Mag-tarmutredning

Om ditt djur har frekventa symtom från mag-tarmkanalen i form av till exempel kräkningar och diarré bör du kontakta veterinär. Det finns flera orsaker till symtom från mag-tarmkanalen. Genom mag-tarmutredning med undersökning och provtagningar söker veterinären en diagnos och kan därefter ge rätt behandling till ditt djur.

Ditt djurs sjukdomshistoria, anamnes, är viktig. Veterinären ställer frågor om symtom, hur länge problemen varit och så vidare.

Undersökningen

Därefter genomförs en noggrann undersökning av ditt djur och oftast tas blodprover. Blodprovsanalyserna ger information om det finns en inflammation, infektion eller organsjukdom med mera som orsak till problemen.

Avföringsprov kan tas för undersökning av eventuell parasitförekomst.

Röntgenundersökning kan visa om ditt djur har svalt något olämpligt, en så kallad främmande kropp.

Ultraljudsundersökning visar hur organen i buken ser ut inuti och hur till exempel tarmarna rör sig.

Om dessa undersökningar inte ger en diagnos kan en endoskopiundersökning av mage och tarm (gastrorektoskopi) utföras. Ett fiberoptiskt instrument förs ner i magsäck och tarm och därmed kan organen studeras inifrån samtidigt som man kan ta ut små vävnadsprover, biopsier för vidare analys.

Ultraljudsundersökning visar bland annat hur organen i buken ser ut inuti.

Kliniker som erbjuder den här behandlingen

Var snäll och vänta medan klinikerna listas