Magtarmproblem hos hund

Är din hund dålig i magen? Har den problem med lös avföring, besvärlig diarré eller kräks ofta? Då är du inte ensam. Magtarmproblem hos hund är ett av de vanligaste problemen som hundägare uppsöker veterinär för.

 

När söker jag hjälp för magtarmproblem hos hund?

Besvären kan ha många orsaker och det är viktigt att kontakta en veterinär om problemen är besvärande eller återkommer ofta.

Om hundens allmäntillstånd är opåverkat behöver du inte omedelbart åka till veterinären för att den kräks eller är dålig i magen.

Om din hund inte blir bättre på specialkost/skonkost eller får ständiga återfall bör du söka hjälp hos veterinär. Då kan det finnas en bakomliggande orsak till mag- och tarmproblemen.

Viktigt att komma ihåg är att både kräkning och diarré kan vara tecken på sjukdomar i andra områden i kroppen. Till exempel infektioner och inflammationer i könsorgan, urinvägar, lever, bukspottkörtel, binjurar och andra inre organ.

Även tumörsjukdomar kan ge symtom som kräkningar och diarré.

Du bör alltid ringa veterinär om din hund blir akut sjuk, snabbt blir sämre eller har blod i kräkningar och/eller avföringen.

Akuta tarmproblem

Akuta tarmproblem hos hund är de allra vanligaste. Ofta beror det på att hunden fått i sig något olämpligt. Det kan också bero på olika parasiter, virusinfektioner eller någon sjukdom i magtarmkanalen. I vissa fall kan akuta magtarmsymtom bero på allvarliga tillstånd som t ex bukspottkörtelinflammation och parvovirusinfektion.

Kroniska tarmproblem

Om besvären pågått längre än tre veckor eller är återkommande, räknas de som långvariga och behöver utredas. Andra tecken på kroniska problem i magtarmkanalen kan vara avmagring, trötthet eller minskad aptit.

Magtarm hos hund beror ofta på att hunden fått i sig något olämpligt.

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen