Vad är en främmande kropp?

I veterinära sammanhang kan man tala om ”främmande kropp” eller "främmande föremål". Ibland används även uttrycket "corp al" som är en förkortning av latinets ”corpus alienum”. Definitionen av en främmande kropp är att ett icke-kroppseget material trängt in i kroppen. Det kan ske på olika sätt och det kan förekomma till exempel i huden, ögonen, nosen, luftvägarna och mag-tarmkanalen.

 

Mag-tarmkanalen
Det är inte ovanligt att våra hundar och katter sväljer föremål de inte bör svälja. Ibland passerar det nedsvalda föremålet genom hela systemet utan problem, men det kan fastna i matstrupe, magsäck eller tarm.

Huden
Våra djur kan precis som vi råka få in stickor eller något annat i huden. Oftast går det bra att dra ut föremålet och sedan tvätta rent. Om den främmande kroppen trängt längre in kan veterinärhjälp behövas.
Det kan uppstå en infektion till följd av skadan. Allt som penetrerar huden riskerar att föra med sig bakterier som kan leda till infektioner. Vill det sig illa kan bakterierna tas upp av blodcirkulationen och sprida sig i resten av kroppen.

Ögonen
Djuren kan också råka få in främmande föremål i ögonen, till exempel gruskorn eller gräsax. Det kan räcka att badda och skölja ögonen med koksaltlösning eller tårersättning för att få bort irriterande partiklar, men om ditt djur visar smärta, obehag och/eller om ögat ser onormalt ut bör man få hjälp av veterinär. Rådfråga alltid din veterinär först! Ögonen är känsliga. 

Nosen
Djuren kan också få in en främmande kropp i nosen, till exempel ett gräsfrö. Det brukar leda till nysningar. Om djuret inte får ut det som kommit in i näsan med hjälp av nysningar kan det orsaka reaktioner med var och blod från näshålan. Kontakta då veterinär.

Luftvägarna
När våra djur får in en främmande kropp via munnen hamnar den vanligtvis i mag-tarmkanalen. Det kan dock hända att föremålet istället hamnar i luftvägarna.
Om detta inträffar brukar djuret vanligtvis drabbas av en plötslig kvävningsattack följd av kraftig, ihållande hosta. Tillståndet kan direkt eller senare snabbt försämras.
Kontakta veterinär akut om detta inträffar.

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen