Årets bästa dagar! 20% rabatt på allt i butiken Evidensia-dagarna 25-28/4.

Hund som ätit föremål (främmande kropp)

Våra hundar får ibland för sig att äta både det ena och det andra som egentligen inte bör ätas. Det kan handla om nappar, strumpor, leksaker, stenar, batterier och så vidare. Det är vanligare bland unga hundar än äldre. På veterinärspråk kallas det att hunden svalt en ”främmande kropp” eller ”främmande föremål”, på latin ”corpus alienum”. Det är en mycket vanlig orsak till besök hos veterinär.
Sök vård direkt Sök vård direkt

Sök vård direkt

Detta kan vara ett akutfall som behöver vård omgående – kontakta veterinär.

Hitta närmaste akutmottagning

Det är vanligare att unga hundar och valpar sväljer olämpliga föremål.

Ibland passerar det svalda föremålet genom hela systemet utan problem. Det kan dock fastna i matstrupe, magsäck eller tarm, vilket beror på föremålets storlek, konsistens och form.

Symtom

Ofta vet djurägaren inte att hunden har svalt en främmande kropp. Det uppdagas först när hunden får mag-tarmbesvär. Symtomen kan vara alltifrån lindriga till mycket allvarliga. Det beror på var det nedsvalda fastnar. Symtomen brukar bestå i att hunden drabbas av:

 • Kräkningar.
 • Diarréer.
 • Buksmärtor.
 • Upphörd aptit.
 • Hunden slutar dricka och drabbas av vätskebrist.
 • Försämrat allmäntillstånd.
 • Utebliven avföring om föremålet hindrar normal passage genom tarmsystemet.

Kontakta alltid veterinär om dessa något eller några av dessa symtom uppkommer.

Främmande kropp i matstrupe, magsäck eller tarm

Den främmande kroppen kan i vissa fall passera genom hela magtarmkanalen och komma ut den naturliga vägen med avföringen, men dessvärre är det inte ovanligt att föremålet stannar och fastnar i matstrupe, magsäck eller tarm.

Matstrupe
Det är ovanligt att föremål fastnar i matstrupen eftersom den är elastisk. Om något fastnar här brukar det vara ett oregelbundet föremål, såsom hela kotlettben eller liknande. Man kan se det på att hunden försöker sträcka ut halsen och svälja. Oftast är hunden mycket besvärad.

Det är alltid akut när ett föremål fastnat i mastrupen. Kontakta veterinär omedelbart.

Magsäck
Det nedsvalda föremålet kan ibland vara så stort att det inte kan passera genom den nedre magmunnen (öppningen mellan magsäck och tarm). Då blir det  kvar i magsäcken.

Tunntarm
Föremål som tar sig genom nedre magmunnen kan fastna i tunntarmen och orsaka ett totalt stopp som gör att tarminnehållet inte kan passera. Det ger symtom som upprepade kräkningar, aptitförlust, utebliven avföring och snabbt försämrat allmäntillstånd. Hunden blir trött och kan dra sig undan.
Ett föremål som helt stoppar upp passagen genom tarmen leder till att tarmen sväller upp av det tarminnehåll som inte kan passera och den gas som bildas vid nedbrytningen av mat ansamlas. Blodtillförseln till tunntarmen försämras och tarmpartier kan eventuellt gå i nekros, det vill säga vävnaden dör. I värsta fall kan djuret avlida till följd av frisättning av gifter och spridning av tarmbakterier ut i kroppen.
Föremål kan också fastna i tunntarmen men ändå lämna viss passage för tarminnehåll och då blir sjukdomsförloppet långsammare.

Tjocktarm
Eftersom tjocktarmen är grövre än tunntarmen är det ovanligt att föremål fastnar först här, men det kan inträffa. Symtomen brukar då bli samma som vid förstoppning.

Kontakta alltid veterinär om du misstänker att din hund svalt något olämpligt. Ibland kommer det uppätna ut med avföringen, men inte allt för sällan behövs hjälp av veterinär.

Vad gör veterinären?

 • Veterinären ställer frågor till djurägaren om vad som hänt och hur sjukdomshistorien sett ut.
 • Buken känns noga igenom. Ibland kan man känna ett främmande föremål utifrån.
 • Vissa föremål är tacksamma att påvisa med röntgen, till exempel metallföremål. Tyger och leksaker av plast eller gummi kan vara svårare att identifiera med slätröntgen.
 • Om inget syns på vanlig slätröntgen kan man utföra en så kallad kontraströntgen. Hunden får då dricka en vätska som syns mycket tydligt på röntgen. Vätskan kan då lägga sig runt eventuella föremål i mage/tarm som då kan bli indirekt synliga på röntgenbilden.
 • Ofta utförs ultraljud.
 • Man kan också gå undersöka matstrupe och magsäck med kamera, endoskop.

Behandling vid nedsvald främmande kropp

I de fall en främmande kropp bedöms ofarlig att få i retur genom matstrupen provar man att ge kräkmedel. Det är bättre ju tidigare hunden kan kräkas efter den fått i sig det olämpliga. Man ska dock aldrig själv försöka få hunden att kräkas! Det ska alltid ske hos veterinär.

Om bedömningen är att föremålet har en chans att ta sig genom mag-tarmkanalen utan större risk för komplikationer, är ett alternativ att behandla hunden med dropp och smärtlindring för att underlätta passagen.

Om något fastnat i matstrupen kan man försöka få ut det med hjälp av endoskopi där man med ett instrumen försöker greppa föremålet för att avlägsna det. Annars försöker man trycka ned det i magsäcken för att därefter operera ut det. Om det inte går får man operera ut föremålet direkt från matstrupen, men det är betydligt svårare och mer riskfyllt än att operera ut det från magsäcken.

Föremål i magsäcken som bedöms för stort för att passera genom tarmen måste tas ut. Det är vanligt att hunden då måste opereras, men ibland kan man lyckas få ut föremål från magsäcken med hjälp av endoskopi.

Föremål som fastnat i tunntarmen måste opereras ut. När det gäller hundar handlar det ofta om stenar, strumpor, nötter och bollar. Under grillsäsongen är grillrester som majskolvar ett vanligt fynd då främmande kropp föreligger. Trådar, till exempel från leksaker som hunden tagit sönder, eller andra så kallade linjära föremål, är extra farliga. De normala tarmrörelserna kan göra att tarmen börjar trä upp sig på tråden och i värsta fall orsakas allvarliga skador. 

Om föremålet nått tjocktarmen kan det ofta masseras ut vid en bukoperation. Att operera i tjocktarmen är mycket riskfyllt så det vill man helst undvika.

Hundar som opererats behöver stanna på djursjukhus någon eller några dagar. De behandlas alltid med dropp och smärtlindring och successivt vänjer man deras mage och tarm vid mat igen.

Hundar som äter främmande föremål kan ha kroniska magproblem

För somliga hundar är det ett tecken på magproblem att äta till exempel kvistar, pinnar, gräs och stenar. Om din hund är smal och har dålig aptit och stoppar i sig främmande föremål ofta ska man ha det i åtanke. Rådgör med veterinär om hur problemet ska angripas.

Förebygg

Det är naturligtvis så gott som omöjligt att hålla allt som en hund kan smaka på ur vägen. Men man kan ändå göra sitt bästa för att minska tillgången till främmande föremål för hunden, exempelvis lägga nappar och dylikt utom räckhåll. Var extra vaksam under grillsäsongen!

Tack och lov lugnar de flesta sakätare ner sig med åren.

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen