Magkatarr hos katt

Magkatarr är detsamma som gastrit, en inflammation i magsäckens slemhinna. Kräkning är det vanligaste symtomet.

Det finns akut och kronisk magkatarr samt primär och sekundär magkatarr. Magkatarren benämns som kronisk om den pågår under mer än tre veckor. Den är primär om problemet endast berör magsäcken och sekundär om orsaken härstammar från annan kroppsdel än magsäcken. Av förståeliga själ brukar det vara betydligt svårare att råda bot på sekundär magkatarr än primär. Sekundär magkatarr är ofta även kronisk. Magkatarr hos våra katter kan ge alltifrån lindriga besvär till mycket allvarliga sådana. Ibland går det så långt som till magsår. Då leder inflammationen till sår i magsäckens slemhinna.

Orsaker till magkatarr hos katt

 • Katten kan ha fått i sig något olämpligt som orsakar problem i magsäckens slemhinnor.
 • Katten har fått i sig något som retar slemhinnorna. Till exempel kan läkemedel som antiinflammatoriska mediciner och antibiotika leda till magkatarr om katten är känslig mot dessa.
 • Katten har en virusinfektion.
 • Stressad magslemhinna kan uppstå vid foderbyte.
 • Katten har ätit något den är allergisk mot.
 • Njurskador/njursvikt.
 • Leverskador.
 • Tumörer.
 • Hypertyreos/giftstruma. En hormonell sjukdom som drabbar äldre katter.

Symtom på magkatarr

 • Kräkningar är det vanligaste symtomet vid magkatarr. Ofta direkt efter intag av mat eller dryck, men ibland dröjer det. Katter kan ha magkatarr även utan att kräkas.
 • Kräkningarna kan se mycket olika ut. Slemmiga kräkningar. Blodiga kräkningar kan uppkomma vid ofta förkommande kräkningar, då små blodkärl kan skadas. Gul/grönfärgade kräkningar, färgen kommer från galla (kroppsvätska som bildas i levern).
 • Illamående.
 • Trötthet.
 • Dålig aptit.
 • Viktminskning.
 • Smärtande buk.
 • Dålig andedräkt.
 • Nedsatt allmäntillstånd.
 • Avföringen kan bli mörk om den innehåller blod från magsäcken.


Kräkningar är det vanligaste symtomet vid magkatarr. Ofta direkt efter intag av mat eller dryck, men ibland dröjer det. Katter kan ha magkatarr även utan att kräkas.

Kontakta alltid veterinär om katten:

 • Inte kan behålla vatten. Det kan snabbt leda till uttorkning.
 • Kräks ofta (5-6 gånger på en dag).
 • Har kräkningar med stor volym.
 • Har blod i kräkningarna.
 • Kräks upp osmält mat.
 • Fortsätter att kräkas under längre tid än ett dygn.
 • Visar svaghet/slöhet.
 • Är nedstämd.
 • Har buksmärta.
 • Kan ha fått i sig en främmande kropp, något giftigt eller ett läkemedel som kan störa magslemhinnorna.
 • Om du är osäker på om din katt behöver vård.

Behandling magkatarr katt hemma

Om besvär med kräkningar endast pågått kortare tid, din katt är pigg, och du vet att den inte fått i sig gift eller annat olämpligt kan du prova att behandla katten själv.

I fall din katt kräks ett par gånger och annars mår bra, är det lämpligt att hålla igen på fodret under en period på 12-24 timmar. Däremot ska man vara försiktig med att begränsa vattenintaget. En katt som kräks blir lätt uttorkad och ska alltid ha fri tillgång till vatten. Om katten inte dricker självmant bör man ge den vatten i små mängder ofta.

Om katten slutar att kräkas ska man sakta introducera foder igen. Skonkost rekommenderas. Det finns att köpa färdigblandat. Ge en liten portion först, en tesked är lagom. Om katten får behålla det i 2 timmar kan givan upprepas. Öka sedan gradvis mängden över 24-48 timmar. När katten helt återhämtat sig kan det vanliga fodret börja blandas in med skonkosten. Återgå helt till vanliga fodret efter några dagar. Om katten börjar må dåligt när den får mat får man backa och minska fodervolymen igen.

Vad gör veterinären?

Veterinären utför en mag-tarmutredning.

Bakgrunden är viktig så djurägaren får svara på frågor om symtom, hur länge problemen varit osv. Därefter genomförs en noggrann undersökning av katten, vilket inkluderar att veterinären känner igenom buken.

Med gastroskopi undersöks magsäcken och vävnadsprover/biopsi kan tas. Man ser då också om katten har andra sjukdomar såsom magsår, tumörer, nedsvalda föremål.

Blodprover kan visa om magkatarren grundar sig i en annan sjukdom.

Ibland utförs undersökning med röntgen och/eller ultraljud.

Behandlingen som sätts in beror på vad man kommer fram till på undersökningen. Om ingen bakomliggande orsak/sjukdom hittas behandlas symtomen enligt ovanstående råd.

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen