Cancer hos katt – Symptom och behandling

Misstänker du att din katt har en tumör? Symtomen på tumörsjukdom hos katt är ofta ospecifika och diffusa. Det kan vara allt från en knöl i huden till krampanfall, trötthet, kräkning, diarré eller hosta.

Vissa cancersjukdomar har symtom som ökad törst och urinering, samt minskad aptit, trötthet och förstoppning. Men dessa är också vanliga symtom på andra sjukdomar och behöver alltså inte betyda att din katt drabbats av just cancer. Symtomen ska tas på allvar och du bör ändå kontakta veterinär.

Här får du veta mer om cancer hos katter och om hur sjukdomen behandlas.

Symtom på cancer hos katt:

 • Onormala svullnader som växer eller inte går över.
 • Sår som vägrar läka.
 • Blödning från någon kroppsöppning utan känd orsak.
 • Smärta.
 • Ovillighet att röra sig,
 • Ihållande hälta eller stelhet,
 • Feber.
 • Snabb eller extrem viktminskning.
 • Konstant trötthet.
 • Svaghet.
 • Tydligt nedsatt aptit.
 • Problem att svälja eller äta.
 • Motbjudande lukt.
 • Svårighet att andas, kissa eller bajsa.

Upptäck cancer hos katten så tidigt som möjligt

Det viktigaste du kan göra för att upptäcka en knöl hos din katt är att undersöka den regelbundet. Har du dessutom koll på vad som är normalt beteende för katten kan du tidigare upptäcka förändringar. Medelålders och äldre katter kan du ta till en hälsokontroll då veterinären går igenom hela katten och den blir ordentligt undersökt.

Undersök din katt regelbundet för att upptäcka knölar

Undersök din katt

Gå igenom kattens kropp regelbundet och noga från topp till tå. Kläm och känn längs med hela kroppen ner till varje tass. Titta i öron och mun. Lyft på svansen och titta på området kring analöppningen. Känn på lymfkörtlar och juver. Se hur katten rör sig, finns någon hälta, verkar den ha ont någonstans?

Upptäcker du en knöl, börja med att bara notera den, och håll sedan koll på om den växer. Känn på knölen varje vecka. Växer den, kontakta veterinär. Det gäller att ställa diagnos snabbt. En knöl kan också vara en böld som vuxit, till exempel om katten blivit riven eller biten.

Vad gör veterinären?

Varje klinik kan hjälpa dig att undersöka knölar och du kan få remiss till ett större djursjukhus som erbjuder avancerad diagnostik, kirurgi och flera typer av behandling med cellgifter.

Diagnos

Diagnos ställs genom undersökning, blodprover, cellprov, röntgen, ultraljud, vävnadsprover med mera.  Ibland behövs DT (datortomografi/skiktröntgen eller MRI (magnetkameraundersökning) för att ställa diagnos. När man vet vilken tumörtyp det rör sig om görs ibland kompletterande undersökningar för att kunna föreslå den bästa behandlingen. De tankar, önskemål och förutsättningar du som djurägare har, påverkar naturligtvis valet.

Behandling

Inom veterinärmedicinen används kirurgi, medicin och strålning mot cancer. Metoderna används var och en för sig eller i kombination och beroende på tumörens typ, tidpunkt för diagnos samt ålder och allmäntillstånd hos katten eller hunden. Syftet kan vara att bota djuret, hålla tumören under kontroll, att fördröja symtom och att öka eller behålla kattens livskvalitet.

Att behandla cancer hos katt är alltid ett etiskt ställningstagande.

Få hjälp

Om du vill boka en tid för rådgivning eller undersökning så hittar du din närmaste Evidensia klinik här.

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen