Dräktighet och förlossning hos katt

Oavsett om man har en sällskapskatt eller är uppfödare är kattens dräktighet och förlossning en spännande tilldragelse. Varje förlossning är unik i sitt förlopp och det är viktigt att vara väl påläst och förberedd. 

En normal dräktighetstid för katthonan är 63-65 dagar men kan variera mellan 60-71 dagar utan att det behöver vara onormalt. Redan efter tre veckor kan man se de första tecknen på dräktighet då honans spenar ofta blir starkt rosafärgade. Under de sista 2-3 veckorna kan man se och känna rörelser från fostren i livmodern. Katthonans beteende kan förändras under dräktigheten – matlusten kan förändras, honan kan bli keligare och ibland även bli mer rastlös. 

Hos veterinären kan dräktigheten säkerställas med ultraljudsundersökning. 28 dagar efter parning anses vara optimal tidpunkt då ett tidigare ultraljud är osäkrare att utvärdera. Röntgen är också ett sätt att kontrollera dräktighet och antal foster och kan företas runt dag 45-50.

Normalt klarar de flesta katter sina förlossningar utan hjälp men du behöver vara förberedd på när och hur du ska ingripa om det behövs. 
•    förbered en bolåda i god tid – ofta vill honan ha sin låda på en mindre yta så hon känner sig trygg
•    ha filtar och rena handdukar till hands – i lådan bör frottéhanddukar undvikas då kattungarna lätt kan fastna i öglorna med sina klor
•    ha energirik mat att ge till honan under en utdragen förlossning
•    skaffa mjölkersättning och nappflaska
•    ha handdesinfektionsmedel tillgängligt
•    slemsug
•    glidslem
•    engångshandskar
•    undersök var du kan få hjälp av veterinär om det blir nödvändigt och ha telefonnummer tillgängligt

Inledningsstadium vid förlossning hos katt

Ofta börjar honan bädda i boet ett par dagar före förlossningen. En del honor söker sällskap medan andra helst vill vara ifred. Ofta ser man att juvren fylls av mjölk något dygn innan förlossning. Hos en del honor kan man notera att kroppstemperaturen sjunker ca en grad (vanligtvis ligger tempen runt 38.5) för att sedan återgå till normal. I regel sätter förlossningen igång 12-24 timmar efter att tempen sjunkit. Honan är ofta orolig, bäddar och slickar sig runt vulva.
Förlossningen kan ta allt från ett par timmar till betydligt längre tid. I snitt kan sägas runt 16 timmar.

Öppningsstadium – varar oftast mellan 2-24 timmar

Under detta stadium förbereder sig livmodern genom att livmodermunnen successivt öppnas. Här ses ofta förvärkar som regelbundna sammandragningar då honan är orolig, andas häftigt, bäddar och tvättar sig. En del honor kan kräkas och i vissa fall ses en klar sparsam flytning. Honan kan vilja dra sig undan och till och med visa aggression. I slutet av öppningsstadiet söker honan vanligen upp bolådan.

Utdrivningsstadiet – vanligen mellan 2-6 timmar men kan variera

Här ser man tydligt hur värkarna blir regelbundna och kraftiga och man ser hur honan aktivt jobbar med bukmusklerna. Ibland kommer alla ungar under en kort tid men det kan också vara normalt att det blir ett uppehåll mellan varje unge. Undvik att stressa eller oroa honan under utdrivningsstadiet. Tiden innan första kattungen föds varierar avsevärt. Så länge katthonan må bra och man inte sett avgång av fostervatten kan man avvakta utan att stressa honan. 

Varje kattfoster ligger i en fostersäck med fostervatten och en egen moderkaka. Moderkakorna kommer ut efter varje kattunge (eller efter ett par kattungar) och honan vill gärna äta upp dem. Hinner man med är det bra att ta undan några moderkakor då honan kan bli dålig i magen. Normalt biter honan själv av navelsträngarna. Ibland börjar hon även ge di mellan ungarnas födelse. 
•    första ungen tar oftast längst tid att föda fram
•    ungarna kan födas med huvudet eller bakbenen först – det är helt normalt
•    tiden mellan ungarna kan variera mellan ett par minuter upp till 2 timmar
•    när man ser fosterblåsan ska ungen normalt vara ute inom 15 minuter

Det kan vara klokt att dokumentera förloppet. 
•    när börjar förvärkarna
•    när går fostervattnet (om man ser det)
•    tidpunkt för varje framfödd unge
•    anteckna ev problem/komplikationer

Vilka är symtomen på ett onormalt förlossningsförlopp hos katt?

Normalt sett klarar de flesta katter sina förlossningar helt utan eller med endast lite assistans men det finns tillfällen då man inte själv kan hjälpa sin katt utan behöver söka hjälp. Kontakta veterinär om du är orolig och om du noterar något/några av nedanstående problem. Se även denna artikel om förlossningsproblem hos katt.

•    dräktighetstiden överstigit 69 dagar efter sista parningen
•    honan mår dåligt med nedsatt allmäntillstånd, feber mm under dräktighet, före, under eller efter förlossningen
•    du sett fostervatten avgå för mer än 2-3 timmar sedan men inget händer 
•    utdrivningsstadiet är utdraget  - regelbundna krystvärkar mer än 2 timmar utan att unge föds fram
•    honan har en synlig unge i vagina som inte föds fram inom ca 20 minuter
•    värkarna blir svaga och oregelbundna och kommer alltmer sällan (eller upphör helt)
•    honan har blödningar
•    du ser avvikande flytningar som luktar illa och/eller är gröngula
•    inte alla moderkakor kommit ut. Försök hålla räkningen!
•    honan inte tar hand om sina ungar och/eller dessa är vid dåligt allmäntillstånd

 

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen