter får en kronisk kattsnuveinfektion, med varierande grad av besvär som kan vara återkommande i perioder, t ex efter att katten har exponerats för stress.

Ofta ses ett eller flera av följande symtom:

  • Svullnad och rinnande nos (nostäppa)
  • Ögoninflammation
  • Nysningar och hosta

Kattsnuva kan också visa sig som sår och blåsor i munnen, nedsatt aptit, feber och påverkat allmäntillstånd. Hos fåtalet individer (oftast kattungar) kan kattsnuvan utveckla sig vidare till en sekundär nedre luftvägsinfektion (lunginflammation).

För rådgivning kan du tryggt och enkelt boka ett videobesök med veterinär i mobilen, läs mer här.

Behandling av kattsnuva

Om det enbart är en virusinfektion är behandlingen främst  understödjande genom att:

  • Se till att katten får i sig tillräckligt med näring och vätska
  • Hålla ögon och nos rena
  • Låta katten stanna inomhus och vila

Katters aptit är beroende av att de kan lukta. Vid kattsnuva försämras ofta luktsinnet varvid katterna ofta får en nedsatt aptit. Det kan hjälpa många katter att servera burkmat som gärna värms lite innan servering (ljummen burkmat luktar mer än torrfoder).

Obs – katten ska ej ges läkemedel utan att det ordinerats av veterinär. Vissa läkemedel, särskilt sådana som är avsedda för människor, kan orsaka förgiftning hos katt.

När söker jag hjälp för kattsnuva?

Veterinär ska alltid kontaktas om katten är allmänpåverkad, får feber eller vid andningspåverkan (hosta, svårt att andas). Katter med långvariga problem med luftvägar eller ögon bör också undersökas av veterinär.

Vad gör veterinären?

Veterinären tar upp en sjukdomshistoria, anamnes, och gör en klinisk undersökning. Ofta kan diagnosen kattsnuva ställas utifrån kattens historia och symtom. Ibland vill man ta blodprover för att utesluta annan sjukdom eller för att ta reda på om katten har någon komplikation som behöver behandlas. Om man misstänker en sekundär bakterieinfektion i lungorna kan röntgenundersökning bli aktuell, och om katten har ögonbesvär kan en utökad ögonundersökning göras. Vill man ta reda på vilket smittämne som orsakar symtomen kan prov tas för analys på laboratorium, förutsatt att katten har akuta symtom vid provtagningstillfället.

Går det att förebygga kattsnuva?

Vaccination mot herpes- och calicivirus ingår som en del i det basvaccinationsprogram vi rekommenderar i Sverige. Vaccinerade katter kan dock fortfarande infekteras och få kliniska symtom, men då får de oftast mildare symtom än ovaccinerade individer. Katter i större grupper, som på katthem eller kattpensionat, bör vara vaccinerade och nya individer hållas isolerade (i ”karantän”) den första tiden (ca 2 veckor) för att undvika att föra in smitta i gruppen. Läs mer om vaccination för katt.

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen