Ögonsjukdomar hos hund

Ögonen är känsliga organ och om din hund visar tecken på att ha drabbats av ögonskada eller ögonsjukdom ska du genast kontakta din veterinär.
Boka tid hos veterinär Boka tid hos veterinär

Boka tid hos veterinär

Är du osäker på hur ditt djur mår, boka ett klinikbesök eller videosamtal med en av våra veterinärer.

Ögonsjukdomar hos hund - så går en undersökning till

För att kunna fastställa diagnos börjar veterinären med att undersöka hela hunden. Därefter undersöks ögat/ögonen noggrant. Veterinären kontrollerar reflexer i anslutning till ögat och ansiktet. Även ögonlock och yttre strukturer runt ögat undersöks. Veterinären lyser in med en stark lampa i ögat för att kontrollera pupillreaktioner och undersöker om något onormalt kan ses på de yttre och inre delarna av ögat. Därefter färgas hornhinnan med en speciell färg, s k fluorescein. Om det finns ett sår på hornhinnan kommer det att framträda i och med att det färgas grönt. Därefter mäts även ögats tryck för att undersöka avvikelser i ögats inre delar. En ögonspecialist kan även undersöka ögats bakre delar med en speciell lampa, spaltlampa, men det sker endast i speciella fall och vid speciella utredningar eller undersökningar.

Ögats anatomi

Hunden har ett övre, ett nedre och ett tredje ögonlock. På det övre och nedre ögonlocket sitter ögonfransar som finns till för att skydda ögat mot smuts och skador. På det undre ögonlockets inre kant sitter även mynningen till tårkanalen och tårkörteln. Hos vissa raser kan ögonlocket, framförallt det nedre, rullas inåt eller utåt och orsaka skada på ögat. Det kallas entropion (inåtrullat) och ektropion (utrullat). På övre eller undre ögonlockets kant kan det växa hårstrån riktade inåt ögat. Dessa kan orsaka skador och retningar på ögat. Ögats yttre delar består av hornhinna, åderhinna, den vita hinna med blodkärl som ses utanför hornhinnan, främre kammaren samt iris och lins. Bakom linsen sitter bakre ögonkammaren med glaskroppen och näthinnan.

Ögonsjukdomar i ögonlocken

Entropion

Entropion kallas det när ögonlocket rullas inåt. Det finns både i primär och sekundär form. Den primära formen är ärftlig och drabbar främst unga djur. Den sekundära formen kan komma av smärta i ögat eller från skador i ögat. Typiska symtom är att det rinner tårar från ögat, att hunden kniper med ögat samt har återkommande problem ögonproblem. Den här sjukdomen behandlas genom kirurgi. Eftersom entropion kan orsaka skador på själva ögat är det bäst att behandla i ett så tidigt skede som möjligt.

Ektropion

Till skillnad från entropion där ögonlocket rullas inåt är ektropion en sjukdom där ögonlocket rullas utåt. Tillståndet ger vanligen återkommande ögoninflammationer. Ektropion behandlas genom lokal ögonbehandling. Ibland krävs kirurgi. Detta  tillstånd är inte lika akut som entropion eftersom det inte orsakar lika mycket skada på hundens öga.

Felväxande hårstrån på ögonlockskanten

Felväxande hårstrån på ögonlockets kant är ofta ett medfött problem som orsakar kroniska besvär hos hunden om de inte upptäcks i tid. De orsakar tårflöde, smärta (hunden kniper med ögat), ögoninflammation och sår på hornhinnan. Felväxande hårstrån inklusive hårsäckar behöver åtgärdas kirurgiskt.

Stopp i tårkanalerna

Hundens tårkanaler kan bli igentäppta eller bli förträngda, vilket kan orsaka konstant ökat tårflöde hos hunden, svullnad i tårkanalsmynningen samt obehag från ögonen. För att behandla igentäppta tårkanaler behöver veterinären spola dem. Ofta behöver man även behandla med smörjande ögondroppar. Om täppta tårkanaler är återkommande problem bör man göra en utredning om grundorsak.

Keratokonjunktivitis sicca

Keratokonjunktivitis sicca är en sjukdom i tårkörteln som leder till nedsatt produktion av tårvätska. Det sker då en uttorkning av ögat och hunden får återkommande ögoninflammationer. Sjukdomen orsakar kroniska återkommande besvär och behöver utredas av en ögonveterinär.

Cherry eye

Cherry eye innebär ett framfall av det tredje ögonlockets tårkörtel. Sjukdomen förekommer oftare hos valpar och vissa raser inklusive beagle, bulldograser, Sankt Bernhard, Lhasa Apso och tibetansk spaniel. Cherry eye är ärftligt och åtgärdas med hjälp av kirurgi.

Ögoninflammation/konjunktivit

Ögoninflammation eller konjunktivit kan uppträda i många former. Sjukdomen leder till en svullnad och rodnad av ögats slemhinna – konjunktivan. Den kan orsakas av miljöbetingelser, allergi, patogener som bakterier eller virus, eller främmande kroppar och andra störningar i ögats normala miljö. Ögoninflammation behandlas med smörjande och rengörande ögondroppar. I undantagsfall kan lokal antibiotikabehandling behövas. Antibiotika är dock sällan nödvändigt vid sådana besvär, då rengöring är tillräcklig som behandling.

Ögonsjukdomar i hornhinnan – cornea

Ögats hornhinna sitter som en skyddande hinna på ögats yttre del och består av flera lager. Hornhinnan innehåller normalt sett inga blodkärl, och den är känslig och kan drabbas av skador av olika slag. Ett sår på hornhinnan kan uppstå genom kronisk nötning, orsakat av entropion eller inåtväxande hårstrån, från skräp som kommit in i ögat eller rena trauma som skadat ögat. Vid skador på hornhinnan får hunden rinnande öga, kniper med ögat samt visar tecken på smärta. Ibland kan man som djurägare själv se skadan. Man kan alltid försöka spola ögat med ögonvatten för att försöka få bort eventuella skräp i ögat. Om problemet inte försvinner ska man konsultera veterinär.

Ögonsjukdomar i de inre delarna av ögat

Uvea

Precis som att det kan uppstå sjukdomar och skador på ögats yttre delar kan det också ske i ögats inre delar, uvea och druvhinna. Uvea består av iris, ögats cilier samt ögats åderhinna. I uvea kan det uppstå en inflammation, en uveit. Det leder till ett lågt tryck i ögat och kan orsakas av olika faktorer: infektioner (virus, bakterier, svampar eller parasiter), immunsjukdomar, diabetes, systemiskt högt blodtryck, tumörsjukdomar, läkemedel eller trauma. Trauma är den vanligaste orsaken till uveit. Den form av trauma som kan orsaka detta är trubbigt våld, perforerande sår i hornhinnan eller kirurgi. Symtom på uveit är att hunden blir ljuskänslig, visar symtom på smärta från ögat och den får ofta ett ökat tårflöde. Ibland kan hunden även drabbas av nedsatt syn och en liten pupill. Uveit behandlas med hjälp av antiinflammatoriska, smörjande och ibland pupillvidgande ögondroppar. Ibland kan man även behöva behandla med allmän kortison. Behandling bör påbörjas så snart problemet upptäcks för att undvika att uveiten blir kronisk och därmed svårbehandlad.

Glaukom

Utöver lågt tryck i ögat kan hunden också drabbas av för högt tryck: glaukom. Det kan uppstå till följd av andra systemsjukdomar eller primära ögonsjukdomar. Symtomen, som ofta uppkommer akut, inkluderar att hunden visar tecken på smärta från ögat, har tårflöde, synproblem samt att ögat kan se svullet och utstående ut. Om den här sjukdomen blir kronisk kan den leda till blindhet. Glaukom behandlas med trycksänkande läkemedel. I allvarliga fall med mycket högt tryck krävs intensivvård med omfattande behandling för att synen och ögat ska kunna räddas. Ibland krävs en längre medicinsk utredning av hela patienten för att ta reda på bakomliggande orsaker.

Linssjukdomar

Katarakt

Katarakt innebär en grumling av linsen eller dess kapsel. Katarakt kan uppstå till följd av ålder eller andra sjukdomar, exempelvis diabetes. En grumling av linsen kommer naturligt med åldern och anses normalt hos äldre individer.

Linsluxation

Linsluxation innebär att linsen rubbas från sitt läge. Symtom hos hunden är besvär med synen samt problem med ögat. Undersökning och diagnos ställs av veterinär. Det kan uppstå till följd av trauma eller glaukom.

Ögonsjukdomar på näthinna och synnerv

Det finns både ärftliga och förvärvade sjukdomar som kan drabba hundens näthinna och/eller synnerv. Några exempel på sjukdomar som drabbar hundens näthinna är total retinal dysplasi, Collie eye anomaly och retinal dysplasi. De är ärftliga och det finns specifika undersökningar för de raser som är särskilt utsatta för dessa sjukdomar. Det finns även sjukdomar som inte är ärftliga som drabbar näthinnan. Samtliga sjukdomar på näthinna och synnerv kräver undersökning och behandling av en ögonspecialist.

Vad ska du göra om din hund visar symtom på ögonsjukdom/ögonskada?

Börja med att försöka titta på ögat så noga du kan för att eventuellt notera föremål i ögat, tecken på skada, pupillstorlek, tårflöde. Spola försiktigt med ljummen koksaltlösning om du misstänker att det kan finnas något föremål eller skräp i ögat. Spola även om du ser att din hund har sekret i ögonvrår. Kontakta alltid veterinär för rådgivning. Här hittar du din närmaste Evidensiaklinik. Du kan också få hjälp och råd av våra onlineveterinärer genom att boka ett videomöte i Evidensiaappen. 

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen