Vad är en främmande kropp?

I veterinära sammanhang hör vi ofta uttrycket ”främmande kropp”. På latin heter det ”corpus alienum”. Ofta hör man även uttrycket ”främmande föremål”. Definitionen på främmande kropp är att något som inte hör till den egna kroppen trängt in i den. Det kan ske på olika sätt och det kan vara på olika ställen, till exempel i huden, ögonen, nosen, luftvägarna och mag-tarmkanalen.

Mag-tarmkanalen
Det är vanligt att våra hundar sväljer saker de inte bör svälja och det händer ibland även våra katter. Ibland passerar det svalda föremålet genom hela systemet utan problem, men det kan också fastna i matstrupe, magsäck eller tarm.

Huden
Våra djur kan precis som vi råka få in stickor eller något annat i huden, till exempel när de är ute i skogen bland pinnar och annat. Oftast går det bra att dra ut föremålet och sedan tvätta rent. Om den främmande kroppen trängt längre in kan veterinärhjälp behövas.
Det kan uppstå en infektion till följd av skadan. Allt som kommer in genom huden riskerar att föra in bakterier som kan leda till infektioner. Vill det sig illa kan bakterierna tas upp av blodcirkulationen och sprida sig i resten av kroppen.

Ögonen
Djuren kan också råka få in främmande föremål i ögonen, till exempel gruskorn. Det kan räcka att badda och skölja ögonen med koksaltlösning eller tårersättning för att få bort irriterande partiklar, men om det rör sig om större främmande föremål bör man få hjälp av veterinär. Rådfråga alltid din veterinär först! Ögonen är känsliga.

Nosen
Djuren kan också få in en främmande kropp i nosen, till exempel ett gräsfrö. Det brukar leda till nysningar. Om djuret inte får ut det som kommit in i näsan med hjälp av nysningar kan det orsaka reaktioner med var och blod från näshålan. Kontakta då veterinär.

Luftvägarna
När våra djur får in en främmande kropp via munnen hamnar den vanligtvis i mag-tarmkanalen. Det kan dock hända att föremålet istället hamnar i luftvägarna.
Om detta inträffar brukar djuret vanligtvis drabbas av en plötslig kvävningsattack följd av kraftig, ihållande hosta. Tillståndet kan direkt eller senare snabbt försämras.
Kontakta veterinär akut om detta inträffar.

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen