Vi arbetar för att förhindra eventuell smittspridning på våra kliniker och djursjukhus.
Du kan hjälpa oss genom att läsa våra hygien- och besöksinstruktioner. Tack för hjälpen!

Mag-tarmutredning

Om ditt djur har frekventa symtom från mag-tarmkanalen i form av till exempel kräkningar och diarré bör du kontakta veterinär. Det finns flera orsaker till symtom från mag-tarmkanalen. Genom mag-tarmutredning med undersökning och provtagningar söker veterinären en diagnos och kan därefter ge rätt behandling till ditt djur.

Ditt djurs sjukdomshistoria, anamnes, är viktig. Veterinären ställer frågor om symtom, hur länge problemen varit och så vidare.

Undersökningen

Därefter genomförs en noga undersökning av ditt djur och oftast tas blodprover. Blodprovsanalyserna ger information om det finns en inflammation, infektion eller organsjukdom med mera som orsak till problemen.

Avföringsprov kan tas för undersökning om eventuell parasitförekomst.

Röntgenundersökning kan visa om ditt djur har svalt något olämpligt, en så kallad främmande kropp.

Ultraljudsundersökning visar hur organen i buken ser ut inuti och hur till exempel tarmarna rör sig.

Om dessa undersökningar inte ger en diagnos kan en endoskopiundersökning av mage och tarm (gastrorektoskopi) utföras. Ett fiberoptik förs ner i magsäck och tarm och  så kan organen studeras inifrån samtidigt som man kan ta ut små vävnadsprover, biopsier för vidare analys.

Mag-tarmutredning på katt.

Ultraljudsundersökning visar bland annat hur organen i buken ser ut inuti.

Kliniker som erbjuder denna tjänst