Hypertyreos hos katt

Överfunktion i sköldkörteln, hypertyreos, är en vanlig sjukdom hos äldre katter. Tillståndet liknar giftstruma hos människor. Mer än 9 % av äldre katter (över 10 år) har sjukdomen.

Orsaker till hypertyreos hos katt

Sjukdomen orsakas i de flesta fall av en onormal tillväxt av sköldkörteln eller en godartad tumör. Endast i undantagsfall är elakartade tumörer orsaken.

Symtom på hypertyreos

Sköldkörtelhormoner är mycket viktiga för många system i kroppen. Det förklarar varför hypertyreos kan ge så olika symptom. Avmagring trots normal eller ökad aptit är det vanligaste symptomet. Detta är en konsekvens av kroppens ökade ämnesomsättning. Ökad aktivitet, aggressivitet eller oro ses också ofta.

Andra symtom som kan vara tecken på hypertyreos:

 • Förstorad sköldkörtel
 • Sämre pälskvalitet.
 • Minskad muskelmassa.
 • Ökad törst.
 • Kräkning.
 • Diarré.
 • Högt blodtryck.
 • Ökad hjärtfrekvens.
 • Blåsljud på hjärtat.

Vad gör veterinären?

Diagnos ställs genom analys av mängden sköldkörtelhormon i blodet. Ibland kan man inte säkert avgöra om sjukdomen föreligger genom att endast analysera hormonnivån.  Då kan en så kallad scintigrafisk undersökning av sköldkörteln ge mer information.

Det finns tre olika behandlingar av hypertyreos:

 • Medicinsk behandling är inte botande, men kan dämpa produktionen av sköldkörtelhormon. Den finns i tablettform och som lösning som ges i munnen. Dosen ställs in individuellt, vilket innebär att katten kan behöva komma på flera återbesök för blodprovstagning innan rätt dos hittas.
 • Jod är nödvändigt för sköldkörtelns funktion, så man kan även minska sköldkörtelns aktivitet med hjälp av ett särskilt framtaget jodfritt foder. Då bör man vara säker på att katten enbart äter detta foder och inte jagar gnagare/fåglar eller serveras annan mat.
 • Behandling med radioaktivt jod är vanligtvis botande och görs på vissa djursjukhus. Man kan även kirurgiskt avlägsna av delar av sköldkörteln, men denna behandlingsform är mindre vanlig numera.

Här hittar du djursjukhus och djurkliniker som kan hjälpa dig och din katt.

Fyra olika behandlingar av hypertyreos finns:

 • Läkemedelsbehandling
 • Särskilt dietfoder
 • Radiojodbehandling
 • Kirurgi

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen