Vi arbetar för att förhindra eventuell smittspridning på våra djurkliniker och djursjukhus. Du kan hjälpa oss genom att klicka här för våra hygien- och besöksinstruktioner. Tack för hjälpen!

Kräkningar hos hund

Det är inte normalt att en hund kräks ofta. Om din hund ofta har problem med mag-tarmkanalen kan detta ha många olika orsaker. Vid akuta kräkningar hos hund är det vanligt att den fått i sig olämplig mat men det kan också bero på en infektion, att det ätit ett olämpligt föremål eller som reaktion på medicin eller kost.

Akuta kräkningar kan också bero på sjukdomar i något annat organ än själva magtarmkanalen, t ex livmoderinflammation, lever, njurar, prostataproblem, leversjukdomar och hormonella sjukdomar.

Det finns också risk att vätskebalansen rubbas vid akuta kräkningar. Särskilt valpar är känsliga för vätskeförlust och behöver snabbt få veterinärvård. Läs mer om kräkningar hos hund och behandlingar här.

Vad kan jag göra själv?

Verkar din hund pigg i övrigt och får behålla vätska är det ett tecken på att symptomen är lindriga. Då kan du behandla själv genom t.ex skonkost. Det viktigaste brukar vara att låta magsäcken och tarmen vila från mat, men vatten kan erbjudas. Små hundar och unga valpar är känsligare för att vara utan mat så därför bör total svält undvikas. Se till så att din hund får i sig vätska/föda och att tillståndet inte försämras inom de närmsta dagarna.

Medicinering

I samband med större mängd kräkning förlorar hundar precis som människor vätska och elektrolyter. Det är därför mycket viktigt att hunden får i sig tillräcklig mängd vätska med extra tillskott av elektrolyter. Tarmnormaliserande preparat kan med fördel ges när hunden har upphört med kräkningar. De innehåller vanligtvis bindande ämnen och ”goda bakterier”. Preparaten finns receptfritt på apotek eller hos veterinären. Ge aldrig din hund kosttillskott eller preparat för människor.

Kontakta alltid veterinär om hunden inte blir bättre eller om den får återfall.

När söker jag hjälp?

Kontakta veterinär om:

 • Hunden har stora vätskeförluster och/eller inte äter eller dricker samt har påverkat allmäntillstånd.
 • Kräkningen är blodig eller brunaktigt kaffesumpslik.
 • Kräkningarna inte upphör trots dietråd
 • Hunden kan ha fått i sig något olämpligt föremål som kan ha fastnat någonstans i tarmkanalen
 • Det finns en risk att hunden fått i sig något som kan vara giftigt
 • Hunden inte kan behålla vatten eller vätskeersättning
 • Den har under 38°C eller över 39°C i temp i kombination med något av ovanstående

Om hunden blir akut dåligt med kräkning och/eller diarré, eller om det kräks blod är det mer bråttom. Om din hund inte kan dricka vatten utan att kräkas, får feber eller blir mycket slö behöver du besöka veterinär. 

Vad gör veterinären vid kräkningar hos hund?

 • Veterinären lyssnar och ställer en rad frågor. Hos veterinären tas ofta prover för att få reda på mer om sjukdomen. I sjukdomsbeskrivningen ingår bland annat:
  – Hur länge har hunden haft diarré
  – Har du sett blod i avföringen
  – Hur brukar magen och avföringen fungera
  – Har hunden fått i sig något olämpligt/har något hänt som kan utlösa stress
  – Vad äter djuret normalt.
  – Har hunden gått ner i vikt
 • Veterinären undersöker din hund.
 • Veterinären tar prover för att ta reda på mer om sjukdomen.
 • Vid intensiva kräkningar kan buken röntgas.
 • Man kan också göra ett ultraljud för att bedöma magtarmkanalen.
 • Ibland används endoskopi för att gå ner i magsäcken och tarmkanalen för att upptäcka förändringar och ta vävnadsprov.
 • Beroende på provsvar och hur kraftiga symtom din hund visar läggs en behandlings- eller utredningsplan upp, inklusive planering av återbesök för uppföljning.
 • En diagnos, eller preliminär diagnos, ställs.

Behandling

 • Behandlingen utgår från vilken sjukdom hunden har.
 • Vid akuta besvär är intravenös vätska det viktigaste.
 • Vid svåra kräkningar ges ibland medel mot dessa, men först efter att främmande föremål som exempelvis svalda nappar eller strumpor har uteslutits.
 • Hittar man parasiter ska detta behandlas utifrån vilken parasit det är.
 • I vissa fall sätts antibiotika in.
 • Hunden kan också få tarmslemhinneskyddande medel.

Vid misstanke om kroniska problem påbörjas en utredning om det.  De flesta hundar med kroniska magtarmproblem kan efter utredning leva ett bra liv med behandling.

Veterinär med kund och hund i undersökningsrum.

På djurkliniken tas ofta prover för att få reda på mer om orsaken till kräkningarna.